Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2016

Cynhaliwyd Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2016 ar ddydd Iau 5 Mai 2016, pan etholwyd Aelodau'r Cynulliad (AC) i holl seddi'r cynulliad; 60 ohonynt. Hwn oedd 5ed etholiad ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yr ail ers Deddf Llywodraeth Cymru 2006 a'r cyntaf ers Deddf Llywodraeth Cymru 2014. Cynhaliwyd yr etholiad cyn yr un yma yn 2011 a chyn hynny yn 2007, 2003 a 1999.

Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru, 2016

← 2011 5 Mai 2016 2021 →

Pob un o 60 sedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru
31 sedd sydd angen i gael mwyafrif
  Plaid cyntaf Yr ail blaid
 
Blank
Arweinydd Carwyn Jones Leanne Wood
Plaid Y Blaid Lafur (DU) Plaid Cymru
Sedd yr arweinydd Pen-y-bont ar Ogwr Rhondda
Etholiad diwethaf 30 sedd, 42.3% 11 sedd, 19.3%
Seddi a enillwyd 29 12
Newid yn y seddi Decrease1 increase1
Pleidleisiau'r Etholaethau 353,866 209,376
% Etholaethau 34.7% 20.5%
Pleidleisiau'r Rhestr 319,196 211,548
% Rhestr 31.5% 20.8%

  Trydedd plaid Pedwaredd plaid
 
Blank
Blank
Arweinydd Andrew R. T. Davies Nathan Gill
Plaid Y Blaid Geidwadol (DU) Plaid Annibyniaeth y DU
Sedd yr arweinydd Canol De Cymru Gogledd Cymru
Etholiad diwethaf 14 sedd, 25.0% 0
Seddi cynt 0
Seddi a enillwyd 11 7
Newid yn y seddi Decrease3 increase7
Pleidleisiau'r Etholaethau 215,597 127,038
% Etholaethau 21.1% 12.5%
Pleidleisiau'r Rhestr 190,846 132,138
% Rhestr 18.8% 13.0%

Prif Weinidog cyn yr etholiad

Carwyn Jones
Y Blaid Lafur (DU)

Etholwyd Prif Weinidog

Carwyn Jones
Y Blaid Lafur (DU)

Yn fyr, aeth nifer ACau y Blaid Lafur a'r Ceidwadwyr i lawr, gwelwyd ACau UKIP yn cael eu hethol drwy sytem gyfrannol yr etholiad (Rhestr Rhanbarth) a chipiodd Leanne Wood, Arweinydd Plaid Cymru sedd Leighton Andrews, Llafur yn y Rhondda.

Yn yr etholiad flaenorol enillwyd mwyafrif y seddi gan y Blaid Lafur, a gipiodd bedair seddi yn fwy na'r tro cynt. Yn 2015 roedd gan y Blaid Lafur 30 o seddi, sef union hanner cyfanswm seddi'r Cynulliad, un arall oedd angen arnynt i hawlio mwyafrif. Gwelodd y blaid hefyd ogwydd o 10% o'u plaid; yr ail blaid fwyaf oedd y Blaid Geidwadol, gydag 14 o seddi: dau'n fwy na'r flwyddyn cynt. Fodd bynnag, collodd arweinydd y Blaid Geidwadol, Nick Bourne, ei sedd. Collodd Blaid Cymru bedair sedd a dim ond 5 aelod a gafodd y Democratiaid Rhyddfrydol.[1])

Yn Is-etholiad Ynys Môn, 2013 a gynhaliwyd ar ddydd Iau y 1af o Awst 2013 cododd gogwydd Plaid Cymru i +16.82% pan enillodd ymgeisydd newydd y Blaid, Rhun ap Iorwerth y sedd.[2][3][4]

Bydd gan ddinasyddion gwledydd Prydain, Y Gymanwlad a'r Undeb Ewropeaidd yr hawl i bleidleisio, cyn belled a'u bod yn byw yng Nghymru a thros 18 oed ar y diwrnod. Ar yr un diwrnod, cynhelir etholiad ar gyfer Senedd yr Alban, Cynulliad Gogledd Iwerddon, Cynulliad Llundain a Maer Llundain a nifer o awdurdodau yn Lloegr. Gohiriwyd yr etholiadau hyn i gyd am gyfnod o flwyddyn - o 1015 i 2016 - oherwydd y cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig yn 2015. Dan Ddeddf Cymru 2014, bydd etholiadau'r cynulliad yn cael eu cynnal bob yn 5 mlynedd.

