Elon Musk

mentrwr Americanaidd a anwyd yn Ne Affrica

Dyn busnes a buddsoddwr De Affricanaidd-Americanaidd yw Elon Reeve Musk. Yn Rhagfyr 2023 ef oedd person cyfoethoca'r byd, gydag amcangyfrif o werth net o US$222 biliwn, yn ôl Bloomberg Billionaires Index, a $244 biliwn yn ôl Forbes, yn bennaf o ganlyniad i'w gwmniau Tesla a SpaceX.[1] Ef yw sylfaenydd, cadeirydd, Prif Swyddog Gweithredol a phrif swyddog technoleg SpaceX; mae hefyd yn Brif Swyddog Gweithredol, pensaer cynnyrch a chyn-gadeirydd Tesla, Inc.; mae'n berchennog, cadeirydd a CTO o X Corp.; sylfaenydd y Boring Company a xAI; cyd-sylfaenydd Neuralink ac OpenAI a yn llywydd Sefydliad Musk.

Elon Musk
GanwydElon Reeve Musk Edit this on Wikidata
28 Mehefin 1971 Edit this on Wikidata
Pretoria Edit this on Wikidata
Man preswylBel Air, Saskatchewan, Kingston, Boca Chica Edit this on Wikidata
DinasyddiaethBaner De Affrica De Affrica
Baner Canada Canada
Baner Unol Daleithiau America Unol Daleithiau America
Alma mater
 • Ysgol Fusnes y Frenhines
 • Coleg Wharton
 • Prifysgol Pennsylvania
 • Pretoria Boys High School
 • Waterkloof House Preparatory School
 • Prifysgol Queen's, Kingston,
 • Prifysgol Stanford
 • Bryanston High School
 • Prifysgol Pretoria Edit this on Wikidata
Galwedigaethrhaglennwr, peiriannydd, entrepreneur, buddsoddwr, person busnes Edit this on Wikidata
Swyddprif weithredwr, prif swyddog technoleg, cadeirydd, prif gyfarwyddwr, llywydd ar-y-cyd, prif weithredwr Edit this on Wikidata
Cyflogwr
TadErrol Musk Edit this on Wikidata
MamMaye Musk Edit this on Wikidata
PriodJustine Musk, Talulah Riley, Talulah Riley Edit this on Wikidata
PartnerAmber Heard, Grimes, Shivon Zilis Edit this on Wikidata
PlantNevada Musk, Vivian Jenna Wilson, Griffin Musk, Damian Musk, John saxon musk, Kai Musk, Exash Musk, Strider Musk, Azure Musk, Exa Musk, Tau Musk Edit this on Wikidata
PerthnasauLyndon Rive, Jana Bezuidenhout Edit this on Wikidata
LlinachY Muskiaid Edit this on Wikidata
Gwobr/augradd er anrhydedd, doctor honoris causa, Cymrawd y Gymdeithas Frenhinol, Gold Medal of the Royal Aeronautical Society, Time Person of the Year, Gwobr Time 100, Financial Times Person of the Year, Medal John Fritz, Gwobr Time 100, NSS Wernher Von Braun Memorial Award, Great Immigrants Award, Axel Springer Award, Stephen Hawking Medal For Science Communication, Edison Awards, Heinlein Prize for Advances in Space Commercialization, Living Legends of Aviation, Order of Defence Merit, Member of the National Academy of Engineering, honorary doctor of the Yale University Edit this on Wikidata
llofnod

Yn aelod o deulu cyfoethog Musk De Affrica, ganed Elon yn Pretoria a mynychodd Brifysgol Pretoria am gyfnod byr cyn ymfudo i Ganada yn 18 oed, gan gaffael dinasyddiaeth trwy ei fam a aned yng Nghanada. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, aeth i Brifysgol Queen's yn Kingston yng Nghanada. Yn ddiweddarach trosglwyddodd Musk i Brifysgol Pennsylvania, a derbyniodd raddau baglor mewn economeg a ffiseg. Symudodd i Galifornia yn 1995 i fynychu Prifysgol Stanford. Fodd bynnag, rhoddodd Musk y gorau ar ôl dau ddiwrnod a, gyda'i frawd Kimbal, cyd-sefydlodd y cwmni meddalwedd ar-lein Zip2. Prynwyd y cwmni cychwynnol hwn gan Compaq am $307 miliwn ym 1999, ac yn yr un flwyddyn, cyd-sefydlodd Musk X.com, banc uniongyrchol. Unodd X.com â Confinity yn 2000 i ffurfio PayPal.

Yn Hydref 2002, prynnodd eBay y cwmni bancio arlein PayPal am $1.5 biliwn, a'r un flwyddyn, gyda $100 miliwn o'r arian sefydlodd Musk SpaceX, cwmni gwasanaethau hedfan i'r gofod. Yn 2004, daeth yn fuddsoddwr cynnar yn y gwneuthurwr cerbydau trydan Tesla Motors, Inc. (Tesla, Inc. bellach). Daeth yn gadeirydd a phensaer y cynnyrch, gan gymryd swydd Prif Swyddog Gweithredol yn 2008. Yn 2006, aeth Musk ati i greu SolarCity, cwmni ynni solar a gaffaelwyd gan Tesla yn 2016 ac a newidiodd ei enw i Tesla Energy. Yn 2013, cynigiodd system gludo trenau tiwb-faciwm, cyflym. Cyd-sefydlodd OpenAI yn 2015, cwmni ymchwil deallusrwydd artiffisial dielw. Y flwyddyn ganlynol, cyd-sefydlodd Musk Neuralink - cwmni niwrodechnoleg sy'n datblygu rhyngwynebau ymennydd-cyfrifiadur - a'r Boring Company, cwmni adeiladu twneli ar gyfer y trenau tiwb-faciwm. Yn 2022, prynodd Twitter am $44 biliwn. Wedi hynny, unodd y cwmni gyda X Corp. a oedd newydd ei greu ac ailfrandio'r gwasanaeth fel X y flwyddyn ganlynol. Ym Mawrth 2023, sefydlodd xAI, cwmni deallusrwydd artiffisial.

Mae Musk wedi mynegi safbwyntiau sydd wedi ei wneud yn ffigwr dadleuol, nad yw'n cydymffurfio a'r drefn na ffasiwn[2][3] Beirniadwyd ef am wneud datganiadau anwyddonol a chamarweiniol am COVID-19, trawsffobia[4], a chamddenhonglwyd ei sylwadau yn erbyn agwedd milwriaethus Llywodraeth Israel.[5][6][7][8] Mae ei berchnogaeth o Twitter wedi bod yr un mor ddadleuol, diswyddwyd nifer o weithwyr a dywedir fod y nifer o drydariadau cas wedi codi a bod gwybodaeth anghywir a diffyg gwybodaeth ar y wefan. Yn 2018, fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) ei siwio am drydar ar gam ei fod wedi sicrhau cyllid ar gyfer meddiannu Tesla yn breifat. I setlo'r achos, ymddiswyddodd Musk fel cadeirydd Tesla a thalu dirwy o $20 miliwn.

Bywyd cynnar ac addysg

golygu

Plentyndod a theulu

golygu

Ganed Elon Reeve Musk ar 28 Mehefin 1971, yn Pretoria, prifddinas weinyddol De Affrica.[9][10] Mae ganddo dras Prydeinig a Pennsylvania-Iseldiraidd.[11][12] Roedd ei fam, Maye Musk (née Haldeman), yn fodel ac yn ddietegydd a anwyd yn Saskatchewan, Canada, ac a fagwyd yn Ne Affrica.[13][14] Mae ei dad, Errol Musk, yn beiriannydd electromecanyddol o Dde Affrica, yn beilot, yn forwr, yn ymgynghorydd, ac yn ddatblygwr eiddo, a oedd yn rhannol berchen ar fwynglawdd emrallt Zambia ger Llyn Tanganyika, yn ogystal â phorthdy rhent yng Ngwarchodfa Natur Breifat Timbavati.[15][16][17] Mae gan Musk frawd iau, Kimbal, a chwaer iau, Tosca.[14]

Roedd teulu Musk yn gyfoethog yn ystod ei ieuenctid.[18] Etholwyd ei dad i Gyngor Dinas Pretoria fel cynrychiolydd y Blaid Flaengar gwrth-apartheid a dywedodd bod ei blant yn rhannu'r un atgasedd at apartheid.[19] Roedd ei dad-cu ar ochr ei fam, Joshua N. Haldeman, o Ganada ac a aeth â'i deulu ar deithiau newydd uwch Affrica ac Awstralia - a hynny mewn awyren un injan, sef Bellanca.[20][21][22][23] Ar ôl i'w rieni ysgaru yn 1980, dewisodd Musk fyw gyda'i dad, yn bennaf.[24][15] Yn ddiweddarach roedd Musk yn difaru gwneud y penderfyniad hwn ac ymddieithriodd oddi wrth ei dad. Mae ganddo hanner chwaer a hanner brawd drwy ei dad.[20][25]

Mewn digwyddiad cofiadwy, ar ôl galw bachgen yr oedd ei dad wedi cyflawni hunanladdiad yn "dwp", cafodd Musk ei guro'n ddifrifol a'i daflu i lawr grisiau concrit. Gwawdiodd ei dad Elon am ei ymddygiad ac ni ddangosodd unrhyw gydymdeimlad ag ef er gwaethaf ei anafiadau.[26][27]

Roedd Musk yn ddarllenwr brwd, gan briodoli ei lwyddiant yn ddiweddarach yn rhannol i ddarllen Benjamin Franklin: An American Life, Lord of the Flies, y gyfres Foundation, a The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.[28][29] Yn ddeg oed, datblygodd ddiddordeb mewn cyfrifiadura a gemau fideo, gan ddysgu sut i raglennu o lawlyfr defnyddiwr VIC-20.[30] Yn ddeuddeg oed, gwerthodd Musk ei gêm BASIC Blastar i'r cylchgrawn PC and Office Technology am oddeutu $500.[31][32]

Addysg

golygu
 
Graddiodd Musk o Ysgol Uwchradd Bechgyn Pretoria yn Ne Affrica

Mynychodd Musk Ysgol Baratoadol Waterkloof House, Ysgol Uwchradd Bryanston, ac Ysgol Uwchradd Bechgyn Pretoria, lle graddiodd.[33] Roedd Musk yn fyfyriwr da ond nid eithriadol, gan ennill 61 yn Affricaneg a B ar ei arholiad mathemateg uwch.[34] Gwnaeth Musk gais am basbort o Ganada trwy ei fam a aned yng Nghanada,[35][36] gan wybod y byddai'n haws mewnfudo i'r Unol Daleithiau fel hyn.[37] Wrth aros i'w gais gael ei brosesu, mynychodd Brifysgol Pretoria am bum mis.[38]

Cyrhaeddodd Musk Ganada ym Mehefin 1989 a bu'n byw gydag ail gefnder iddo yn Saskatchewan am gyfnod o flwyddyn,[39] yn gweithio mewn fferm a melin lumber.[40] Ym 1990, aeth i Brifysgol Queen's yn Kingston, Ontario.[41][42] Ddwy flynedd yn ddiweddarach, trosglwyddodd i Brifysgol Pennsylvania (UPenn), lle cwblhaodd astudiaethau ar gyfer gradd Baglor yn y Celfyddydau mewn ffiseg a gradd Baglor mewn Gwyddoniaeth mewn economeg o Ysgol Wharton.[43][44][45][46] Er i Musk ddweud ei fod wedi ennill y graddau ym 1995, mae UPenn yn iddynt eu dyfarnu iddo ym 1997.[47] Dywedir fod Musk wedi cynnal partïon mawr i helpu i dalu am ei hyfforddiant, ac ysgrifennodd gynllun busnes ar gyfer gwasanaeth sganio llyfrau electronig tebyg i Google Books.[48]

