Enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau

Mewn canlyniad i'r ymfudo o Gymru i America o'r 17g ymlaen, ceir nifer o enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau. Maen' nhw'n arbennig o gyffredin yn nhaleithiau Pennsylvania ac Efrog Newydd.

Rhoddir isod detholiad ohonynt. Yn ogystal ag enwau seiliedig ar enwau Cymreig, yn Gymraeg a Saesneg, ynghŷd â Wales a Cambria ac enwau tebyg, ceir nifer o leoedd a enwir ar ôl Cymry, e.e. Evansville, Glendower a Llewellyn (gweler: Enwau lleoedd sy'n tarddu o enwau Cymry yn yr Unol Daleithiau).