Polau piniwn

golygu

Yn ôl pôl piniwn 7–11 Ebrill 2016; YouGov/ITV Wales), roedd Pleidlais etholiadol y Blaid Lafur i lawr o 42.3% yn yr etholiad diwethaf i 35%; y Toriaid i lawr o 25% i 19%, Rhyddfrydwyr i lawr o 10.6% i 6%. Ar y llaw arall, roedd pleidlais Plaid Cymru i fyny o 17% i 21% ac UKIP ar 17%.

Enwebiadau'r etholaethau

golygu

Nodyn: Dynodir y rhai a etholwyd gyda chefndir lliw y blaid.

Etholaeth Ceidwadwyr Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru Gwyrdd UKIP Eraill Canlyniad
Aberafan Christopher Tossell David Rees Helen Ceri Clarke Bethan Jenkins Jonathan Tier Glenda Davies Llafur yn dal eu gafael
Aberconwy Janet Finch-Saunders Mike Priestley Sarah Lesiter-Burgess Trystan Lewis Petra Haig Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Alun a Glannau Dyfrdwy Mike Gibbs Carl Sargeant Peter Roy Williams Jacqueline Hurst Martin Bennewith Michelle Brown Llafur yn dal eu gafael
Arfon Martin Anthony Peet Sion Jones Sara Lloyd Williams Sian Gwenllian Plaid Cymru yn dal eu gafael
Blaenau Gwent Tracey West Alun Davies Brendan D'Cruz Nigel Copner Kevin Boucher Llafur yn dal eu gafael
Bro Morgannwg Ross England Jane Hutt Denis Campbell Ian Johnson Alison Haden Lawrence Andrews[5] Llafur yn dal eu gafael
Brycheiniog a Sir Faesyfed Gary Price[6] Alex Thomas Kirsty Williams Freddy Greaves Grenville Ham Thomas Turton[5] Rhyddfrydwyr yn dal eu gafael
Caerffili Jane Pratt Hefin David Aladdin Ayesh Lindsay Whittle Andrew Creak Sam Gould[5] Llafur yn dal eu gafael
Canol Caerdydd Joel Williams Jenny Rathbone Eluned Parrott[7] Glyn Wise[8] Amelia Womack Mohammed-Sarul Islam Jane Croad (Annibynnol) Llafur yn dal eu gafael
Castell Nedd Peter Crocker-Jaques Jeremy Miles Frank Little Alun Llewelyn Lisa Rapado Richard Pritchard Stephen Hunt (Annibynnol) Llafur yn dal eu gafael
Ceredigion Dr Felix Aubel Ieuan Wyn Jones Elizabeth Evans Elin Jones Brian williams Gethin James Plaid Cymru yn dal eu gafael
Cwm Cynon Lyn Hudson Vikki Howells Michael Robert Wallace Cerith Griffiths John Mathews Liz Winks Llafur yn dal eu gafael
De Caerdydd a Phenarth Ben Grey Vaughan Gething Nigel Howells Dafydd Trystan Davies Anthony Slaughter Hugh Moelwyn Hughes Llafur yn dal eu gafael
De Clwyd Simon Baynes Ken Skates Aled Roberts Mabon ap Gwynfor Duncan Rees Mandy Jane Jones Llafur yn dal eu gafael
Delyn Huw Owen Williams Hannah Blythyn Tom Rippeth Paul Rowlinson Nigel Williams Llafur yn dal eu gafael
Dwyfor Meirionnydd Neil Fairlamb Ian D A MacIntyre Stephen W Churchman Dafydd Elis-Thomas Alice Stroud Hooker Frank Wykes Plaid Cymru yn dal eu gafael
Dwyrain Abertawe Sadie Vidal Michael Hedges Charlene A Webster Dic Jones Tony Young Clifford R Johnson Llafur yn dal eu gafael
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Mathew Paul Steve Jeacock William Powell Adam Price Freya Amsbury Neil Hamilton Plaid Cymru yn dal eu gafael
Dwyrain Casnewydd Munawar Mughal John Griffiths Paul Halliday Tony Salkeld Peter Varley James Peterson Llafur yn dal eu gafael
Dyffryn Clwyd Sam Rowlands[9] Ann Jones Gwyn Williams Mair Rowlands Paul Davies Cooke Llafur yn dal eu gafael
Gogledd Caerdydd Jayne Cowan Julie Morgan John Dixon Elin Walker Jones Chris Von Ruhland Hayden M Rushworth Fiona Burt (Annibynnol) Llafur yn dal eu gafael
Gorllewin Abertawe Craig lawton Julie James Christopher Holley Dr Dai Lloyd Gareth J Tucker Rosie Irwin Brian Johnson (Plaid Sosialaidd) Llafur yn dal eu gafael
Gorllewin Caerdydd Sean Driscoll Mark Drakeford Cadan ap Tomos Neil McEvoy Hannah Punder Gareth Bennett Elliot Freedman (Annibynnol)

