Enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau

Mewn canlyniad i'r ymfudo o Gymru i America o'r 17g ymlaen, ceir nifer o enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau. Maen' nhw'n arbennig o gyffredin yn nhaleithiau Pennsylvania ac Efrog Newydd.

Rhoddir isod detholiad ohonynt. Yn ogystal ag enwau seiliedig ar enwau Cymreig, yn Gymraeg a Saesneg, ynghŷd â Wales a Cambria ac enwau tebyg, ceir nifer o leoedd a enwir ar ôl Cymry, e.e. Evansville, Glendower a Llewellyn (gweler: Enwau lleoedd sy'n tarddu o enwau Cymry yn yr Unol Daleithiau).

Alabama Golygu

Alaska Golygu

Arizona Golygu

Arkansas Golygu

Califfornia Golygu

Connecticut Golygu

De Carolina Golygu

Delaware Golygu

Florida Golygu

Georgia Golygu

Efrog Newydd Golygu

Gogledd Carolina Golygu

Gogledd Dakota Golygu

Gorllewin Virginia Golygu

Illinois Golygu

Indiana Golygu

Iowa Golygu

Kansas Golygu

Kentucky Golygu

Louisiana Golygu

Maine Golygu

Maryland Golygu

Massachusetts Golygu

Michigan Golygu

Minnesota Golygu

Mississippi Golygu

Missouri Golygu

New Hampshire Golygu

New Jersey Golygu

Ohio Golygu

Oregon Golygu

Pennsylvania Golygu

Tennessee Golygu

Texas Golygu

Utah Golygu

Vermont Golygu

Virginia Golygu

Washington Golygu

Wisconsin Golygu