C.P.D. Dinas Caerdydd

Clwb pêl-droed proffesiynol

Mae Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd (Saesneg: Cardiff City Football Club) yn glwb pêl-droed proffesiynol sydd wedi ei leoli yng Nghaerdydd ac yn un o'r pum clwb o Gymru sy'n chwarae yng nghyfundrefn pêl-droed Lloegr.[1] Mae'n cystadlu yn y Bencampwriaeth, ail haen cynghrair pêl-droed Lloegr. Fe'i sefydlwyd ym 1899 dan yr enw Riverside A.F.C. gan newid i Cardiff City yn 1908. Ymunodd â Chynghrair Pêl-droed De Lloegr ym 1910 cyn symud i Gynghrair Pêl-droed Lloegr yn 1920. Mae'r tîm wedi treulio 17 tymor yn haen uchaf pêl-droed Lloegr; y cyfnod hwyaf oedd rhwng 1921 a 1929. Y cyfnod diweddaraf yn yr haen uchaf oedd tymor yn Uwch Gynghrair Lloegr yn 2018–19.

Dinas Caerdydd
Logo Dinas Caerdydd
Enw llawn Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd
Llysenw(au) Yr Adar Gleision
Sefydlwyd 1899 (fel Riverside A.F.C.)
Maes Stadiwm Dinas Caerdydd
Perchennog Baner Maleisia Vincent Tan
Cadeirydd Baner Cyprus Mehmet Dalman
Cynghrair Pencampwriaeth Lloegr
2021–2022 18fed o 24 (Pencampwriaeth Lloegr)
Gwefan Gwefan y clwb

Caerdydd yw'r unig dîm o'r tu allan i Loegr i ennill Cwpan FA Lloegr, gan wneud hynny yn 1927. Maent hefyd wedi cyrraedd tair rownd derfynol yng nghystadlaethau Lloegr: Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr 1925 (colli i Sheffield United), Rownd Derfynol Cwpan FA Lloegr 2008 (colli i Portsmouth) a Rownd Derfynol Cwpan Cynghrair Pêl-droed 2012 (colli i Lerpwl). Maent wedi ennill Cwpan Cymru ar 22 achlysur, sy’n golygu mai nhw yw’r ail dîm mwyaf llwyddiannus yn hanes y gystadleuaeth ar ôl Wrecsam.

Ac eithrio cyfnod byr ar ddechrau'r ganrif hon, glas a gwyn yw lliwiau cartref y clwb ers 1908, a dyna sy'n rhoi cyfrif am y llysenw 'Yr Adar Gleision'. Cae parhaol cyntaf y clwb oedd Parc Ninian a agorwyd yn 1910; parhaodd i gael ei ddefnyddio am 99 mlynedd cyn i'r clwb symud i Stadiwm Dinas Caerdydd yn 2009. Mae Caerdydd yn gystadleuwyr hirsefydlog i glwb pêldroed Dinas Abertawe ac mae'r ddau yn chwarae darbi De Cymru yn erbyn ei gilydd. Gêm ddarbi bwysig arall yw honno yn erbyn Bristol City, a elwir yn ddarbi Glannau Hafren (Severnside). Deiliad y record ar gyfer nifer ymddangosiadau i'r clwb yw Billy Hardy, a wnaeth 590 ymddangosiad dros gyfnod o ugain mlynedd, a’r sgoriwr uchaf yn hanes y clwb yw Len Davies gyda 179 gôl.