Lee David Wools (Freedom to Choose)

Llafur yn dal eu gafael
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Angela Burns Marc Tierney Alistair Cameron Simon Thomas[10] Valerie Judith Bradley Allan T Brookes Chris Overton Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Gorllewin Casnewydd Matthew Evans[11] Jayne Bryant[12] Liz Newton Simon Coopey Mike Ford Pippa Bartolotti Bill Fearnley Whittingstall (Annibynnol)

Gruff Meredith (Cymru Sofran)

Llafur yn dal eu gafael
Gorllewin Clwyd Darren Millar Jo Thomas Victor Babu Llyr Huws Gruffydd Julian Mahy David Edwards Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Gŵyr Lyndon Jones [13] Rebecca Evans Sheila Mary Kingston Jones Harri Roberts Abi Cherry-Hamer Colin Beckett Llafur yn dal eu gafael
Islwyn Paul Williams Rhianon Passmore Mathew Kidner Lyn Ackerman Katy Beddoe Joe Smyth Llafur yn dal eu gafael
Llanelli Stefan Ryszewski Lee Waters Gemma-Jane Bowker Helen Mary Jones Guy Smith Ken Rees Siân Caiach (Gwerin Gyntaf) Llafur yn dal eu gafael
Maldwyn Russell George Martyn singleton Jane Dodds[14] Aled Morgan Hughes Richard H Chaloner Des Parkinson Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Merthyr Tudful a Rhymni Elizabeth Simon Dawn Bowden Bob Griffin Brian Thomas Julie Colbran David John Rowlands Llafur yn dal eu gafael
Mynwy Nick Ramsay Catherine Fookes Veronica German Jonathan Clark Chris Were Tim Price Debby Blakebrough (Annibynnol)

Stephen Morris (Democratiaid Seisnig)

Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Ogwr Huw Irranca-Davies Huw Irranca-Davies Anita Davies Tim Thomas Laurie Brophy Elizabeth Kendall Llafur yn dal eu gafael
Pen-y-bont ar Ogwr George Jabbour Carwyn Jones Jonathan Pratt James Radcliffe Charlotte Brown Caroline Jones Llafur yn dal eu gafael
Pontypridd Joel Stephen James Mick Antoniw Mike Powell Chad Rickard Ken Barker Edwin John Allen Llafur yn dal eu gafael
Preseli Penfro Paul Davies Dan Lodge Bob Kilmister John Osmond Frances A Bryant Howard William Llillyman Ceidwadwyr yn dal eu gafael
Rhondda Maria Helen Hill Leighton Andrews Rhys Taylor Leanne Wood [15] Pat Mathews Stephen John Clee Plaid Cymru yn cipio'r sedd
Torfaen Graham Smith Lynne Neagle Alison Wilott Matthew Woolfall-Jones Steven Jenkins Susan Boucher Llafur yn dal eu gafael
Wrecsam Andrew Atkinson[16] Lesley Griffiths Beryl Blackmore Carrie Harper Alan Butterworth Janette Stefani Llafur yn dal eu gafael
Ynys Môn Clay Theakston Julia Dobson Thomas Crofts Rhun ap Iorwerth Gerry Wolf Simon Wall Daniel ap Eifion (Annibynnol) Plaid Cymru yn dal eu gafael

