Spotify

Gwasanaeth ffrydio cerddoriaeth (a sgwrs) byd-eang ar-lein a cyfryngau cymdeithasol

Mae Spotify (cwmni Spotify Technology SA) yn ddarparwr gwasanaeth cyfryngau yn Stockholm, prifddinas Sweden, gyda'i swyddfa gofrestredig yn Lwcsembwrg. Mae cynnyrch craidd y cwmni yn wasanaeth ffrydio cerddoriaeth fasnachol sy'n cynnig cynnwys [1] cyfyngedig gan DRM gan gwmnïau recordiau fel Sony, EMI, Warner Music Group, a Universal.[2]

Spotify
Math
Rhaglen gyfrifiadurol
Sefydlwyd2006
Lle ffurfioStockholm
Gwefanhttps://www.spotify.com, https://open.spotify.com/ Edit this on Wikidata
Argaeledd Spotify yn fyd-eang, 2013
Logo wreiddiol Spotify (2008–2012)

Hanes golygu

 
Sefydlydd Spotify, Daniel Ek

Datblygwyd Spotify er 2006 gan Spotify AB yn Stockholm yn Sweden. Sefydlwyd y cwmni gan Daniel Ek, cyn CTO o Stardoll a Martin Lorentzon, cyd-sylfaenydd TradeDoubler. Y rhiant-gwmni bellach yw Spotify Ltd o Lundain, tra bod Spotify AB yn Stockholm yn dal i wneud ymchwil a datblygu.

Sefydlwyd ym mis Hydref 2008 gan y cwmni o Sweden Spotify AB. Ar gyfer y gwasanaeth yn 2010. ar 15 Medi Roedd tua 10 miliwn o ddefnyddwyr,[3] ac roedd 2.5 miliwn ohonynt yn defnyddio gwasanaeth taledig.[4] Ym mis Rhagfyr 2012, cyrhaeddodd nifer y defnyddwyr 20 miliwn, a thalodd 5 miliwn ohonynt ffi tanysgrifio misol, yn dibynnu ar leoliad y defnyddiwr.[5] Gall defnyddwyr Spotify chwilio am ganeuon yn ôl artist, albwm, neu genre, a chreu, golygu, a rhannu rhestri chwarae. Mae Spotify ar gael yn y rhan fwyaf o Ewrop, Gogledd America, De America, Awstralia, Seland Newydd a rhannau o Affrica ac Asia. Ym mis Hydref 2019, defnyddiwyd y gwasanaeth yn weithredol gan 248 miliwn o ddefnyddwyr y mis, ac mae 113 miliwn ohonynt yn defnyddio gwasanaethau taledig.[6]

Tŵf golygu

Ar 14 Rhagfyr 2016 cyrhaeddodd Spotify 40 miliwn o ddefnyddwyr yn gwsmeriaid sy'n talu, gan gaffael 10 miliwn o danysgrifwyr mewn dim ond chwe mis.[7]

Erbyn Mehefin 2017 roedd na 140 miliwn o ddefnyddwyr gweithredol misol a mwy na 70 miliwn o danysgrifwyr ym mis Ionawr 2018.[8]

Nodweddion golygu

 
Talebau Spotify Premium ar werth mewn siop (2019)
 
Gwenno, gyda 2 gân yn y 10 Uchaf Spotify Cymraeg yn 2018 [9]
 
Omer Adam, yr artist Israeli fwyaf poblogaidd ar Spotify yn 2020 [10][11]
 
Aya Nakamura, yr artist Ffrengig mwyaf poblogaidd ar Spotify yn 2020 [12]

Mae Spotify yn darparu dau fath o ddefnyddwyr: un sylfaenol ac am ddim:

 • Am ddim - eisoes ar gael ar adeg tanysgrifio i'r gwasanaeth trwy fewngofnodi gyda chyfrif Facebook neu Spotify, lle gall y defnyddiwr wrando ar swm diderfyn o gerddoriaeth, ond wedi'i arosod ar hysbysebu gweledol a radio tebyg i'r posibilrwydd a newid o un gân i'r llall. arall o'r rhestr chwarae chwe gwaith mewn awr.
 • Premiwm - galluogi i wrando ar gerddoriaeth heb ymyrraeth fasnachol a chyrchu swyddogaethau ychwanegol fel ffrydio â bitrates uwch (hyd at 320 kb / s), mynediad all-lein i gerddoriaeth a chymwysiadau symudol. [35]

Yn y gorffennol, er mwyn defnyddio Spotify roedd angen cael cyfrif Facebook, ond o 30 Awst 2012 ailgyflwynwyd y posibilrwydd o greu cyfrif ar Spotify. [36] Mae tanysgrifiadau ar gael i ddefnyddwyr sydd â chardiau credyd / debyd neu sydd â chyfrif PayPal sy'n preswylio mewn rhai gwledydd neu trwy'r gylched Paysafecard.