Ym 1994, cynhaliodd Musk ddwy interniaeth yn Dyffryn Silicon: un yn Sefydliad Ymchwil Pinnacle cychwyn storio ynni, a ymchwiliodd i uwch-gynhwysyddion electrolytig ar gyfer storio ynni, ac un arall yn Rocket Science Games yn Palo Alto.[49][50] Ym 1995, cafodd ei dderbyn i raglen PhD mewn gwyddor deunyddiau ym Mhrifysgol Stanford.[51][52] Fodd bynnag, gwnaeth dro pedol; penderfynodd Musk ymuno â chwyldro'r Rhyngrwyd, gan roi'r gorau i Stanford deuddydd ar ôl cael ei dderbyn a gwneud cais am swydd yn Netscape, ond yn ôl y sôn ni dderbyniodd ateb ganddynt.[53][54]

Fideos allanol
  Musk yn sôn am ei brofiad busnes cynnar yn ystod araith yn 2014 ar YouTube

Yn 1995, sefydlodd Musk, ei frawd Kimbal, a Greg Kouri Global Link, a ailenwyd yn ddiweddarach i Zip2.[55][56] Ariannwyd y cwmni'n bennaf trwy rownd ariannu o US$200,000, a chyfrannwyd 10% ohono gan ei dad Errol Musk. Datblygodd y cwmni ganllaw dinas Rhyngrwyd gyda mapiau, cyfarwyddiadau, a thudalennau melyn, a'i farchnata i bapurau newydd.[57] Roeddent yn gweithio mewn swyddfa fach ar rent yn Palo Alto,[58] gyda Musk yn codio'r wefan bob nos.[58] Arwyddwyd cytundebau gyda The New York Times a'r Chicago Tribune.[59] Perswadiodd y brodyr y bwrdd cyfarwyddwyr i roi'r gorau i'r syniad o uno â CitySearch;[60] fodd bynnag, rhwystrwyd ymdrechion Musk i ddod yn Brif Swyddog Gweithredol.[61] Prynnodd Compaq Zip2 am $307 miliwn mewn arian parod yn Chwefror 1999,[62][63] a derbyniodd Musk $22 miliwn am ei gyfran o 7 y cant.[64]

X.com a PayPal

golygu
Prif: PayPal

Hefyd yn 1999, cyd-sefydlodd Musk X.com, cwmni bancio a oedd yn gwneud taliadau drwy e-byst ac ar-lein gyda $12 miliwn o'r arian a wnaeth drwy Compaq.[65] X.com oedd un o'r banciau ar-lein cyntaf i gael ei yswirio'n ffederal, ac ymunodd dros 200,000 o gwsmeriaid yn ystod y misoedd cyntaf.[66] Er i Musk sefydlu'r cwmni, roedd buddsoddwyr yn ei ystyried yn amhrofiadol a disodlwyd ef fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni gan Bill Harris, erbyn diwedd y flwyddyn.[67]

Yn 2000, unodd X.com â banc ar-lein Confinity i osgoi cystadleuaeth,[58][67][68] gan fod gwasanaeth trosglwyddo arian PayPal yn fwy poblogaidd na gwasanaeth X.com.[69] Yna dychwelodd Musk fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni unedig. Achosodd hoffter o Microsoft yn hytrach na Unix rwyg ymhlith gweithwyr y cwmni, ac yn y pen draw ymddiswyddodd cyd-sylfaenydd Confinity Peter Thiel.[70] Gyda'r cwmni'n dioddef o gymhlethdodau technolegol a diffyg model busnes cydlynol, ymddiswyddwyd Musk gan y Bwrdd a rhoi Thiel yn ei le ym Medi 2000.[71] O dan Thiel, canolbwyntiodd y cwmni ar y gwasanaeth trosglwyddo arian a chafodd ei ailenwi'n PayPal yn 2001.[72]

Yn 2002, prynwyd PayPal gan eBay am $1.5 biliwn mewn stoc, a derbyniodd Musk - cyfranddaliwr mwyaf PayPal gyda 11.72% o gyfranddaliadau - $175.8 miliwn am ei drafferth.[73][74] Yn 2017, fwy na 15 mlynedd yn ddiweddarach, prynodd Musk y parth X.com gan PayPal oherwydd ei "werth sentimental".[75][76] Yn 2022, trafododd Musk nod o greu "X, ap popeth" (X, the everything app".)[77]

SpaceX

golygu
Prif: SpaceX
 
Gweinyddwr NASA Charles Bolden yn llongyfarch Musk o flaen y cerbyd gofod SpaceX Dragon, yn dilyn ei daith gyntaf yn 2012

Yn gynnar yn 2001, daeth Musk i gysylltiad â'r Gymdeithas Mawrth cwmni nid-am-elw a thrafododd gynlluniau ariannu i osod siambr dwf ar gyfer planhigion ar y blaned Mawrth.[78] Yn Hydref yr un flwyddyn, teithiodd i Moscow gyda Jim Cantrell ac Adeo Ressi i brynu taflegrau balistig rhyng-gyfandirol (ICBMs) wedi'u hadnewyddu a allai anfon y tŷ gwydr i'r gofod. Cyfarfu â'r cwmnïau NPO Lavochkin a Kosmotras ond gwelwyd Musk fel glaslanc dibrofiad[79] a dychwelodd y grŵp i'r Unol Daleithiau yn waglaw. Yn Chwefror 2002, dychwelodd y grŵp i Rwsia gyda Mike Griffin (llywydd In-Q-Tel ) i chwilio am dri ICBM. Cawsant gyfarfod arall gyda Kosmotras a chynigiwyd un roced iddynt am $8 miliwn, ond gwrthododd Musk y cynnig. Yn lle hynny, penderfynodd ddechrau cwmni a allai adeiladu rocedi fforddiadwy.[79] Gyda $100 miliwn o'i arian ei hun,[80] sefydlodd Musk SpaceX ym Mai 2002 a daeth yn Brif Swyddog Gweithredol a Phrif Beiriannydd y cwmni.[81][82]

Lansiodd SpaceX eu roced Falcon 1 am y tro cyntaf yn 2006.[83] Er i'r roced fethu â chyrraedd orbit y Ddaear, dyfarnwyd contract rhaglen Gwasanaethau Cludiant Orbitol Masnachol iddi gan Weinyddwr NASA (a chyn-ymgynghorydd SpaceX[84]) Mike Griffin yn ddiweddarach y flwyddyn honno.[85] Ar ôl dau ymgais aflwyddiannus arall, a fu bron â achosi i Musk a'i gwmnïau fynd yn fethdalwyr,[83] llwyddodd SpaceX i lansio'r Falcon 1 i orbit yn 2008.[86] Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, derbyniodd SpaceX gwerth $1.6  biliwn o gontracts gan NASA ar gyfer 12 taith hedfan y roced Falcon 9 a'r llong ofod Dragon i'r Orsaf Ofod Ryngwladol, gan ddisodli'r Wennol Ofod ar ôl ei hymddeoliad yn 2011.[87] Yn 2012, cyrhaeddodd Dragon yr Orsaf Ofod Ryngwladol, y llong ofod fasnachol cyntaf i wneud hynny.[88]

 
Musk yn archwilio malurion damwain y roced F9R Dev1 yn 2014

Gan weithio tuag at ei nod o rocedi y gellir eu hailddefnyddio, yn 2015 llwyddodd SpaceX i lanio cam cyntaf Falcon 9 ar lwyfan mewndirol.[89] Glaniwyd yn ddiweddarach ar longau drôn.[90] Yn 2018, lansiodd SpaceX y Falcon Heavy; roedd y genhadaeth gyntaf hon yn cario Tesla Roadster personol Musk fel llwyth.[91][92] Ers 2019,[93] mae SpaceX wedi bod yn datblygu Starship, cerbyd lansio hynod o drwm y gellir ei ailddefnyddio, gyda'r bwriad o ddisodli'r Falcon 9 a'r Falcon Heavy.[94] Yn 2020, lansiodd SpaceX ei hediad dynol cyntaf, y Demo-2, gan ddod y cwmni preifat cyntaf i fynd a gofodwyr i orbit a docio llong ofod â chriw gyda'r ISS.[95]

golygu
Prif: Starlink
 
50 o loerennau Starlink ychydig cyn eu gosod yn orbit isel y Ddaear, 2019

Yn 2015, dechreuodd SpaceX ddatblygu Starlink sef cysawd neu rwydwaith o loerennau orbit isel gyda'r nod o ddarparu mynediad i'r rhyngrwyd drwy loeren,[96] gyda'r ddwy loeren brototeip gyntaf yn cael eu lansio yn Chwefror 2018. Lansiwyd rhan cyntaf y rhwydwaith ym Mai 2019, pan lansiwyd ygyda 60 lloeren weithredol gyntaf yn cael eu lansio.[97] Amcangyfrifir gan SpaceX mai cyfanswm cost y prosiect degawd o hyd i ddylunio, adeiladu a defnyddio'r gytser yw tua $10. biliwn.[98] Mae rhai beirniaid, gan gynnwys yr Undeb Seryddol Rhyngwladol, wedi honni bod Starlink yn rhwystro golygfa o'r awyr ac yn fygythiad gwrthdrawiad i longau gofod.[99][100][101] Tynnodd Musk nyth cacwn i'w ben pan ddiffoddodd y mynediad i Satarlink o Wcrain, gan ddweud nad ar gyfer defnydd rhyfel y cawsant eu lansio.[102]

Prif: Tesla
 
Musg wrth ymyl Model S Tesla, 2011

Ymgorfforwyd Tesla, Inc., Tesla Motors yn wreiddiol, yng Ngorffennaf 2003 gan Martin Eberhard a Marc Tarpenning, a ariannodd y cwmni tan rownd ariannu Cyfres A. Chwaraeodd y ddau ddyn rolau gweithredol yn natblygiad cynnar y cwmni cyn i Musk gymryd rhan.[103] Arweiniodd Musk rownd fuddsoddi Cyfres A yn Chwefror 2004; buddsoddodd $6.5 miliwn, daeth y cyfranddaliwr mwyaf ac ymunodd â bwrdd cyfarwyddwyr Tesla fel cadeirydd.[104] Cymerodd Musk rôl weithredol yn y cwmni a goruchwyliodd ddylunio cynnyrch Roadster, ond nid oedd yn ymwneud â gweithrediadau busnes o ddydd i ddydd y cwmni.[105]

Yn dilyn cyfres o wrthdaro cynyddol yn 2007, ac argyfwng ariannol 2007-2008, cafodd Eberhard ei gardiau, a gadawodd.[106] Ymgymerodd Musk â'r cwmni fel Prif Swyddog Gweithredol a phensaer cynnyrch yn 2008.[107] Dynododd setliad achos cyfreithiol yn 2009 gydag Eberhard mai Musk oedd cyd-sylfaenydd Tesla, ynghyd â Tarpenning a dau arall.[108][109] O 2019, Musk oedd y Prif Swyddog Gweithredol â deiliadaeth hiraf o unrhyw wneuthurwr modurol yn fyd-eang.[110] Yn 2021, newidiodd Musk ei deitl i "Technoking" wrth gadw ei swydd fel Prif Swyddog Gweithredol (CEO).[111]

 
Musk gyda thafluniad o Model X yng nghyfarfod blynyddol cyfranddalwyr Tesla Inc yn 2014

Dechreuodd Tesla werthu sports car trydan cyntaf, y Roadster, yn 2008. Gwerthwyd tua 2,500 o gerbydau dros nos, hwn oedd y car trydan cyfresol cyntaf i ddefnyddio celloedd batri lithiwm-ion.[112] Erbyn 2023, fodd bynnag, edrychwyd ar lithiwm fel dull hen ffasiwn o greu batri. Cyflwynodd Tesla ei Fodel pedwar drws S sedan yn 2012.[113] Yn groesiad o gar, lansiwyd y Model X yn 2015.[114] Rhyddhawyd sedan marchnad dorfol, y Model 3, yn 2017.[115] Yn 2023, y Model 3 oedd y car trydan plug-in a werthwyd orau ledled y byd, ac ym Mehefin 2021 hwn oedd y car trydan cyntaf i werthu 1 miliwn o unedau'n fyd-eang.[116][117] Lansiwyd pumed cerbyd, sef y Model Y yn 2020.[118] Cafodd y Cybertruck, pickup trydan, ei ddadorchuddio yn 2019.[119] O dan Musk, mae Tesla hefyd wedi adeiladu nifer o ffatrïoedd batris lithiwm-ion a cherbydau trydan, o'r enw Gigafactories.[120]