Rhestrau Rhanbarthol

golygu
Diddymu Cynulliad Cymru Ceidwadwyr[17] Y Blaid Werdd Llafur[18] Dem Rhydd Plaid Cymru[19] Cymdeithas annibynnol Leol Cymru UKIP Plaid Gristnogol Cymru Gwerin Gyntaf Plaid y Lwnis Plaid Gomiwnyddol
1. Jeremy David Pugh Aled Davies Alice Hooker-Stroud Joyce Watson William Powell Simon Thomas Huw Meredydd George Neil Hamilton Jeffrey David Green Siân Caiach Lady Lily The Pink Catrin Ashton
2. Philip Bridger Ian Harrison Grenville Morgan Ham Eluned Morgan Jane Dodds Helen Mary Jones Darren James Mayor Gethin James Susan M P Green Alford Clement Thomas Tristian Shout Rick Newham
3. Richard John Davies Harry Legge-Bourke Pippa Pemberton John Charles Bayliss Gemma-Jane Bowker Vicky Moller Desmond Parkinson Louise Wynne Jones Marion Patricia Binney Lord & Lady Dunquan Clive Griffiths
4. Ben Edwards Denise Howard Frances Ann Bryant Antonia Antoniazza Robert Phillip Kilmister Fred Greaves Howard Lillyman Barbera Irene Hill Stephen Royston Bowen Knigel Knapp David Llywelyn Brown
5. Edward Rayner Peett Brian Dafydd Williams Alistair Ronald cameron Mandy Williams-Davies David Wayne Erasmus Helen Swindon
6. Stephen Davies Stephen William Churchman Aled Morgan Hughes Leutenant Jâger Schnitzel
7. Mary Davies Elin Tracy Jones R U Seerius
8. Steffan Huw Gwent
9. Elin Jones
10. John D Osmond
11. Adam Price
Plaid Gomiwnyddol Ceidwadwyr Annibynnol Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd Plaid Cymru[20] UKIP Diddymu Cynulliad Cymru Plaid y Lwnis Cymdeithas annibynnol Leol Cymru
1. Trevor Jones, Mark Isherwood Mark John Young Duncan Rees, Mary Felicity Wimbury Aled Roberts Llyr Gruffydd Nathan Gill Harry Harrington Nick the Flying Brick Goronwy Edwards
2. Mandy Walsh, Janet Elizabeth Haworth Martin Morris Bennewith Jason Mathew McLellan Victor Babu Carrie Harper Michelle Margaret Brown Bryan Craven Lord Cameron of Roundwood Merfyn Parry
3. Glyn Davies Barbara Hughes Petra Mary Haig Bernadette Patricia Horton Sarah Lesiter-Burgess Paul Rowlinson Mandy Jones * Phillip Thomas Price Johnny Disco Nigel Smith
4. Graham Morgan Anthony Wayne Bertola James Gerard Wolff Carolyn Ann Thomas Rob Walsh Eleanor Ann Griffith David John Edward Nicola Hodgson Sir Oink A-Lot Barbara Smith
5. Garry David Burchett Bruce Roberts Jacqui Hurst Mr McFloatyhands
6. Adam Kealey Tom Rippeth Abdul Mukith Khan Leon of Britain
7. Victoria Jane Fisher Trystan Lewis
8. Laura Knightly Mair Eluned Rowlands
9. Llinos Medi Huws
10. Dafydd Meurig
11. Phil Edwards
12. Gareth Jones
 • CANLYNIAD: UKIP 2 Sedd Pleidleisiau 25,518, Plaid Cymru 1 Sedd Pleidleisiau 47,701, Ceidwadwyr 1 Sedd Pleidleisiau 45,468 Nathan Gill, Michelle Brown, Llyr Gruffydd, Mark Isherwood
 • Ymddiswyddodd Nathan Gill ar 27 Rhagfyr 2017 a cymerwyd ei le gan Mandy Jones y diwrnod canlynol.
Diddymu Cynulliad Cymru Ceidwadwyr[21] Freedom to Choose Plaid Cymru[22] Plaid y Lwnis UKIP Y Blaid Werdd[23] Plaid Gomiwnyddol Llafur Dem Rhydd Clymblaid Undebwyr Llafur & Sosialwyr Cymru Plaid Cydraddoldeb i Fenywod Annibynnol
1. David Maybery Bevan Andrew RT Davies Bernice Evans Leanne Wood Mark W Beech Gareth Bennett Amelia Womack Robert Griffiths Belinda Robertson Eluned Parrott Ross Saunders Sarah Rees Jonathan Edward Bishop
2. Ceri Elen Renwick David Melding Neil McEvoy Howling Laud Hope Mohamed Sarul Islam Anthony Slaughter Gwen Griffiths Brian Black John Dixon Mia Hollsing Sharon Lovell
3. Timothy F Mathias Richard John Dafydd Trystan Davies Antony John Davies Liz Wilks Hannah Pudner Ramon Corria Anna McMorrin Karen Roberts Lianne Francis Ruth Williams
4. Richard M H Read Keith Dewhurst Elizabeth J Musa Baron Von Thunderclap Stephen J Clee Christopher von Ruhland Dan Cole Ali Ahmed Cadan ap Tomos Steve Williams Emma Rose
5. Adam Robinson Chad Anthony Rickard Michael Stephens Alison Haden Bablin Molik Helen Jones
6. Beth Flowers Michael A C Deem Nigel Howells Mathew Hatton
7. Elin Walker Jones Elizabeth Clark Catherine Peace
8. Glyn Wise Rhys Taylor Seb Robyns
9. Pauline Jarman
10. Ian J Johnson
11. Cerith Griffiths
12. Elin Tudur '
Diddymu Cynulliad Cymru Ceidwadwyr[24] Ffrynt Cenedlaethol Prydain Y Blaid Werdd Llafur Dem Rhydd [25] Plaid Cymru Plaid y Lwnis UKIP Plaid Gomiwnyddol Cymru Clymblaid Undebwyr