Catalog golygu

Ym mis Gorffennaf 2011, roedd y catalog yn caniatáu mynediad i oddeutu 15 miliwn o draciau [13] trwy chwilio yn ôl artist, albwm, teitl, label a genre a chaniatáu i ddefnyddwyr gyrchu traciau o brif labeli a llawer o labeli annibynnol. Mae rhai artistiaid wedi penderfynu peidio â chael eu hychwanegu at Spotify.[14] At hynny, mae rhai artistiaid yn absennol mewn rhai rhanbarthau daearyddol oherwydd cyfyngiadau trwyddedu a osodir gan gwmnïau recordiau. Er enghraifft, nid oedd y Beatles ar gael tan 2016 oherwydd cytundeb dosbarthu digidol unigryw ar gyfer iTunes. [15] Mae'r rhaglen Spotify yn caniatáu ichi fewnforio cerddoriaeth o iTunes.[16]

Rhestr chwarae golygu

Gall defnyddwyr greu rhestri chwarae a'u rhannu,[17] a'u golygu gyda chydweithrediad defnyddwyr eraill. At y diben hwn, gellir llusgo dolenni i restrau chwarae i e-bost neu i mewn i ffenestr rhaglen negeseuon gwib. Os yw'r derbynnydd yn dilyn y ddolen, lawrlwythir y rhestr chwarae i'w raglen Spotify. Mae rhestri chwarae wedi'u lawrlwytho yn diweddaru eu hunain os yw'r awdur yn ychwanegu neu'n tynnu caneuon. Yn union fel dolenni arferol, gellir defnyddio'r rhain yn unrhyw le. Mae'r un egwyddor yn berthnasol i draciau unigol y gellir eu llusgo i wahanol raglenni ar ewyllys.

Integreiddio â Last.fm. golygu

Mae'r integreiddio â Last.fm yn caniatáu i ddefnyddwyr Spotify anfon y caneuon maen nhw'n gwrando arnyn nhw i'w cyfrif ar Last.fm. Mae'r dadansoddiad a wnaed gan Last.fm yn caniatáu i ddefnyddwyr Spotify ddeall pa ganeuon neu artistiaid maen nhw'n gwrando fwyaf arnyn nhw. Hefyd gall defnyddwyr Spotify ychwanegu dolen yn eu llyfrgell ar Last.fm at ganeuon ar Spotify.[18]

Radio golygu

Mae Spotify hefyd yn cynnwys y nodwedd Radio, sy'n cynhyrchu rhestri chwarae ar hap yn seiliedig ar genres a degawdau a bennir gan ddefnyddwyr. Mae'r nodwedd Artist Radio yn creu rhestri chwarae ar hap o ganeuon gan artistiaid sy'n gysylltiedig â'r artist a ddewiswyd, gan gynnwys yr artist ei hun.[19] Mae sianeli Artist Radio ar Spotify yn darparu gwybodaeth am yr artist a ddewiswyd, o'i bio i'w senglau enwocaf. Mae gan swyddogaeth radio Spotify amryw o wahaniaethau oddi wrth ei gystadleuydd Pandora. Gan ddefnyddio swyddogaeth radio Spotify, gall defnyddwyr hepgor cymaint o draciau ag y dymunant, tra bod gan Pandora gyfyngiad ar nifer y traciau y gellir eu hepgor. Yn ogystal, mae Spotify yn caniatáu i ddefnyddwyr raddio traciau, a thrwy hynny gyfyngu ar y gallu i greu radio yn seiliedig ar ddewisiadau gwrandawyr.[20]

Integreiddio â rhwydweithiau cymdeithasol golygu

Mae Spotify yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig gysylltu eu cyfrifon â'r rhai presennol ar Facebook a Twitter. Unwaith y bydd defnyddiwr yn cysylltu ei gyfrif Spotify â'u proffil ar rwydweithiau cymdeithasol eraill, gallant gael gafael ar hoff ganeuon neu restrau chwarae eu ffrindiau. Mae cydnawsedd Facebook hefyd yn caniatáu i ddefnyddwyr Spotify rannu caneuon â'u ffrindiau ar Facebook trwy'r gwasanaeth cerdd. Gall defnyddwyr Spotify anfon traciau neu restrau chwarae at ffrindiau a all, ar y llaw arall, gyrchu'r gerddoriaeth hon trwy eu cyfrifon Spotify.[21] Ar 26 Medi 2011 cyhoeddwyd y bydd angen i bob cyfrif newydd fewngofnodi i'r gwasanaeth trwy Facebook.[22]

