Croeso i Wicipedia. Da gweld un arall yn mynd ati i gywiro erthyglau. Gobeithio y cewch hwyl arni. Lloffiwr 13:12, 16 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch yn fawr am eich gwaith gyda'r erthyglau ffonoleg. Alan 16:10, 29 Medi 2008 (UTC)Ateb[ateb]

symud tudalen golygu

Ymofyniad bach i chi -- pan ydych chi'n symud tudalennau, allech chi defnyddio'r botwm "symud" ar frig yr erthygl yn hytrach na gwneud "cut + paste" os gwelwch yn dda. Mae'r ffordd honno'n cadw hanes y dudalen yn well. Diolch yn fawr. Alan 23:24, 12 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Flin 'da fi, a diolch am yr eglurhad. Y botwm "symud" amdani tro nesa 'te! Llusiduonbach 10:38, 13 Chwefror 2009 (UTC)Ateb[ateb]

Wicipedia:Cynllun Datblygu golygu

Wnei di ddarllen am y 7 syniad dw i wedi'i sgwennu yma, os gweli di'n dda. Mae'n bryd newid ger y car a symud ymlaen, ac felly - Cynllun i Ddatblygu ein Wici Cymraeg. Os cytuni, wnei di nodi hynny yn yr ail hanner os gweli di'n dda? Diolch i ti. Llywelyn2000 (sgwrs) 19:02, 22 Mai 2012 (UTC)Ateb[ateb]

Eisteddfod 2012 golygu

Rhag ofn bod gweithgarwch y bot wedi golygu dy fod wedi methu fy ngolygiad diweddaraf yn Y Caffi ar bwnc Gweithdai Wicipedia yn Eisteddfod Bro Morgannwg 2012, plis cer draw ASAP, mae angen i ni drefnu pethau cyn gynted a bo modd. Diolch. --Ben Bore (sgwrs) 20:58, 5 Gorffennaf 2012 (UTC)Ateb[ateb]

(Rhys)

Wicigyfarfod Caerdydd Rhif 3 golygu

Cynhelir y trydydd Wicigyfarfod yng Nghaerdydd yn y Central Bar, Plas Windsor, ar ddydd Sadwrn 31 Mai. Dyma'r dudalen ar Meta-Wiki am ragor o wybodaeth ac i nodi os oes gennych ddiddordeb mewn dod. Croeso cynnes i bawb! --Rhyswynne (sgwrs) 17:51, 28 Mai 2014 (UTC)Ateb[ateb]

Bas golygu

Esgusodwch fy anwybodaeth, ond oes gwahaniaeth rhwng yr erthygl hon:Bas (cemeg) a'r erthygl greoch chi:Bas? Os oes, bydd rhaid newid teitl yr ail un i ddangos y gwahaniaeth. Os nad oes, oes modd i chi eu cyfuno? (Byddwn i'n gwneud, ond nid gwyddonydd ydw i!) Diolch Llusiduonbach (sgwrs) 19:52, 16 Mehefin 2016 (UTC)Ateb[ateb]

(Copi o neges ar sgwrs) Mea culpa. Mi ddefnyddiais proto-linciau (coch) a oedd yn bodoli eisioes i greu'r tudalen "Bas". Nid oeddwn wedi sylwi ar Bas (cemeg). Yn ddelfrydol byddai'n well dileu "Bas" - mi 'rydwy'n cofio'n fras y 3-4 linc y creais yr wythnos o'r blaen ac mae modd eu hail gyfeirio. Rwy'n cytuno mai'r tudalen "Bas (cemeg)" yw'r gorau i'w gadw. Nid wyf eto wedi dysgu'r technegau ail drefnu tudalennau, felly, os fedri symud yr holl gynnwys o "Bas" i "Bas (cemeg)" mi fyddai hynny'n ardderchog. Na'i edrych ar y cyfuniad i sicrhau fod y ddwy yn cydweddi. Ar ben hyn oll, nid wyf eto'n deall yn iawn sut i ychwanegu at "sgyrsiau". Os wyt yn darllen hwn, o leiaf mi fyddaf wedi dysgu rhywbeth ! (Maddeu'r oedi; rwyf wedi bod allan o'r wlad am y rhan fwyaf o'r pythefnos diwethaf.) Llusiduonbach (sgwrs) Hwyl a diolch, --Deri (sgwrs) 11:02, 30 Mehefin 2016 (UTC)Ateb[ateb]