Ers ei gynnig cyhoeddus cychwynnol yn 2010,[121] mae stoc Tesla wedi codi'n sylweddol; daeth yn wneuthurwr ceir mwyaf arianog yn haf 2020,[122][123] a daeth i mewn i'r S&P 500 yn ddiweddarach y flwyddyn honno.[124][125] Yn Hydref 2021, cyrhaeddodd gyfalafiad marchnad o $1 triliwn, y chweched cwmni yn hanes yr Unol Daleithiau i wneud hynny.[126] Yn Nhachwedd 2021, ar Twitter, cynigiodd Musk werthu 10% o’i stoc Tesla.[127] Wedi i mwy na 3.5 miliwn o gyfrifon Twitter gefnogi'r gwerthiant, gwerthodd Musk $6.9 biliwn o stoc Tesla o fewn wythnos,[127] a chyfanswm o $16.4 biliwn erbyn diwedd y flwyddyn, gan gyrraedd y targed o 10%.[128] Yn Chwefror 2022, adroddodd The Wall Street Journal fod Elon a Kimbal Musk yn destun ymchwiliad gan y SEC am fasnachu mewnol posibl yn ymwneud â'r gwerthiant.[129] Yn 2022, dadorchuddiodd Musk robot a ddatblygwyd gan Tesla, robot o'r enw Optimus.[130] Ar 20 Mehefin, 2023, cyfarfu Musk â Phrif Weinidog India Narendra Modi yn Ninas Efrog Newydd, gan awgrymu y gallai fod ganddo ddiddordeb mewn buddsoddi yn India "cyn gynted ag y bo modd".[131]

SolarCity a Tesla Energy

golygu
 
Faniau gosod paneli solar SolarCity yn 2009

Darparodd Musk y cysyniad cychwynnol a chyfalaf ariannol ar gyfer SolarCity, a sefydlodd ei gefndryd Lyndon a Peter Rive yn 2006.[132] Erbyn 2013, SolarCity oedd yr ail ddarparwr mwyaf o systemau pŵer solar yn yr Unol Daleithiau.[133] Yn 2014, hyrwyddodd Musk y syniad o adeiladu cyfleuster cynhyrchu uwch yn Buffalo, Efrog Newydd, tair gwaith maint y gwaith solar mwyaf yn yr Unol Daleithiau.[134] Dechreuodd y gwaith o adeiladu'r ffatri yn 2014 ac fe'i cwblhawyd yn 2017. Roedd yn gweithredu fel menter ar y cyd â Panasonic tan ddechrau 2020.[135][136]

Prynodd Tesla y cwmni SolarCity am dros $2 biliwn yn 2016 a’i uno â’i uned batri i greu Tesla Energy. Arweiniodd hyn at ostyngiad o fwy na 10% ym mhris stoc Tesla. Ar y pryd, roedd SolarCity yn wynebu problemau hylifedd ariannol.[137] Fe wnaeth grwpiau cyfranddalwyr lluosog ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn cyfarwyddwyr Musk a Tesla, gan nodi bod pryniant SolarCity wedi'i wneud er budd Musk yn unig a'i fod yn dod ar draul Tesla a'i gyfranddalwyr.[138][139] Setlodd cyfarwyddwyr Tesla yr achos cyfreithiol yn Ionawr 2020, gan adael Musk yr unig ddiffynnydd sy'n weddill.[140][141] Ddwy flynedd yn ddiweddarach, dyfarnodd y llys o blaid Musk.[142]

golygu
Prif: Neuralink
 
Musk yn trafod dyfais Neuralink yn ystod arddangosiad byw yn 2020

Yn 2016, cyd-sefydlodd Musk Neuralink, egin gwmni niwrotechnoleg, gyda buddsoddiad o $100 miliwn.[143][144] Nod Neuralink yw integreiddio'r ymennydd dynol â deallusrwydd artiffisial (AI) trwy greu dyfeisiau sydd wedi'u hymgorffori yn yr ymennydd i hwyluso ei uno â pheiriannau. Trafodwyd y cysyniad hwn yn y nofel Y Dydd Olaf a sgwennwyd yn 1968 gan Owain Owain - a hynny yn y Gymraeg. Gallai technoleg o'r fath wella'r cof (yn ôl Musk) neu ganiatáu i'r dyfeisiau gyfathrebu â meddalwedd.[144][145] Y perygl, yn ôl Y Dydd olaf yw y gall hefyd gyflyru'r person a'i roboteiddio. Mae'r cwmni hefyd yn gobeithio datblygu dyfeisiau i drin cyflyrau niwrolegol fel clefyd Alzheimer, dementia ac anafiadau i fadruddyn y cefn.[146]

Ym Medi 2023, cymeradwywyd y cwmni i gychwyn treialon dynol; bydd y cwmni'n cynnal astudiaeth chwe blynedd.[147]

The Boring Company

golygu

Yn 2017, sefydlodd Musk y Boring Company i adeiladu twneli, a datgelodd gynlluniau ar gyfer cerbydau arbenigol, tanddaearol, defnydd uchel a allai deithio hyd at 150 milltir yr awr gan osgoi traffig uwchben y Ddaear mewn dinasoedd mawr.[148][149] Yn gynnar yn 2017, dechreuodd y cwmni drafod gyda chyrff rheoleiddio a chychwynwyd adeiladu ffos brawf 30 troedfedd (9.1 metr) o led 50 tr (15 m) o hyd 15 tr (4.6 m) o dan wyneb y Ddaear, ar safle swyddfeydd SpaceX, gan nad oedd angen unrhyw drwyddedau. Creodd y cwmni hefyd dwnnel Los Angeles, twnel llai na 2 filltir (3.2 km) yn 2018.[150]

Cwblhawyd twnnel o dan Ganolfan Confensiwn Las Vegas yn gynnar yn 2021.[151] Mae swyddogion lleol wedi cymeradwyo ehangu system y twnnel ymhellach[152] ac yn 2021, cymeradwywyd adeiladu twnnel ar gyfer Fort Lauderdale, Florida.[153]

Twitter (X)

golygu
Prif: Twitter

Mynegodd Musk ddiddordeb mewn prynu Twitter yn 2017,[154] ac roedd wedi cwestiynu ymrwymiad y platfform i bwysigrwydd rhyddid barn.[155][156] Yn ogystal, roedd ei gyn-wraig Talulah Riley wedi ei annog i brynu Twitter i atal y "woke-ism".[157] Yn Ionawr 2022, dechreuodd Musk brynu cyfranddaliadau Twitter, gan gyrraedd cyfran o 9.2% erbyn Ebrill,[158] gan ei wneud yn gyfranddaliwr mwyaf y cwmni.[159] Pan ddatgelwyd hyn yn gyhoeddus, profodd cyfranddaliadau Twitter yr ymchwydd pris mwyaf o fewn diwrnod ers IPO 2013 y cwmni.[160] Ar Ebrill 13, cynigiodd Musk $ 43 biliwn am Twitter, gan lansio cais i feddiannu 100% o'r stoc am $54.20 y cyfranddaliad.[159][161] Erbyn diwedd y mis roedd Musk wedi cwblhau ei gais yn llwyddiannus am tua $44 biliwn.[162] Roedd hyn yn cynnwys tua $12.5 biliwn mewn benthyciadau yn erbyn ei stoc Tesla a $21 biliwn mewn ariannu ecwiti.[163][164]

Suddodd gwerth marchnad stoc Tesla $100 biliwn drannoeth y pryniant, mewn ymateb i'r pryniant.[165][166] Trydarodd Musk ei feirniadaeth o bolisïau Twitter i’w 86 miliwn o ddilynwyr.[167] Yn union fis ar ôl y pryniant, dywedodd Musk fod y fargen “wedi’i gohirio” yn dilyn adroddiad bod 5% o ddefnyddwyr gweithredol dyddiol Twitter yn gyfrifon sbam.[168] Ar 12 Grffennaf 2022, fe wnaeth Twitter siwio Musk yn ffurfiol yn Llys Siawnsri Delaware am dorri cytundeb cyfreithiol rwymol i brynu Twitter.[169] Yn Hydref 2022, gwrthdrodd Musk eto, gan gynnig prynu Twitter am $54.20 y cyfranddaliad.[170] Cwblhawyd y caffaeliad yn swyddogol ar 27 Hydref.[171]

Yn syth ar ôl y caffaeliad, saciodd Musk sawl prif weithredwr Twitter gan gynnwys y Prif Swyddog Gweithredol Parag Agrawal;[172][173] Daeth Musk yn Brif Swyddog Gweithredol yn eu lle.[174] Sefydlodd danysgrifiad misol o $7.99 ar gyfer "siec glas",[175][176][177] a diswyddodd gyfran sylweddol o staff y cwmni.[178][179] Lleihaodd Musk y gwaith o gymedroli cynnwys Twitter, ac aeth ati i adfer cyfrifon fel y Bee,[180] ac yn Rhagfyr, rhyddhaodd Musk ddogfennau mewnol yn ymwneud â chymedroli Twitter parthed Hunter Biden yn y cyfnod cyn etholiad arlywyddol 2020.

Nododd Southern Poverty Law Center fod Twitter wedi caniatau i nifer o eithafwyr leisio eu barn;[181] Cynyddodd y cynnwys o gasineb hefyd ar y llwyfan ar ôl iddo gymryd drosodd, yn eu barn nhw.[182]

Ar ddiwedd 2022, addawodd Musk ymddiswyddo fel Prif Swyddog Gweithredol (CEO) ar ôl iddo gynnal arolwg lle roedd mwyafrif y defnyddiwr eisiau iddo wneud gamu i lawr.[183][184] Bum mis yn ddiweddarach, gwnaeth hynny o'i rol fel Prif Swyddog Gweithredol a gosododd cyn weithredwr NBCUniversal Linda Yaccarino yn y swydd a throsglwyddo ei rôl i gadeirydd gweithredol a phrif swyddog technoleg X.[185]

Arddull ei arweinyddiaeth

golygu
 
Musk yn rhoi araith i weithwyr SpaceX yn 2012

Mae Musk yn aml yn cael ei ddisgrifio fel microreolwr ac mae wedi galw ei hun yn "nano-reolwr".[186] Mae'r New York Times wedi'i ddisgrifio (o ran ei arddull a'i ymagwedd) fel absoliwtydd.[187] Nid yw Musk yn gwneud cynlluniau busnes ffurfiol;[187] yn lle hynny, mae'n dweud bod yn well ganddo fynd at broblemau peirianneg  gyda " methodoleg dylunio ailadroddol" ("iterative design methodology") a thrwy bod yn "oddefol o fethiant".[83] Honir ei fod yn gwthio gweithwyr i fabwysiadu jargon y cwmni ei hun ac iddo lansio prosiectau uchelgeisiol, peryglus a chostus yn erbyn argymhellion ei gynghorwyr, megis tynnu radar wyneb blaen o Tesla Autopilot. Mynnodd ddefnyddio system hunangynhaliol cwmniau, sef integreiddiad fertigol, er mwyn i'w gwmnïau symud y rhan fwyaf o'u cynnyrch yn fewnol. Er bod hyn wedi arwain at arbed costau ar gyfer roced SpaceX,[83] dywedir fod integreiddio fertigol wedi achosi llawer o broblemau defnyddioldeb i feddalwedd Tesla.[186]

