Tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Japan

tîm rygbi'r udeb cenedlaethol

Mae tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Siapan (Siapaneg: ラグビー日本代表 | Ragubī Nihon Daihyō) yn dwyn ynghyd y chwaraewyr gorau o Siapan o dan Undeb Rygbi Siapan. Mae'r Siapaneaid yn chwarae mewn crys streipiog coch a gwyn, siorts gwyn, sannau gwyn gyda streipen goch. Hyfforddwyd Y Blaguriaid Dewr gan Eddie Jones o Awstralia, a gyrhaeddodd rownd derfynol Cwpan y Byd 2003 gydag Awstralia tan 2015. Yn ogystal â Chwpan y Byd, mae Japan hefyd yn cymryd rhan yn nhwrnamaint 5 gwlad Cwpan Cenhedloedd Asiaidd a'r Môr Tawel. Ers y 2000au, mae lefel tîm cenedlaethol Siapan yn codi, gan gyflawni rhai cyflawniadau, megis buddugoliaeth 34-32 yn erbyn y Springboks yn rownd pwll Cwpan y Byd 2015, ar ôl gêm ysblennydd. Arweiniodd y fuddugoliaeth hon ar y funud olaf at gynnydd sylweddol mewn poblogrwydd o blaid rygbi yn Siapan.

Tîm rygbi'r undeb cenedlaethol Japan
Lliwiau cartref
Lliwiau oddi cartref
Cwpan y Byd
Ymddangosiadau8
Arwyddlun tîm Siapan

Mae'r tîm wedi cystadlu ym mhob Cwpan Rygbi'r Byd ers yr un gyntaf yn 1987 ac yn cystadlu'n flynyddol yng nghystadlaethau Cwpan Cenhedloedd y Môr Tawel a Chwpan Rygbi Asia.

HanesGolygu

 
Gêm rygbi yn Yokohama, 1874

Cyflwyno'r GêmGolygu

Ceir yr enghraifft gyntaf a gofnodwyd o dîm yn cael ei sefydlu a rygbi yn cael ei chwarae yn Japan yn 1866 gyda sefydlu'r Yokohama Foot Ball Club. Chwaraewyd gemau, yn bennaf rhwng personél y gwasanaethau milwrol, ar Faes Gorymdaith y Garsiwn yn Yamate, Yokohama.[1] Ym 1874 ceir cofnodion sy'n darlunio morwyr o Brydain yn chwarae'r gêm yn Yokohama. Chwaraewyd gemau eraill mewn porthladdoedd cytuniad (porthladdoedd lle rhoddwyd hawl i dramorwyr fasnachu) eraill fel Kobe rhwng timau o drigolion tramor tymor hir ac ymweld â chriwiau a garsiynau llongau, ond anaml y byddent yn cynnwys Siapaneaid brodorol.

Nodir 1899 fel y flwyddyn fel sefydlu rygbi'r undeb fel gêm llawn yn y wlad gan mai yn y flwyddyn honno i cyflwynwyd y gêm yn ffurfiol i fyfyrwyr Prifysgol Keio gan yr Athro Edward Bramwell Clarke a Ginnosuke Tanaka, ill dau yn raddedigion o Brifysgol Caergrawnt.

Magu GwreiddiauGolygu

Ffurfiwyd tîm cenedlaethol ac i bob pwrpas gêm ryngwladol gyntaf Japan yn Osaka ar 31 Ionawr 1932 pan gefnogodd dirprwyaeth fasnach o Ganada i Japan daith dramor gan dîm undeb rygbi cenedlaethol Canada. Enillodd y Siapaneaid y gêm gyntaf hon 9–8. Mewn ail gêm brawf yn Tokyo 11 diwrnod yn ddiweddarach eto fe gurodd tîm Japan y Canadiaid 38-5.[2]

Cwpan Rygbi'r BydGolygu

 
Gêm Ffrainc yn erbyn Siapan, Cwpan y Byd 2001. Siapan mewn coch a du.

Mae tîm Japan wedi cymryd rhan yn holl Gwpannau Rygbi'r Byd ond nid yw erioed wedi mynd yn bellach na chymal gyntaf y grŵp. Fodd bynnag, mae Siapan yn symud ymlaen yn rheolaidd ar y sîn ryngwladol fel y gwelwyd wrth iddynt drechu byr yn erbyn rownd derfynol rownd derfynol Fiji eu hunain yn ystod Cwpan y Byd 2007. Mae diddordeb y genedl hon am rygbi yn gymaint (mwy na 120 000 o ddeiliaid trwydded) fel bod Mae Japan yn cynnal Cwpan Rygbi'r Byd yn 2019.

Cwpan Cenhedloedd y Môr TawelGolygu

Er 2006, mae Japan wedi cymryd rhan yng Nghwpan Cenhedloedd y Môr Tawel, sy'n dwyn ynghyd dimau o Ffiji, Samoa, Tonga a Siapan bob blwyddyn. Sylwch hefyd fod rhai blynyddoedd o dimau fel y Crysau Duon Iau (sef tîm wrth gefn Seland Newydd), Māori Seland Newydd neu Awstralia A (ail dîm Awstralia) hefyd wedi cymryd rhan. Yn 2011, defnyddiodd Siapan y twrnamaint hwn fel gêm baratoi ar gyfer Cwpan y Byd.

