Gwleidydd Cymreig a chyn-arweinydd Plaid Cymru yw Leanne Wood, (ganed yn y Rhondda, ar 13 Rhagfyr 1971). Bu'n cynrychioli Plaid Cymru yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru - dros Ranbarth Canol De Cymru rhwng 2003 a 2016 gan gipio sedd y Rhondda yn etholiad y Cynulliad, 2016. Bu'n Weinidog yr Wrthblaid dros Gyfiawnder Cymdeithasol ac Adfywio ac yn llefarydd Plaid Cymru ar Dai ac Adfywio.

Leanne Wood
Leanne Wood


Arweinydd Plaid Cymru
Cyfnod yn y swydd
16 Mawrth 2012 – 28 Medi 2018
Rhagflaenydd Ieuan Wyn Jones
Olynydd Adam Price

Deiliad
Cymryd y swydd
6 Mai 2016
Rhagflaenydd Leighton Andrews

Cyfnod yn y swydd
1 Mai 2003 – 6 Mai 2016
Rhagflaenydd Pauline Jarman
Olynydd Neil McEvoy

Geni (1971-12-13) 13 Rhagfyr 1971 (48 oed)
Rhondda
Plaid wleidyddol Plaid Cymru

Mae hi'n weriniaethwr ac yn sosialydd o argyhoeddiad ac wrthi ar hyn o bryd yn dysgu Cymraeg. Mae hi hefyd yn un o Is-lywyddion Anrhydeddus Searchlight Cymru.

Gorfodwyd iddi adael siambr y cynulliad ar ôl iddi gyfeirio at frenhines y DU wrth ei henw personol, sef Mrs Windsor, yn hytrach na "The Queen", a hynny oherwydd ei daliadau gwleidyddol fel gweriniaethwraig Gymreig.[1]

Arweinyddiaeth Plaid CymruGolygu

Fe etholwyd Leanne Wood fel arweinydd Plaid Cymru ar Fawrth 15fed 2012, gan guro Dafydd Elis Thomas ac Elin Jones. Seiliwyd ei hymgyrch ar y cysyniad o 'wir annibyniaeth'[2]. Cafwyd her i arweinyddiaeth Leanne Wood yng Nghorffennaf 2018, gyda Rhun ap Iorwerth ac Adam Price yn sefyll i fod yna arweinydd newydd.[3]. Cafwyd ymgyrch etholiadol gan y tri ymgeisydd yn ystod Awst a Medi. Cyhoeddwyd mai Adam Price fyddai'r arweinydd newydd ar 28 Medi 2018. Enillodd Price 3,481 pleidlais yn y rownd gyntaf, gyda ap Iorwerth yn ail gyda 1,961 pleidlais a Wood yn drydydd gyda 1,286. Yn yr ail rownd, cafodd Price 2,863 pleidlais, a derbyniodd ap Iorwerth 1,613 pleidlais.[4]

Dadl deledu, 2015Golygu

Ar yr ail o Ebrill 2015, cymerodd Leanne ran mewn dadl rhwng 7 o wleidyddion ac a ddarlledwyd ar brif sianeli teledu gwledydd Prydain.

CyfeiriadauGolygu

  1. BBC News
  2. http://cy.leannewood.org
  3. Rhun ap Iorwerth ac Adam Price i herio Leanne Wood , BBC Cymru Fyw, 4 Gorffennaf 2018. Cyrchwyd ar 28 Medi 2018.
  4. Ethol Adam Price fel arweinydd newydd Plaid Cymru , BBC Cymru Fyw, 28 Medi 2018.

Dolenni allanolGolygu

Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Rhagflaenydd:
Leighton Andrews
Aelod Cynulliad dros Rhondda
2016 – presennol
Olynydd:
deiliad
Rhagflaenydd:
Pauline Jarman
Aelod Cynulliad dros Aelod Cynulliad Cenedlaethol Cymru dros Ganol De Cymru
20032016
Olynydd:
Neil McEvoy
Swyddi gwleidyddol pleidiol
Rhagflaenydd:
Ieuan Wyn Jones
Arweinydd Plaid Cymru
20122018
Olynydd:
Adam Price