Mae ymdriniaeth Musk o weithwyr - y mae'n cyfathrebu'n uniongyrchol â nhw trwy e-byst torfol - wedi'i nodweddu fel "dyn y moronen a'r ffon", gan wobrwyo'r rhai "sy'n cynnig beirniadaeth adeiladol" tra hefyd yn hysbys ei fod yn bygwth, rhegi a chael gwared a'i weithwyr yn fyrbwyll.[83][188] Dywedodd Musk ei fod yn disgwyl i'w weithwyr weithio oriau hir, weithiau am 80 awr yr wythnos.[83] Honir fod ei weithwyr newydd yn arwyddo cytundebau atal datgelu (NDA) llym.[189][190] Yn 2022, datgelodd Musk gynlluniau i gael gwared a 10% o weithlu Tesla, oherwydd ei bryderon am yr economi.[191] Yr un mis, ataliodd gweithio o bell yn SpaceX a Tesla a bygythiodd gael gwared ar weithwyr nad ydyn nhw'n gweithio 40 awr yr wythnos yn y swyddfa.[192]

Gweithgareddau eraill

golygu

Sefydliad Musk

golygu

Mae Musk yn llywydd Sefydliad Musk a sefydlodd yn 2001,[193][194] gyda'r diben o ddarparu systemau ynni mewn ardaloedd lle cafwyd trychineb; cefnogi ymchwil, datblygu ac eiriolaeth (ar gyfer diddordebau gan gynnwys archwilio gofod, pediatreg, ynni adnewyddadwy a "deallusrwydd artiffisial diogel"); a chefnogi ymdrechion addysgol mewn gwyddoniaeth a pheirianneg.[195]

Erbyn 2020 reoedd y sefydliad wedi gwneud 350 o roddion. Gwnaethpwyd tua hanner ohonynt i ymchwil wyddonol neu addysg nid-am-elw. Ymhlith y buddiolwyr nodedig mae Sefydliad Wicimedia, ei alma mater, sef Prifysgol Pennsylvania, a Big Green, cwmni nid-am-elw ei frawd Kimbal.[196] Rhwng 2002 a 2018, rhoddodd y sefydliad $25 miliwn yn uniongyrchol i sefydliadau dielw, ac aeth bron i hanner ohonynt i OpenAI Musk,[197] a oedd yn ddielw ar y pryd.[198]

Yn 2012, ymrwymodd Musk (drwy'r Giving Pledge) i roi'r mwyafrif o'i gyfoeth i achosion elusennol naill ai yn ystod ei oes neu yn ei ewyllys.[199] Mae wedi gwaddoli gwobrau yn yr X Prize Foundation, gan gynnwys $100 miliwn i wobrwyo gwell technoleg dal carbon.[200]

Hyperloop

golygu
Prif: Hyperloop

Yn Awst 2013, cyhoeddodd Musk gynlluniau ar gyfer fersiwn o vactrain - trên tiwb faciwm - a neilltuodd ddwsin o beirianwyr o SpaceX a Tesla i sefydlu'r sylfeini cysyniadol a chreu dyluniadau cychwynnol.[201] Yn ddiweddarach y flwyddyn honno, dadorchuddiodd Musk y cysyniad, a alwyd ganddo yn hyperddolen (Hyperloop).[202] Cyhoeddwyd y cynllun alffa ar gyfer y system mewn papur gwyn a bostiwyd i flogiau Tesla a SpaceX. Roedd y ddogfen yn cynnwys y dechnoleg ac yn amlinellu llwybr posib, lle gellid adeiladu system drafnidiaeth o'r fath rhwng Ardal Fwyaf Los Angeles ac Ardal Bae San Francisco, ar gost o tua $6. biliwn.[203] Byddai'r cynnig, os yw'n dechnegol ymarferol ar y costau a nodir, yn gwneud teithio Hyperloop yn rhatach nag unrhyw ddull arall o deithio am bellteroedd mor hir.[204]

OpenAI a xAI

golygu
Prif: OpenAI a xAI

Yn Rhagfyr 2015, cyd-sefydlodd Musk OpenAI, cwmni ymchwil deallusrwydd artiffisial dielw (AI) sy'n anelu at ddatblygu deallusrwydd cyffredinol artiffisial gyda'r bwriad o fod yn ddiogel ac yn fuddiol i ddynoliaeth.[205] Ffocws arbennig y cwmni yw democrateiddio systemau uwch-ddeallusrwydd artiffisial, yn erbyn llywodraethau a chorfforaethau. Addawodd Musk $1 biliwn o gyllid i OpenAI.[206] Yn 2023, fe drydarodd Musk ei fod wedi rhoi cyfanswm o $100 miliwn i OpenAI. Adroddodd TechCrunch yn ddiweddarach, yn ôl ei ymchwiliad ei hun i gofnodion cyhoeddus, mai “dim ond $15 miliwn” o gyllid OpenAI y gellid ei olrhain yn bendant i Musk. Atebodd Musk ei fod wedi rhoi tua $50 miliwn.[207]

Yn 2018, gadawodd Musk fwrdd OpenAI i osgoi gwrthdaro posibl yn y dyfodol gyda'i rôl fel Prif Swyddog Gweithredol Tesla wrth i'r cwmni ddod i ymwneud yn gynyddol ag AI trwy Tesla Autopilot.[208] Ers hynny, mae OpenAI wedi gwneud cynnydd sylweddol mewn dysgu peirianyddol, gan gynhyrchu rhwydweithiau niwral fel GPT-3 (cynhyrchu testun tebyg i ddyn),[209] a DALL-E (cynhyrchu delweddau digidol o ddisgrifiadau iaith naturiol) sy'n gwmni gwneud elw.[210]

Ar 12 Gorffennaf 2023, lansiodd Elon Musk gwmni deallusrwydd artiffisial o'r enw xAI, sy'n anelu at ddatblygu rhaglen AI cynhyrchiol sy'n cystadlu ag offrymau presennol fel ChatGPT. Dywedir bod y cwmni wedi cyflogi peirianwyr o Google ac OpenAI.[211] Prynodd y cwmni, sydd wedi'i gorffori yn Nevada, 10,000 o unedau prosesu graffeg. Dywedwyd bod Musk wedi cael cyllid gan fuddsoddwyr yn SpaceX a Tesla.

Digwyddiad canabis 2018

golygu

Ym Medi 2018, cafodd Musk ei gyfweld ar bennod o bodlediad The Joe Rogan Experience, pan samplodd sigâr a oedd yn cynnwys canabis.[212] Yn 2022, dywedodd Musk ei bod yn ofynnol iddo ef a gweithwyr SpaceX eraill gael profion cyffuriau ar hap am tua blwyddyn yn dilyn y digwyddiad hwn, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Gweithle Di-gyffuriau 1988 ar gyfer contractwyr Ffederal.[213] Mewn cyfweliad 60 Munud yn 2019, dywedodd Musk, "Dydw i ddim yn ysmygu pot. Fel y gallai unrhyw un a wyliodd y podlediad hwnnw ddweud, nid oes gennyf unrhyw syniad sut i ysmygu pot."[214]

Jet preifat

golygu

Yn 2003, dywedodd Musk mai ei hoff awyren oedd yn berchen arno oedd Albatros L-39.[215] Roedd yn defnyddio jet preifat sy'n eiddo i Falcon Landing LLC, cwmni sy'n gysylltiedig â SpaceX, a chafodd ail jet yn Awst 2020.[216][217] Mae ei ddefnydd trwm o'r jet - hedfanodd dros 150,000 o filltiroedd yn 2018 - a'r defnydd o danwydd ffosil wedi cael ei feirniadu.[216][218]

Cyfoeth

golygu

Gwerth net

golygu
 
Gwerth net Musk rhwng 2013 a 2023 yn ôl amcangyfrif cylchgrawn Forbes

Fel y nodwyd, gwnaeth Musk $175.8 miliwn pan werthwyd PayPal i eBay yn Hydref 2002.[219] Cafodd ei restru gyntaf ar 'Restr Billionaires Forbes' yn 2012, gyda gwerth net o $2 biliwn.[220]

Ar ddechrau 2020, roedd gan Musk werth net o $27 biliwn.[221] Erbyn diwedd y flwyddyn roedd ei werth net wedi cynyddu $150 biliwn, wedi'i yrru'n bennaf gan ei berchnogaeth o tua 20% o stoc Tesla.[222] Yn ystod y cyfnod hwn, roedd gwerth net Musk yn aml yn gyfnewidiol. Er enghraifft, gostyngodd $16.3 biliwn ar 8 Medi, y cwymp undydd mwyaf yn hanes Bloomberg Billionaires Index ar y pryd.[223] Yn Nhachwedd y flwyddyn honno, pasiodd Musk gyd-sylfaenydd Facebook Mark Zuckerberg i ddod y trydydd person cyfoethocaf yn y byd; wythnos yn ddiweddarach fe basiodd cyd-sylfaenydd Microsoft, Bill Gates, i ddod yr ail gyfoethocaf.[224]

Yn Ionawr 2021, Musk, gyda gwerth net o $185 biliwn, roedd wedi rhagori ar sylfaenydd Amazon, Jeff Bezos, i ddod y person cyfoethocaf yn y byd.[225] Llwyddodd Bezos i adennill y safle uchaf y mis canlynol.[226] Ar 27 Medi 2021, ar ôl i stoc Tesla gynyddu, cyhoeddodd Forbes fod gan Musk werth net o dros $ 200 biliwn, ac mai ef oedd y person cyfoethocaf yn y byd.[227] Yn Nhachwedd 2021, Musk oedd y person cyntaf i gael gwerth net o fwy na $300 biliwn. [228]

Ar Ragfyr 30, 2022, adroddwyd bod Musk wedi colli $200 biliwn o'i werth net oherwydd dirywiad yng ngwerth stoc Tesla; ef felly oedd y person cyntaf mewn hanes i golli swm mor fawr o arian.[229][230][231]

Rheolir cyfoeth personol Musk gan ei swyddfa deuluol o'r enw Excession LLC, a ffurfiwyd yn 2016 ac a redir gan Jared Birchall.[232][233]

Perthnasau a phlant

golygu

Yn 2023 roedd gan Musk 10 o blant wedi goroesi[234] Cyfarfu â'i wraig gyntaf, yr awdur o Ganada Justine Wilson, tra'n mynychu Prifysgol Queen's yn Ontario, Canada; priododd y ddau yn 2000.[235] Yn 2002, bu farw eu plentyn cyntaf o syndrom marwolaeth sydyn babanod (SIDS) yn 10 wythnos oed.[236] Ar ôl ei farwolaeth, defnyddiodd y cwpl IVF i barhau â'u teulu;[237] cawsant efeilliaid yn 2004 ac yna tripledi yn 2006.[237] Ysgarodd y cwpl yn 2008 a rhannwyd y warchodaeth.[238][239] Yn 2022, newidiodd yr efaill hynaf ei henw yn swyddogol i adlewyrchu ei hunaniaeth o ran rhywedd fel menyw draws ac i ddefnyddio Wilson fel ei henw olaf oherwydd nad oedd bellach yn dymuno bod yn gysylltiedig â Musk.[240][241]

Yn 2008, dechreuodd Musk ganlyn yr actores o Saesnes Talulah Riley.[242] Priododd y ddau ddwy flynedd yn ddiweddarach yn Eglwys Gadeiriol Dornoch yn yr Alban.[243][244] Yn 2012, ysgarodd y cwpl, cyn ailbriodi y flwyddyn ganlynol.[245] Ar ôl ffeilio'n fyr am ysgariad yn 2014,[245] cwblhaodd Musk ail ysgariad oddi wrth Riley yn 2016.[246] Yna bu'n mynd allan gydag Amber Heard am sawl mis yn 2017.[247] [248]