HanesGolygu

Cafodd Dinas Caerdydd ei ffurfio ym 1899 fel ffordd o gadw chwaraewyr o Glwb Criced Riverside gyda'i gilydd a chadw'n heini yn ystod misoedd y gaeaf. Yn eu tymor cyntaf buont yn chwarae gemau cyfeillgar yn erbyn timau lleol ar eu maes yng Ngerddi Sophia, ond yn 1900 ymunodd y clwb â Chynghrair Caerdydd a'r Cylch ar gyfer ei dymor cystadleuol cyntaf. Ym 1905 rhoddwyd statws dinas i Gaerdydd gan y Brenin Edward VII, ac o ganlyniad, gwnaeth y clwb gais i newid ei enw i Ddinas Caerdydd. Ond cafodd y cais ei wrthod gan y teimlwyd nad oeddent yn chwarae ar lefel ddigon uchel. Er mwyn dod dros hyn, trefnodd y clwb i ymuno â Chynghrair Amatur De Cymru ym 1907 ac yn y flwyddyn ganlynol cawsant ganiatâd i newid enw'r clwb i Ddinas Caerdydd.

Ailfrandio a dyrchafiad i Uwchgynghrair LloegrGolygu

Ar 17 Mehefin 2011, penodwyd Malky Mackay yn rheolwr Caerdydd. Yn ystod ei dymor cyntaf, cymerodd Mackay y clwb i rownd derfynol Cwpan Cynghrair Lloegr am y tro cyntaf yn eu hanes.

Yn 2012, cafodd Dinas Caerdydd ei ailfrandio gan berchnogion y clwb o Maleisia. Newidiwyd lliwiau'r crysau cartref o las i goch a bathodyn y clwb, tra cadwyd eu llysenw, 'Yr Adar Gleision'. Roedd yr ailfrandio yn amhoblogiadd ymysg cefnogwyr y clwb, ond honnodd y prif weithredwr ar y pryd y byddai'n ehangu apêl y clwb.[2] Aethant ymlaen i gael eu dechrau gorau erioed i dymor yn 2012/13, gan hefyd dorri record y clwb wrth ennill naw gêm gartref o'r bron. Gorffennwyd y tymor gyda dyrchafiad i'r Uwchgynghrair fel pencampwyr y Bencampwriaeth.

Lliwiau, cit ac arwyddlunGolygu

LliwiauGolygu

Pan ffurfiwyd Riverside A.F.C. yn 1899, brown siocled ac ambr oedd lliw crys y clwb. Yn dilyn newid enw i Ddinas Caerdydd yn 1908, mabwysiadwyd crys glas a siorts a hosanau gwyn neu las, er y defnyddiwyd hosanau du am y naw mlynedd gyntaf. Dros y blynyddoedd ers hynny mae cit y clwb wedi cynnwys citiau cwbl las, streipen felen fertigol a gyflwynwyd yn ystod y 1970au, a streipiau glas bob yn ail.

Mewn cam dadleuol yn 2012, newidiodd Caerdydd liwiau eu cit i goch a du,[3] y tro cyntaf i'r clwb beidio â gwisgo glas fel ei brif liw ers 1908. Newidiwyd yr arwyddlun hefyd i un yr oedd y Ddraig Goch yn fwy amlwg arno na'r aderyn glas traddodiadol. Gwnaethpwyd y newidiadau hyn er mwyn apelio at 'farchnadoedd rhyngwladol' fel rhan o 'gynllun buddsoddi mawr' a ddadorchuddiwyd gan y cadeirydd Vincent Tan.[4] Ysgogodd yr ailfrandio wrthwynebiad cryf gan y cefnogwyr, a drefnodd orymdeithiau protest a gwrthdystiadau i leisio eu hanfodlonrwydd ynghylch y newidiadau.[5][6] Er i Tan nodi’n flaenorol na fyddai’r clwb ond yn dychwelyd i wisgo glas pe bai perchennog newydd yn cael ei ganfod, ar 9 Ionawr 2015, ar ôl tri thymor yn chwarae yn y cit coch, fe ddychwelodd y clwb i git cartref glas gyda chit oddi-cartref coch mewn ymgais i 'uno' y clwb.[7][8]

 
 
 
 
 
 
Lliwiau gwreiddiol Riverside A.F.C. cyn 1908
 
 
 
 
 
 
Lliwiau gwreiddiol Caerdydd o 1908 tan y 1920au
 
 
 