Ceisiadau golygu

Gall defnyddwyr gyrchu cymwysiadau sydd wedi'u hintegreiddio i'r rhaglen Spotify, a ysgrifennwyd yn HTML5. Gall datblygwyr trydydd parti gynnig swyddogaethau sy'n gysylltiedig â cherddoriaeth fel rhannu rhestri chwarae yn fyw, adolygiadau cerddoriaeth, geiriau a gwybodaeth am gyngherddau. Yn y lansiad (Tachwedd 30, 2011 yn beta), y ceisiadau a gefnogwyd oedd Billboard, Fuse, The Guardian, Last.fm, Moodagent, Pitchfork, Rolling Stone, Songkick, Soundrop, TuneWiki a We Are Hunted.

Gwasanaeth 'Line In' golygu

Yn 2018 ychwanegodd Spotify y gwasanaeth Line In, lle gall defnyddwyr awgrymu newidiadau i ganeuon, albymau ac artistiaid; ond wedi rhai misoedd bu i'r serfis gael ei chau.[23]

Argaeledd golygu

Mae Spotify ar gael mewn fersiynau am ddim ac â thâl, yn y rhan fwyaf o wledydd Ewrop, ym mron pob un o America, yn Awstralia, yn Seland Newydd ac mewn rhai gwledydd yn Asia. Mae'r gwasanaeth ar gael trwy Microsoft Windows, macOS, GNU / Linux (dim ond ar gyfer Debian a Ubuntu y mae'r datganiad swyddogol ac mae heb gefnogaeth dechnegol [8]), Google Chrome OS, Telia Digital-tv a dyfeisiau symudol sydd â iOS (iPod / iPhone / iPad), Android, BlackBerry (mewn beta cyfyngedig), Windows Mobile, Windows Phone, S60 (Symbian), webOS, Squeezebox, Boxee, Sonos, Playstation 3, PlayStation 4, Xbox One, WD TV a MeeGo. [24][25][26]

Gall artist, albwm, label, genre neu restr chwarae weld cerddoriaeth, yn ogystal â thrwy chwiliadau uniongyrchol. Ar ddyfeisiau bwrdd gwaith, mae llwybr byr yn caniatáu i'r gwrandäwr brynu deunydd dethol gan werthwyr trydydd parti.[27]

Spotify a'r Gymraeg golygu

Cyrhaeddwyd carreg filltir yn Rhagfyr 2018 pan bu i'r grŵp roc trwm Cymraeg, Alffa gyrraedd miliwn o bobl yn ffrydio eu cân, Gwenwyn.[28] Dyma'r gân Gymraeg gyntaf i gyrraedd miliwn o ffrydiadau. Ym mis Mehefin 2019 roedd cân arall gan Alffa wedi cyrraedd miliwn ffrydiad, sef, Pla, gyda'r gân gyntaf, Gwenwyn wedi croeso tair miliwn erbyn hynny.[29]

Y 10 cân uchaf Cymraeg i'w ffrydio erbyn diwedd 2018 oedd:[30]

1. Gwenwyn[31] - Alffa - 1 filiwn
2. Patio Song[32] - Gorky's Zygotic Mynci - 973,734
3. Fratolish Hiang Perpeshki[33] - Gwenno - 451,596
4. Fel i Fod[34] - Adwaith - 461,222
5. Llonydd[35] - Ifan Dafydd ac Alys Williams - 401,552
6. Bing Bong[36] - Super Furry Animals - 336,622
7. International Velvet - Catatonia - 328,817
8. Sebona Fi[37] - Yws Gwynedd - 267,881; cyrraedd 1 miliwn ar 23 Gorffennaf 2023 gan ei gwneud yr 8fed gân Gymraeg i gyrraedd dros filiwn o ffrydiau. Nododd Yws Gwynedd fod y gân yn cael tua 800 ffrwd lawrlwytho y dydd.[38][39]
9. Chwyldro[40] - Gwenno - 210,245
10. Yma o Hyd[41] - Dafydd Iwan - 191,605


