Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau 2003

Cynhaliwyd Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau ar safle Fferm Mathrafal ym Meifod, pentref bychan ym Maldwyn, Powys, rhwng 2 a 9 Awst 2003.

Eisteddfod Genedlaethol Cymru Maldwyn a'r Gororau 2003
 ← Blaenorol Nesaf →
Lleoliad Fferm Mathrafal, Meifod, Powys
Cynhaliwyd 2-9 Awst 2003
Archdderwydd Robin Llŷn
Daliwr y cleddyf Ray o'r Mynydd
Cadeirydd Gwynn ap Gwilym
Cost cynnal 2.5 miliwn[1]
Nifer yr ymwelwyr 155,390
Enillydd y Goron Mererid Hopwood
Enillydd y Gadair Twm Morys
Gwobr Daniel Owen Elfyn Pritchard
Gwobr Goffa David Ellis Richard Allen
Gwobr Goffa Llwyd o’r Bryn Meryl Mererid
Gwobr Goffa Osborne Roberts Gareth Huw John
Gwobr Richard Burton Manon Vaughan Wilkinson
Y Fedal Ryddiaith Cefin Roberts
Medal T.H. Parry-Williams Morfydd Vaughan Evans
Tlws Dysgwr y Flwyddyn Mike Hughes, Carno
Tlws y Cerddor Owain Llwyd
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts Mari Wyn Williams
Medal Aur am Gelfyddyd Gain Tim Davies
Medal Aur am Grefft a Dylunio Mari Thomas
Gwobr Ivor Davies Carwyn Evans
Ysgoloriaeth yr Artist Ifanc Richard Bevan
Medal Aur mewn Pensaernïaeth Penseiri Nicholas Hare
Ysgoloriaeth Pensaernïaeth Laura Clark / Lucie Phillips
Maes y Steddfod, ar dir fferm Mathrafal
Cystadleuaeth Teitl y Darn Ffugenw Enw
Prif Gystadlaethau
Y Gadair Drysau "Heilyn" Twm Morys
Y Goron Gwreiddiau "Llasar" Mererid Hopwood
Y Fedal Ryddiaith Brwydr y Bradwr "Gwich un yn Gwichian" Cefin Roberts
Gwobr Goffa Daniel Owen Pan Ddaw'r Dydd...? "Pen Ffridd" Elfyn Pritchard
Tlws y Cerddor Owain Llwyd

Anrhydeddau'r Orsedd golygu

Gwisg Wen golygu

Enillwyr Llwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi 2002
 • Lyndsey Vaughan Parry, Deiniolen (Enillydd yr Unawd Cerdd Dant dros 21 oed)
 • Alice James, Crymych (Enillydd Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn)
 • Glenys James, Tyddewi (Cadeirydd Pwyllgor Llywio ac Is-gadeirydd Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro)
 • Y Prif Lenor Angharad Price (Enillydd Y Fedal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi 2002)
 • Cefin Roberts (Enillydd cystadleuaeth Y Ddrama Hir Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi 2002)
 • Y Prifardd Aled Jones Williams (Bardd Coron Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro, Tyddewi 2002)
I'w derbyn i Urdd Derwydd er anrhydedd ar gyfrif gwasanaeth maith ac arbennig i'r Orsedd a'r Eisteddfod
 • William John Davies (W.J.), Llanbrynmair
 • Dr Prydwen Elfed-Owens (Prydwen Elfed), Trefnant
Urdd Derwydd er Anrhydedd
 • Jayne Davies, Y Drenewydd
 • R. Karl Davies, Caerdydd
 • Heini Gruffudd, Abertawe
 • Ioan Gruffudd, Caerdydd
 • John Hefin, Y Borth, Aberystwyth
 • Edward Morus Jones a Gwyneth Morus Jones, Llandegfan
 • Huw Jones, Betws, Rhydaman
 • Pat Jones, Chwilog
 • Y Parchedig Gareth Maelor Jones, Dinas, Caernarfon
 • Eddie Jones, Bow Street, Ceredigion
 • Dafydd Morgan Lewis, Aberystwyth
 • Y Barnwr Wyn Rees, Pentyrch
 • Huw Roberts, Pwllheli
 • Haydn Thomas, Y Fenni
 • Dr Peter Wyn Thomas, Caerdydd
 • Sulwyn Thomas, Caerfyrddin
 • Derec Williams, Llanuwchllyn
 • John Eric Williams, Pwllheli
 • Y Diweddar Athro Dr Phil Williams, Aberystwyth

Gwisg Werdd golygu

 • Carys Ann Evans, Abergwaun. (Urdd Cerdd Ofydd, Telynores)
 • William Michael Hughes, Carno. (Urdd Iaith Ofydd)
 • Cecil Vernon Jones, Yr Hôb. (Urdd Iaith Ofydd)
 • Brian William Baldwin, Prestatyn. (Urdd Llên Ofydd)
 • Anne Sims Williams, Glanymôr, Llanelli. (Urdd Llên Ofydd)
Urdd Ofydd er Anrhydedd
 • Eirlys Cawdrey, Casnewydd
 • Mair Lloyd Davies, Tregaron
 • Janet Maureen Hughes, Llanrwst
 • Ben Jones, Caerffili
 • Lona Jones, Penrhyncoch
 • Edith Macdonald, Chubut
 • Owain Aneurin Owain, Llansannan
 • Laura Richards, Y Foel
 • Nansi Selwood, Penderyn
 • Gareth Williams, Llanbrynmair
 • Dafydd Wyn Jones, Glantwymyn, Machynlleth

Gwisg Las golygu

 • Bethan Mair Jenkins (Bethan Penderyn), Rhydychen (Urdd Cerddor)
 • Mary Howell-Pryce (Mair Maldwyn), New Marston, Rhydychen (Urdd Cerddor)
 • Alecs Peate (Telynores Powys), Llanfair Caereinion. (Urdd Cerddor, Telynores)

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am Gymru. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.