Rhestr o grugiau crynion yng Nghymru

Dyma restr o grugiau crynion yng Nghymru sydd wedi'u cofrestru gan Cadw, yn nhrefn y siroedd.

Pentwr o bridd wedi'i osod gan bobl Oes Newydd y Cerrig neu Oes yr Efydd fel rhan o'u seremoniau neu i gladdu'r meirw ydy crug crwn (enw gwrywaidd; Saesneg: round barrow). Ceir bron i 400 ohonynt yng Nghymru.

Sir Abertawe golygu

Bro Morgannwg golygu

Caerdydd golygu

Caerffili golygu

Casnewydd golygu

Castell-nedd Port Talbot golygu

Ceredigion golygu

Sir Conwy golygu

Gwynedd golygu

Merthyr Tudful golygu

Pen-y-bont ar Ogwr golygu

Powys golygu

Rhondda Cynon Taf golygu

Sir Benfro golygu

Sir Ddinbych golygu

Sir Fynwy golygu

Sir Gaerfyrddin golygu

Sir Wrecsam golygu

Sir y Fflint golygu

Ynys Môn golygu