Yn 2018, datgelodd Musk a'r cerddor o Ganada , Grimes, eu bod yn canlyn.[249] Rhoddodd Grimes enedigaeth i'w mab ym mis Mai 2020.[250][251] Yn ôl Musk a Grimes, enw'r mab oedd "X Æ A-12"; fodd bynnag, byddai'r enw wedi mynd yn groes i reoliadau California gan ei fod yn cynnwys nodau nad ydynt yn yr wyddor Saesneg fodern,[252][253] ac fe'i newidiwyd i "X Æ A-Xii". Creodd hyn fwy o ddryswch, gan nad yw Æ yn llythyren yn yr wyddor Saesneg fodern.[254] Yn y diwedd, enwyd y plentyn yn X AE A-XII Musk, gyda "X" fel enw cyntaf, "AE A-XII" fel enw canol, a "Musk" fel cyfenw.[255] Yn Rhagfyr 2021, roedd gan Grimes a Musk ail blentyn, merch o'r enw Exa Dark Sideræl Musk (llysenw "Y"), a aned trwy fam fenthyg (surrogate). Mewn cyfweliad gyda Time yn Rhagfyr 2021, dywedodd ei fod yn ddyn sengl.[256][257] Yn Mawrth 2022, dywedodd Grimes am ei pherthynas â Musk: "Mae'n debyg y byddwn yn cyfeirio ato fel "fy nghariad", ond 'da ni'n anwadal iawn."[258] Yn ddiweddarach y mis hwnnw, fe drydarodd Grimes ei bod hi a Musk wedi gwahanu eto.[259] Ym mis Medi 2023 datgelwyd bod gan y pâr drydydd plentyn, mab o'r enw Techno Mechanicus "Tau" Musk.[260] Ar 29 Hydref 2023, siwiodd Grimes Musk dros hawliau rhieni a gwarchodaeth o'u mab hynaf.[261][262][263]

Ym mis Gorffennaf 2022, cyhoeddodd Insider ddogfennau llys yn datgelu bod Musk wedi cael efeilliaid gyda Shivon Zilis, cyfarwyddwr gweithrediadau a phrosiectau arbennig yn Neuralink, ym mis Tachwedd 2021.[264] Fe'u ganed wythnosau cyn i Musk a Grimes gael eu hail blentyn trwy fam fenthyg ym mis Rhagfyr. Roedd Zilis, yn ei gwaith, yn gyfrifol yn uniongyrchol i Musk.[265]