Yn ogystal â Chwpan y Byd a Chwpan Cenhedloedd y Môr Tawel, mae Japan hefyd wedi cymryd rhan ers 2008 yn nhwrnamaint 5 gwlad Asiaidd a enillodd y rhifyn cyntaf. Mae arweinwyr rygbi Asiaidd yn lansio'n swyddogol ar 21 Chwefror 2008 y twrnamaint cyfandirol hwn wedi'i fodelu ar Dwrnamaint y Chwe Gwlad Ewropeaidd, er mwyn datblygu'r gamp hon yn Asia. Mae hon yn gystadleuaeth rygbi y mae disgwyl iddi gael ei chynnal bob blwyddyn gan y chwe thîm gorau yn Asia. Mae'r cyntaf yn ennill y twrnamaint tra bod yr olaf yn cael ei israddio i ail adran Asia.

Uchafbwyntiau'r Tîm CenedlaetholGolygu

 
Siapan yn erbyn Awstralia, Cwpan Rygbi'r Byd 2007

Ar 19 Medi 2015, yng ngêm gyntaf Japan yng Nghwpan y Byd 2015 yn Stadiwm Brighton, curodd Siapan De Affrica, pencampwr y byd dwbl a’r drydedd genedl yn safle IRB5, am y tro cyntaf, a hynny 34 i 32.[3] Mae'r fuddugoliaeth hon yn cael ei hystyried yn un o'r cyflawniadau mwyaf yn hanes rygbi chwech6 ac gan caniatáu iddyn nhw fynd i'r 11eg safle yn nhabl Rygbi'r Byd.

Bu i dîm Siapan guro Cymru, 23 - 8 mewn gêm brawf yn Tokyo ar 15 Mehefin 2013. Gêm a alwyd yn "cewir" gan wefan newyddion Golwg360.[4]

Cwpan y Môr TawelGolygu

Mae Cwpan Cenhedloedd y Môr Tawel ("World Rugby Pacific Nations Cup") yn gystadlaeth rygbi'r undeb a gynhaliwyd yn wreiddiol rhwng Ffiji, Samoa a Tonga gydag Siapan yn ymuno yn 2006 ac yna gadel am dwy flynyedd. Bydd cyfres 2019 y twrnament yn cynnwys timau cendlaethol Canada, Siapan a'r Unol Daleithiau. Cynhaliwyd y twrnament gyntaf yn 2006, a'o fwriad yw crynhau rygbi Lefel 2 gan gynnig gemau prawf cystadleuol cyson.

Y tu hwnt i Seland Newydd ac Awstralia, gellir ystyried Siapan fel un o dimau cryfaf Asia. Maent wedi ennill Cwpan y Môr Tawel tair gwaith ers 2006 ac wedi ennill y mwyafrif o gystadlaethau Cwpan Rygbi Asia.

Record yng Nghwpan y Môr Tawel

2006: 5ed
2007: 6ed
2008: 5ed
2009: 4ydd
2010: 3ydd
2011: 1af
2012: 4ydd
2013: 4ydd
2014: 1af
2015: 4ydd
2019: 1af

Table Safle'r BydGolygu

30 safle uchaf ar 10 Chwefror 2020[5]
Safle Newid* Tîm Pwyntiau
1     De Affrica 094.19
2     Seland Newydd 092.11
3     Lloegr 087.80
4     Iwerddon 085.36
5     Cymru 084.28
6     Ffrainc 082.37
7     Awstralia 081.90
8     Japan 079.28
9     Yr Alban 078.58
10     Yr Ariannin 078.31
11     Ffiji 076.21
12     Georgia 072.70
13     Yr Eidal 072.04
14     Tonga 071.44
15     Samoa 070.72
16     Sbaen 068.28
17     Unol Daleithiau America 068.10
18     Wrwgwái 067.41
19     Rwmania 065.11
20     Portiwgal 062.40
21     Hong Cong 061.23
22     Canada 061.12
23     Namibia 061.01
24     Yr Iseldiroedd 060.08
25     Rwsia 059.90
26     Brasil 058.89
27     Gwlad Belg 057.57
28     Yr Almaen 054.64
29     Chile 053.83
30     De Corea 053.11
*Newid o'r wythnos flaenorol
Safleoedd blaenorol Wales
 
Ffynhonnell: World Rugby - Diweddarwyd y graff i 7 Ionawr 2019[5]


Gweler isod dabl o'r gemau rhyngwladol sydd wedi eu chwarae gan Siapan hyd at 3 Tachwedd 2018.[6]

