Wicipedia:Y Caffi/archif/16

Archif Chwefror 2011 - Mai 2012

Pyrth pynciauGolygu

Ydy 'pyrth' (portals) ar gael inni fel y ceir ar Wicipediau eraill? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:52, 22 Chwefror 2011 (UTC)

Dw i newydd ddarllen hwn. Mater o fynd ati ydy hi, mae'n debyg. Mae'r pyrth yn edrych yn dda, yn syml ac yn hawdd fforio drwyddyn nhw. Ond gan nad ydw i rioed wedi dod ar eu traws nhw o'r blaen, mae'n rhaid gofyn - ydyn nhw werth yr amser? Os ydyn, yna, beth am eu gwneud nhw y default? hy yn lle'r dudalen arferol!? Llywelyn2000 04:52, 22 Chwefror 2011 (UTC)
Dyna'r hyn oeddwn yn ei ddarllen hefyd. Doeddwn i ddim yn siŵr os ydyw'r gair "Portal" yn sbesial fel "Wicipedia:" neu "Nodyn:" sydd gennym ni. Pwynt y pyrth ydy casglu topiau tebyg â'i gilydd felly i'r darllenwr adnabod diddordebau pynciau yn hawdd ac yn iawn. Rhoddais gynnir ar greu un Wica amser maith yn ôl, ond eto - a yw'r gair yn benodol? Gofynnaf Anat yn awr i ddod fan hyn :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 13:07, 22 Chwefror 2011 (UTC)

Rwy wedi dechrau gofyn am gael yr enw-le yma. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 05:12, 25 Chwefror 2011 (UTC)

Gweinyddwyr sydd heb gyfrannu ers tros flwyddynGolygu

Sylwch, gyfeillion ein bod yn trafod yma ddiddymu statws dau weinyddwyr sydd heb gyfrannu run botwm corn ers tros flwyddyn. Gwerthfawrogwn eich barn. Llywelyn2000 20:01, 22 Chwefror 2011 (UTC)

Nodyn [[Nodyn:Angen cywiro iaith|Angen cywiro iaith]] yn [[Nodyn:Self]] a Delwedd:IMG 1546 Llai.jpg e.e.Golygu

Pam ar y ddaear mae'r nodyn ACI yn dangos ar nodiadau eraill fel Self a delweddi (fel yr un uchod). Bûm trwy gôd Self ac dwi'n methu dod o hyd i unrhyw gôd sy'n cyfeirio at neu cysylltu ag ACI...... Cymorth?! -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 02:04, 28 Chwefror 2011 (UTC)

Mae gen ti lygad barcud, Glenn! Ces i gip arno'n syth ar ol uwchlwytho'r ddelwedd uchod, ond feddyliais i ddim dwywaith am y peth! Ti'n iawn, a does gen i ddim syniad pa Nodyn sy'n ei achosi. Y llaw yn y peiriant, ex machina... Llywelyn2000
Rwy wedi datrys y peth; yr oedd "Self" yn galw ar nodyn o'r enw "Iaith", ond mae "Iaith" yn ailgyfeirio i "Angen gwella iaith," felly roedd y nodyn hwnnw yn ymddangos mewn nodiadau eraill! Popeth yn iawn, nawr :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 16:54, 26 Ebrill 2011 (UTC)

Dolennau Allanol GwallusGolygu

Fedrwn ni ofyn am Robot i ddiddymu'r holl ddolennau gwallus? John Jones 23:22, 10 Mawrth 2011 (UTC)

Yr unig beth rwy'n gallu meddwl amdano fe yw'r botiau'n rhoi nodyn bach sy'n dweud [dolen marw] ar en. Ond heblaw am hynny, dwi ddim yn credu eu bod nhw'n gallu gwneud y fath beth yn anffodus. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:25, 11 Mawrth 2011 (UTC)

Hysbyseb ganolog arallGolygu

Hysbyseb ganolog arall eto ar y gweill ar meta. All rywun ei ddarllen, ei wella os os eisiau, yna newid y statws o 'proofreading' i 'ready'?

Wedi'i wneud. Llywelyn2000 16:17, 12 Mawrth 2011 (UTC)
Diolch. Lloffiwr 11:44, 13 Mawrth 2011 (UTC)

Portal namespace createdGolygu

Hello,

I have created the 'Portal' namespace following bug request https://bugzilla.wikimedia.org/27684 . Please test it and reopen the bug if there is any issue (I will probably not come back in Caffi <:p ).

Hashar 12:09, 12 Mawrth 2011 (UTC)

I'm sure you won't come back to read this, but yes - it's working; thankyou :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 16:58, 26 Ebrill 2011 (UTC)

Cyfieithu'r arolwg golygyddion WicipediaGolygu

Bydd arolwg o olygyddion Wicipedia yn cael ei gynnal cyn hir. Rwyf wedi cyfieithu'r hysbyseb ganolog perthnasol. Byddwn yn falch o gael cymorth rhywun i'r brawf-ddarllen a newid y statws i 'ready'.

Rwyf hefyd wedi dechrau ar gyfieithu'r arolwg ei hunan, ac wedi gwneud rhyw chwarter ohono. Meddwl oeddwn i y byddai rhagor ohonom yn mynd ati i'w ateb na phetai'r arolwg yn Saesneg. Ond daw dyddiad cau'r cyfieithu ar ein traws ar 23 Mawrth felly mae amser yn brin i'w gwblhau. Os oes gan rhywun chwant bwrw ati i gyfieithu dyma fe. Os na ddown ni i ben a'i gwblhau, ydy hi'n dderbyniol gan y trwch ohonom y bydd peth ohono yn Gymraeg a'r gweddill yn Saesneg? Lloffiwr 11:58, 13 Mawrth 2011 (UTC)

Does gen i ddim unrhyw wrthwynebiad bod rhan ohono'n Saesneg. Yn amlwg, byddai'n well cael cymaint ohono ag sy'n bosib yn Gymraeg ond os yw amser yn ein trechu, o leia' bydd y rhan fwyaf yn Gymraeg. Dw i wedi gwneud ychydig yn fwy ond mae dal cryn dipyn i fynd... Pwyll 15:05, 13 Mawrth 2011 (UTC)
Mae'r arolwg bellach wedi cael ei gwblhau. A fyddai modd i rywun ddarllen dros y gwaith, gwneud unrhyw newidiadau ac yna newid y statws fan hyn i "published" os gwelwch yn dda? Diolch, Pwyll 13:41, 14 Mawrth 2011 (UTC)
Wedi newid y statws ar gyfieithiad yr arolwg i "ready". Mae'r hysbyseb ganolog yn dal i ddisgwyl cael ei brawf-ddarllen. Lloffiwr 14:47, 20 Mawrth 2011 (UTC)
Ydy, a da ni'n dal i ddisgwyl ymateb i'r bleidlais a gynhaliwyd, ond sydd heb Fiwrocrat i weithredu ar y penderfyniad yma. Beth sy'n groes i linell Waldo: "Gobaith fo'n meistr / Rhoed amser inni'n was." ??? Llywelyn2000 21:45, 3 Ebrill 2011 (UTC)

Byddwch yn wyliadwrus!Golygu

Ga i ofyn i bawb fod yn wyliadwrus dros y dyddiau nesaf os gwelwch yn dda? Dw i wedi sylwi fod llwyth o gyfrifon o gyfrifon newydd wedi eu creu yn ddiweddar (gweler [1] a dw i'n amau'n gryf y bydd rhywun yn ceisio fandaleiddio'r safle hon yn y dyfodol agos. Mae yna ddefnyddiwr newydd hefyd wedi gosod nodyn "Croeso" ar bob tudalen hefyd (sydd yn berffaith dderbyniol, wrth gwrs) - ond ai ymgais i gael gwared ar ddolenni coch anghyffredin ar y dudalen Newidiadau Diweddar yw hwn? Gyda chynifer o gyfrifon, gallai rhywun wneud llawer o ddifrod mewn amser byr. Gobeithio mai fi sy'n anghywir ac yn paranoid wrth gwrs ond efallai ei fod yn well i fod yn wyliadwrus! Pwyll 17:38, 19 Mawrth 2011 (UTC)

Ac wele mae Bambifan (sef y Fandal Disney) yn ôl. Mae'n rhaid mod i'n psychic! Pwyll 18:54, 21 Mawrth 2011 (UTC)

Cynhadledd Wikimedia UK 2011Golygu

Bydd cynhadledd flynyddol Wikimedia UK yn digwydd ar 16 Ebrill ym Mryste. Mae'r manylion ar eu gwefan. Os oes rhywun yn gallu mynd iddo byddai'n dda cael cyfle i gwrdd ac aelodau'r gymdeithas, gan feddwl am y dydd y bydd Wicipedia Cymraeg yn barod i ddatblygu prosiectau mewn ysgolion ag ati, ac yn gallu manteisio ar Wikimedia UK. Alla'i ddim mynd fy hunan. Lloffiwr 11:41, 3 Ebrill 2011 (UTC)

Alla'i ddim mynd (cyfarfyddiad yn Llundain). Sorri! Deb 12:30, 3 Ebrill 2011 (UTC)
Na finne chwaith sori. Ar fy ngwylie dramor, yn torheulo ar draeth tra'n sipio Pina Coladas. Pwyll 12:48, 3 Ebrill 2011 (UTC)
Mae'r tywydd wedi bod yn ardderchog yng Nghymru (dros y Pasg o leiaf). Pa angen gwyliau tramor? :-) Peredur ap Rhodri 07:03, 26 Ebrill 2011 (UTC)
Cynhadledd "Wikimedia UK" ydyw, ond dim ond Lloegr sy'n ymddangos ar eu map! Peredur ap Rhodri 21:45, 4 Ebrill 2011 (UTC)

Template namespace initialisation scriptGolygu

Hello. Some years ago, developpers used Template namespace initialisation script to move some pages from the MediaWiki to the Template namespace, and left some useless redirects.

Consequently, the following pages should be deleted : DILEWYD

For more informations, please see this request (meta).

Thanks -- Quentinv57 15:15, 12 Ebrill 2011 (UTC)

Diolch / Thanks Quentinv57. All done. Llywelyn2000 05:07, 13 Ebrill 2011 (UTC)

Trefi a Phentrefi'r AlbanGolygu

English follows.
Mewn tua deufis mi fyddaf wedi gorffen creu erthyglau ar copaon yr Alban, os byw ac iach. Dau bwynt: gall rywun ffeindio bas-data o'r trefi / pentrefi hyn, ar ffurf Excel neu arall? Yn ail, oes yna rywun isio helpu eu copio / pastio hy creu erthyglau cyflym? Fy nod, fel y cofiwch ydy symud Wici o'r 66ed safle ble roeddem yn Ionawr 2011, i fod gyda'n chwaer Lydewig sydd ar y 58ed safle. Ond y prif nod, wrth gwrs, ydy datblygu Wicipedia Cymraeg i fod yn adnodd gwerthfawr a chyfoethog ac am ddim. Os ydach chi isio helpu, nodwch isod os gwelwch yn dda.

I'm looking for a good database of Scottish towns and villages which will then be mail merged into Wici. I've nearly finished doing this here, with Scottish peaks over 610m. I'll email you a Word file if you have time to copy and paste new articles, please let me know.
Llywelyn2000 05:12, 23 Ebrill 2011 (UTC)

Gallwn i ysgrifennu "robot" efallai - ar nifer o amodau:
 • Rhaid i bawb drafod ffurf union yr erthyglau o flaen llaw.
 • Rhaid i'r ddogfen Word fod yn ddigon hawdd i dynnu gwybodaeth oddi wrthi yn awtomatig. (Excel fyddai'n well.)
 • Dwi ddim yn addo pryd yn union bydd amser gen i. (Nid yn y pythefnos nesaf, mae'n sicr.)
 • Bydd rhaid i rywun wirio'n ofalus canlyniadau o weithred "prawf" (e.e. creu 10-20 erthygl) cyn penderfynu a ddylwn i ryddhau'r robot ar y wici i greu miloedd o erthyglau.
 • Fel dwi'n dyfalu bod nifer ohonoch wedi sylweddoli, dysgwr ydw i. Os daw manylion y robot yn gymhleth, byddaf i ei drafod yn Saesneg efallai. Mae'n dibynnu ar faint o amser bydd gen i, ond os fydd gen i ddewis rhwng a) cyfansoddi neges hir yn Gymraeg sy'n cynnwys geiriau technegol a fydd rhaid i mi eu chwilio mewn geiriadur, ac wedyn rhedeg allan o amser, neu b) ysgrifennu'n gyflym yn Saesneg a chadw fwy o amser er mwyn gweithio ar y robot ei hun, dwi'n tybio mai'r ail fydd yn well.
Pethau eraill i'w meddwl amdanynt:
 • Pa ddarnau o wybodaeth oes angen arnynt yn y bas data?
 • A fydd creu miloedd o erthyglau yn lleihau defnyddioldeb y ddolen "Erthygl ar hap"? Pan dwi wedi bod yn gwneud nifer o gywiriadau bychain i amryw erthyglau, trwy glicio ar "erthygl ar hap" roedd hynny. Os ydyn ni'n creu miloedd o erthyglau am bentrefi'r Alban, ai un ohonynt fydd yr "erthygl ar hap" ormod o'r amser? Peredur ap Rhodri 06:54, 26 Ebrill 2011 (UTC)
Diolch am y cynnig. Mi edrychais i fewn i greu Bot i'r pwrpas hwn dro'n ol, ond penderfynais (ar y pryd) nad oedd gen i ddigon o brofiad o ddefnyddio Python. Wyt ti wedi creu Bot o'r blaen? Llywelyn2000 07:03, 26 Ebrill 2011 (UTC)
Nac ydw, ond mae gen i brofiad cyffredinol o ddefnyddio Python. (Dwi wedi defnyddio Perl hefyd, sy'n opsiwn - does dim rhaid i'r Bot ddefnyddio Python, ond y fantais gyda'r Python ydy bod nifer o "fodiwlau" a mae pobl eraill eisoes wedi eu hysgrifennu, sy'n symlhau'r tasg.) Nod y prawf fyddai dod o hyd i unrhyw gamgymeriadau yn y rhaglen cyn iddynt gael cyfle i wneud difrod. Peredur ap Rhodri 07:16, 26 Ebrill 2011 (UTC)
Dyma ydy'r ffordd ymlaen wrth gwrs, ond mae sefydlu bot Cymraeg yn beth newydd ac angen llawer o feddwl ac ymchwil, heb son am law cadarn i'w reoli a sel-bendith Biwrocrat - a does gennym ni run y dyddiau hyn ar wahan i Deb. Tydy dy ofnau ynglyn a "Erthygl ar Hap" ddim yn fy mhryderu i o gwbwl. Gwna chydig o ymchwil ac adrodd yn ol yn fama: ond yn bennaf - profa dy hun y gallwn ddibynnu arnat i greu a golygu'n rheolaidd ar Wici. Llywelyn2000 05:06, 27 Ebrill 2011 (UTC)
Diolch am eich ateb. Os ddanfonwch chi i mi gopi o'ch bas data pan fydd gennych, caf i fwrw golwg arno, a phenderfynu os ydy o mewn trefn ddigon rheolaidd i ganiatau defnydd o fot. (Heb sicrhau am hynny yn gyntaf, does dim werth gwneud ymchwil pellach am sut i raglenni bot.) Ond dwi ddim yn derbyn eich pwynt am brofi fy hun trwy olygu'n rheolaidd - nid ydy'r sgiliau sydd eu hangen i olygu'n rheolaidd (h.y. rhuglder yn y Gymraeg yn bennaf) yr un sgiliau sydd en hangen i greu bot (sgiliau technegol mewn cyfrifiadureg). Os mater o hyder yng ngweithredwr y bot ydy o, mae ateb syml yn bodoli: fi cymorthwn ddatblygu'r bot a rhywun arall gweithredai fo (ar yr amod bod ganddo/-i gyfrifiadur sy'n rhedeg Linux, neu gwneir y newidiadau sydd eu hangen er mwyn ei ddefnyddio gyda Windows). Er mwyn dim ond profi bot gyda 10-20 erthygl, gallwn i ddefnyddio fy nghyfrif fy hun heb angen cyfrif bot. Nod y cyfrif bot ydy "bod heb gyfyngiad ar gyflymder eich gweithredoedd" (gwelwch Arbennig:ListGroupRights), ac dwi'n deall bod angen hyder y bydd perchennog cyfrif bot yn peidio â'i ddefnyddio er mwyn achosi llawer o ddifrod mewn amser byr, ond fel y dwedais i, un o ddefnyddwyr mwy sefydledig y wici y gallai hwnnw'n fod. Peredur ap Rhodri 08:18, 27 Ebrill 2011 (UTC)