Cyfeiriadau

golygu
 1. "Bloomberg Billionaires Index". Bloomberg L.P. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 8, 2017. Cyrchwyd July 25, 2022.
 2. Ghaffary, Shirin (May 20, 2023). "Elon Musk won't stop tweeting his way into trouble". Vox (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 27, 2023. Cyrchwyd October 28, 2023.
 3. Bond, Shannon (October 31, 2022). "Elon Musk said Twitter wouldn't become a 'hellscape.' It's already changing". NPR. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 20, 2023. Cyrchwyd October 28, 2023.
 4. "Elon Musk promotes transphobic content as hate speech surges on his far-right platform". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 7, 2023. Cyrchwyd August 5, 2023.
 5. Ghaffary, Shirin (May 20, 2023). "Elon Musk won't stop tweeting his way into trouble". Vox (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 27, 2023. Cyrchwyd October 28, 2023.
 6. "Disney, Apple among major companies to pull business from X after Elon Musk's antisemitic post". NBC News. November 18, 2023. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 18, 2023. Cyrchwyd November 18, 2023.
 7. Hatmaker, Taylor (November 17, 2023). "Backlash builds after Elon Musk called an antisemitic conspiracy theory the 'actual truth'". Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 18, 2023. Cyrchwyd November 18, 2023.
 8. "Another Day, Another Antisemitic Conspiracy Theory for Elon Musk and X". Vanity Fair. November 16, 2023. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 17, 2023. Cyrchwyd November 18, 2023.
 9. Eligon, John; Chutel, Lynsey (May 5, 2022). "Elon Musk Left a South Africa That Was Rife With Misinformation and White Privilege". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 11, 2022. Cyrchwyd May 5, 2022.
 10. Vance (2017), pp. 25, 31.
 11. Hall, Dana (April 11, 2014). "Rocket Man: The otherworldly ambitions of Elon Musk". The Mercury News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 14, 2014. Cyrchwyd April 14, 2014.
 12. Elliott, Hannah (March 26, 2012). "At Home With Elon Musk: The (Soon-to-Be) Bachelor Billionaire". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 27, 2012. Cyrchwyd May 30, 2015.
 13. Vargas, Chanel (March 6, 2018). "11 Things to Know About Stunning 69-Year-Old Model Maye Musk". Town & Country. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 7, 2018. Cyrchwyd March 25, 2020.
 14. 14.0 14.1 Usborne, Simon (February 21, 2018). "Meet the Musks: who's who in Elon's extended family?". The Guardian. ISSN 0261-3077. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 27, 2020. Cyrchwyd March 25, 2020.
 15. 15.0 15.1 Isaacson (2023), p. 23.
 16. Hull, Dana; May, Patrick. "Exploring the otherworldly ambitions of Elon Musk". The Buffalo News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 26, 2022. Cyrchwyd October 24, 2021.
 17. Smith, Adam (June 28, 2021). "50 years of Elon Musk's huge wealth, from emeralds to SpaceX and Tesla". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 25, 2021. Cyrchwyd December 20, 2021.
 18. Smith, Adam (June 28, 2021). "50 years of Elon Musk's huge wealth, from emeralds to SpaceX and Tesla". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 25, 2021. Cyrchwyd December 20, 2021.
 19. Eligon, John; Chutel, Lynsey (May 5, 2022). "Elon Musk Left a South Africa That Was Rife With Misinformation and White Privilege". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 11, 2022. Cyrchwyd May 5, 2022.
 20. 20.0 20.1 Hull, Dana; May, Patrick (April 10, 2014). "2014: Rocket Man: The otherworldly ambitions of Elon Musk". The Mercury News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 6, 2016. Cyrchwyd April 7, 2021.
 21. Keating, Joseph C. Jr. (September 1995). "Joshua N Haldeman, DC: the Canadian Years, 1926–1950". The Journal of the Canadian Chiropractic Association. PMC 2485067.
 22. Vance (2017), pp. 26–30.
 23. Isaacson (2023), p. 16.
 24. Hall, Dana (April 11, 2014). "Rocket Man: The otherworldly ambitions of Elon Musk". The Mercury News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 14, 2014. Cyrchwyd April 14, 2014.
 25. Crilly, Rob (March 25, 2018). "Elon Musk's father has baby with step-daughter he has known since she was four". The Daily Telegraph. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 26, 2021.
 26. Isaacson (2023), pp. 2—3.
 27. Bhaimiya, Sawdah. "Errol Musk denies berating his son after an attack at school put Elon Musk in hospital". Business Insider (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 5, 2023. Cyrchwyd 2023-12-05.
 28. "Elon Musk shares the science fiction book series that inspired him to start SpaceX". CNBC. February 22, 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 4, 2023. Cyrchwyd November 9, 2023.
 29. "Billionaire Elon Musk says he was 'raised by books' and credits his success to these 8". CNBC. November 16, 2017. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 9, 2023. Cyrchwyd November 9, 2023.
 30. Vance (2017), p. 38.
 31. O'Kane, Sean (June 9, 2015). "Play the PC game Elon Musk wrote as a pre-teen". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 7, 2018. Cyrchwyd January 12, 2019.
 32. Belfiore (2007), pp. 166–95.
 33. Mak, Aaron (December 4, 2019). "Elon Musk Says 'Pedo Guy' Was a Common Insult in His Youth. We Checked With His Schoolmates". Slate. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 6, 2020. Cyrchwyd December 7, 2019.
 34. Isaacson (2023), p. 26.
 35. Clifford, Catherine (June 12, 2018). "Multi-billionaire Elon Musk: 'I arrived in North America at 17 with $2,000'". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 2, 2020. Cyrchwyd September 14, 2020.
 36. Vance (2017), p. 44.
 37. Junod, Tom (November 15, 2012). "Elon Musk: Triumph of His Will". Esquire. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 18, 2020. Cyrchwyd May 29, 2020.
 38. Vance (2017), pp. 43–44.
 39. Vance (2017), p. 45.
 40. Vance (2017), p. 46.
 41. Vance (2017), pp. 46–47.
 42. Locke, Taylor (December 20, 2019). "Elon Musk's college pal: This is what 'differentiates Elon from the rest of humanity'". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 14, 2020. Cyrchwyd January 8, 2021.
 43. "Encyclopedia Britannica Elon Musk". Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 4, 2015. Cyrchwyd January 11, 2023.
 44. Vance (2017), Appendix 1
 45. Meisenzahl, Elizabeth. "SpaceX, founded by Penn graduate Elon Musk, launches U.S. astronauts into space". The Daily Pennsylvanian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 7, 2020. Cyrchwyd June 1, 2020.
 46. McCray, Patrick W. (June 11, 2012). "A pioneer in space and on Earth". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 28, 2022. Cyrchwyd November 19, 2022.
 47. Kasprak, Alex (December 21, 2022). "Does Elon Musk Have an Undergraduate Degree in Physics?". Snopes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 23, 2022. Cyrchwyd December 23, 2022.
 48. Hern, Alex (February 9, 2018). "Elon Musk: the real-life Iron Man". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 11, 2022. Cyrchwyd November 3, 2022.
 49. "How internships helped Elon Musk figure out his future". CNBC. July 16, 2018. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 28, 2019. Cyrchwyd December 28, 2019.
 50. Soni, Jimmi (February 22, 2022). "The little-known story about Elon Musk's first post-grad internship". Fortune. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 7, 2022.
 51. Vance (2017), p. 368.
 52. Feeley, Jef (August 31, 2022). "Stanford Pulled Into Dropout Musk's Legal Fight With Twitter". Bloomberg. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 3, 2022. Cyrchwyd November 19, 2022.
 53. Maidment, Paul (March 15, 2016). "7 college dropouts who made millions". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 15, 2020. Cyrchwyd September 3, 2020.
 54. Clifford, Catherine (June 12, 2018). "Multi-billionaire Elon Musk: 'I arrived in North America at 17 with $2,000'". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 2, 2020. Cyrchwyd September 14, 2020.
 55. Delevett, Peter; Hull, Dana (August 13, 2012). "Greg Kouri, early investor in PayPal, dies in New York". The Mercury News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 6, 2022. Cyrchwyd October 1, 2022.
 56. Huddleston, Tom Jr. (June 19, 2018). "How Elon Musk founded Zip2 with his brother Kimbal". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 9, 2022. Cyrchwyd October 1, 2022.
 57. Chafkin, Max (December 1, 2007). "Entrepreneur of the Year, 2007: Elon Musk". Inc. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 28, 2007. Cyrchwyd February 22, 2022.
 58. 58.0 58.1 58.2 Huddleston, Tom Jr. (June 19, 2018). "Elon Musk slept on his office couch and 'showered at the YMCA' while starting his first company". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 18, 2020. Cyrchwyd September 4, 2020.
 59. Hern, Alex (February 9, 2018). "Elon Musk: the real-life Iron Man". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 11, 2022. Cyrchwyd November 3, 2022.
 60. Kidder (2013), pp. 224–228.
 61. Vance (2017), p. 67.
 62. Vance (2017), p. 14.
 63. Junnarkar, Sandeep (February 16, 1999). "Compaq buys Zip2". CNET. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 21, 2014. Cyrchwyd December 13, 2020.
 64. Vance (2017), p. 109.
 65. Vance (2017), p. 78.
 66. Vance (2017), p. 84.
 67. 67.0 67.1 Vance (2017), p. 86.
 68. Jackson (2004), pp. 40, 69, 130, 163.
 69. Vance (2017), pp. 85–86.
 70. Vance (2017), pp. 85–87.
 71. Vance (2017), pp. 87–88.
 72. Odell, Mark (September 30, 2014). "Timeline: The rise of PayPal". Financial Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 22, 2020. Cyrchwyd April 3, 2020.
 73. "SEC 10-K". PayPal. December 31, 2001. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 25, 2020.
 74. Vance (2017), pp. 116.
 75. Huang, Echo. "Elon Musk bought a web domain worth millions with 'sentimental value' to him". Quartz. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 25, 2020. Cyrchwyd April 3, 2020.
 76. Statt, Nick (July 10, 2017). "Elon Musk now owns X.com, the defunct domain of his second startup". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 25, 2020. Cyrchwyd September 3, 2020.
 77. Kleinman, Zoe (October 5, 2022). "Elon Musk, Twitter and the mysterious X app". BBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 21, 2022. Cyrchwyd October 27, 2022.
 78. Vance (2017), pp. 99, 102–103.
 79. 79.0 79.1 Vance, Ashlee (May 14, 2015). "Elon Musk's space dream almost killed Tesla". Bloomberg L.P. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 23, 2017. Cyrchwyd June 7, 2015.
 80. Wayne, Leslie (February 5, 2006). "A Bold Plan to Go Where Men Have Gone Before". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 12, 2020. Cyrchwyd February 16, 2015.
 81. California Business Search (C2414622 – Space Exploration Technologies Corp), https://businesssearch.sos.ca.gov/, adalwyd December 13, 2020
 82. Koren, Marina (May 6, 2021). "Elon Musk Is Maybe, Actually, Strangely, Going to Do This Mars Thing". The Atlantic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 31, 2022. Cyrchwyd June 8, 2022.
 83. 83.0 83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 Berger (2021).
 84. Friedman, Josh (April 22, 2003). "Entrepreneur Tries His Midas Touch in Space, Los Angeles Times". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 29, 2022. Cyrchwyd October 29, 2022.
 85. Malik, Tariq (November 21, 2005). "Griffin Reiterates NASA's Commitment to Commercial Cargo, Space News". Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 19, 2022. Cyrchwyd October 29, 2022.
 86. Ledur, Júlia (May 1, 2019). "Falcon Flights". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 10, 2021.
 87. Chang, Kenneth (May 22, 2012). "Big Day for a Space Entrepreneur Promising More". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 1, 2017. Cyrchwyd January 11, 2021.
 88. Harwood, William (May 31, 2012). "SpaceX Dragon returns to Earth, ends historic trip". CBS News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 22, 2016. Cyrchwyd August 3, 2013.
 89. "SpaceX rocket in historic upright landing". BBC News. December 22, 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 31, 2019. Cyrchwyd June 30, 2016.
 90. O'Kane, Sean (May 27, 2016). "SpaceX successfully lands a Falcon 9 rocket at sea for the third time". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 27, 2016. Cyrchwyd June 30, 2016.
 91. Drake, Nadia (February 25, 2018). "Elon Musk's Tesla in Space Could Crash into Earth". National Geographic. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 10, 2021.
 92. Chow, Denise (November 6, 2019). "'Starman' and the Tesla Roadster that SpaceX launched into orbit have now cruised beyond Mars". NBC News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 10, 2021.
 93. Berger, Eric (August 28, 2019). "Starhopper aces test, sets up full-scale prototype flights this year". Ars Technica. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 21, 2021. Cyrchwyd December 15, 2021.
 94. Roulette, Joey (March 28, 2022). "SpaceX ending production of flagship crew capsule". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 29, 2022. Cyrchwyd March 31, 2022.
 95. Wattles, Jackie (May 30, 2020). "SpaceX and NASA launch Crew Dragon in Florida: Live updates". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 29, 2020. Cyrchwyd May 30, 2020.
 96. Johnson, Eric M.; Roulette, Joey (October 31, 2018). "Musk shakes up SpaceX in race to make satellite launch window: sources". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 18, 2020. Cyrchwyd March 28, 2021.
 97. Hall, Shannon (June 1, 2019). "After SpaceX Starlink Launch, a Fear of Satellites That Outnumber All Visible Stars – Images of the Starlink constellation in orbit have rattled astronomers around the world". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 21, 2020. Cyrchwyd June 1, 2019.
 98. Shepardson, David; Roulette, Joey (July 30, 2020). "Taking on SpaceX, Amazon to invest $10 billion in satellite broadband plan". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 7, 2021. Cyrchwyd January 12, 2021.
 99. Griffin, Andrew (December 30, 2021). "Elon Musk rejects criticism that his satellite fleet is dangerous". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 30, 2021. Cyrchwyd December 31, 2021.
 100. "Elon Musk rejects claims that his satellites are hogging space". BBC News. December 30, 2021. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 31, 2021. Cyrchwyd December 31, 2021.
 101. Smith, Adam (February 7, 2021). "Astronomers create new global force to stop Elon Musk's internet satellites hiding killer asteroids". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 27, 2022. Cyrchwyd June 30, 2022.
 102. Sheetz, Michael (March 22, 2022). "Elon Musk's SpaceX sent thousands of Starlink satellite internet dishes to Ukraine, company's president says". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 27, 2022. Cyrchwyd March 28, 2022.
 103. Reed, Eric (February 4, 2020). "History of Tesla: Timeline and Facts". TheStreet.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 20, 2021. Cyrchwyd January 10, 2023.
 104. Vance (2017), pp. 153–154.
 105. Vance (2017), p. 159.
 106. Schilling, Melissa (2018). Quirky: The remarkable story of the traits, foibles, and genius of breakthrough innovators who changed the world. PublicAffairs. ISBN 9781610397926.
 107. "Elon Musk: The Story of a Maverick". interestingengineering.com. August 13, 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 16, 2021. Cyrchwyd April 3, 2021.
 108. LaMonica, Martin (September 2009). "Tesla Motors founders: Now there are five". CNET. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 15, 2020. Cyrchwyd April 17, 2020. Tesla Motors and co-founder Martin Eberhard announced an agreement over who can claim to be a founder of the company on Monday.