Opponent Chwaraewyd Ennill Colli Cyfartal % Ennill O blaid Yn erbyn Gwahaniaeth
 Arabian Gulf 3 3 0 0 100.0% 256 20 +236
  Yr Ariannin 6 1 5 0 26.7% 159 259 −100
  Awstralia 5 0 5 0 0.0% 88 283 −195
Nodyn:RuA 4 0 4 0 0.0% 51 242 −191
  Australian Universities 6 2 4 0 33.3% 60 90 −30
  Emerging Wallabies 2 1 0 1 50.0% 41 39 +2
  Canada 25 15 8 2 60.0% 612 581 +31
  British Columbia Bears 6 2 2 2 33.3% 103 82 +21
Nodyn:Country data Chinese Taipei 4 4 0 0 100.0% 474 27 +447
  Lloegr 1 0 1 0 0.0% 7 60 −53
  England XV 5 0 5 0 0.0% 71 131 −60
Nodyn:RuA 2 0 2 0 0.0% 30 92 −62
  England Students 1 0 1 0 0.0% 0 43 −43
  England Under-23's 2 0 2 0 0.0% 25 77 −52
  Cambridge University 4 1 3 0 25.0% 52 110 −58
  Oxford University 4 0 4 0 0.0% 28 130 −102
  Oxford and Cambridge 3 0 3 0 0.0% 30 113 −83
  Ffiji 17 3 14 0 17.7% 312 467 −155
  Ffrainc 4 0 3 1 0.0% 91 151 −60
  France XV 6 0 6 0 0.0% 31 272 −241
  Georgia 6 5 1 0 83.3% 150 96 +54
  Hong Cong 28 24 4 0 85.7% 1172 370 +802
  Iwerddon 7 0 7 0 0.0% 118 336 −218
  Ireland XV 2 0 2 0 0.0% 28 81 −53
  Ireland Students 1 0 1 0 0.0% 12 24 −12
  yr Eidal 8 2 5 0 25.0% 146 241 −95
  Casachstan 5 5 0 0 100.0% 418 23 +395
  De Corea 36 29 6 1 80.1% 1614 517 +1097
  Yr Iseldiroedd 1 0 1 0 0.0% 13 15 −2
  Seland Newydd 4 0 4 0 0.0% 61 351 −290
  New Zealand XV 2 0 2 0 0.0% 4 180 −176
Nodyn:RuA 8 1 7 0 12.5% 98 337 −239
  Māori 1 0 1 0 0.0% 22 65 −43
  New Zealand Universities 15 2 11 2 13.3% 221 417 −196
  Y Philipinau 2 2 0 0 100.0% 220 10 +210
  Queensland Reds 1 0 1 0 0.0% 6 42 −36
  Rwmania 6 5 1 0 83.3% 152 119 +33
  Rwsia 6 5 1 0 83.3% 269 108 +161
  Samoa 15 4 11 0 26.7% 273 482 −209
  yr Alban 7 0 7 0 0.0% 84 313 −229
  Scotland XV 4 1 3 0 25.0% 64 165 −101
  Singapôr 1 1 0 0 100.0% 45 15 +30
  De Affrica 1 1 0 0 100.0% 34 32 +2
  Sbaen 3 3 0 0 100.0% 114 43 +71
  Sri Lanca 3 3 0 0 100.0% 266 29 +237
  Gwlad Tai 1 1 0 0 100.0% 42 11 +31
  Tonga 17 8 9 0 47.1% 418 446 −28
  Emiradau Arabaidd Unedig 3 3 0 0 100.0% 310 6 +304
  Unol Daleithiau America 23 9 13 1 39.1% 526 655 −129
  Wrwgwái 3 2 1 0 66.7% 88 32 +56
  Cymru 10 1 9 0 10.0% 159 526 −367
  Wales XV 4 0 4 0 0.0% 56 229 −173
  Welsh Clubs 1 0 1 0 0.0% 9 63 −54
  Simbabwe 1 1 0 0 100.0% 52 8 +44
Total 345 149 186 10 43.19% 9753 9638 +115

LlyfryddiaethGolygu

  • Bath, Richard, gol. (1997). Complete Book of Rugby. Seven Oaks. ISBN 1-86200-013-1.
  • Cotton, Fran; Rhys, Chris, gol. (1984). Book of Rugby Disasters & Bizarre Records. Century Publishing. ISBN 0-7126-0911-3.
  • Jones, John R; Golesworthy, Maurice (1976). Encyclopedia of Rugby Union Football. London: Robert Hale. ISBN 0-7091-5394-5.
  • Nish, Alison (1999). "Britain's Contribution to the Development of Rugby Football in Japan 1874–1998". Britain & Japan: Biographical Portraits. III. Japan Library. ISBN 1-873410-89-1.
  • Richards, Huw (2007). A Game for Hooligans: The History of Rugby Union. Edinburgh: Mainstream. ISBN 978-1-84596-255-5.
  • Ultimate Encyclopaedia of Rugby. Carlton Books. 1997. ISBN 9780340695289.

DolenniGolygu

CyfeiriadauGolygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am rygbi'r undeb. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.