Diolch Peredur. Dw i wedi ffindio basdata - sawl un a dw i'n brysur yn eu huno: e.e. fel bod canran y bobl sydd mewn gwaith / diwaith ar yr un basdata a'r canran sy'n siarad Gaeleg. Gynted dw i wedi gorffen y bas data yr ail gam, fel arfer, ydy sgwennu'r testun i fynd efo fo. Y trydydd cam ydy Mailmerge - sy'n uno'r data gyda'r testun. Cam 4 ydy rhoi un neu ddau esiampl ar Wici er mwyn i bawb roi eu barn / olygu a newid ar gyfer y drafft terfynol. Cam 6 ydy (fel arfer) copio a phastio i / ar Wici. Cam 7 ydy ychwanegu lluniau / golygu. Cam 8 ydy Cyhoeddi ar Wici.

Mae cam 7 yn cymeryd llawer o amser gyda chopaon yr Alban am sawl rheswm: mae'n rhaid chwilio am lun, cyfieithiad o'r enw Gaeleg, dileu unrhyw destun diangen ayb. Dim ond efo llaw y gellir gwneud hyn, ac o ddefnyddio Bot yna bydd yn rhaid i un ohonom ni ei ddilyn ac ychwanegu lluniau / gwirio'r gwaith gyda llaw. Y cwbwl sydd angen i'r Bot ei wneud ydy gafael mewn testun a'i bastio mewn erthygl newydd. Felly, nid copi o'r basdata sydd ei angen arnat, eithr copi o'r union destun i'w bastio. Gall y mailmerge greu dau fath o destun: NAILL AI un ffeil Word hir gyda phob erthygl yn dilyn ei gilydd dudalen ar ol tudalen NEU greu cannoedd o dudalennau Word (un erthygl ar bob tudalen) ar wahan. Mae'r ateb i ba un sydd orau yn nwylo'r Bot. Ceir tua 515 o drefi a phentrefi.

Nodaf dy sylwadau. Dw i'n awgrymu fod y ddau ohonom yn rhannu'r cyfrif Bot newydd, gydag un Gwenyddwr arall yn goruchwylio'r gwaith - mae gan Glenn lawer o wybodaeth addas. Os oes un ohonom yn gadael Wici, yna gall y ddau arall barhau gyda'r gwaith. Diolch am dy gynnig. Llywelyn2000 06:17, 28 Ebrill 2011 (UTC)

Diolch am yr esboniad, er fy mod i'n meddwl y daw yn glirach pan welaf rhai enghreifftiau. Mae'n ymddangos bod 515 braidd yn isel - mae en:Category:Villages_in_Scotland yn gyfeirio at fwy na 1500 o bentrefi (gan gyfri'r rhifau a roddir yno, hyd yn oed heb gyfri'r is-gategorïau). Gyda llaw, dwi ddim yn meddwl bod rhannu cyfrif yn syniad da, a does dim angen - rhaid i'r bot ddefnyddio dwy linell rhywle ger brig y rhaglen lle fydd enw'r cyfrif a'i gyfrinair yn cael ei gadw mewn "variables", ac wedyn gallai'r bot ddefnyddio cyfrif gwahanol gan newid dim ond y ddwy llinell hon. Peredur ap Rhodri 06:42, 28 Ebrill 2011 (UTC)
O.N. y peth pwysicaf er mwyn caniatáu i bobl eraill i barhau gyda'r gwaith byddai cyhoeddi côd y rhaglen rhywle cyhoeddus (ar ôl dileu'r cyfrinair a gyfeirir ato uchod, wrth gwrs). Peredur ap Rhodri 06:48, 28 Ebrill 2011 (UTC)
Yn sydyn: 1. Mae fy masdata'n dod o: fama. Dw i'n meddwl ei fod yn son am gymunedau'n hytrach na phentrefi unigol. Mi edrychai'n fwy manwl dros y penwythnos. 2. Mae dy awgrym parthed parhad / perchnogaeth y Bot yn dderbyniol. Ond cofia - mae'n rhaid cael cytundeb Defnyddwyr Wici, ac un Biwrocrat hefyd. Diolch. Awgrym o enw: Bot Twm Crys. :-} Llywelyn2000 07:57, 28 Ebrill 2011 (UTC)
Yn fanylach: bas-data Cyfrifiad 2001 ydyw, sy'n grwpio'r wybodaeth i fewn i "ardaloedd lleol" ("Localities"). Bydd yn rhaid wedyn ymestyn i fwy o fanylder: e.e. pentrefi gyda llai na 500 o bobl yn byw ynddyn nhw. Gweler #9 yma. Unrhyw sylw pellach os gwelwch yn dda? Mae 'na sawl colofn arall yr hoffwn eu cynnwys e.e. Cyfeirnod OS, tref agosaf, ysgolion. Diolch. Llywelyn2000 22:35, 1 Mai 2011 (UTC)
Dwi newydd sylweddoli eich ateb. Wna i edrych arno, ond wedi wythnos bellach efallai. Peredur ap Rhodri 20:43, 6 Mai 2011 (UTC)

Erbyn hyn, mae un problem efo'r dull dw i'n creu erthyglau allan o 'demplad' sef nad yw'r enw mae'n ei safio (ar erthyglau unigol) ddim yr un enw a'r erthygl ei hun. Mae, felly'n gorfodi rhywun i 'r ail opsiwn sef gweithredu fel mae Beckenheimer a finna wedi bod yn ei wneud - dull semi-automated (copio a phastio). Llafurus, ond dyna ni. Bot efallai i drosi'r ailenwi'r erthygl unigol? Mae'n bosib ei wneud, ond nid fi! e.e. trosi ffeil text o'r enw "243438.txt" i "Bryngaer Llanbidinodyn.txt". Fedri di wneud hyn? Llywelyn2000 07:42, 19 Chwefror 2012 (UTC)

Multilingual ChallengeGolygu

Done
Cyhoeddir drwy hyn Sialens Amlieithog Derby

Cydweithio Amlieithog. Gall bawb gymryd rhan yn y sialens rhwng 1 Mai a 3 Medi 2011.
Ymunwch â ni!
"Rydym yn hynod o falch fod Amgueddfa Derby yn hyrwyddo creu erthyglau ym mhob iaith, nid yn unig yn Saesneg." (Jimmy Wales, 14 Ionawr 2011)

Andrew Dalby 11:56, 2 Mai 2011 (UTC)

Imagine.... Derby Museum has guides now to its artefacts in lots of languages. We have nearly 1,000 articles. Visitors can read about the artefacts on French, German, Catalan, Indonesiam, Japanese .... but only one language native to Britain. Imagine a museum that supported Welsh visitors .... that wasn't in Wales. Thanks for listening Victuallers 14:42, 16 Gorffennaf 2011 (UTC)

Glitch yn y system???Golygu

Ai fy nghyfrifiadur i sydd ar fai neu a oes glitch yn y system? Mae'n edrych fel petai ambell beth ar y wefan wedi'u diweddaru ond mae ambell beth arall e.e. gosod llythrennau gyda'r to bach neu dau ddot arno ddim yn gweithio? Unrhyw syniadau?? Pwyll 19:27, 5 Mai 2011 (UTC)

Ffilmiau DisneyGolygu

Pam mae pob un o'r erthyglau cloi? Oni fyddai "lled-amddiffyniad" fod yn well na llawn? 69.174.87.44 19:38, 5 Mai 2011 (UTC)

Oherwydd fandaliaeth... ond dw i'n cymryd fod y person a ofynnodd y cwestiwn yn gwbl ymwybodol o hynny. Pwyll 19:05, 6 Mai 2011 (UTC)
Ac mae arogl Google Translate yn yr awyr. Peredur ap Rhodri 20:33, 6 Mai 2011 (UTC)

GwahaniaethuGolygu

Beth ydy pwrpas y dudalen yma? Beth yw'r cangymeriad, a sut mae ei gywiro? Diolch. John Jones 22:34, 8 Mai 2011 (UTC)

Hyd y gwelaf i, mae'r dudalen yn rhestru'r holl erthyglau sy'n cynnwys dolen at dudalen wahaniaethu, hynny yw tudalen sydd â'r nodyn hwn ynddi. Felly, dylai'r dolenni cael eu cywiro fel eu bod yn fwy penodol, er enghraifft mae dolen yn yr erthygl Cymraeg i'r dudalen Urdd, ond ceir nifer o ystyron i'r gair "urdd". Dylid newid i Urdd Gobaith Cymru, yn yr achos hwn. —Adam (sgwrscyfraniadau) 23:42, 8 Mai 2011 (UTC)
Mae modd gweld rhywle (ddim yn cofio ble ar hyn bryd) sawl ymweliad mae pob erthygl yn gael. Petai'n ymddangos bod Urdd Gobaith Cymru yn cael mwy o lawer o ymweliadau na Urdd, efallai bydda'in briodol, gan mai Wicipedia yn Gymraeg ydw hwn, bod Urdd yn cael ei ail-gyferiio at Urdd Gobaith Cymru. Wedyn ein bod yn creu tudaeln o'r enw Urdd (gwahaniaethu), a bod dolen ar y dudalen yma'n mynd ar ben erthygl Urdd Gobaith Cymru. Beth chi'n feddwl? --Ben Bore 14:45, 9 Mai 2011 (UTC)
Mae'r ddau yn bosibl. Hyd yn oed pe bai Urdd yn dudalen ail-gyfeirio yn hytrach na thudalen gwahaniaethu, byddai'n well i'r ddolen yn yr erthygl Cymraeg arwain syth at Urdd Gobaith Cymru, ond byddai'n llai bwysig. Peredur ap Rhodri 16:04, 9 Mai 2011 (UTC)
Diddorol. Mae angen esboniad symlach i olygyddion, felly, ar y dudalen gwahaniaethu dan sylw. Ceisio cysoni'r gwahanol enwau sy'n arwain i'r un lle mae'r dudalen, felly, yn te? John Jones 19:31, 9 Mai 2011 (UTC)
Sori, falle dylwn i ddim fod wedi crybwyll y syniad am ail0gyfeiroi tudalen yr Urdd yn ganol y sgwrs yma. Cytun bylai'r ddolen gyfeiro at Urdd Gobaith Cymru yn yr erthygl Cymraeg, ac y dylid osgoi rhoi dolen at dudalennau ailgyfeiro os medrid peidio.--Ben Bore 08:26, 10 Mai 2011 (UTC)
Rwyf wedi arall-eirio'r disgrifiad ar Arbennig:Disambiguations, yn y gobaith ei fod yn haws ei ddeall. Lloffiwr 19:13, 14 Mai 2011 (UTC)

Enw Cymraeg ar WiciquoteGolygu

A all rhywrai fynd draw at Wiciquote i drafod y cynnig ar enw Cymraeg iddo? Lloffiwr 14:34, 15 Mai 2011 (UTC)