 
 
 
Cit glas goleuach Caerdydd rhwng 1926 a 1926 and 1930
 
 
 
 
 
 
Dychwelwyd i grys glas rhwng 1930 a 1992
 
 
 
 
 
 
Gwisgwyd citiau cwbl las yn 1992–1996 a 2000–2007
 
 
 
 
 
 
Ailgyflwynwyd melyn yn 2009–10
 
 
 
 
 
 
Gwisgwyd cit coch rhwng 2012 a 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dychwelwyd i git glas yn 2014–15

ArwyddlunGolygu

O 1908 ymlaen chwaraeai Caerdydd mewn crysau heb eu haddurno. Newidiodd hyn yn 1959 pan gafwyd arwyddlun syml yn dangos delwedd o aderyn glas. Y tymor canlynol gwisgwyd crysau plaen heb eu haddurno ac felly y bu tan 1965 pan ychwanegwyd y gair 'Bluebirds' wedi'i frodio. Yn 1969, cyflwynwyd arwyddlun newydd, tebyg i'r un a ddefnyddiwyd yn flaenorol, a gynhwysai'r aderyn glas. Amrywiadau ar yr arwyddlun hwn sydd wedi'u defnyddio ers hynny. Yn y 1980au, ychwanegwyd nodweddion pellach gan gynnwys geiriau a motiffau. Gwnaethpwyd newid mawr yn 2012, pan geisiodd y perchennog Vincent Tan ailfrandio'r clwb i ehangu ei apêl y tu allan i Gymru.[9] Rhoddodd y newid hwn amlygrwydd mawr i'r Ddraig Goch, gan leihau'r aderyn glas i fod yn nodwedd fechan. Ym mis Mawrth 2015, cyhoeddodd Caerdydd arwyddlun newydd a oedd unwaith eto'n cynnwys yr aderyn glas yn y lle amlycaf gyda draig Tsieineaidd yn cymryd lle'r ddraig Gymreig safonol.[10]

Gwneuthurwyr cit a noddwyr crysauGolygu

Cyfnod Gwneuthurwyr cit Noddwyr crysau
1973–82 Umbro Dim
1983 Whitbread Wales
1984 Superted

Camilleri Roofing

1984–85 Merthyr Motor Auctions
1985–87 Admiral Airways Cymru
1987–88 Buckley's Brewery
1988–89 Scoreline
1989–90 Havelet
1990–91 None
1991–92 Influence
1992–94 Bluebirds South Wales Echo
1994–95 Strika
1995–96 Influence
1996–97 Lotto
1997–98 Errea Gilesports
1998–99 Xara Sports Cafe
1999–2000 Modplan
2000–02 Ken Thorne Group
2002–03 Puma Leekes
2003–05 Redrow Homes
2005–06 Joma
2006–08 Communications Direct
2008–09 Vansdirect
2009–10 Puma 777.com[11]
SBOBET
2009–10
2010–11
2011–14 Bwrdd twristiaeth Malaysia a BBC Cymru
2014–15 Cosway Sports
2015–22 Adidas
2022– New Balance


Carfan BresennolGolygu

Nodyn: Diffinir y baneri cenedlaethol o dan reolau FIFA. Gall y chwaraewyr, felly, fod o fwy nag un cenedl.

Rhif Safle Chwaraewr
1   GG Ryan Allsop
2   Mahlon Romeo
3   Joel Bagan
5   Mark McGuinness
6   CC Ryan Wintle
8   CC Joe Ralls (capten)
9   Kion Etete
10   CC Sheyi Ojo
11   CC Callum O'Dowda
12   Tom Sang
15   Oliver Denham
17   Jamilu Collins
18   CC Ebou Adams
19   CC Romaine Sawyers
Rhif Safle Chwaraewr
20   CC Gavin Whyte
21   GG Jak Alnwick
22   Vontae Daley-Campbell
23   Cédric Kipré (ar fenthyg o West Bromwich Albion)
24   CC Eli King
25   CC Jaden Philogene-Bidace (ar fenthyg o Aston Villa)
26   Jack Simpson
27   CC Rubin Colwill
28   GG Rohan Luthra
29   Mark Harris
35   CC Andy Rinomhota
38   Perry Ng
39   Isaak Davies
47   Callum Robinson

Ar fenthygGolygu

Nodyn: Diffinir y baneri cenedlaethol o dan reolau FIFA. Gall y chwaraewyr, felly, fod o fwy nag un cenedl.

