Agor y brif ddewislen
Lleoliad y Punjab yn India.

Talaith yng ngogledd-orllewin India ar y ffin â Pacistan yw'r Punjab neu'r Pwnjab.[1] Ei brifddinas yw Chandigarh. Mae'r mwyafrif o'r boblogaeth yn siarad Punjabi fel iaith gyntaf. Mae'r dalaith yn gadarnle i'r Siciaid ac yn mwynhau'r safon byw uchaf yn y wlad. Mae'n ffinio â Jammu a Kashmir a Himachal Pradesh i'r gogledd, Haryana i'r dwyrain a'r de a rhan o Rajasthan i'r de-orllewin.

Cyn yr Ymraniad ar ddiwedd y 1940au, roedd y Punjab yn ymestyn ar y ddwy ochr i'r ffin bresennol rhwng Pacistan ac India, gyda'i phrifddinas yn Lahore (Pacistan). Dioddefodd yr ardal yn ddrwg iawn yn yr Ymraniad gyda'r gorllewin Mwslemaidd yn mynd i Bacistan a'r dwyrain Sicaidd a Hindŵaidd yn aros yn India, ond mae'r Siciaid yn weithwyr dyfal ac yn enwog am eu gallu mewn busnes, ac erbyn heddiw mae'r Punjab yn dalaith lewyrchus. Fe'i rhanwyd eto yn ddwy dalaith yn 1966: Punjab ei hun, gyda'r mwyafrif yn Siciaid, a Haryana gyda'r mwyafrif yn Hindŵ.

Nodweddid y dalaith gan eithafiaeth gan rhai Siciaid yn y 1980au a'r 1990au cynnar. Meddianwyd y Deml Aur yn Amritsar, canolfan grefyddol y Siciaid, gan eithafwyr a chafwyd brwydr waedlyd yno. Erbyn heddiw mae'r dalaith yn dawel eto.

CyfeiriadauGolygu