Hawlfraint ffeiliau/lluniauGolygu

Dwi wedi sylwi bod llawer o ddefnyddwyr y Wicipedia yma yn anwybyddu hawlfraint wrth uwchlwytho lluniau. NID yw'n dderbyniol i uwchlwytho delweddi a/neu ffeiliau HEB wybodaeth hawlfraint. Nid yw llawer o ddelweddi/ffeiliau cyhoeddus yn addas i'w defnyddio nhw ar Wicipedia, ond mae modd eu defnyddio o hyd pe cynhwysir gwybodaeth hawlfraint. Rydym yn ceisio datrys y peth efo trafod gyda MediaWiki ar hyn o bryd, felly fe fydd yn RHAID i uwchlwythwyr ddewis hawlfraint neu beidio uwchlwytho'r ddelwedd/ffeil. Dwi wedi gosod y nodyn yma ar lawer o ffeiliau o ddiweddar. Cedwir y ffeiliau yn Categori:Cyfryngau heb ddisgrifiad. Pe edrychech chi ar y categori, fe welech chi'r fath broblem sydd gennym. Edrychaf eto ar y rhestr o ddelweddi yn y categori hwnnw ymhen ychydig o ddiwrnod, a byddaf yn dechrau eu dileu os nad yw'r uwchlwythiwr wedi cynnwys gwybodaeth iddi/iddo/iddynt o fewn saith diwrnod. Pwynt y post yma yw peidio ag uwchlwytho ffeiliau/delweddi os nad ydych, ar yr un pryd, yn cynnwys gwybodaeth drwy ddefnyddio'r nodyn yma. Rydym wedi bod yn rhy relaxed efo'r pwnc yma hyd yn hyn. Mae'n rhaid tynhau o hyn ymlaen. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 17:30, 18 Mai 2011 (UTC)

Bellach i'r post uchod, mae gennym ni ganllawiau dileu delweddau a pholisi defnyddio delweddau bellach. Ymgyfarwyddwch â nhw cyn gynted â phosibl. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 17:33, 18 Mai 2011 (UTC)
Sori. Rhoddais gyswllt yng ngrynodeb y lluniau newydd, ond dydw i ddim yn deall beth arall sydd angen cael ei ychwanegu. Os gallech chi egluro hynny, mi fyddai i'n adio'r manylion yn fuan. beca 17:52, 18 Mai 2011 (UTC)
Mae hwn yn broblem dros y Wici cyfan, felly paid â becso gormod, Beca. Wrth iti uwchlwytho llun, mae'n rhaid cynnwys y paramedrau a geir yn Nodyn:Gwybodaeth. Y peth gorau i'w wneud ydy edrych os oes llun mewn erthygl Saesneg. Os oes, uwchlwytho'r llun hwnnw, a throsglwyddo'r wybodaeth berthnasol i'r ffeil yma ar cy. Os nad oes un, paid ag uwchlwytho llun. Pwrpas lluniau Wicipedia ydy darparu deunydd gweledol, ond nid ydynt yn angenrheidiol. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 16:20, 20 Mai 2011 (UTC)
Diolch am yr esboniad. Fe wna i adio'r nodiadau perthnasol ar gyfer yr hyn rydwyf wedi uwchlwytho. beca 20:33, 20 Mai 2011 (UTC)
Diolch. Unwaith iti wneud felly, gallet dynnu'r nodyn. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:15, 21 Mai 2011 (UTC)
Ar gyfer ambell lun, rydw i wedi colli'r ffynhonnell - felly rydw i wedi gofyn i Adam i ddileu'r lluniau yna. Fe wna i uwchlwytho lluniau newydd gyda'r ffynhonnell yn y bocs gwybodaeth. beca 22:04, 21 Mai 2011 (UTC)

Bellach mae'r dudalen uwchlwytho ffeiliau wedi'i gwella. Bellach mae'r blwch 'Crynodeb:' yn cynnwys paramedrau gorfodol. Os nad ydych yn llenwi'r paramedrau hyn gyda rhywfaint o wybodaeth ddilys, dilëir y lluniau/ffeiliau heb drafodaeth a chyn gynted ag y bo modd. Dyma rybudd i bawb. Nid oes rheswm dros beisio â'i wneud nawr. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:30, 23 Mai 2011 (UTC)

Erthyglau sydd eu hangenGolygu

Mae'r erthygl hon yn hen fel pechod. Cafodd ei chreu ddwy flynedd yn ol bellach. Unrhyw syniad sut y gallwn ei diweddaru. Gall fod yn handi iawn i flaenoriaethu erthyglau newydd. Mae'n rhestru'r nifer o ddolennau gwag / coch. Gall creu un erthygl ddileu dau gant o ddolennau cochion! Llywelyn2000 17:54, 26 Mai 2011 (UTC)

Wicipedia ar ffonau symudolGolygu

Mae Wicipedia Cymraeg ar gael eisoes yn rhad ac am ddim ar ffonau symudol 3G a 4G ar wefan Sevenval. Mae'n debyg bod modd golygu Wicipedia drwy ddefnyddio Sevenval. Oes gan rywrai brofiad o ddarllen Wicipedia neu ei olygu ar ffôn symudol drwy Sevenval? Os oes, oedd yna broblemau, bygiau i gael?

Mae modd i ni, os ydym am, i alluogi darllen Wicipedia ar ffonau symudol 3G a 4G drwy Wikipedia mobile hefyd, ond nid oes modd golygu'r fersiwn hwn hyd yn hyn. Os ydym am alluogi hwn, yna rhaid llunio tudalen Hafan (symudol) a chyfieithu rhai negeseuon pwrpasol (y gwaith cyfieithu wedi ei gwblhau eisoes). Beth yw'r farn am fentro dechrau Wikipedia mobile yn Gymraeg? Mae'n debyg y byddai'n dda cael rhywun sydd ag un o'r ffonau 3G/4G i brofi'r dechnoleg a rhoi gwybod am unrhyw fygiau arno.

Gwybodaeth pellach: meta

Lloffiwr 19:33, 28 Mai 2011 (UTC)

Dw i ddim yn berson technegol iawn ond dw i'n defnyddio'r "Wikipedia mobile" Cymraeg ar fy iPhone. Dw i'n gorfod mynd i mewn iddo drwy Safari a theipo www.cy.wikipedia.org ond mae'n newid i'r fersiwn symudol yn syth. Hyd y gwela i, does 'na ddim problemau bygiau o ran darllen y wefan ond does gen i ddim profiad o olygu ar y ffôn. Pwyll 20:05, 28 Mai 2011 (UTC)
Y peth ola dw i isio'i wneud ydy sgwennu erthyglau ar fy ffon! Ond os gwellith y dechnoleg, ryw dro, efallai y byddai'n ddefnyddiol bryd hynny. John Jones 21:46, 31 Mai 2011 (UTC)
T'mod be - fi wedi bod yn meddwl am hwn yn barod, achos fy mod i wedi prynu fy iFfôn i heddiw! Fi ddim wedi cael cyfle i gyrchu Wik/cipedia eto, ond gwnaf. Mae'r prosiect yn swnio'n un diddorol, Lloffiwr, ond mae llawer o waith i'w wneud yma yn gyntaf yn fy marn i. Ond os wyt ti am fwrw ati - cer amdani :D -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:29, 31 Mai 2011 (UTC)

Tagiau hawlfraint Cymraeg pan yn uwchlwytho delweddauGolygu

A oes rhywun yn gwybod sut mae rhoi'r nodiadau canlynol Nodyn:Clawr llyfr di-rydd a Nodyn:Poster di-rydd yn y gwymplen pan yn uwchlwytho delweddau? Byddai'n dda cael mwy o'r tagiau yn y Gymraeg. A oes angen gan rywun galluoedd biwrocrat i allu wneud hyn? Pwyll 08:20, 29 Mai 2011 (UTC)

Wi'n meddwl mai ar Transltewiki yw e. Wi wedi bod yn wilio am y peth f'nan ond sai di ffindio fe to. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:55, 2 Mehefin 2011 (UTC)
Nid ar translatewiki.net mae gwneud hyn. Os ydych am ychwanegu'r rhain i'r gwymplen 'Trwyddedu' yna ar Wicipedia ei hun mae'r neges i'w addasu gan weinyddwr, sef Mediawiki:Licenses. Os cofiaf yn iawn, fe fu ar Wikipedia Saesneg 2 gam ar 2 sgrin gwahanol wrth uwchlwytho lluniau nad ydynt yn rhydd, sef gosod y drwydded ac yna gosod y cyfiawnhad o ddefnyddio'r llun ar ryw dudalen neu gilydd. Roedd deall sut oedd cael yr ail sgrin i ymddangos yn un o'r pethau oedd yn drech na fi, os cofiaf yn iawn. Lloffiwr 22:15, 5 Mehefin 2011 (UTC)

Ffrindiau diGymraeg led-led y bydGolygu

Beth am ddau air ar Hafan: Non-Welsh Speakers yn ddolen i erthygl ar awgrymiadau sut y gall bobl di-Gymraeg gynorthwyo Wikipedia?

e.e. cywiro cangymeriadau sylfaenol drwy ddefnyddio [hwn]. Mae na un neu ddau yn ein cynorthwyo, a rhai heb fawr o Gymraeg yn sgwennu erthyglau yn hytrach na gwneud y gwaith caib a rhaw tanddaearol. Beth amdani? John Jones 21:44, 31 Mai 2011 (UTC)

Syniad da, John, ond mae'n rhaid gofyn i cwestiwn: os ydynt yn mynd i helpu unrhyw Wici, p'un y byddai? Wicipedia neu Wikipedia, lle byddent yn fwy cyffyrddus efo deall yr iaith ayyb. Drwy ddefnyddio teclynnau fel yr un uchod, wrth gwrs mae lle iddynt gyfrannu, ac awgrymir ambell i awgrym yma. Beth am rywbeth ar y hafan fel, "Want to help Wicipedia but don't speak much Cymraeg..." ayyb ayyb? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:35, 31 Mai 2011 (UTC)
Yn hollol, Glenn, mae'r dudalen ar gael - ond mae angen ei haddasu. Does dim angen y linell If you would like to make a careful start editing in Welsh, try expanding some of our stubs (egin). er enghraifft! Ac mae'r frawddeg agoriadol - o ran blaenoriaeth - yn wirion: ychwanegu blwch defnyddwyr ar eu tudalen. Gadwch i ni rannu hon yn ddau: y pethe cyffredinol sydd yno'n barod, ond yn y top - awgrymiadau pendant fel un John parthed toolserver, neu fel mae Defnyddiwr:Breckenheimer - copio a phastio erthyglau ar copaon yr Alban. Ond mae'r ddolen fel ag y mae yn ddigon, dw i'n siwr, neu un arall wrth ei hochor? Llywelyn2000 04:58, 1 Mehefin 2011 (UTC)
Gwych. Diolch. John Jones 06:38, 1 Mehefin 2011 (UTC)

Wici yn llithro nol i'r 67ed SafleGolygu

Dolen i'r rhestr ieithoedd: Rhestr Ieithoedd Er gwaetha'r prysurdeb diweddar mae'r iaith Tamil ac iaith Albania newydd ein goddiweddyd gan ein gwthio o'r 65ed safle i'r 67ed safle. Llywelyn2000 06:25, 4 Mehefin 2011 (UTC)

Ble wyt ti'n dod o hyd i'r ystadegau? Mae hyn y newyddion trist, ond y cwestiwn ydy: a ydym yn pryderu'n hunain gyda'n safle ni ar y siart, neu a ydym yn pryderu'n hunain ag ysgrifennu erthyglau da, cadarn yn yr heniaith? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:44, 5 Mehefin 2011 (UTC)
Bore da gyfaill. Cymer olwg ar y rhestr lawn o ieithoedd. Dw i wedi cadw golwg arno ers ambell flwyddyn bellach. Roedden ni jest o dan iaith Lwcsemberg. Dyna ni! Dw i yn cytuno efo dy bwynt, ond mi fasa cael jam y ddwy ochor yn gret! Dw i wedi gweld, yn y gorffennol, graff o faint o olygiadau sy'n cael eu gwneud pob mis; ond dwn i ddim ymhle! Llywelyn2000 07:51, 5 Mehefin 2011 (UTC)
P'nawn da :) Cadwaf olwg ar y rhestr hefyd. Efallai mae ar safle ystadegau. Beth am ofyn ar en? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 15:15, 5 Mehefin 2011 (UTC)
Mae casgliad o ddolenni at ystadegau ar waelod Ystadegau. Lloffiwr 22:05, 5 Mehefin 2011 (UTC)
Diolch Lloffiwr. Llywelyn2000 07:00, 3 Awst 2011 (UTC)
Nol yn 65ed, bellach! Llywelyn2000 06:31, 29 Awst 2011 (UTC)

Tachwedd 2011: 68ed. Llywelyn2000 06:36, 10 Tachwedd 2011 (UTC)

"... a llithro i'r llonyddwch mawr yn ôl," chwedel T.H. - 69fed safle bellach. Trist iawn. Llywelyn2000 20:04, 19 Chwefror 2012 (UTC)
O ble daeth gweithgarwch anhygoel yr Albaniaid? Roedden ni'n arfer bod ychydig o erthyglau'n agos at ein gilydd, nawr maent yn 5,000 o'n blaen! —Adam (sgwrscyfraniadau) 23:28, 19 Chwefror 2012 (UTC)
Does dim digon yn y fyddin
I ennill y tir yn ôl... (D.I.)
Edrych ar y niferoedd o "edits": da ni'n uchel, safon yr erthyglau'n bwysig: mae'r "dyfnder" hefyd yn dda. Mae safon yn bwysicach na niferoedd, ond ar y llaw arall... !!!
Dim ond ti a Llewpad sy'n creu twr o erthyglau newydd! Mae rhoi cyfesurynnau daearyddol yn ein herthyglau presenolwedi mynd a llawer o f'amser i, ond dw i'n paratoi templadau / erthyglau parod ar hyn o bryd; bas data (Cymraeg!) sydd ei angen e.e ffeil Excel o enwau trefi Lloegr, efo colofnau / meysydd megis pobloogaeth, diweithdra ayb.
Mae'r safon / dyfnder gennym ni; erthyglau newydd sydd ei angen rwan: miloedd! Llywelyn2000 05:32, 20 Chwefror 2012 (UTC)
Mawrth 2011: 68ed Safle. Newydd oddiweddyd Luxembourgish! Llywelyn2000 (sgwrs) 13:50, 12 Mawrth 2012 (UTC)

copaon CymruGolygu

Fe welwch fy mod wedi rhestru Rhestr o gopaon Cymru yn barod i weithio ar y copaon a'r mynyddoedd sydd gennym yn barod ac i ychwanegu atynt. Mae hyn yn flaenoriaeth uwch gen i na threfi a phentrefi'r Alban. Daw'r rheiny eto. Unrhyw sylwadau? Ceir dros 700 i gyd.Llywelyn2000 07:23, 11 Mehefin 2011 (UTC)

Mae bellach gennym Nodyn:Mynydd a Nodyn:Mynydd2, sy'n cysylltu a en:Template:Infobox mountain, ond mae'r nodyn 'na yn cysylltu â'n Nodyn:Mynydd. Oherwydd bod gan yr ail nodyn fwy o wybodaeth, dwi'n awgrymu troi'r cyntaf yn ailgyfeiriad, ond a yw'r paramedrau'r un er mwyn i bopeth weithio o hyd? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 16:04, 11 Mehefin 2011 (UTC)
Pa hwyl? Mae'r paramedrau'n hollol wahanol, ac felly copioi a phastio dros yr hen un (Nodyn:Mynydd) fydde'r gorau, dw i'n meddwl. Gan fod gen i'r bas data reit cynhwysfawr mae ynddo baramedrau ychwanegol; ond mi fydd y wybodaeth am fynyddoedd Cymru'n cynyddu'n sylweddol o wneud hyn. Pe taem yn cychwyn impio'r ddau, mi eith yn ffradach. Piti na allem roi'r coordinates, Glenn, oherwydd mae systemau GPS yn eu defnyddio ar ffonau symudol; rwan ydy'r amser i'w hychwanegu, nid ar ol creu'r 700 erthygl. Llywelyn2000 21:07, 11 Mehefin 2011 (UTC)
Wedi meddwl, does dim rhaid eu rhoi yn y Nodyn, mi fyddan nhw'n hedfan ar frig y ddalen fel baner yn cyhwfan yn y gwynt, gan ddangos y ffordd i'r copa. Llywelyn2000 05:33, 12 Mehefin 2011 (UTC)

Call for image filter referendumGolygu

The Wikimedia Foundation, at the direction of the Board of Trustees, will be holding a vote to determine whether members of the community support the creation and usage of an opt-in personal image filter, which would allow readers to voluntarily screen particular types of images strictly for their own account.