Roedd Sebona Fi gan Yws Gwynedd wedi pasio 500,000 ffrydiad erbyn Tachwedd 2020.[42] Mae Yws Gwynedd, sy'n ganwr a chyfansoddwr ac yn Rheolwr Recordiau Côsh hefyd yn rhannu detholiad o'i hoff ganeuon Cymraeg (newydd gan amlaf) ar Spotify er mwyn hyrwyddo caneuon ac artistiaid Cymraeg.[43] Caiff hyn ei rannu ar ei gyfrif Twitter, @YwsGwynedd. Mae'n deall pwysigrwydd Spotify a sut mae modd defnyddio algorythm a diwylliant y llwyfan i gynyddu ffrydio caneuon Cymraeg. Meddai wrth y cylchgrawb bob Y Selar yn 2018, '“Dwi’n licio stats. Mor syml â hynny” Mae ei obsesiwn gydag ystadegau, a’r cyfoeth ohonyn nhw sydd ar gael i artistiaid a labeli ar Spotify, wedi arwain Yws at ddysgu mwy, arbrofi ac yn y pendraw ffeindio fformiwla ar gyfer hyrwyddo cerddoriaeth Gymraeg yn effeithiol ar y llwyfan ffrydio enfawr. Rydan ni i gyd yn gwybod bod rhestrau chwarae – playlists – yn allweddol i gyrraedd cynulleidfa ehangach ar Spotify, ac un peth mae Yws wedi mynd ati i wneud ydy creu rhestrau chwarae Cymraeg poblogaidd – ‘Clwb Can Mil’ a ‘C’est Bon’ yn benodol. Mae rhain wedi bod yn ffordd effeithiol iddo hyrwyddo cerddoriaeth Côsh, a chaneuon Cymraeg eraill.[44]

Pryder colli Incwm golygu

Bu'n bryder real gan artistiaid nad oeddent yn elwa'n deg o lawrlwythiannau eu caneuon ar lwyfan Spotify. Yng Nghymru arweiniodd hyn i Recordiau Sain wrthod ryddhau eu catalog ar y llwyfan byd-eang ac yn hytrach creu eu llwyfan ffrydio eu hunain, Apton. Yn ôl Yws Gwynedd, Rheolwr Recordiau Côsh mae llwyddiant Alffa i gyrraedd miliwn ffrydiad wedi gwrthbrofi’r honiad yma gan nodi bod cyrraedd y garreg filltir yma wedi sichrau cynhyrchu digon o arian i dalu am recordio a rhyddhau albwm cyntaf Alffa. Meddai Gwynedd yn Y Selar yn Rhagfyr 2018, “Mae llwyddiant ‘Gwenwyn’ yn arwyddocaol mewn toman o ffyrdd, yr un mwyaf sylfaenol i’r band a’r label yw bod yr incwm ddaw o hyn yn mynd i ariannu albwm cyfan i’r band."[45]

Dydd Miwsig Cymru golygu

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru, mae'r trefnwyd yn creu rhestrau o ganeuon roc Cymraeg ar Spotify. Mae'r rhestrau yno i hyrwyddo cerddoriaeth gyfoes Gymraeg ac yn mynd yn ôl chwaeth neu amgylchedd gwrando e.e. cerddoriaeth ar gyfer ymarfer corff; cerddoriaeth i blant; cerddoriaeth ymlaciol.[46]

Podlediadau golygu

Yn ogystal â cherddoriaeth ceir podlediadau sgwrs ar Spotify. Mae'r rhain hefyd yn cynnwys cynnyrch Cymraeg, gan gynnwys rhaglenni gan S4C. Mae'r pynciau'n amrywio o gyfweliadau, pêl-droed, clwb darllen Manon Steffan Ros, cadw heini gyda Ffit Cymru, eitemau Hansh a thrafodaeth ar hiliaeth yn yr UDA.[47]

Mae apiau Cymraeg y BBC hefyd i'w cael ar Spotify.[48]

Mae gwasanaeth Y Pod yn corlannu dwsinau o bodlediadau Cymraeg sydd ar gael ar Spotify yn ogystal â llwyfannau eraill.[49]

Spotify a Miwsig Byd-eang golygu

Mae llwyddiant Spotfy wedi gweld y gallu i artistiaid groesi ffiniau a chael eu clywed tu hwnt i ffiniau gwladwriaethol. Mae artistiaid Saesneg eu hiaith, bellach ddim yn dominyddu gwrando byd-eang. Youtube yw'r prif gyriant dros hyn, er bod Spotify hefyd yn cyfrannu at y amrywiaeth cerddoriaeth.[50]

