Ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg yn Llanelwy, Sir Ddinbych ydy Ysgol Glan Clwyd. Agorwyd yr ysgol ym 1956 fel yr ysgol uwchradd Gymraeg gyntaf erioed. Ar y dechrau roedd yr ysgol wedi'i lleoli yn Y Rhyl (ar safle presennol Ysgol Gymraeg Dewi Sant), ond symudwyd i'w safle presennol yn Llanelwy yn 1969.[2]

Ysgol Glan Clwyd
Ysgol Glan Clwyd o'r ffordd fawr.
Arwyddair Harddwch, Doethineb, Dysg
Sefydlwyd 1956
Math Cyfun, y Wladwriaeth
Cyfrwng iaith Cymraeg
Pennaeth Bethan Cartwright
Dirprwy Bennaeth Gwawr Meirion
Lleoliad Ffordd Dinbych, Llanelwy, Sir Ddinbych, Cymru, LL17 0RL
AALl Cyngor Sir Ddinbych
Disgyblion 833 (2006)[1]
Rhyw Cyd-addysgol
Oedrannau 11–18
Gwefan www.ysgolglanclwyd.co.uk

Mae gan yr ysgol ddalgylch eang, gyda disgyblion yn teithio o'r ardal arfordirol rhwng Tywyn a Threffynnon hyd at bentrefi Dyffryn Clwyd i'r de ac i'r gorllewin o dref Dinbych. Roedd 725 o ddisgyblion yn yr ysgol ym mlynyddoedd 7–11 yn ystod arolygiad Estyn 2006, yn ogystal â 108 yn y chweched dosbarth, daeth 30% o’r disgyblion o gartrefi lle roedd y Gymraeg yn brif iaith yr aelwyd a 70% o gartrefi lle roedd y Saesneg yn brif neu'n unig iaith. Mae'r un adroddiad hefyd yn dweud fod 95% o’r disgyblion yn siarad Cymraeg fel iaith gyntaf neu i safon gyfatebol.[1]

Ar yr un safle â'r ysgol mae Canolfan Hamdden Llanelwy a Theatr Elwy, sy'n rhannu eu cyfleusterau â'r ysgol.

Côr Ysgol Glan Clwyd Golygu

Mae'r ysgol yn nodedig am ei chorau.

Cyn-ddisgyblion o nod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Dolenni allanol Golygu