 109. Schwartz, Ariel (September 21, 2009). "Tesla Lawsuit Drama Ends as Five Company Founders Emerge". Fast Company. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 6, 2015. Cyrchwyd April 14, 2020. Eberhard and Musk have reached a rather unexpected resolution–instead of agreeing to share the title of "founder", the pair has designated five people as company founders, including Musk, Eberhard, JB Straubel, Mark Tarpenning, and Ian Wright.
 110. Royse, Dave (July 8, 2019). "Industry Shift: With Four Departures This Year, Who Is The Longest-Tenured Automotive CEO?". Yahoo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 29, 2019. Cyrchwyd June 8, 2022.
 111. Shead, Sam (March 15, 2021). "Elon Musk has officially been made the 'Technoking of Tesla'". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 12, 2022. Cyrchwyd January 28, 2022.
 112. Wilson, Kevin A. (March 15, 2018). "Worth the Watt: A Brief History of the Electric Car, 1830 to Present". Car and Driver. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 17, 2021. Cyrchwyd March 30, 2021.
 113. Boudreau, John (June 22, 2012). "In a Silicon Valley milestone, Tesla Motors begins delivering Model S electric cars". The Mercury News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 24, 2012. Cyrchwyd June 22, 2012.
 114. Ruddick, Graham (September 30, 2015). "Tesla's Model X electric car spreads falcon wings at U.S. launch". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 2, 2017. Cyrchwyd November 4, 2015.
 115. Vlasic, Bill (July 29, 2017). "In Pivotal Moment, Tesla Unveils Its First Mass-Market Sedan". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 9, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 116. Shahan, Zachary (August 26, 2021). "Tesla Model 3 Has Passed 1 Million Sales". CleanTechnica. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 4, 2021. Cyrchwyd August 26, 2021.
 117. Holland, Maximilian (March 10, 2020). "Tesla Passes 1 Million EV Milestone & Model 3 Becomes All Time Best Seller". CleanTechnica. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 12, 2020. Cyrchwyd April 20, 2020.
 118. O'Kane, Sean (March 16, 2020). "Tesla Model Y deliveries begin in the US". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 17, 2020. Cyrchwyd February 14, 2021.
 119. Huddleston, Tom Jr. (November 22, 2019). "This is the James Bond sports car Elon Musk bought for nearly $1 million that inspired Tesla Cybertruck". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 27, 2019. Cyrchwyd September 19, 2020.
 120. Eddy, Melissa (March 4, 2022). "Tesla Wins Approval to Open European Assembly Plant". The New York Times (yn Saesneg). Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 4, 2022. Cyrchwyd September 4, 2022.
 121. "With First Share Offering, Tesla Bets on Electric Car's Future". The New York Times. Associated Press. June 28, 2010. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 122. "Tesla overtakes Toyota to become world's most valuable carmaker". BBC News. July 1, 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 123. Boudette, Neal E. (July 2, 2020). "Tesla Shines During the Pandemic as Other Automakers Struggle". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 124. Li, Yun (December 20, 2021). "Tesla shares fall 6% as it enters the S&P 500 with 1.69% weighting, fifth largest". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 125. "Tesla Stock Joins the S&P 500: A Game Changer". The Wall Street Journal. December 21, 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2021. Cyrchwyd February 9, 2021.
 126. Isidore, Chris (October 26, 2021). "Tesla is now worth more than $1 trillion". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 14, 2021. Cyrchwyd November 14, 2021.
 127. 127.0 127.1 Haselton, Todd (November 13, 2021). "Elon Musk sold about $6.9 billion in Tesla stock this week". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 8, 2022. Cyrchwyd November 15, 2021.
 128. Jin, Hyunjoo (December 30, 2021). "Tesla's Musk exercises all of his stock options expiring next year". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 31, 2022. Cyrchwyd June 8, 2022.
 129. Michaels, Dave (February 24, 2022). "WSJ News Exclusive | SEC Probes Trading by Elon Musk and Brother in Wake of Tesla CEO's Sales". The Wall Street Journal. Archifwyd o'r gwreiddiol ar March 3, 2022. Cyrchwyd March 3, 2022.
 130. Siddiqui, Faiz (September 30, 2022). "Elon Musk debuts Tesla robot, Optimus, calling it a 'fundamental transformation'". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 22, 2022.
 131. "'I am a fan of Modi': Tesla CEO Elon Musk after meeting PM in New York". Hindustan Times. June 21, 2023. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 21, 2023. Cyrchwyd June 22, 2023.
 132. Kanellos, Michael (February 15, 2008). "Elon Musk on rockets, sports cars, and solar power". CNET. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 29, 2014.
 133. "2013 Top 250 Solar Contractors". Solar Power World. September 13, 2013. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 10, 2017. Cyrchwyd December 13, 2020.
 134. Smith, Aaron (June 17, 2014). "Elon Musk's sunny plans for Buffalo". CNNMoney. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 9, 2017. Cyrchwyd December 13, 2020.
 135. Kolodny, Lora (February 26, 2020). "Tesla, Panasonic will reportedly stop joint solar cell production at Gigafactory 2 in Buffalo". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 8, 2020. Cyrchwyd September 1, 2020.
 136. "The highs, lows and legacy of Panasonic's doomed project in Buffalo". The Business Journals. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 23, 2020. Cyrchwyd April 3, 2021.
 137. Kolodny, Lora; Bursztynsky, Jessica (April 27, 2022). "Elon Musk wins shareholder lawsuit over Tesla's $2.6 billion SolarCity acquisition". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 24, 2022. Cyrchwyd June 7, 2022. According to emails that were part of evidence in the trial, Musk wrote an e-mail to SolarCity CFO Brad Buss on Sept. 18, 2016, saying that to get Tesla investors on board with the deal, SolarCity needed to get a handle on its liquidity problem and sign a letter of intent for a contract with Panasonic.
 138. Strong, Michael (March 16, 2020). "Shareholder $2.2B Lawsuit Against Tesla CEO Musk Halted After Trial Postponed Due to Coronavirus". The Detroit Bureau. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 14, 2020. Cyrchwyd September 1, 2020.
 139. Mitchell, Russ (September 23, 2019). "Elon Musk knew SolarCity was going broke before merger with Tesla, lawsuit alleges". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 30, 2020. Cyrchwyd September 1, 2020.
 140. Hals, Tom (January 30, 2020). "Tesla directors settle, isolating Musk as SolarCity trial looms". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 28, 2020. Cyrchwyd September 1, 2020.
 141. Chase, Randall (August 17, 2020). "Judge OKs $60M settlement over Tesla buyout of SolarCity". ABC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 25, 2020. Cyrchwyd September 1, 2020.
 142. Kolodny, Lora; Bursztynsky, Jessica (April 27, 2022). "Elon Musk wins shareholder lawsuit over Tesla's $2.6 billion SolarCity acquisition". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 24, 2022. Cyrchwyd June 7, 2022.
 143. Markoff, John (July 16, 2019). "Elon Musk's Neuralink Wants 'Sewing Machine-Like' Robots to Wire Brains to the Internet". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 20, 2022. Cyrchwyd July 26, 2022.
 144. 144.0 144.1 Statt, Nick (March 27, 2017). "Elon Musk launches Neuralink, a venture to merge the human brain with AI". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 3, 2020. Cyrchwyd April 10, 2017.
 145. Winkler, Rolfe (March 27, 2017). "Elon Musk Launches Neuralink to Connect Brains With Computers". The Wall Street Journal. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 2, 2020. Cyrchwyd October 10, 2020.
 146. "Elon Musk's Neuralink puts computer chips in pigs' brains in bid to cure diseases". NBC News. Reuters. August 29, 2020. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 26, 2022. Cyrchwyd July 26, 2022.
 147. Singh, Maanvi (September 19, 2023). "Elon Musk's Neuralink approved to recruit humans for brain-implant trial". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 24, 2023. Cyrchwyd September 24, 2023.
 148. Petrova, Magdalena (July 20, 2021). "Why Elon Musk's Boring Company is finding that traffic is tough to fix". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 14, 2022. Cyrchwyd June 13, 2022.
 149. McFarland, Matt (July 6, 2022). "Elon Musk's Boring Company will let you pay for a ride with Dogecoin". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 26, 2022. Cyrchwyd July 26, 2022.
 150. Romero, Dennis (December 19, 2018). "Elon Musk unveils his test car tunnel as a fix for traffic in Los Angeles". NBC News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 4, 2022. Cyrchwyd July 26, 2022.
 151. "Boring Co. underground loop to be put to the test". Las Vegas Review-Journal. May 20, 2021. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 21, 2021. Cyrchwyd May 29, 2021.
 152. McBride, Sarah (December 16, 2020). "Elon Musk's Proposed Vegas Strip Transit System Advanced by City Council Vote". Bloomberg L.P. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 11, 2021. Cyrchwyd January 8, 2021.
 153. McFarland, Matt (July 7, 2021). "Fort Lauderdale accepts proposal for Elon Musk's Tesla beach tunnel". CNN Business. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 24, 2022. Cyrchwyd July 26, 2022.
 154. Paul, Kari (April 26, 2022). "Chaotic and crass: a brief timeline of Elon Musk's history with Twitter". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 26, 2022. Cyrchwyd April 26, 2022.
 155. "Elon Musk snaps up $3bn Twitter stake". BBC News. April 4, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 4, 2022. Cyrchwyd April 4, 2022.
 156. Jones, Callum. "Elon Musk becomes Twitter's biggest shareholder after taking 9.2% stake". The Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 4, 2022. Cyrchwyd April 4, 2022.
 157. Hull, Dana; Fleisher, Lisa (October 4, 2022). "Twitter texts released in court case reveal Elon Musk's ex-wife asked him to 'Please do something to fight woke-ism'". Fortune. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 30, 2023. Cyrchwyd September 23, 2023.
 158. Elder, Bryce (April 6, 2022). "Musk and Twitter: the timeline". Financial Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 30, 2022. Cyrchwyd June 4, 2022.
 159. 159.0 159.1 Adler, Maxwell; Turner, Giles (April 14, 2022). "Elon Musk Makes $43 Billion Unsolicited Bid to Take Twitter Private". Bloomberg L.P. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 14, 2022. Cyrchwyd April 14, 2022.
 160. Imbert, Fred (April 4, 2022). "Twitter shares close up 27% after Elon Musk takes 9% stake in social media company". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 4, 2022. Cyrchwyd April 19, 2022. Twitter shares close up 27% after Elon Musk takes 9% stake in social media company
 161. "Elon Musk launches hostile takeover bid for Twitter". Agence France-Presse. April 14, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 14, 2022. Cyrchwyd April 14, 2022.
 162. Stahl, George. "Musk-Twitter Deal Values Company at Around $44 Billion". The Wall Street Journal. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 25, 2022. Cyrchwyd April 25, 2022.
 163. Isaac, Mike; Hirsch, Lauren (April 25, 2022). "With Deal for Twitter, Musk Lands a Prize and Pledges Fewer Limits". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 27, 2022. Cyrchwyd April 26, 2022.
 164. MacMillan, Douglas; Siddiqui, Faiz; Lerman, Rachel; Telford, Taylor (April 25, 2022). "Elon Musk acquires Twitter for roughly $44 billion". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 25, 2022. Cyrchwyd April 26, 2022.
 165. Siddiqui, Faiz (April 26, 2022). "Tesla's value dropped Tuesday by more than double the cost of Twitter". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 27, 2022. Cyrchwyd April 26, 2022.
 166. Gura, David (April 26, 2022). "Tesla shares sink, wipe out over $125 billion in value, as Musk scores Twitter deal". NPR. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 27, 2022. Cyrchwyd April 26, 2022.
 167. Woo, Erin; Isaac, Mike (April 27, 2022). "In tweets, Musk takes aim at Twitter executives, creating outrage". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 28, 2022. Cyrchwyd April 27, 2022.
 168. Balu, Nivedita; Li, Kenneth (May 13, 2022). "Musk says $44 bln Twitter deal on hold over fake account data". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 13, 2022. Cyrchwyd May 13, 2022.
 169. Conger, Kate; Hirsch, Lauren (July 12, 2022). "Twitter Sues Musk After He Tries Backing Out of $44 Billion Deal". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 24, 2022. Cyrchwyd July 12, 2022.
 170. Conger, Kate; Hirsch, Lauren; Sorkin, Andrew Ross (October 4, 2022). "Elon Musk Suggests Buying Twitter at His Original Price". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 24, 2022. Cyrchwyd October 8, 2022.
 171. Klar, Rebecca (October 27, 2022). "Musk officially closes Twitter deal: reports". The Hill. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 28, 2022. Cyrchwyd October 27, 2022.
 172. Klar, Rebecca (October 27, 2022). "Musk officially closes Twitter deal: reports". The Hill. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 28, 2022. Cyrchwyd October 27, 2022.
 173. "Musk Said to Begin Firing Twitter's Top Executives". The New York Times. October 27, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 28, 2022.
 174. Mehta, Chavi; Dang, Sheila; Ghosh, Sayantani (October 31, 2022). "Elon Musk, who runs four other companies, will now be Twitter CEO". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 1, 2022.
 175. "Elon Musk says $8 monthly fee for Twitter blue tick". BBC. November 2, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 2, 2022. Cyrchwyd November 2, 2022.
 176. Korn, Jennifer (November 2, 2022). "Musk says Twitter will charge $8 a month for account verification after criticism for $19.99 plan". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 2, 2022. Cyrchwyd November 2, 2022.
 177. Binoy, Rhea (November 5, 2022). "Musk's Twitter updates app to start charging $8 for blue checkmark". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 5, 2022. Cyrchwyd November 5, 2022.
 178. Conger, Kate; Mac, Ryan (November 4, 2022). "Elon Musk Begins Layoffs at Twitter". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 4, 2022. Cyrchwyd November 4, 2022.
 179. Picchi, Aimee (November 4, 2022). "Elon Musk set to fire roughly half of Twitter's workers". CBS News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 3, 2022. Cyrchwyd November 4, 2022.
 180. Zakrewski, Siddiqui; Faiz, Siddiqui; Menn, Joseph (November 22, 2022). "Musk's 'free speech' agenda dismantles safety work at Twitter, insiders say". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 22, 2022. Cyrchwyd January 19, 2023.
 181. Wilson, Jason (November 16, 2022). "Twitter Blesses Extremists With Paid 'Blue Checks'". Southern Poverty Law Center. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 27, 2022. Cyrchwyd November 29, 2022.
 182. "Elon Musk promotes transphobic content as hate speech surges on his far-right platform". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 7, 2023. Cyrchwyd August 5, 2023.
 183. Da Silva, Chantal (December 19, 2022). "Twitter users vote for Elon Musk to step down as CEO in poll he launched". NBC News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 11, 2023. Cyrchwyd September 24, 2023.