Llafur & Sosialwyr Cymru

1. David John Pritchard Mohammad Asghar Adam John Lloyd Pippa Bartolotti Ruth Lorraine Jones Veronica German Steffan Lewis Baron Von Magpie Mark Reckless Tommy Roberts Jamie Samuel George Davies
2. Roger Michael Wilson Laura Anne Jones Milton Ellis Ann Were Peter Richard Jones Paul Halliday Delyth Jewell[26] Hugo Shovit David John Rowlands Mark Eric Griffiths Clare Joanna Gibbs
3. Victoria Blackman Christopher John Butler Chris Were Deborah Ann Wilcox Bob Griffin Nigel Copner Mad Mike Young Susan Boucher Barbara Ann Thomas David Peter Reid
4. Donald James Blackman Geoffrey Clive Burrows Katy Beddoe Owen Evans Alison Leyland Willott Lyn Ackerman Dr Doodle Do Julie Ann Price Thabo William Miller Joshua James Rawcliff
5. William Graham Andrew Creak Brendan Thomas D'Cruz Jonathan T Clark Arty Poll Mohammed Jabed Miah
6. Gavin Chambers Kay David Matthew Woolfall-Jones Rhys Llywelyn Alyn Pewtner
7. Nigle John Godfrey Aladdin Ayesh Eli Jones
8. Gillian Marion Jones
9. Anthony Michael Salkeld
10. Brian Malcolm Thomas
11. Ellie Silcox
12. Simon Dennis Coopey
 • CANLYNIAD: UKIP 2 Sedd Pleidleisiau 34,524, Ceidwadwyr 1 Sedd Pleidleisiau 33,318, Plaid Cymru 1 Sedd Pleidleisiau 29,686 Mark Reckless, David Rowlands, Mohammad Asghar, Steffan Lewis
 • Ar ôl farwolaeth Steffan Lewis yn Ionawr 2019 cafodd Delyth Jewell lle yn y Cynulliad.
Diddymu Cynulliad Cymru Ceidwadwyr Plaid y Lwnis Plaid Cymru Y Blaid Werdd Plaid Gomiwnyddol Llafur Dem Rhydd Clymblaid Undebwyr