Rhif Safle Chwaraewr
  GG Dillon Phillips (ar fenthyg gyda KV Oostende tan 30 Mehefin 2023)
14   CC Ollie Tanner (ar fenthyg gyda York City tan 30 Mehefin 2023)
Rhif Safle Chwaraewr
  Kieron Evans (ar fenthyg gyda Torquay United tan 30 Mehefin 2023)
36   Max Watters (ar fenthyg gyda Barnsley tan 30 Mehefin 2023)

Rhifau wedi eu neilltuoGolygu

Nodyn: Diffinir y baneri cenedlaethol o dan reolau FIFA. Gall y chwaraewyr, felly, fod o fwy nag un cenedl.

Rhif Safle Chwaraewr
7   CC Peter Whittingham (2007–2017)

C.P.D. Merched Dinas CaerdyddGolygu

Cynrycholir y clwb hefyd gan dîm pêl-droed merched sef C.P.D. Merched Dinas Caerdydd. Yn wahanol i glwb y dynion, mae'r merched yn cystadlu yn system byramid Cymdeithas Bêl-droed Cymru gan chwarae yn Uwch Gynghrair Cymru lle maent wedi bod yn llwyddiannus iawn ac ennill sawl gwaith.

RheolwyrGolygu

Ffynhonnell.[12]

CyfeiriadauGolygu

 1. Y pedwar arall yw Abertawe, Casnewydd, Wrecsam a Merthyr Tudful.
 2. Adar Gleision: gorymdaith i gofio hanes y clwb Gwefan BBC Cymru 25 Awst 2013
 3. "Cardiff City 2012/13 kits revealed". Cardiff City F.C. 6 Mehefin 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 16 Mai 2013. Cyrchwyd 10 Medi 2013.
 4. "Cardiff City to change kit from blue to red amid financial investment". BBC Sport. 6 Mehefin 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Awst 2018. Cyrchwyd 12 Chwefror 2018.
 5. Gaskell, Simon (8 Mehefin 2012). "Fans and designers criticise Cardiff City's new emblem". WalesOnline. Media Wales. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Awst 2017. Cyrchwyd 12 Awst 2017.
 6. "Thousands of Cardiff City fans march against club's blue to red rebrand". BBC News. 22 Mawrth 2014. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2 Rhagfyr 2017. Cyrchwyd 30 Awst 2017.
 7. "Cardiff City owner Vincent Tan agrees return to blue home kit". BBC Sport. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 10 Ionawr 2015. Cyrchwyd 9 Ionawr 2015.
 8. James, Stuart (9 Ionawr 2015). "Cardiff revert to blue kit after Vincent Tan approves change". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 31 Awst 2017. Cyrchwyd 30 Awst 2017.
 9. "Cardiff City to change kit from blue to red amid financial investment". BBC Sport. 6 Mehefin 2012. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 29 Rhagfyr 2014. Cyrchwyd 9 Ionawr 2015.
 10. "Cardiff City 2015 crest reveal". Cardiff City F.C. 9 Mawrth 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 11 Mawrth 2015. Cyrchwyd 9 Mawrth 2015.
 11. "Sponsor removed from City shirts". BBC Sport. 17 September 2009. Cyrchwyd 1 June 2020.
 12. 12.0 12.1 12.2 12.3 "Cardiff City Manager History". Soccerbase.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 12 Awst 2017. Cyrchwyd 12 Awst 2017.