Further details and educational materials will be available shortly. The referendum is scheduled for 12-27 August, 2011, and will be conducted on servers hosted by a neutral third party. Referendum details, officials, voting requirements, and supporting materials will be posted at Meta:Image filter referendum shortly.

Sorry for delivering you a message in English. Please help translate the pages on the referendum on Meta and join the translators mailing list.

For the coordinating committee,
Philippe (WMF)
Cbrown1023
Risker
Mardetanha
PeterSymonds
Robert Harris

Mae canlyniadau'r bleidlais i'w gweld yma. Llywelyn2000 06:45, 15 Rhagfyr 2011 (UTC)

Enwau Wiciquote a WicillyfrauGolygu

Gwnaed cynnig ar Wiciquote i roi enw Cymraeg ar y safle hwnnw, a chytunwyd ar "Wicidyfynnu". Ydy eraill yn credu bydd yr enw yn well gyda threiglad (Wiciddyfynnu)? Os hynny yw'r consensws, byddaf i'n gwneud cynnig hefyd i ailenwi Wicillyfrau yn Wicilyfrau yn yr un modd. —Adam (sgwrscyfraniadau) 23:39, 24 Gorffennaf 2011 (UTC)

Mae 'Wiciddyfynnu' ac 'Wicilyfrau' yn swnio'n well imi. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 02:54, 25 Gorffennaf 2011 (UTC)
Mae'n debyg mai gair gwrywaidd yw "wici" ac felly mewn theori "Wicidyfynnu" a "Wicillyfrau" y dylai fod. Serch hynny, dw i'n cytuno â Glenn fod "Wiciddyfynnu" a "Wicilyfrau" yn swnio'n well ac felly dyna sy'n cael fy mhleidlais i. Pwyll 08:39, 25 Gorffennaf 2011 (UTC)
Ydy, oherwydd mae'r gair "Wici" yn yr achos yma yn gweithredu fel ansoddair o flaen enw e.e. trawsdorriad, newydd-ddyfodiaid neu glaslanc. Cytuno. Llywelyn2000 22:52, 25 Gorffennaf 2011 (UTC)
Mae Wicillyfrau wedi'i ailenwi'n Wicilyfrau ar ôl cais ar Bugzilla. Wnai adael i rywun arall gwneud cais parthed Wiciddyfynnu, rhag ofn bod unrhyw newidiadau eraill sydd angen eu gwneud ar y wici hwnna, megis newid enwau parthau. Rwyf hefyd wedi newid enw Wicibywyd (Wikispecies) i Wicifywyd. —Adam (sgwrscyfraniadau) 12:50, 30 Gorffennaf 2011 (UTC)
Dydy ni ddim rhaid copio'r gwall yn y Saesneg - rhaid i "quote" bod "quotations" - pam rheswm i ddefnyddio berf? Felly yn lle "dyfynnu", rydyn ni'n gallu defnyddio "dyfyniadau". (Jyst fel mae Wikibooks dim Wikiread!) Oxford 23:30, 30 Gorffennaf 2011 (UTC)

Hawlfraint Lluniau ar Wefan y Steddfod Genedlaethol - nodyn i'ch hatgoffaGolygu

Mi wnes i hysbysu'r Caff nol yn 2009 i mi gael caniatad gan Drefnydd yr Eisteddfod, sef Hywel Wyn Edwards i ddefnyddio hynny o luniau y dymunwn ar Wici a Wiki; gweler y sgwrs yn yr archifdy, yma. Felly, mae croeso i bawb uwchlwytho lluniau o'u gwefan, fel y byddent yn ymddangos. Awgrymaf eu huwchlwytho i Comin, er mwyn i Wiki (a Wikis ieithoedd eraill) hefyd eu defnyddio. Llywelyn2000 06:13, 27 Gorffennaf 2011 (UTC)

Yn anffodus oes problem. Roeddwch chi yn gofyn caniatad i ddefnyddio nhw ar Wicipedia. Mae nhw'n dweud dim problem am hwn. Ond os rydyn ni'n defnyddio nhw yma, mae'r trwydded yn golygu mae pobl yn gallu defnyddio nhw ar gwefannau arall hefyd, a dydy nhw ddim yn dweud caniatad am hwn, efallai mae "dim problem" hefyd ond dydy hwnnw ddim y cwestiwn roeddch chi yn gofyn. Felly rhaid i chi mynd yn ôl i nhw a gofyn os mae nhw'n cyhoeddu'r llunau gyda trwydded Creative Commons wedyn mae pobl yn gallu copio nhw hefyd. Oxford 22:46, 30 Gorffennaf 2011 (UTC)
Dw i'n cymryd mai'r mai'r Eisteddfod yw perchennog y lluniau mae nhw wedi'u rhoi ar eu gwefan! Cafwyd hawl i'w defnyddio ar Wici. Nid ein problem ni ydy beth mae defnyddwyr yn ei wneud gyda'r lluniau wedyn. Llywelyn2000 16:35, 1 Awst 2011 (UTC)
Chwe mis yn ol danfonais ebost at yr Eisteddfod yn gofyn iddyn nhw gofrestru eu lluniau ar Comin. Dw i'n dal i ddisgwyl am hynny, er eu bont wedi cytuno mewn egwyddor. Tan y gwnant hynny, mae'r delweddau o wefan yr Eisteddfod Genedlaethol wedi cael eu dileu. Trist iawn nad ydyn nhw'n medru dilyn esiampl cyrff eraill megis y Cynulliad a'r Llyfrgell Genedlaethol. Llywelyn2000 06:39, 13 Rhagfyr 2011 (UTC)
Beth am anfon e-bost arall atynyt i'w hatgoffa nhw? Efallai eu bod nhw wedi anghofio - mae swyddogoion yr Eisteddfod wastad yn brysur... -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 09:25, 13 Rhagfyr 2011 (UTC)
Mi ro i un cynnig arall arni! Llywelyn2000 06:38, 15 Rhagfyr 2011 (UTC)

languageGolygu

Quick question - I see the header above invites posts to the "caffi" in either Welsh or English. Does that apply just to starting a new discussion? If there is an existing discussion in Welsh, is it acceptable to post a reply in English, or would that be considered rude? Thanks. Oxford 23:12, 30 Gorffennaf 2011 (UTC)

You are welcome to start a discussion or respond to a discussion in either Welsh or English. Input is always valuable, regardless of the language. Dymuniadau gorau / Best wishes, Pwyll 07:33, 31 Gorffennaf 2011 (UTC)
Thanks for that. What prompted my question was something I wanted to say in the discussion about image licences but wasn't able to express it. If I understood correctly, user Llywelyn2000 pointed out that the "non-commercial" image you wanted to use was not possible. I think he's right - because Wici content has to be free ("rhydd", rather than necessarily "am ddim"), including freedom for commercial use and adaptation, but of course the same also applies to the Eisteddfod photos. The copyright holders actually have to agree for their photos to be used under a licence that allows this, rather than just used on Wicipedia, or we can't use them at all. (I guess they'd probably still consent if asked, as the photos are unlikely to have commercial value, and if modified photos gave an unfair impression of the Eisteddfod then they would still be protected by laws on defamation.) Re stuff from Flickr, the advanced search has options to find pictures which are free for reuse including commercial and adapt/build upon, which may sometimes help find an existing photo under suitable licence rather than have to ask a copyright holder to relicense one that isn't. Oxford 00:59, 1 Awst 2011 (UTC)

Cyfarwyddiadau sut i weld holl luniau John ThomasGolygu

Cliciwch yma i weld y lluniau. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 13:05, 27 Tachwedd 2011 (UTC)

Mae hyn yn ddull hirwyntog, ond mae'n gweithio:

 1. Cliciwch ar y tab allweddair.
 2. Teipiwch Wales fel chwiliad gan gyfyngu’r chwiliad i gasgliad John Thomas yn y 'Chwilio Casgliad' islaw.
 3. Ar y cofnod cyntaf cliciwch ar gyfeirnod y casgliad, sef (WlAbNL)003381774. Daw'r cofnod lefel casgliad i fyny ar y dudalen nesaf.
 4. Cliciwch ar y pennawd Thomas, John, 1838-1905.
 5. Ar y dudalen nesaf, cliciwch ar y pennawd Thomas, John, 1838-1905 eto sydd a'r rhif 4666 i'r chwith ohono.

Dylech wedyn allu gweld rhestr o bron y cyfan o gasgliad John Thomas. Uwchlwythwch unrhyw ddelwedd / llun i Wici. Mae'n ddrwg gen i fod y cyfarwyddiadau mor gymhleth - ond dyna sut mae'r LLG wedi eu cadw. Llywelyn2000 06:16, 27 Tachwedd 2011 (UTC)

Ymgyrch codi arian 2011 - y negeseuon craiddGolygu

Rwyf wedi diweddaru negeseuon craidd Cymraeg yr ymgyrch codi arian 2011. Rwyf wedi gosod statws y fersiwn Gymraeg i 'proofreading', ac yn gobeithio y bydd rhywun cystal â mynd draw yno i olygu'r gwaith. Ar ôl ei olygu, bydd eisiau gosod y statws 'ready' i'r gwirfoddolwyr draw fan hynny wybod ei fod yn barod i'w osod. Lloffiwr 20:56, 21 Awst 2011 (UTC)

Wedi'i wneud. Llywelyn2000 06:27, 29 Awst 2011 (UTC)
Diolch Lloffiwr 14:22, 4 Medi 2011 (UTC)

Ymgyrch codi arian 2011 - y trefnuGolygu

Mae Sefydliad Wikimedia yn gobeithio cael bach gwell trefn ar y gwaith cyfieithu'r ymgyrch codi arian eleni - yn rhannol oherwydd y cwynion y cawsant llynedd wrthof fi ac eraill. Yn sgil y trefnu newydd maent wedi holi am gael gwirfoddolwyr ym mhob iaith i gydlynnu'r gwaith cyfieithu bob yn iaith. Rwyf fi wedi cydsynio i gydlynnu'r gwaith yn Gymraeg. Ar Wicipedia'n unig y byddaf yn trafod gan mai bach iawn yw'r wiciau Cymraeg eraill.

Fe hoffwn drafod faint o waith cyfieithu fydd yn addas i'w wneud eleni. Mae'n ddigon amlwg mai'r peth pwysicaf yw sicrhau bod yr hysbysiadau canolog sy'n ymddangos ar Wicipedia yn ymddangos yn Gymraeg. Fe geisiais sicrhau mai Cymraeg oedd iaith rhyngwyneb y tudalennau glanio ar Wikimedia, ond doedd hynny heb weithio'n iawn llynedd oherwydd y system lletchwith oedd gan Wikimedia UK, a'r rhanbarthau eraill o ran hynny. Cawn weld sut aiff hi eleni. Hyd y gwn, unwaith mae dyn yn y system Paypal, yn Saesneg y bydd eu tudalennau nhw'n ymddangos, gan nad ydynt wedi cyfieithu eu gwefan hwy i'r Gymraeg eto.

