Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Benfro 2002

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro 2002 yn Nhyddewi, Sir Benfro, rhwng 3 a 10 Awst 2002.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Benfro, Tyddewi 2002
 ← Blaenorol Nesaf →
Lleoliad Tyddewi
Cynhaliwyd 3-10 Awst 2002
Nifer yr ymwelwyr 154,944
Enillydd y Goron Aled Jones Williams
Enillydd y Gadair Myrddin ap Dafydd
Gwobr Daniel Owen Eirug Wyn
Y Fedal Ryddiaith Angharad Price
Medal T.H. Parry-Williams Morfydd Vaughan Evans, Rhuthun
Tlws Dysgwr y Flwyddyn Mike Hughes, Carno
Tlws y Cerddor atal y wobr
Prif Gystadlaethau
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Y Gadair Llwybrau "Pawb yn y Pafiliwn" Myrddin ap Dafydd
Y Goron Awelon "Albert Bored Venison" Aled Jones Williams
Y Fedal Ryddiaeth O! Tyn y Gorchudd "Maesglasau" Angharad Price
Gwobr Goffa Daniel Owen Bitsh! "Seimon" Eirug Wyn

Cafodd y canlynol eu hurddo i'r orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Tyddewi 2002.[1]

Y Wisg Wen

 • Lyn Lewis Dafis, Aberystwyth
 • Syr David Roderick Evans, Abertawe
 • Neville Hughes, Bethesda
 • Christine James, Abertawe
 • Dr Branwen Jarvis, Bangor
 • Glyn Lewis Jones, Aberystwyth
 • Manon Easter Lewis
 • Hywel Glyn Lewis, Gorslas
 • Donald Moore, Aberystwyth
 • Alwyn Owens, Porthaethwy
 • Garry Owen, Pontarddulais
 • Gruffydd Aled Williams, Aberystwyth
 • Archesgob Cymru Dr Rowan Williams
 • Thomas John Wiliams, Llanrwst

Urdd Ofydd (Gwisg Werdd)

 • Dafydd Norman Jones, Llanwnda
 • John Christopher Evans, Abertawe
 • Anthony William David Gorton, Casnewydd
 • Ann Jones, Bow Street Aberystwyth
 • Carys Jones, Mynytho
 • Ifan Glyn Jones, Llandudno
 • Bobi Owen, Dinbych
 • Gruffydd Roberts, Aberhonddu
 • Eirwen Charles, Llundain
 • Wmffra Jones, Waunfawr
 • Arthur Wyn Parry, Groeslon
 • Nathan Hughes, Texas
 • Tegid Jones, Llanharan
 • Alun James, Cilgeran
 • Ena Thomas, Caerfyrddin
 • Clive James, Yr Hendy
 • Reggie Smart, Llandudoch
 • Grace Roberts, Nefyn
 • John Gomer Williams, Wdig
 • Emrys ac Olwen Jones, Lanllyfni

Dyrchafu i'r wisg wen am eu cyfraniad hir i Orsedd y Beirdd:

 • Twynog Davies (Twynog), Llanbedr Pont Steffan
 • Gerald Davies (Gerallt O Lansaint), Pontypwl
 • Ron Davies (Ron Aeron), Aberaeron
 • Eryl Huws Jones (Eryl Caffo o Fôn), Bodffordd
 • Trefor Owen (Trefor Cynllaith), Y Drenewydd
 • Anne Winston Pash (Annwen Geler), Castell Newydd Emlyn
 • Siân Teifi (Siân Teifi), Caernarfon
 • Alice Eileen Williams (Alice Brynrefail), Caernarfon
 • Emyr Wyn Williams (Emyr o Fôn), Porthaethwy

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu
 1.  Yr Orsedd i urddo Archesgob Cymru. BBC (26 Mehefin 2002).

Ffynonellau

golygu

Cyfansoddiadau a Beirniadaethau, Eisteddfod Genedlaethol Cymru Sir Benfro, Tyddewi 2002, ISBN 0-9540569-9-X

  Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.