 184. Allyn, Bobby (December 20, 2022). "Elon Musk says he will resign as Twitter CEO once he finds a replacement". NPR. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 29, 2023. Cyrchwyd September 24, 2023.
 185. Milmo, Dan (May 11, 2023). "Elon Musk announces he has found new Twitter CEO". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 11, 2023. Cyrchwyd May 11, 2023.
 186. 186.0 186.1 Kolodny, Lora (October 19, 2018). "Elon Musk's extreme micromanagement has wasted time and money at Tesla, insiders say". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 24, 2022. Cyrchwyd July 4, 2022.
 187. 187.0 187.1 Mac, Ryan; Metz, Cade; Conger, Kate (May 3, 2022). "'I Don't Really Have a Business Plan': How Elon Musk Wings It". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 28, 2022. Cyrchwyd May 3, 2022.
 188. Kolodny, Lora (November 19, 2021). "Read the emails Elon Musk sent Tesla employees about music on the job and following directions". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 4, 2022. Cyrchwyd July 4, 2022.
 189. "Is the world's richest person the world's worst boss? What it's like working for Elon Musk". Los Angeles Times. November 14, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 16, 2022. Cyrchwyd November 16, 2022.
 190. Empty citation (help)
 191. "Elon Musk feels 'super bad' about economy, needs to cut 10% of Tesla jobs". CNBC. June 3, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 28, 2022. Cyrchwyd July 6, 2022.
 192. Mac, Ryan (June 1, 2022). "Elon Musk to Workers: Spend 40 Hours in the Office, or Else". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 1, 2022.
 193. "Musk Foundation". ProPublica. May 9, 2013. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 10, 2022.
 194. Carlson, Kara (December 13, 2022). "Mapping Musklandia: A guide to Elon Musk-related activity in the Austin area". Austin American-Statesman. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 15, 2022. Musk's private foundation was founded in 2001 and is focused on renewable energy, ...
 195. Harris, Mark (January 23, 2019). "How Elon Musk's secretive foundation hands out his billions". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 28, 2020. Cyrchwyd September 3, 2020.
 196. Cuccinello, Hayley C. (September 8, 2020). "Elon Musk Has Promised To Give at Least Half His Fortune To Charity. Here's How Much He's Donated So Far". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 13, 2020. Cyrchwyd December 13, 2020.
 197. Schleifer, Theodore (January 11, 2021). "The big decision before Elon Musk, now the richest person in the world". Vox. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 17, 2021. Cyrchwyd February 17, 2021.
 198. "OpenAI shifts from nonprofit to 'capped-profit' to attract capital". March 11, 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 25, 2021. Cyrchwyd April 25, 2021.
 199. "Pledge Signatories". The Giving Pledge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 9, 2022. Cyrchwyd January 30, 2022.
 200. Chappell, Bill (February 8, 2021). "Elon Musk Funds $100 Million XPrize For Pursuit Of New Carbon Removal Ideas". NPR. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 4, 2022. Cyrchwyd February 8, 2022.
 201. "Hyperloop Update: Elon Musk Will Start Developing It Himself". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 29, 2017. Cyrchwyd March 22, 2016.
 202. Kolawole, Emi (August 12, 2013). "Elon Musk Unveils 'Hyperloop' Plans". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 28, 2022. Cyrchwyd July 24, 2022.
 203. Vance, Ashlee (August 12, 2013). "Revealed: Elon Musk Explains the Hyperloop, the Solar-Powered High-Speed Future of Inter-City Transportation". Bloomberg BusinessWeek. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 27, 2015. Cyrchwyd April 27, 2016.
 204. Ranger, Steve. "What is Hyperloop? Everything you need to know about the race for super-fast travel". ZDNet. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 30, 2020. Cyrchwyd September 19, 2020.
 205. Markoff, John (December 11, 2015). "Artificial-Intelligence Research Center Is Founded by Silicon Valley Investors". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 30, 2020. Cyrchwyd December 15, 2015.
 206. Vincent, James (March 24, 2023). "Elon Musk reportedly tried and failed to take over OpenAI in 2018". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 19, 2023. Cyrchwyd June 19, 2023.
 207. "Why Elon Musk's $100 million donation claim to ChatGPT maker OpenAI may be wrong". The Times of India. May 18, 2023. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 19, 2023. Cyrchwyd June 19, 2023.
 208. Novet, Jordan (February 2, 2018). "Elon Musk, who has sounded the alarm on AI, leaves the organization he co-founded to make it safer". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 30, 2020. Cyrchwyd September 3, 2020.
 209. Johnson, Steven; Iziev, Nikita (April 15, 2022). "A.I. Is Mastering Language. Should We Trust What It Says?". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 24, 2022. Cyrchwyd July 24, 2022.
 210. Metz, Cade (April 6, 2022). "Meet DALL-E, the A.I. That Draws Anything at Your Command". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 20, 2022. Cyrchwyd July 24, 2022.
 211. Zahn, Max. "Elon Musk launches his own AI company to compete with ChatGPT". ABC News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 15, 2023. Cyrchwyd July 14, 2023.
 212. Aimee Picchi (September 7, 2018). "Tesla's Elon Musk appears to smoke weed in Joe Rogan live interview". CBS News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 9, 2023. Cyrchwyd November 14, 2023.
 213. Grace Dean; Huileng Tan (August 2022). "Elon Musk said he and the 'whole of SpaceX' had to be drug tested for a year after he smoked weed on Joe Rogan's podcast". Business Insider. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 21, 2022. Cyrchwyd August 27, 2022.
 214. Gottsegen, Gordon (December 7, 2018). "Despite infamous hit, Elon Musk says he has 'no idea how to smoke pot'". CNET. Archifwyd o'r gwreiddiol ar November 19, 2019. Cyrchwyd September 15, 2020.
 215. "Which jets do Jeff Bezos and other tech billionaires own?". South China Morning Post. March 15, 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 22, 2022. Cyrchwyd November 7, 2021.
 216. 216.0 216.1 Geuss, Megan (January 30, 2019). "Elon Musk's private jet appears to make frivolous flights, per Washington Post". Ars Technica. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 14, 2021. Cyrchwyd April 14, 2021.
 217. Pierce, David (August 25, 2020). "Elon Musk's new plane". Politico. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 17, 2022. Cyrchwyd June 8, 2022.
 218. Harwell, Drew (January 29, 2019). "Elon Musk's highflying 2018: What 150,000 miles in a private jet reveal about his 'excruciating' year". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 4, 2021. Cyrchwyd May 14, 2021.
 219. Klebnikov, Sergei (August 8, 2017). "8 Innovative Ways Elon Musk Made Money Before He Was a Billionaire". Money. Archifwyd o'r gwreiddiol ar August 9, 2020. Cyrchwyd April 13, 2021.
 220. Melby, Caleb (March 12, 2012). "How Elon Musk Became A Billionaire Twice Over". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 11, 2022. Cyrchwyd February 17, 2021.
 221. Frank, Robert (January 7, 2021). "Elon Musk is now the richest person in the world, passing Jeff Bezos". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar April 6, 2021. Cyrchwyd April 13, 2021.
 222. O'Kane, Sean (January 7, 2021). "Elon Musk passes Jeff Bezos to become the richest person on Earth". The Verge. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 9, 2022. Cyrchwyd February 17, 2021.
 223. Pitcher, Jack (September 8, 2020). "Elon Musk Loses Record $16.3 Billion With Wild Wealth Swings". Bloomberg. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 27, 2020. Cyrchwyd February 23, 2021.
 224. Neate, Rupert (November 14, 2020). "Elon Musk overtakes Bill Gates to become world's second-richest person". The Guardian. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 14, 2021. Cyrchwyd February 17, 2021.
 225. "Elon Musk becomes world's richest person as wealth tops $185bn". BBC News. January 7, 2021. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 8, 2021. Cyrchwyd February 17, 2021.
 226. Palmer, Annie (February 16, 2021). "Jeff Bezos overtakes Elon Musk to reclaim spot as world's richest person". CNBC. Archifwyd o'r gwreiddiol ar February 16, 2021. Cyrchwyd February 17, 2021.
 227. Cai, Kenrick (September 27, 2021). "Elon Musk Eclipses $200 Billion To Become Richest Person in the World Again". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 28, 2021. Cyrchwyd September 28, 2021.
 228. Haverstock, Eliza (November 2, 2021). "Elon Musk Is The First Person Worth More Than $300 Billion". Forbes. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 31, 2022. Cyrchwyd November 4, 2021.
 229. Chappatta, Brian (December 30, 2022). "Elon Musk Becomes First Person Ever to Lose $200 Billion". Bloomberg. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 19, 2023. Cyrchwyd September 19, 2023.
 230. Woodward, Alex (January 1, 2023). "Elon Musk is the first person in history to lose $200 billion". The Independent. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 4, 2023. Cyrchwyd January 11, 2023.
 231. Gans, Jared (January 7, 2023). "Elon Musk secures world record for largest-ever loss of personal fortune". The Hill. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 9, 2023. Cyrchwyd January 10, 2023.
 232. Jin, Hyunjoo; Marshall, Elizabeth Dilts (April 26, 2022). "Funding obscured: The family office behind Musk's $44 billion Twitter buyout". Reuters. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 21, 2023.
 233. Carlson, Kara (December 13, 2022). "Mapping Musklandia: A guide to Elon Musk-related activity in the Austin area". Austin American-Statesman. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 15, 2022. Musk's private foundation was founded in 2001 and is focused on renewable energy, ...
 234. Mancini, Jeannine (June 21, 2023). "Elon Musk's 10 Children Won't Automatically Inherit Shares Of His Companies – He Said It Would Be A Mistake". Yahoo Finance. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 9, 2023. Cyrchwyd September 19, 2023.
 235. Durand Streisand, Elizabeth. "A Look at Elon Musk's Rocky Romantic History". Yahoo. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 2, 2020. Cyrchwyd May 29, 2017.
 236. Vance (2017), p. 117.
 237. 237.0 237.1 Crowley, James (September 14, 2021). "Elon Musk's Kids: Meet His 6 Kids From Oldest To Youngest, & Their Moms". Hollywood Life. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 16, 2021. Cyrchwyd September 16, 2021.
 238. Musk, Justine (September 10, 2010). ""I Was a Starter Wife": Inside America's Messiest Divorce". Marie Claire. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 30, 2020. Cyrchwyd September 3, 2020.
 239. "Elon Musk's Ex-Wife on What It Takes to Be a Mogul". The New York Times. April 27, 2015. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 26, 2022. Cyrchwyd June 26, 2022.
 240. "Elon Musk's daughter granted legal name, gender change". Associated Press News. June 23, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 26, 2022. Cyrchwyd October 7, 2022.
 241. "Elon Musk: 'Aren't you entertained?'". Financial Times. October 7, 2022. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 7, 2022. Cyrchwyd October 7, 2022.
 242. Vance (2017), pp. 193–195.
 243. "Actor Talulah Riley files to divorce billionaire Elon Musk, again". The Guardian. Associated Press. March 21, 2016. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 16, 2018. Cyrchwyd April 20, 2016.
 244. Boyle, Alan (January 18, 2012). "SpaceX's millionaire founder tweets about marital split". NBC News. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 1, 2022. Cyrchwyd September 28, 2013.
 245. 245.0 245.1 "Elon Musk and Talulah Riley divorce for a second time". The Daily Telegraph. October 22, 2016. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 30, 2018. Cyrchwyd June 29, 2018.
 246. Vance (2017), p. 372.
 247. Jensen, Erin (April 24, 2017). "Amber Heard, Elon Musk make 'Cheeky' public debut together". USA Today. Archifwyd o'r gwreiddiol ar January 30, 2021. Cyrchwyd January 28, 2021.
 248. Sigel, Tatiana (December 6, 2018). "Amber Heard on Her Secret Passion, Elon Musk and a Splashy New Role". The Hollywood Reporter. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 6, 2018. Cyrchwyd January 28, 2021.
 249. Darville, Jordan (March 20, 2019). "Grimes talks new music, Elon Musk, plans to publicly execute her musical persona". The Fader. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 30, 2019. Cyrchwyd December 13, 2020.
 250. Kiefer, Halle (May 4, 2020). "Grimes and Elon Musk's Baby Has Arrived, Just As Legend Foretold". Vulture. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 5, 2020. Cyrchwyd May 5, 2020.
 251. Trepany, Charles (May 5, 2020). "Elon Musk shares first photo of his and Grimes' new baby boy: 'Mom and baby all good'". USA Today. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 29, 2020. Cyrchwyd May 5, 2020.
 252. Schwedel, Heather (May 5, 2020). "What Does Elon Musk and Grimes' Baby Name Actually Mean?". Slate. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 24, 2020. Cyrchwyd May 5, 2020.
 253. Lerman, Rachel (May 8, 2020). "Elon Musk's baby name isn't just weird, it may be against California regulations". The Washington Post. Archifwyd o'r gwreiddiol ar December 31, 2020. Cyrchwyd January 11, 2021.
 254. Guy, Jack (May 25, 2020). "Elon Musk and Grimes have changed their baby's name. A bit". CNN. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 25, 2020. Cyrchwyd May 25, 2020.
 255. Cooper, Gael Fashingbauer (June 16, 2020). "Elon Musk and Grimes saved a surprise for son X Æ A-12's birth certificate". CNET. Archifwyd o'r gwreiddiol ar June 17, 2020. Cyrchwyd June 17, 2020.
 256. Ivie, Devon (September 24, 2021). "Elon Musk and Grimes Took the Red Pill and Broke Up". Vulture. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 24, 2021. Cyrchwyd September 28, 2021.
 257. "Elon Musk says he and partner Grimes are semi-separated". BBC News. September 24, 2021. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 28, 2021. Cyrchwyd September 28, 2021.
 258. Gordon, Devin (March 10, 2022). ""Infamy Is Kind Of Fun": Grimes on Music, Mars, and—Surprise!—Her Secret New Baby With Elon Musk". Vanity Fair. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 21, 2022. Cyrchwyd March 10, 2022.
 259. D'Zurill, Christie (March 11, 2022). "Never mind that new baby: Grimes and Elon Musk have broken up again, she says". Los Angeles Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar May 25, 2022. Cyrchwyd March 14, 2022.
 260. Szalai, Jennifer (September 9, 2023). "Elon Musk Wants to Save Humanity. The Only Problem: People". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar September 9, 2023. Cyrchwyd September 19, 2023. The musician Grimes, the mother of three of Musk's children (the existence of the third, Techno Mechanicus, nicknamed Tau, has been kept private until now), calls his roiling anger 'demon mode' — a mind-set that 'causes a lot of chaos.'
 261. "Grimes Says Elon Musk Evaded Being Served With Child Custody Papers At Least 12 Times". HuffPost. November 11, 2023.
 262. "Elon Musk Drags Grimes' Tweets Into Increasingly Nasty Custody Battle". Futurism.
 263. "Musk Sued By Ex-Girlfriend Grimes Over Parental Rights: Report". NDTV.
 264. Southern, Keiran (July 7, 2022). Ysgrifennwyd yn Los Angeles. "Elon Musk 'had twins with one of his executives'". The Times. London. Archifwyd o'r gwreiddiol ar July 7, 2022. Cyrchwyd July 7, 2022.
 265. Safronova, Valeriya (July 7, 2022). "How Many Children Does Elon Musk Have?". The New York Times. Archifwyd o'r gwreiddiol ar October 23, 2022. Cyrchwyd July 8, 2022.