Ond y gwaith cyfieithu pennaf yw'r gwaith o gyfieithu'r llythyron apelio, gan gynnwys llythyr Jimmy Wales. Cytunwyd llynedd i adael llythyr Jimmy Wales yn y Saesneg gwreiddiol. Ydy ni am adael y llythyr yn Saesneg eto eleni? A beth am y llythyron eraill, sy'n cael eu postio yn Saesneg, er nad yn Saesneg y maent i gyd wedi eu hysgrifennu. Mae Wikimedia yn awyddys i gael o leiaf un llythyr wedi ei gyfieithu i bob iaith. Oes na rywun a fyddai'n fodlon cyfieithu un llythyr i'r Gymraeg? Ac oes yna rywrai a fyddai'n fodlon cytuno ymlaen llaw i olygu'r cyfieithiadau? Petai, gallwn gysylltu'n uniongyrchol yn hytrach na phostio i'r Caffi pan fod angen golygu. Lloffiwr 21:29, 21 Awst 2011 (UTC)

Fy mlaenoriaeth eleni ydy creu erthyglau newydd. Gallaf gyfieithu'n achlysurol, fodd bynnag, os fydd rhaid. Llywelyn2000 06:28, 29 Awst 2011 (UTC)
Dw i'n barod i gyfieithu. Pan mae angen gwneud rhywbeth, rhowch waedd! Pwyll 08:52, 29 Awst 2011 (UTC)
Diolch i chi'ch dau am gynnig cyfieithu. Mae trefnwyr yr ymgyrch wedi newid ychydig ar drefniant y gwaith cyfieithu. Mae rhestr o'r gwaith cyfieithu ar gael i bob iaith ar wahan nawr. Fe welwch ar dudalen y Gymraeg bod deubeth heb eu cyfieithu ar y rhestr, sef llythyr Jimmy Wales a'r FAQ. Mae'r FAQ yn enwedig yn faith. Os nag oes chwant cyfieithu'r rhain arnoch (fel nag oes arnof finnau chwaith!) rhowch wybod fan hyn, ac fe wnaf ofyn iddynt bostio'r tudalennau heb eu cyfieithu i'r grwp o dudalennau Cymraeg. Lloffiwr 14:32, 4 Medi 2011 (UTC)
Dw i newydd gyfieithu llythyr Jimmy Wales, felly pe bai modd i rywun ei brawfddarllen a newid y statws i "Done" byddai hynny'n gret. O ran y FAQ, 'sdim chwant ei gyfieithu arna i chwaith, mae arna' i ofn! Pwyll

Mae nhw yn gallu cyfrif faint o arian mae nhw wedi hel yn ymateb o Wicipedia Cymraeg - pryd mae pobl yn clicio i roi mae nhw'n gwybod pa iaith o safle mae'n nhw'n darllen - a rhoi y nifer o cyfriaduron (servers) i'r Safle Cymraeg maen nhw'n gallu prynu gyda'r arian 'na.

Ond dydyn nhw ddim yn gwneud hwn. Mae'r wicis bach yn gallu "piggy back" ariannol ar y wicis mawr.

Tan y dydd pryd mae nhw yn gwneud hwn, does dim llawer o cymhelliant am pobl ar y wicis bach i gyfeithu'r negesau, ac eithrio derbyn teimlad cynnes. Oxford 16:21, 4 Medi 2011 (UTC)

(I hope that made some sense. I am trying to say that they could, in principle, track how much of the money raised come in via the Welsh language site, and use that information to allocate that proportion of server resources to the Welsh site. However, I am not aware of them actually doing so, and until they do, the only incentive to bother to translate the fundraising messages is just to get a warm feeling from doing so.

Mae llythyr Jimmy Wales wedi cael ei newid ychydig. Rwyf wedi diweddaru'r cyfieithiad Cymraeg, a gosod statws 'prawfddarllen' arno, yn barod i rywun arall fwrw golwg drosto a'i basio'n 'ready'. Lloffiwr 21:27, 15 Hydref 2011 (UTC)
Mae'r ymgyrch codi arian wedi dechrau, ac ambell i ran o'r cyfieithiad heb ei osod eto, ond rwyn meddwl y caiff hyn ei gywiro cyn bo hir. Ond rwyf wedi cael gwybod gan Chris Keating o Wikimedia UK eu bod yn defnyddio llythyr Susan, nad yw wedi ei gyfieithu eto. Os oes gan rywun chwant ei gyfieithu, gall wneud fan hyn. Os na chawn hwn wedi ei gyfieithu yna dwi wedi gofyn i'r llythyr gael ei ddangos yn Saesneg. Lloffiwr 22:01, 14 Tachwedd 2011 (UTC)
Cyfieithiad llythyr Susan yn barod. Diolch i Pwyll am gyfieithu. Lloffiwr 20:38, 16 Tachwedd 2011 (UTC)

Fin newydd gyfieithu llythyr Jimmy, ond sai'n gwbod sut mae newid ei statws... -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 21:21, 16 Tachwedd 2011 (UTC)

Diolch bois. Fe ddwedaf wrth Wikimedia UK bod fersiwn newydd llythyr Jimmy yn barod. Dwi ddim yn siwr pa mor gyflym y byddant yn ei gyhoeddi - rhaid cofio bod tipyn o waith wrth gyhoeddi newidiadau ar Wikimedia UK. Ddywedwn i nad oes angen torri bol gyda chyfieithu'r wahanol fersiynau o lythyr Jimmy Wales - parhau i ddefnyddio'r llythyr cynt a wna nhw os na ddaw cyfieithiad o'r llythyr newydd i law. Mae'n dda gen i ddweud bod y trefniadau ar gyfer cyhoeddi'r cyfieithiadau Cymraeg ar Wikimedia UK llawer yn well nag oeddent llynedd; maent wedi dysgu o brofiad llynedd. Lloffiwr 14:07, 18 Tachwedd 2011 (UTC)
Mae rhagor o faneri i'w cyfieithu nawr. Lloffiwr 08:24, 23 Tachwedd 2011 (UTC)
Rwyf wedi sylwi bod yr ymgyrch codi arian ar Wiciadur yn mynd at Sefydliad Wikimedia yn hytrach na WM UK, felly mae mwy o werth i'r gwaith cyfieithu ar meta nag oeddwn wedi rhagweld. Felly rwyf wedi cyfieithu'r tudalennau thank you page a thank you e-mail. Byddai'n dda gweld y rhain wedi eu golygu er mwyn gallu eu marcio'n 'ready', i'w gosod ar waith gan staff meta. Lloffiwr 19:51, 26 Tachwedd 2011 (UTC)
Mae rhagor o faneri i'w cyfieithu i gael ar meta. Rwyf wedi dechrau arnynt ond mae amser yn brin arnaf. Lloffiwr 14:22, 11 Rhagfyr 2011 (UTC)

Bambifan a'r Fandal Cymraeg yn unGolygu

Symudwyd y Sgwrs hwn i dudalen arbennig oherwydd ei natur; gweler yma.

Locking the Wici to registered users onlyGolygu

wedi symud y drafodaeth i fama.

Survey on this wikipediaGolygu

Hi, I'm sorry, but I cannot speak Welsh. I therefore write in English, if it is okay. I am from Germany, Bremen, and I am studying linguistics and I have a seminar on language ausbau. This is, when a language doesn't have enough words to express all the modern things and it gets then upgrated with new expressions to fulfill it. And I want to study how Wikipedia can help on that and this is why I doing those surveys. I have two questions for you: 1. What do you think is the contribution of Wikipedia that your languages gets beter developped and gets new expressions for modern things, 2. How do you build new words, are there certain patterns or methods? (And would you be so kind and show me, where you are discussing on new words?) I would be really thankful, if there came some meanings and answers together. Thank you very much, Sincerely Zylbath 17:09, 13 Medi 2011 (UTC)

Hello and welcome. I am only a pretty basic learner, but I will try to help, and I am sure that the fluent speakers here will add their comments as well.
 • Just so you know, strictly this page is for discussing the content of the main page, so it might be better to ask general at questions Wicipedia:Y Caffi in future. I don't imagine people will mind too much discussing it here. But it would be great to have this sort of discussion at the Caffi, because recently it has been dominated by boring stuff about Wiki administration, and this is much more interesting to discuss.
 • Regarding how Welsh forms new words - well, I guess like any language, it will form some from native roots and borrow some from other languages. So computer is cyfrifiadur from cyfrif = "to count", and internet is rhyngrwyd from rhwng = "between", rhwyd = "net". But policy is polisi, plastic is plastig and economy is economi, I suspect almost certainly all via English, although the roots are ultimately from Greek in these three examples.
 • Regarding the role of Wicipedia, it should not be the position of Wicipedia to invent neologisms. Wicipedia should not be trying to shape the language. Instead, sources should be found to establish what the existing usage is. It is difficult sometimes to find sources for everything, but that is the ideal.
Best wishes, Oxford 20:22, 13 Medi 2011 (UTC)
I don't know if there is any evidence to suggest that a language with fewer speakers has more difficulty finding new words, but in answer to your question, we have here a sort of warning tag to indicate that the article has a 'made up term'. The tag appears on these articles. I may be wrong, but I don't think we have a dedicated page for discussing new terminolog here, but others may correct me. Canolfan Bedwyr (Bangor University) do a lot of work with terminology.--Ben Bore 20:34, 13 Medi 2011 (UTC)

"Sut mae?" from Wikimedia UKGolygu

Hi everyone - I'm Richard Symonds, from Wikimedia UK - your local Wikimedia chapter. You might have heard about some of the work we've been doing in England - the collaborations with the British Library and British Museum, and the ongoing events listed at the Wikimedia UK Wiki. We've been discussing how we can be of more help to the wider UK Wikimedian community - specifically the Gaelic, Welsh and Scots language projects. I've just read this, and I think that Wikimedia UK has the resources to really help the Welsh language project grow. We can support collaborations with the Welsh Language Board, with Canolfan Bedwyr at UoW Bangor (my alma mater), and with both local institutions and national museums. My question is: how do you think we can help? Chase me ladies, I'm the Cavalry 16:26, 14 Medi 2011 (UTC)

I've been thinking about the possibility of a behind the scenes type event at either the National Library in Aberytwyth or a National Museums and Gallery location (probably St Fagans National History Museum near Cardiff). Both have a strong Welsh language ethos and operate through the medium of Welsh. Some advice on how these were arranged would be useful (I should enquire on their talk-pages).--Ben Bore 21:19, 14 Medi 2011 (UTC)
The best place to get a rough idea of how the individual projects are run is at outreach:GLAM. Contacting the institutions is a bit more complex, as they might be a bit jumpy about Wikipedia... That said, if you drop me an email at richard.symonds at wikimedia.org.uk, or the UK list at wikimediauk-l at lists.wikimedia.org, we should be able to sort something out. I've emailed the chapter members to see if we have any Welsh Wikipedians who can help, or anyone who knows someone at one of the institutions... Chase me ladies, I'm the Cavalry 12:00, 15 Medi 2011 (UTC)

Hi Richard
There are two events where Wici cy Users are invited to in the next few weeks:

Maybe travel costs to Users attending? The other way you could help would be to start discussions with Sain Ffagan as a partner; I do know one of the Leadership Team at Sain Ffagan and would be more than willing to contact him. However, I would like to hear Wici cy Users' opinions and vision before we commit. Wicipedwyr: Gyfeillion, llefarwch! Beth ydy eich barn? Llywelyn2000 00:05, 10 Ionawr 2012 (UTC)

Language support group for WelshGolygu

The Wikimedia Foundation has brought together a new team of developers who are dedicated to language support. This team is to support all the languages and consequently it is not realistic to expect that the team members can provide proper support for your language. It is for this reason that we are looking for volunteers who will make up a language support team.

This language support team will be asked to provide us with information about their language. Such information may need to be provided either to us or on a website that we will indicate to you. Another activity will be to test software that will likely have an effect on the running of the MediaWiki software. We are looking for people who clearly identify their ability. Formal knowledge is definitely appreciated.

As much of the activity will be concentrated on translatewiki.net, it will be a plus when team members know how to localise at translatewiki.net. Thanks, Gmeijssen 01:09, 20 Hydref 2011 (UTC)

Prosiect Monmouthpedia a rol y Wicipedia CymraegGolygu

Dwi wedi bod mewn cysylltiad a boi o'r enw John Cummings sy ar fin dechrau prosiect newydd o'r enw Monmouthpedia, ble bydd yn ceisio gwella'r swmp o erthyglau am Drefynwy.

MonmouthpediA is a project to create Wikipedia articles on interesting and notable places, people, artefacts etc in Monmouth and to display QR code using QRpedia to deliver the articles to users, in their preferred language including Welsh. Articles will have geotagging to allow a virtual tour of the town using the Wikipedia layer on Google Streetview, Google Maps and will be available in augmented reality software including Layar. MonmouthpediA may not use standard black and white QR codes to differentiate between MonmouthpediA codes and other schemes and individual's codes. It will be the first QRpedia project cover a whole town including outside.

(Cofnod blog am godau QR a QRpedia ar haciaith.com)

Er nad yw'n siarad Cymraeg ei hun, mae John yn awyddus i weld erthyglau Cymraeg am y dref hefyd, yn bennaf ohewrydd mae am fynd o gwmpas y dref wedyn yn gosod codau QP fel bydd pobl yn gallu defyddio eu ffonau symudol i ddod o hyd i wybodaeth am wrthyrch arbennig drwy wasanaeth QRpedia. Er nad yw ffonau symudol yn adnabod ieithoedd lleafrofol fel y Gymraeg, mae Sefydliad WikiMedia yn awyddus i ddefnyddio'r prosiect yma fel arbrawf i weld Adranling-with-minority-languages/ sut gellir gwneud y gorau o'r dechnoleg codau QR a QRpedia i hyrwyddo'r wicis mewn ieithoedd lleiafrifol, felly mae cyfle da fan hyn i roi cyhoeddusrwydd i'r Wicipedia Cymraeg. Er nad oes manylion arlein eto, dw i'n credu bydd cyfarfod yn Nhrefynyw ar nos Wener y 28ain am 7:30 ble bydd cynrhyiolwyr o Fwrdd Wikipedia a grwpiau lleol yn trafod y brosiect.--Ben Bore 12:06, 20 Hydref 2011 (UTC)

Prosiect diddorol a phwysig. Est ti i'r cyfarfod? Llywelyn2000 06:11, 1 Tachwedd 2011 (UTC)
Naddo, roeddwn yn Yr Hen Ogledd ar y pryd. Am geisio helpu drwy greu/ehangu ar erthyglau sy'n flaenoriaeth iddynt. Ddim yn siwr beth arall gallwn gynnig dweud y gwir.--Ben Bore 12:56, 14 Tachwedd 2011 (UTC)
Mae Hacio'r Iaith yn cynnig ein cynorthwyo mewn prosiect (gweler isod), mae'r adran Prosiect Monmouthpedia a rol y Wicipedia Cymraeg hefyd yn awchu i ni gydweithio ar dudalenau sy'n gysylltiedig efo Qrpedia. Mae Wikimedia UK hefyd wedi gofyn i n i a ydym angen eu help (gweler uchod). Dw i gêm, os oes rywun arall yn barod i roi eu hamser? Beth am i rai ohonom ganolbwyntio ar Drefynwy / QR (Monmouthpedia) fel arbrawf, a gweld ble mae'n mynd? Llywelyn2000 23:47, 6 Ionawr 2012 (UTC)ŷ

Erbyn rwan, dw i wedi mynd ati i greu Rhestr o erthyglau y medrem eu creu er mwyn gwerthuso system QR. Gwerthfawrogir unrhyw gymorth!!!! Diolch. Llywelyn2000 08:17, 8 Ionawr 2012 (UTC)

Terms of Use updateGolygu

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

Hello,

The Wikimedia Foundation is discussing changes to its Terms of Use. The discussion can be found at Talk:Terms of use. Everyone is invited to join in. Because the new version of Terms of use is not in final form, we are not able to present official translations of it. Volunteers are welcome to translate it, as German volunteers have done at m:Terms of use/de, but we ask that you note at the top that the translation is unofficial and may become outdated as the English version is changed. The translation request can be found at m:Translation requests/WMF/Terms of Use 2 -- Maggie Dennis, Community Liaison 00:38, 27 Hydref 2011 (UTC)

Diolch - thanks! I'm sure that someone will pop round and do so asap. Llywelyn2000 00:11, 2 Tachwedd 2011 (UTC)

2011 Fundraising Is Almost HereGolygu

Hello Wikipedians, my name is Alex and I am working for the Wikimedia Foundation during the 2011 Fundraiser. This year's fundraiser is intended to be a collaborative and global effort; we recognize that messages which may perform well in the United States don't necessarily translate well, or appeal to international audiences.