Llafur & Sosialwyr Cymru

UKIP
1. James Cole Suzy Davies Baron Barnes Von Claptrap Bethan Jenkins Lisa Rapado Laura Picand Ceri Lynne Reeves Peter Black Owen E Herbert Caroline Jones
2. Shaun Patrick Cuddihy Altaf Hussain Sir Stevie Wonderful Dr Dai Lloyd Charlie Barlow Roger Samuel Jones Andrew John Jenkins Cherly Anne Green Claire Louise Job Martyn Ford
3. Philip Anthony Hughes-Davies Daniel S Boucher Glyn Hyndman Alun Llewelyn Laurie Brophy Justin Peter Lilley Fiona Margaret Gordon Helen Ceri Clerk John M Evans Colin Joseph Beckett
4. Sheilagh Miller Edward Yi He Robert William Gilis Tim Thomas Mike Whittall Stephen Leonard Harmer Scott Jones Sheila Kingston Jones A C J Davies Clifford Roy Johnson
5. Carol Ann Webster Dewi Anthony Bowen Linet Purcell Tom Muller Anita Dawn Davies Ronnie Job
6. Rebecca Singh Peter Alban Morris Phillipa Jane Richards Mike Day Emma Saunders
7. Megan Williams Margaret Jane Phillips Daniel Mark Thomas
8. Rebeca Phillips
9. Harri Llwyd Roberts
10. James Radcliffe
11. Duncan Higgitt
12. Dic Jones

Cyfeiriadau

golygu
 1. "Assembly national votes and seats by party, and links to constituency results". BBC Online. 16 Mawrth 2011. Cyrchwyd 26 Hydref 2013.
 2. http://www.assemblywales.org/newhome/new-news-fourth-assembly.htm?act=dis&id=247249&ds=6/2013[dolen marw]
 3.  Plaid Cymru yn ennill Ynys Môn. BBC Cymru (1 Awst 2013). Adalwyd ar 2 Awst 2013.
 4.  Plaid Cymru's emphatic Ynys Mon by-election win. BBC (2 Awst 2013). Adalwyd ar 2 Awst 2013.
 5. 5.0 5.1 5.2 "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-04-20. Cyrchwyd 2016-05-06.
 6. www.twitter.com
 7. www.twitter.com
 8. Glyn Wise wedi'i ddewis fel ymgeisydd Plaid Cymru dros Ganol Caerdydd Archifwyd 2016-03-05 yn y Peiriant Wayback.; gwefan Plaid Cymru; adalwyd 29 Gorffennaf 2015
 9. https://twitter.com/WelshConserv/status/624814767455268864
 10. Dewis Simon Thomas fel ymgeisydd Plaid Cymru
 11. https://twitter.com/WelshConserv/status/624815268393545728
 12. Jayne Bryant ar southwalesargus.co.uk
 13. https://twitter.com/Craig4CardiffN/status/627219711915356160
 14. https://twitter.com/DoddsJane/status/625679440530513920
 15. "Plaid Cymru's Leanne Wood defends dual candidacy plans". BBC News. Cyrchwyd 5 Tachwedd 2015.
 16. https://twitter.com/andrew4wrexham/status/621424759880945664
 17. Fined farmer tops Tory candidate list for assembly poll
 18. Former MEP Baroness Eluned Morgan on course to become an Assembly Member
 19. Gwefan y Cynulliad Cenedlaethol[dolen marw]; adalwyd 29 Gorffennaf 2015
 20. "Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeiswyr rhestr Gogledd Cymru". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-03-05. Cyrchwyd 2015-07-11.
 21. Regional List candidates announced for South Wales Central
 22. Plaid Cymru yn cyhoeddi ymgeisyddion rhestr Canol De Cymru[dolen marw]
 23. "https://wales.greenparty.org.uk/news/2015/11/18/green-party-deputy-leaders-team-up/ - adalwyd 30/12/15". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-03-04. Cyrchwyd 2015-12-30. External link in |title= (help)
 24. Asghar tops Tory assembly election list for South Wales East
 25. Dems Rhydd yn cyhoeddi ymgeiswyr dwyrain de Cymru
 26. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-02-22. Cyrchwyd 2016-02-18.