Golygathon Wicipop yng Nghaerdydd - galw i'r gad golygu

Helo Llusiduonbach. Dyma fi yn tynnu eich sylw at digwyddiad Wici yn Caerdydd dydd Sadwrn yma. Bydd hyn yn cyfle gwych i cyfrafod Wicipediwr arall ac i greu cwpl o erthyglau newydd. Diolch! Jason.nlw (sgwrs) 08:12, 23 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Pob lwc i'r digwyddiad. Ymddiheuro am fethu bod yn bresennol. --Deri (sgwrs) 08:31, 25 Mawrth 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Dadflocio! golygu

Mi flociais i fandal gydag IP 195.194.57.214 ac am ryw reswm fe'th flociwyd di am chydig eiliadau. JISC (ysgol) ydy'r IP, ac efallai fod hynny'n esbonio'r cangymeriad! Paid ag ateb! Llywelyn2000 (sgwrs) 14:29, 10 Mai 2017 (UTC)Ateb[ateb]

You are invited! golygu

 
You are invited...
 

The Celtic Knot: Wikipedia Language Conference - Programme now live.

  • Hosts: The University of Edinburgh and Wikimedia UK
  • Supporting: Celtic & Indigenous Languages.
  • Objective: The main objective for Celtic Knot 2017 is the coming together of practitioners in the same room at same time; strengthening the bonds of those working to support language communities into a 'knot' and leading into action. Attendees can expect to learn about and discuss innovative approaches to open education, open knowledge and open data that support and grow language communities.
  • Date: 6 July 2017 - Booking is now open.

Stinglehammer (sgwrs) 22:48, 22 Mai 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Sefydlu grwp swyddogol: Wikimedia Cymru golygu

Rhag ofn na welais ti'r sgwrs - mae cais di neud i ffurfio grwp swyddogol fel y Basgiaid. Beth am ychwanegu dy sylwadau? Gweler: Wicipedia:Y Caffi#Sefydlu Grŵp Defnyddwyr Wicimedia '''Defnyddiwr:John Jones''' (sgwrs) 09:27, 12 Gorffennaf 2017 (UTC)Ateb[ateb]

Ieithoedd arwyddion golygu

Diolch am safoni enwau'r holl erthyglau am ieithoedd arwyddion. —Adda'r Yw (sgwrs · cyfraniadau) 18:34, 2 Awst 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Dim problem. Fe hoffwn i gael mwy o amser i ehangu'r erthyglau a chreu rhagor ar Wicipedia, ond dyna fe. Llusiduonbach (sgwrs) 08:52, 3 Awst 2019 (UTC)Ateb[ateb]

geiriadur golygu

Diolch am yr wybodaeth am y geiriaduron. --Money money tickle parsnip (sgwrs) 19:19, 31 Awst 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Dim problem. Llusiduonbach (sgwrs) 13:53, 3 Medi 2019 (UTC)Ateb[ateb]

Rhestr ieithoedd golygu

Rwyf newydd fod yn edrych ar Rhestr ieithoedd. Rwy'n sylwi o'r log hanes mai chi a wnaeth y rhan fwyaf o'r gwaith caled ar y dudalen hon. Gwych! Ond mae yna broblem. Nid yw'r lliwiau yn y tabl yn cyfateb â lliwiau'r map. Ac mae'n ymddangos i mi fod gan y ddau beth sail wahanol i'w lliwio. Beth i'w wneud? A fyddai hawsaf i hepgor y map? Mae'r sefyllfa ychydig yn ddryslyd ar hyn o bryd . Craigysgafn (sgwrs) 13:35, 14 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

Diolch am dynnu fy sylw at hynny. Rwy wedi tynnu'r lliwiau o'r tabl ac ychwanegu allwedd i'r map gyda'r lliwiau cywir. Dyw'r bylchau yn yr allwedd ddim yn edrych yn iawn felly croeso i chi chwarae gyda fe neu wneud unrhyw newidiadau pellach. Llusiduonbach (sgwrs) 15:50, 16 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]
Ffantastig! Diolch yn fawr am wneud hynny! Hwyl, Dafydd. Craigysgafn (sgwrs) 15:53, 16 Ionawr 2023 (UTC)Ateb[ateb]

WiciBrosiect Cymru golygu

Os oes gennych ddiddordeb, ymunwch gyda WiciBrosiect Cymru os gwelwch yn dda! Diolch yn fawr Titus Gold (sgwrs) 15:41, 29 Ebrill 2023 (UTC)Ateb[ateb]

 

You have been a medical translators within Wikipedia. We have recently relaunched our efforts and invite you to join the new process. Let me know if you have questions. Best Doc James (talk · contribs · email) 12:34, 13 August 2023 (UTC)