I'm contacting you as I am currently looking for volunteers who are willing to contribute to this project by helping translate and localize messages into your local language, suggesting community appeals for us to use, and to provide us with feedback on the Fundraising Meta Page. We've started the setup on meta for both translation, statistical analysis, and local discussion and testing. We actively encourage focusing discussion on meta so we can all work together.
Use the talk pages on meta, talk to your local communities, talk to others, talk to us. Engagement is what we strive for, without each other we would never had made Wikimedia succeed. The staff working on this fundraiser is comprised of long-time Wikimedians with as much care and concern for the success of this drive as the volunteers, and we want you to actively participate and have a voice. Everyone is welcome to contact any of us on staff at any time with a timely response to follow. I look forward to working with you during this year's fundraiser.

If someone could translate this message I would really appreciate it so that everyone is able to understand our goals and contribute to this year's campaign.
Azariv 23:22, 31 Hydref 2011 (UTC)

Diolch - thanks! I'm sure that someone will pop round and do so asap. Llywelyn2000 00:11, 2 Tachwedd 2011 (UTC)

Translation proofread requestGolygu

Siwmae, could a native or fluent Welsh speaker please double-check the translation I did here at Welsh Wikisource and make any necessary corrections? In particular, I'm not at all sure how to say "Replace X with Y" in Welsh, so I said "Write Y instead of X". I also wasn't sure whether to address the reader as ti or chi; I went with chi to be on the safe side. Diolch! Angr 19:09, 3 Rhagfyr 2011 (UTC)

Wedi gwneud ;o) Pwyll 10:11, 4 Rhagfyr 2011 (UTC)
Thanks! I notice you made some changes also to the text that I had lifted wholesale from Nodyn:Bot here at cy-Wikipedia. If that template is wrong you might want to correct it too. Angr 18:25, 4 Rhagfyr 2011 (UTC)

Sillafu enwau: dilyn y bywgraffiadur?Golygu

Sylwaf bod Defnyddiwr:000peter yn fama wedi newid sillafiad yr enw "Howel Harris" (fel sy'n cael ei ddefnyddio gan y Llyfrgell Gendlaethol) i "Hywel Harris", sy'n sillafiad fwy Cymreig. Dw i gant y cant o blaid defnyddio geiriau a sillafu Cymraeg, ond mae angen cysondeb drwy Wici yn does? A ddylem hefyd newid Gerallt Lloyd Owen i "Geraint Llwyd Owain" a beth am newid Gwynfor Evans i "Gwynfor Ifans"? Newidiodd llawer o Gymry eu henwau o'r fersiwn Saesneg i'r ffurf Gymraeg yn y 60au a'r 70au, ond penderfnnu gadw at y ffurf Saesneg wnaeth y ddau wron yma. Efallai mai cadw'r sillafiad gwreiddiol neu'r sillafiad a ddefnyddir gan y Llyfrgell Genedlaethol fyddai orau, er mwyn sicrhau cysoneb. Cofion, Llewellyn. Llywelyn2000 05:55, 12 Rhagfyr 2011 (UTC)

Cadw eu gwir sillafiad, neu bydd pethua'nmynd yn fler iawn, yn enwedig petawn yn dilyn yr esiamplau ti'n nodi. Tydy'r math ymo o Gymreigio ddim yn mynd i fod o gymorth i neb.--Ben Bore 10:58, 12 Rhagfyr 2011 (UTC)
Dwi'n cytuno â Ben; defnyddio eu gwir enwau y dylem ei wneud. Yn yr enghraifft yma, mae pob wici yn defnyddio "Hywel Harris" yn hytrach na "Howel Harris." Ai dyma oedd ei wir enw e? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 13:38, 12 Rhagfyr 2011 (UTC)
000peter sy wedi bod yn brysur fan'ny 'fyd mae'n debyg, gweler en. Os oes yny unrhyw gyfeiriadau dilys i ddangos bod y ffurf 'Hywel' hefyd yn cael ei ddefnyddio, yna does dim problem. O chwilio Google yn sydyn, mae'r ffurf Hywel yn cael ei ddefnyddio gan Y Traethodydd a Parc Cendlaethol Bannau Brycheiniog (fersiwn Saeseng o'u gwefan), er maen't yfel petai nhw'n dyfynnu gwefan yr unigolyn yma. Dim yn gwybod os yw'r rhain yn fwy o awdurdod ar y pwnc na'r Llyfrgell Gen?--Ben Bore 15:00, 12 Rhagfyr 2011 (UTC)
Athrawon prifysgol ac arbenigwyr eraill yn eu maes sy'n sgwennu Bywgraffiadur LlGC; dw i ddim yn meddwl y medrir awdurdod uwch na hyn! Parthed a'r erthygl ganddyn nhw ar HH: Y Parch. Gomer Morgan Roberts, M.A., (1904-93), Pont-rhyd-y-fen ydy'r awdur. Awgrymaf ein bod yn dilyn sillafiad y Bywgraffiadur. Gweler yma.Llywelyn2000 05:48, 13 Rhagfyr 2011 (UTC)
Gan na fu unrhyw wrthwynebiadau, dw i wedi dadwneud golygiadau Defnyddiwr:000peter . Diolch i bawb a gyfrannodd. Llywelyn2000 07:51, 18 Rhagfyr 2011 (UTC)

Cyhadledd Agored Hacio'r Iaith 2012 - 27 + 28 IonawrGolygu

Helo Wicibobol. Dwi ddim yn meddwl bod Ben Bore wedi crybwyll hwn yma eto ond hoffwn i adael i chi gyd wybod am gynhadledd agored/BarCamp Hacio'r Iaith sydd yn digwydd yn Aberystwyth ddiwedd Ionawr. Mi fyddai'n wych iawn cael rhai o gyfrannwyr a gweinyddwyr Wicipedia yno, i efallai esbonio mwy am beth sy'n mynd mlaen yn y Wicipedia. Ac wrth gwrs bydd yn gyfle i chi recriwtio cyfrannwyr newydd. Dwi ddim yn meddwl y cewch chi dir mwy ffrwythlon i hynny na chlustiau mwy agored!

Ma'r manylion i gyd ar wici Hedyn: http://hedyn.net/wici/Hacio%27r_Iaith_Ionawr_2012

Gobeithio ei fod o ddiddordeb i chi. --Rhodri ap Dyfrig 22:35, 12 Rhagfyr 2011 (UTC)

Wps, wedi hysbysebu rhai'r gorfenol, ond ddim hwn. Fel mae Rhodri'n dweud, mae'n le da iawn i drio hyrwyddo'r Wicipedia a falle ceisio denu cyfranwyr newydd (a hen rai'n ol). Cefais slot mewn digwyddiad Hacio'r Iaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni ac roedd yr ymateb yn dda. Dw i'n fodlon rhannu slot gydag unrhyw un os nad ydych eisiau cyflwyno unrhwybeth ar ben eich hunain. Danfonwch ebost i mi drwy Wicipedia. Mae 41 o bobl wedi rhoi eu henwau lawr yn barod (mae eisiau cofrestru ar y wiki mae Rhodri wedi rhoi dolen ato), a bydd rhaid gosod dyddiad cau yn fuan achos mond hyn a hyn o le sydd yna.--Ben Bore 21:00, 13 Rhagfyr 2011 (UTC)
Mi fasa'n wych ymuno â thi! Ond ysywaeth, "Rhyfyr eu horiau hefyd..."
Mi wnei di waith gret ar ein rhan: bydd wych!
Mae Rhodri ap Dyfrig wedi cynnig cydweithio ar brosiect, ac mae hynny'n apelio'n fawr: unrhyw syniadau? Dw i'n meddwl, fod dy gynnig di am brosiect efo Sant Ffagan yn arbennig o gynhyrfus; gweler: "Sut mae?" from Wikimedia UK efo cefnogaeth GLAM a Hacio'r Iaith. Mae 'na botensial aruthrol yma. Llywelyn2000 08:25, 18 Rhagfyr 2011 (UTC)
Oes na brosiect outreach gan Wicipedia Cymraeg? Dwi wir yn meddwl bod hyn yn bwysig i ddyfodol Wicipedia. Mi fydd yn annodd ymwneud gyda amgueddfeydd, prifysgolion ac ati heb bobol sydd yn deall Wicipedia yn drwyadl sydd yn fodlon cyfarfod a thrafod manylion. A heb y partneriaethau sefydliadol hynny mae'n annodd gwneud naid fawr o ran cynnwys y Wicipedia. Oes na drafodaethau wedi bod ar gyfer cyfarfod o olygyddion a rheolwyr Wicipedia? --Rhodri ap Dyfrig 13:50, 19 Rhagfyr 2011 (UTC)
Nag oes, ddim eto. Ond fel y dywedi, mae ei angen! Tyden ni i gyd ddim yn bobl cyhoeddus. Dw i'n gwybod fod cyfarfodydd wedi'u cynnal yn y steddfod ond chydig iawn droth i fyny. Mae Defnyddiwr:Lloffiwr wedi cynnal gweithdai yn yr eisteddfod genedlaethol ac wedi cydgordio prosiect y Llyfrgell genedlaethol i gyfrannu lluniau John Thomas (ffotograffydd) i Wici cy, ac fel y gwyddost mae Defnyddiwr:Ben Bore wedi'n cynrychioli yng Nghynadleddau Agored Hacio'r Iaith. Dyna gychwyn da. Rho gynnig, fe'th gefnogwn. Llywelyn2000 00:02, 20 Rhagfyr 2011 (UTC)

Mae dau brosiect posibl eisioes wedi eu crybwyll (uchod): The Derby Multilingual Challenge a Monmouthpedia. Beth am fynd ati gydag un neu'r ddau? Unrhyw syniadau? Llywelyn2000 21:41, 27 Rhagfyr 2011 (UTC)

Sut aeth y Gynhadledd? Fedra i ddim ffindio cyfeiriad at Wici-cy ar eu gwefan. Ond mae na lawer o bethau diddorol eraill yno! Llywelyn2000 07:48, 31 Ionawr 2012 (UTC)

Rhoddais i gyflwyniad byr iawn ar ddiwedd y dydd, a falle ymddangosith fideo ohono ar y wefan wedyn i'r golygu gael ei wneud - ond i ddweud y gwir roedd ychydig o crash and burn achos do'n i heb baratoi'n iawn, felly falle byddai'n well peidio ei gyhoeddi i arbed embaras i mi a'r Wicipedia! Ond ti'n iawn, roedd lot o stwff diddorol ymlaen.--Ben Bore 10:19, 31 Ionawr 2012 (UTC)

Need more biwrocratsGolygu

Gwirfoddolwyr? Deb 10:09, 18 Rhagfyr 2011 (UTC)

Mi rof fy enw mlaen; mae angen dau arnom, o leiaf. Fy mwriad yn ystod y flwyddyn nesaf ydy gorffen yr hyn dw i wedi gychwyn, o ran creu erthyglau: Rhestr o gopaon Cymru a llunio Nodynau ar gyfer trefi Cymru. Yna, dw i'n meddwl mai canolbwyntio ar greu erthyglau newydd ar drefi Lloegr a'r Alban wna i wedyn. O ran bod yn fiwrocrat, dw i yma'n ddigon aml i gadw llygad ar bethau ac mae Wici'n adnodd rhy werthfawr inni ei golli. Ymlaen! Llywelyn2000 23:39, 19 Rhagfyr 2011 (UTC)
Cytuno efo Llywelyn2000! Breckenheimer 14:14, 21 Rhagfyr 2011 (UTC)
Diolch! Deb 15:29, 22 Rhagfyr 2011 (UTC)
Llongyfarchiadau Llywelyn; hen bryd! John Jones 10:23, 23 Rhagfyr 2011 (UTC)

Open Call for 2012 Wikimedia Fellowship ApplicantsGolygu

I apologize that you are receiving this message in English. Please help translate it.

 • Do you want to help attract new contributors to Wikimedia projects?
 • Do you want to improve retention of our existing editors?
 • Do you want to strengthen our community by diversifying its base and increasing the overall number of excellent participants around the world?

The Wikimedia Foundation is seeking Community Fellows and project ideas for the Community Fellowship Program. A Fellowship is a temporary position at the Wikimedia Foundation in order to work on a specific project or set of projects. Submissions for 2012 are encouraged to focus on the theme of improving editor retention and increasing participation in Wikimedia projects. If interested, please submit a project idea or apply to be a fellow by January 15, 2012. Please visit https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Fellowships for more information.

Thanks!

--Siko Bouterse, Head of Community Fellowships, Wikimedia Foundation 12:53, 21 Rhagfyr 2011 (UTC)

Distributed via Global message delivery. (Wrong page? Fix here.)

Cynnal a chadw. Nodiadau sydd eu hangen: y 5 mwyaf difrifolGolygu

Bois bach! Mae cefn y llwyfan yn fler a llanestrog! Oes gan rywun yr amynedd i lunio'r canlynol os gwelwch yn dda?

Pwdin Dolig digidol yn anrheg!

Beth yw'r dolenni Saesneg iddynt, Llywelyn? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 20:17, 23 Rhagfyr 2011 (UTC)
Haia. Dyna dw i ddim yn ei wybod! Ond wedi meddwl, oes 'na bwrpas iddyn nhw? Gad i mi gael golwg iawn ar yr erthyglau sy'n cysylltu iddyn nhw fory, a chawn weld! Llywelyn2000 01:00, 24 Rhagfyr 2011 (UTC)
Hen wallau ydyn nhw! Mi wna i eu dileu mewn chwinc. Llywelyn2000 06:44, 30 Rhagfyr 2011 (UTC)

  Cwblhawyd

52°27′58″N 3°47′02″W / 52.466°N 3.784°W / 52.466; -3.784 (Pumlumon)

MapiauGolygu

Mae cyfesurynnau XY yn andros o bwysig y dyddiau hyn am sawl rheswm e.e. GPS, QRpedia.
Os ydych chi'n dymuno rhoi map ar dudalen, yna allwch ddefnyddio un o'r canlynol:

 1. Un lleoliad efo map: Carreg Arthur (beddrod siambr) gan gopio -ac addasu- Nodyn:Location map.
 2. Un lleoliad heb fap: copio'r linell yma: {{coord|51.809934|N|2.724615|W|name=Rhowch enw'r lle yn fama.|region:GB_source:GoogleEarth_type:landmark|display=inline}} a newid y cyfesurynnau, wrth gwrs!
Un lleoliad y tu allan i Wledydd Prydain: <div align="right">{{coord|33|17|31|N|44|3|56|E|type:city_region:IQ_scale:25000}}</div>
 1. Hyd at 9 lleoliad gallwch ddefnyddio Nodyn:Location map+ e.e. Nodyn:Map Brwydr Bosworth.
 2. Dros 9 lleoliad yna gallwch gopio'r drefn sydd gen i ar: Rhestr copaon Cymru, sef y defnydd o Nodyn:GeoGroupTemplate. Mae yna ddau beth i'w hychwanegu yma 1. y llinell gyfan sy'n creu grwp:
neu Nodyn:Location map+ fel dw i wedi'i wneud yn fama: Traeth baner las. Llywelyn2000 (sgwrs) 06:46, 28 Gorffennaf 2012 (UTC)

{{GeoGroupTemplate|article=cy:Rhestr o feddrodau siambr yng Nghymru}}

a 2. y llefydd unigol. Dilynwch y patrwm sydd yn yr erthyglau.

Mae Cyfesurynnau X a Y (neu "geotags") yn cael eu defnyddio ym mhob un o'r esiamplau hyn. I ffindio'r XY y cwbwl sydd angen ei wenud arnoch ydy agor Geohack a chopio'r cyfesurynau XY o'r gornel top chwith.

Pob hwyl! Llywelyn2000 08:35, 26 Rhagfyr 2011 (UTC)

I gael y cyfesurynnau'n otomatig, defnyddiwch y twlsyn handi hwn: GeoLocator.

Nodyn Elfennau Cemegol ar y WiciadurGolygu

Helo, dw i wedi bod wrthi'n ceisio creu nodyn tebyg i [2] ar y Wiciadur ond dw i ddim yn siwr sut i orffen e bant fel ei fod yn edrych yr un peth. Fel hyn mae'n edrych ar hyn o bryd. Mae'n siwr ei fod e'n rhywbeth hynod o syml a chwbl amlwg ond ma'n sgiliau technegol i'n wan i ddweud y lleiaf. A fyddai modd i rywun gael cipolwg arno fe a gwneud beth bynnag sydd angen? Diolch. Pwyll 13:51, 28 Rhagfyr 2011 (UTC)

Heia. Fi wedi datrys y peth. Dwi'n siŵr bod y nodyn iaith dy fod yn defnyddio yn gwneud rhywbeth arall, felly creais y nodyn "language" yn ei le; dyma'r hyn a ddefnyddir gan en. Fi hefyd wedi creu pob nodyn arall sy angen i defnyddio nodyn:elfennau. Creais ailgyfeiriad o "nodyn:elements" i "nodyn:elfennau" felly dych chi'n gallu copïo a phastio syth o en. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:51, 29 Rhagfyr 2011 (UTC)
Ffantastig Glenn! Diolch am dy gymorth ;o) Pwyll 15:38, 29 Rhagfyr 2011 (UTC)

Wikipedia on Wales Today and Radio Wales tomorrow + First Welsh WikimeetGolygu

Apologies if this is in the wrong place, I'm not a Welsh speaker. Just to let you know me and Victuallers will be on Radio Wales at 7.50am tomorrow talking about Wikipedia and I'll be on Wales Today (not sure what time) talking about Monmouthpedia. Also I would like to arrange the first Welsh Wikimeet, preferably in Cardiff, probably at the end of January or start of February, anyone interested or can suggest anywhere to hold it?

--Mrjohncummings (talk) 19:18, 29 December 2011 (UTC)

Categori hunanladdiadauGolygu

Dwi 'di bod wrthi'n categoreiddio'r erthyglau ar bobl yn ôl achosion eu marwolaethau. Beth yw'r geiriad gorau ar gyfer categori hunanladdiadau: "Pobl a gyflawnodd hunanladdiad", "Pobl fu farw trwy hunanladdiad", "Pobl a laddodd eu hunain", "Hunanladdiadau", neu rywbeth arall? —Adam (sgwrscyfraniadau) 20:52, 9 Ionawr 2012 (UTC)

Haia Adam; mae pob un o'th gynigion yn naturiol iawn, yn syml ac yn gwbwl dderbyniol gen i. Ti biau'r dewis! Llywelyn2000 23:31, 9 Ionawr 2012 (UTC)
Dw i'n cytuno â Llywelyn bod yr awgrymiadau i gyd yn swnio'n naturiol. Yr unig un bydden i'n ceisio osgoi fyddai "cyflawni hunanladdiad" am fod hynny'n awgrymu trosedd o rhyw fath. Mae'r lleill fodd bynnag yn addas iawn. Pwyll 14:49, 10 Ionawr 2012 (UTC)
Diolch am eich sylwadau, dwi wedi dewis "Pobl fu farw trwy hunanladdiad" er mwyn cael cysondeb. —Adam (sgwrscyfraniadau) 16:40, 10 Ionawr 2012 (UTC)

Announcing Wikipedia 1.19 betaGolygu

Wikimedia Foundation is getting ready to push out 1.19 to all the WMF-hosted wikis. As we finish wrapping up our code review, you can test the new version right now on beta.wmflabs.org. For more information, please read the release notes or the start of the final announcement.

The following are the areas that you will probably be most interested in:

 • Faster loading of javascript files makes dependency tracking more important.
 • New common*.css files usable by skins instead of having to copy piles of generic styles from MonoBook or Vector's css.
 • The default user signature now contains a talk link in addition to the user link.
 • Searching blocked usernames in block log is now clearer.
 • Better timezone recognition in user preferences.
 • Improved diff readability for colorblind people.
 • The interwiki links table can now be accessed also when the interwiki cache is used (used in the API and the Interwiki extension).
 • More gender support (for instance in logs and user lists).
 • Language converter improved, e.g. it now works depending on the page content language.
 • Time and number-formatting magic words also now depend on the page content language.
 • Bidirectional support further improved after 1.18.

Report any problems on the labs beta wiki and we'll work to address them before they software is released to the production wikis.

Note that this cluster does have SUL but it is not integrated with SUL in production, so you'll need to create another account. You should avoid using the same password as you use here. — Global message delivery 00:03, 15 Ionawr 2012 (UTC)

Protest Wikipedia-enGolygu

Sylwer ar hyn os gwelwch yn dda. Unrhyw farn? Llywelyn2000 07:11, 17 Ionawr 2012 (UTC)

Yn bersonnol, credaf y dylem ninnau atal Wici mewn "blackout". Mae rhyddid ein gwefan yn y fantol. Llywelyn2000 04:49, 18 Ionawr 2012 (UTC)
Am union 5.00 y bore, ataliwyd Wikipedia-en ledled y byd mewn protest fod dwy ddeddf ar fin cael eu derbyn yn UDA a fyddai'n llesteirio rhyddid Wicipedia i gyhoeddi gweithiau (erthyglau, lluniau, ffilm ayb). Byddant yn ymatal eu gwasanaeth am 24 awr. Dyma ddywed y sgrîn:
For over a decade, we have spent millions of hours building the largest encyclopedia in human history. Right now, the U.S. Congress is considering legislation that could fatally damage the free and open internet. For 24 hours, to raise awareness, we are blacking out Wikipedia.
Mae gennym ninnau frwydrau i'w hennill yng Nghymru parthed hawlfraint: eiddo'r genedl ydy llawer o'r hyn sy'n cael ei stampio'n gliniogol gan weisg a chwmniau cyfryngol Y Brawd Mawr gyda'r rhybydd "Cedwir pob Hawlfraint....". Diolch fod rhai cyrff blaenllaw yn gweld yn bellach na'u pocedi, cyrff megis y Llyfgell Genedlaethol sydd wedi rhyddhau hen ffotograffau John Thomas i'r genedl. Barn bersonnol yw hon; mae fy nghydymdeimlad i'n gryf dros gadw'r ychydig ryddid sydd gennym. Llywelyn2000 05:38, 18 Ionawr 2012 (UTC)

Golygiadau diweddar i Cystadleuaeth Cân Eurovision 2012Golygu

Mae Defnyddiwr:Wesley_Mouse newydd wneud y golygiad yma i'r erthyl Cystadleuaeth Cân Eurovision 2012. Ro'n i eisoes wedi wedi dad wneud y golygiad a rhybudido nad oedd cyfieithad Google yn dderbyniol. Daeth yn ol ataf a dweud nad cynnyrch peiriant cyfieithu ydoedd, ac mi deimlais i'n euog braidd o fychanu ei Gymraeg ac ymddiheuro iddo! Ond wedi edrych eto, dwi'n siwr mai nid Cymraeg sigledig sydd yna ond cynhych rhyw gyfieithydd ar-lein. Tydy cywirdeb iaith y negeseuon adawodd ar fy nhudalen sgwrs ddim wedi fy argyhoeddi chwaith.. Mae yna lot o stwff anodd dros ben ei ddarllen, ac amhosib ei gywiro yn fy marn i. Oes gan rai eraill farn/sylw?--Ben Bore 15:33, 19 Ionawr 2012 (UTC)

Cytuno'n llwyr efo ti, Ben. Dw i wedi rhoi'r rhesymau yma. Llywelyn2000 04:04, 20 Ionawr 2012 (UTC)
Dw innau hefyd yn credu mai cynnyrch peiriant cyfieithu yw hwn... Sylwer ar y modd mae wedi camsillafu "languages" yn ei neges, a'r peiriant cyfieithu wedi ei adael yn y frawddeg Gymraeg. Pwyll 10:00, 20 Ionawr 2012 (UTC)
Cytuno, "langauges" oedd y giveaway i mi hefyd. —Adam (sgwrscyfraniadau) 19:30, 20 Ionawr 2012 (UTC)

Gorsafoedd Builth Road a Llanbister RoadGolygu

Helo bawb! Dwi'n chwilio am ychydig o gymorth ynglŷn â dwy orsaf rheilffordd yng Nghymru. Y ddwy orsaf dan sylw yw Builth Road a Llanbister Road. Rwy'n awyddus iawn i ddefnyddio termau Cymraeg ar gyfer y gorsafoedd, ond dydw i ddim wedi bod yn llwyddiannus wrth ddod o hyd i gyfieithiadau addas heb gyfieithu'r ddau enw yn uniongyrchol sy'n rhoi Ffordd Llanfair-ym-muallt a Ffordd Llanbister. A yw'r rhain yn gyfieithiadau digon cywir? A fyddent yn addas fel enwau ar gyfer y gorsafoedd neu oes yna unrhyw un sy'n ymwybodol o'r termau cywir ar gyfer y gorsafoedd/ffyrdd? Byddai unrhyw help yn grêt! Diolch yn fawr. Llewpart 10:32, 21 Ionawr 2012 (UTC)

Defnyddia'r Saesneg nes y daw gwybodaeth o rywle! Llywelyn2000 04:57, 5 Chwefror 2012 (UTC)

cyfieithu baneri WikimaniaGolygu

Mae'r baneri Wikimania wedi cael eu cyfieithu. Maent yn disgwyl cael eu cyhoeddi gan wirfoddolwyr meta. Doedd dim cyfle gennyf i gwblhau'r rhain yn yr wythnos fach a roddwyd i ni i gwblhau'r cyfieithu. Os oes rhywun yn fodlon rhannu'r baich o drefnu cyfieithu a phrawfddarllen yr hysbysebion hyn ar fyr rybudd, dwedwch wrtho'i ar fy nhudalen sgwrs. Lloffiwr 13:36, 3 Chwefror 2012 (UTC)

MediaWiki 1.19Golygu

(Apologies if this message isn't in your language.) The Wikimedia Foundation is planning to upgrade MediaWiki (the software powering this wiki) to its latest version this month. You can help to test it before it is enabled, to avoid disruption and breakage. More information is available in the full announcement. Thank you for your understanding.

Guillaume Paumier, via the Global message delivery system (wrong page? You can fix it.). 14:55, 12 Chwefror 2012 (UTC)

Angen ffynhonnellGolygu

Mae'r categori yma'n rhoi tua 70 o erthyglau sydd angen ffynhonnell. Pawb i helpu! John Jones 16:16, 17 Chwefror 2012 (UTC) Symudwyd o Wicipedia:Erthyglau hanfodol sydd eu hangen arnom gan Llywelyn2000 06:16, 18 Chwefror 2012 (UTC)

Deunyddiau addas ar gyfer eu rhoi ar WicipediaGolygu

Dyma rai llefydd sydd wedi cytuno (drwyddedau pwrpasol Comin) i roi eu gwaith ar Wicipedia:

Yng Ngwlad y Basg, mae'r Llywodraeth yno wedi cytuno rhoi bron popeth sydd ganddynt ar Wicipedia, ac yn cyflogi defnyddwyr llawn amser i wneud hynny.

Yn Lloegr, mae'r cyrff canlynol wedi ymglymu: y Llyfrgell Prydeinig (sy'n cyflogi Wicipediwr llawn amser i wneud hynny) Gwefan (Saesneg) y New York Times, 4 Mehefin 2010; adalwyd 22/02/2012, Yr Amgueddfa Brydeinig sef hefyd yn cyflogi Wicipediwr llawn amser.

Ceir llawer iawn o gyrff drwy'r byd hefyd, fel Al Jazeera: ceir rhestr yma. Defnyddiwr:Llywelyn2000 Diwygiad 05:58, 25 Chwefror 2012

hiGolygu

Pedia Trefynwy yn cyhoeddi: the Charles Rolls Challenge

Cydweithio amlieithog i greu tref-wici. Gall pob wicipediwr gymryd rhan. Cyhoeddwyd hyn yn wreiddiol ar Ddydd Gŵyl Ddewi! Byddwn yn gwobrwyo ar 21 Ebrill.
Dewch! Arwyddwch!
"Dychmygwch brosiect Wici gyda 1000 o godau QR (QRpedia) a WiFi am ddim!"

Mae gennym tuag 20 erthygl newydd ar hyn o bryd - yn Gymreag - a thua 25 o erthyglau wedi'u hailwampio. Victuallers (talk) 13:45, 29 February 2012 (UTC) - Thanks for correction Victuallers (sgwrs) 10:01, 1 Mawrth 2012 (UTC)

Help with translation?Golygu

I'm so sorry I must write in English. If I spoke your language, I would not need to ask for your help. :)

The Wikimedia Foundation is preparing to launch a survey that it hopes will be helpful in discussing the future of how projects are funded on Wikipedia and sister sites. (More information about this can be read at meta:Fundraising and Funds Dissemination/Resource list and meta:Fundraising and Funds Dissemination/Recommendations, but you don't need to read it to help out here. :)) We would like input from as many people as possible, but the survey translations are not yet completed in many languages, including yours. The English version of the survey is at meta:Survey of how money should be spent/Questions/en. The Welsh version, currently 98% complete, is at meta:Survey_of_how_money_should_be_spent/Questions/cy. It needs only one more sentence translated. If you can help, you would be very welcome!

Translations are done using the "translation tool". If you go to this special page, all you have to do is select your language from the pull-down menu and click "fetch". It will bring up a table. You can easily see what has been translated and what has not. Click on the blue text in the left column next to content that has not been translated to open up an editing box. Above the box, the English version is shown, and you can simply enter in your language translation beneath it.

The survey is pretty short, so I hope we can get it completed in time to send it to Welsh editors in their own language. Thanks for any help you can offer! And, again, I'm very sorry for the English. --Mdennis (WMF) (sgwrs) 15:14, 5 Mawrth 2012 (UTC)


Survey invitationGolygu

First, I apologize that part of this message is in English. If you can assist by translating it for your local community, I would greatly appreciate it.

The Wikimedia Foundation would like to invite you to take part in a brief survey.

Diolch am gwblhau Arolwg Blaenoriaethau Dosbarthu Arian 2012. Gobeithia'r Sefydliad y bydd yr arolwg hwn yn amlygu pa adnoddau y mae Wicifryngwyr eisiau ac angen (efallai y bydd angen ariannu rhai o'r rhain), a beth yw'r blaenoriaethau. Ni fydd holl raglenni'r Sefydliad fan hyn (yn benodol hepgorwyd gweithrediadau craidd) - dim ond adnoddau y bydd cyfrannwyr unigol neu sefydliadau sy'n gysylltiedig â Wicifryngau megis penodau yn gofyn amdanynt. Y nod yn y fan hon yw adnabod beth sydd o ddiddordeb i CHI (neu grŵpiau, megis penodau neu glybiau), gan restru'r opsiynau yn ôl dewis. Nid ydym wedi cynnwys pethau fel "cadw'r gweinyddion i weithio" yn y rhestr hon, oherwydd cyfrifoldeb cyfranwyr unigol neu sefydliadau gwirfoddol ydynt. Bwriad yr arolwg hwn yw dweud wrthym pa flaenoriaethau ariannu mae cyfranwyr yn cytuno neu'n anghytuno â hwy.

Unfortunately we’ve discovered that the people who make the survey software have not yet enabled it for Welsh. They plan to add this soon, but not in time for you to take this particular survey in your native language.

However, the Welsh version of the questions has been made available by volunteers. I do apologize greatly for the inconvenience, but if you would like, you can fill in the form in English on the survey website and read the Welsh questions on the Meta website.

This invitation is being sent only to those projects where the survey has been translated into your language (even though we can’t get Welsh into the actual software). It is, however, open to any contributor from any project. Please feel free to share the link with other Wikimedians and to invite their participation. The survey is open until Friday, March 9th. If you have any questions for me, please address them to my talk page, since I won’t be able to keep an eye at every point where I place the notice. Again, I apologize for the lack of capacity of the software to accommodate Welsh. They assure us that this will be fixed. Thank you! --Mdennis (WMF) (sgwrs) 18:52, 7 Mawrth 2012 (UTC)

I apologize that this is in English, but a Welsh translation of the survey is available now. Thanks! Slaporte (WMF) (sgwrs) 21:44, 7 Mawrth 2012 (UTC)
Diolch Defnyddiwr:Mdennis (WMF) a Slaporte (WMF)! Llywelyn2000 (sgwrs) 09:09, 8 Mawrth 2012 (UTC)


Arglwyddes Llyn y FanGolygu

Does anybody have any information on M.L. Williams? The full name and especially the year of death would be interesting. If possible I would like to move the image to Commons. --Leyo (sgwrs) 11:23, 10 Mawrth 2012 (UTC)

It's there already! Take a look at our Llyn y Fan Fach artile. You're right, we need an article on him. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:01, 11 Mawrth 2012 (UTC)
What's there? I am sorry, I do not understand Welsh. --Leyo (sgwrs) 23:47, 11 Mawrth 2012 (UTC)
The image is visible, whether you speak Welsh or not. Scondly, if you need more info then click the 'English' link (left column). Llywelyn2000 (sgwrs) 08:12, 12 Mawrth 2012 (UTC)
As stated above, I am looking for information on M.L. Williams. I don't find any in the Welsh or English article. --Leyo (sgwrs) 09:30, 12 Mawrth 2012 (UTC)
Take a look at the biography of WILLIAMS, MARGARET LINDSAY (1888 - 1960) at the National Library. I'll create an article on her later; quite avant garde. Thanks for pointing her out. Llywelyn2000 (sgwrs) 09:38, 12 Mawrth 2012 (UTC)
Thank you. I think that based on this information, this image is not in the public domain yet and has to be deleted. --Leyo (sgwrs) 12:26, 12 Mawrth 2012 (UTC)
  Cwblhawyd
Deleted image. Thanks. Llywelyn2000 (sgwrs) 13:47, 12 Mawrth 2012 (UTC)
Thank you for your help. --Leyo (sgwrs) 13:59, 12 Mawrth 2012 (UTC) PS. Could you have a look at the speedy deletion candidates?


Catalonia'n carlamu ymlaen efo Wici - diolch i'w Llywodraeth!!!Golygu

Mae yna 368,427 o erthyglau yn y Gataloneg; dim ond tua 35,000 sydd yn Gymraeg! Oes gan rywun wybodaeth am hyn? Os cofiaf yn iawn mae Llywodraeth Catalonia'n pwmpio llawer o bres i ddatblyu'r wefan Wicipedia yn y Gatalaneg. 15ed ALLAN O 284! ---> BENDIGEDIG!!! Llywelyn2000 (sgwrs) 16:35, 18 Mawrth 2012 (UTC)

Dwn i ddim am Gataloneg, ond mi roedd llywodraeth Euskadi (Cymuned Ymreolaethol Gwlad y Basg), wedi hysbysebu tendr ar gyfer 10,000 erthygla r y Wikipedia Basgeg. Dw i ddim yn gwybod beth ddaeth ohono. O ran demograffeg iaith, mae Basgeg yn depycach o lawr i'r Gymraeg o ran nifer siaradwyr a'i statws nag ydy Catalaneg yn fy marn i. --Ben Bore (sgwrs) 10:26, 26 Mawrth 2012 (UTC)
Sut goblyn fethais i'r llinyn yma, Ben? Dyma'r union erthygl y bum i'n chwilio amdani! Gret. Mae gan y ddwy wlad wersi pwysig i'w dysgu i ni. Diolch. ON Cadwa dy lygad ar agor yn y Caffi: mae ffôn Cymraeg ar y gweill. Dw i wrthi'n sgwennu papur i'w drafod yno ar ein anghenion. Llywelyn2000 (sgwrs) 08:02, 23 Ebrill 2012 (UTC)

A dyma'r Tywydd...Golygu

Mae'r wybodlen Template:Weather box rwan ar gael i chi gopio a phastio o erthyglau Wiki-en; mae hyn yn ei gwneud hi'n llawer haws ac yn cymryd llai o amser nag ail-sgwennu'r iaith dechnegol oddi fewn y Nodynnau (Templates) (nad ydynt yn cael eu gweld!) i'r Gymraeg. Mae Glenn a finna wedi gwneud yr un peth efo'r Nodyn trefi a phentrefi. Copio a phastio hawdd fel baw! Llywelyn2000 (sgwrs) 07:07, 25 Mawrth 2012 (UTC)

Les BarkerGolygu

I just wrote an article on this funny fellow in the Esperanto Wikipedia, and was hoping someone would be so kind as to write one in Welsh. Not sure if there's a better place to post such requests. --70.57.75.22 17:30, 30 Mawrth 2012 (UTC) oops no cookie (for quickest reply write me at my Esperanto user talk page) --Haruo (sgwrs) 17:33, 30 Mawrth 2012 (UTC)

Hi, you can post requests for articles at Wicipedia:Erthyglau a geisir. —Adam (sgwrscyfraniadau) 18:36, 30 Mawrth 2012 (UTC)
Thanks! ("Diolch!" I think?) --Haruo (sgwrs) 21:32, 30 Mawrth 2012 (UTC)
Des ar draws y boi yma (Les Barker nid Hauro!) tra'n beirniadu cystadlaeuaeth i ddysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol Glyn Ebwy. Mond wedyn y sylweddolais i bod o'n dipyn o big deal yn y myd barddoniaeth yr iaith Saesneg. Ta beth, mae ei Gymraeg y arbennig o dda, ac mae o hyd yn oed wedi diweddaru trosiad Saesneg o'r nofel Enoc Huws gan Daniel Owen.--Ben Bore (sgwrs) 21:15, 4 Ebrill 2012 (UTC)

TrefynwyGolygu

Gweler [3]. Deb (sgwrs) 19:05, 20 Ebrill 2012 (UTC)

Yn Nhrefynwy, rhoddais gyflwyniad 15 munud i Aelodau a staff Bwrdd WikimediaUK ar Wici-cy a'r gwaith 'da ni'n ei wneud yn y Gymraeg; amlinellais rai syniadau ar sut i'w ddatblygu ymhellach. Mae nhw'n derbyn fod ganddyn nhw gyfrifoldeb i'n cynorthwyo a gofynwyd i mi ddarparu papur ar ein anghenion. Dw i yn y broses o wneud hynny: cadwch eich llygaid amdano yma ar Wici-cy a PLIS ychwanegwch eich sylwadau. Roedd eu hawydd i'n cynorthwyo'n real, yn ddidwyll ac yn braf iawn ei weld.
Rough translation: I gave a 15 minute presentation to WMUK Board Members on Wiki-cy and listed some of our needs. I will develop these needs in a paper here on Wiki-cy, in the next few days. Please add your comments. They were all very, very keen to help us and their enthusiasm was very real and sincere. Llywelyn2000 (sgwrs) 07:59, 23 Ebrill 2012 (UTC)
Newyddion gwych. Diolch am fynd yno ar ein rhan. Chwarae teg, mae nhw wedi gadael ambell neges yma yn y gorffenol yn cynnig cymorth, ond tydan ni heb gymryd mantaisd o'u cynnig. Edrychaf ymlaen i gyfranu at y papur.--Ben Bore (sgwrs) 09:47, 23 Ebrill 2012 (UTC)

Diolch Ben. Llywelyn2000 (sgwrs) 12:31, 23 Ebrill 2012 (UTC)

Cynllun i ddatblygu Wicipedia ymhellachGolygu

Yn gwbwl hy a digywilydd 'dw i wedi sgwennu Cynllun Datblygu fel syniadau i'w trafod. Tydy creu erthyglau'n unig ddim yn mynd a ni i nunlle, mae'n rhaid dilyn esiampl Catalonia a Gwlad y Basg a chael ein gweld. Mae'n bryd i ni ehangu, datblygu a hynny'n gyhoeddus. Ymlaen! Llywelyn2000 (sgwrs) 12:31, 23 Ebrill 2012 (UTC)

Thank you for this Llywelyn. I'll have a look at it tomorrow when I'm back at work (it's my day off today!). Incidentally, is there a list of articles which exist in Welsh, but don't exist in English yet? All the best, Chase me ladies, I'm the Cavalry (sgwrs) 19:08, 25 Ebrill 2012 (UTC)
How on earth did you spot this?! Da iawn! I think you speak more Cymraeg than you let on! As you will see tomorrow: many users have commented and so far they are all very positive. I'll keep you informed. Non-English equivalent articles: No, I don't think there's a list, but maybe there's a bot somewhere which could? We do need to make sure many of these don't morph into orphans! Enjoy your busman's holiday! Llywelyn2000 (sgwrs) 21:02, 25 Ebrill 2012 (UTC)