Cyfeiriadau golygu

 1. Orlowski, Andrew. "Spotify, DRM and the celestial jukebox". The Register.
 2. Salmon, Chris (16 Ionawr 2009). "Welcome to nirvana". The Guardian. Llundain. Cyrchwyd 28 Ionawr 2009.
 3. Geere, Duncan (15 Medi 2010). "Spotify hits 10 million users and 10 million tracks". Wired UK. Condé Nast Digital. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2011-10-30. Cyrchwyd 15 Ebrill 2011.
 4. "Spotify reaches 2.5 million subscribers". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2013-03-10. Cyrchwyd 15 Mai 2015.
 5. Steve Kovach (14 July 2011). "How Much Does Spotify Cost?". Business Insider. Cyrchwyd 7 July 2013.
 6. "Spotify Technology S.A. Announces Financial Results of Third Quarter 2019". 28 Hydref 2019. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2020-01-27. Cyrchwyd 27 Ionawr 2020.
 7. "Spotify a quota 40 milioni di utenti paganti: 10 milioni negli ultimi sei mesi". 15 Medi 2016. Cyrchwyd 19 Medi 2016. (Eidaleg)
 8. "Spotify now has 70 million subscribers" (yn Saesneg). The Verge. Cyrchwyd 1 Mai 2018.
 9. https://www.youtube.com/watch?v=OClOH2BP4LI
 10. https://www.israelhayom.com/2020/12/03/omer-adam-israels-most-streamed-artist-in-2020/
 11. https://www.youtube.com/watch?v=w6vEE4NxlYw
 12. https://www.world-today-news.com/the-most-listened-to-french-artist-on-spotify/
 13. http://www.slate.com/blogs/browbeat/2011/07/22/spotify_vs_girl_talk_what_is_spotify_s_music_catalog_missing_.html
 14. http://www.guardian.co.uk/music/2009/jan/16/downloading-music-spotify
 15. http://archive.sltrib.com/story.php?ref=/sltrib/lifestyle/52305191-80/spotify-music-songs-service.html
 16. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2018-06-23. Cyrchwyd 2021-09-03.
 17. http://sharemyplaylists.com
 18. http://www.dummies.com/how-to/content/how-to-use-the-spotify-app-lastfm.html
 19. https://www.telegraph.co.uk/technology/5082273/Spotify-to-start-selling-music-downloads.html
 20. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-03-21. Cyrchwyd 3 Medi 2021.
 21. https://www.washingtonpost.com/business/spotify-launces-in-the-us-with-hopes-to-change-the-online-music-industry/2011/07/15/gIQAvN3QMI_story.html
 22. "copi archif". Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2013-01-17. Cyrchwyd 3 Medi 2021.
 23. https://community.spotify.com/t5/Content-Questions/Shutting-down-Line-In/td-p/4557664
 24. Ian Morris (2 Medi 2010). "Sonos hardware to get Spotify access and a lovely iPad app" (yn Saesneg). cNET.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2010-09-06. Cyrchwyd 19 Mawrth 2011.
 25. Spotify News, gol. (24 Ionawr 2011). "Spotify on Squeezebox is now available!". news.spotify.com. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2013-03-10. Cyrchwyd 31 Mai 2016.
 26. Ian Paul (8 Tachwedd 2011). "Spotify App Lands on Windows Phone 7" (yn Saesneg). PC World. Cyrchwyd 31 Mai 2016.
 27. "Website: Background information". press.spotify.com (yn Saesneg). Spotify Press. 18 Mai 2008. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2010-02-12. Cyrchwyd 31 Mai 2016.
 28. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46418036
 29. https://selar.cymru/2019/ail-gan-gan-alffa-yn-croesi-miliwn-ffrwd-spotify/
 30. https://www.bbc.co.uk/cymrufyw/46407322
 31. https://www.youtube.com/watch?v=BR_8U2Xzthk
 32. https://www.youtube.com/watch?v=LXMey9IT7hk
 33. https://www.youtube.com/watch?v=OClOH2BP4LI
 34. https://www.youtube.com/watch?v=muDUlY-kCWc
 35. https://www.youtube.com/watch?v=S668mhrpRRk
 36. https://www.youtube.com/watch?v=fqXpWvEW3ZU
 37. https://www.youtube.com/watch?v=H4t8bi33D4k
 38. "Sebona Fi: Cân Yws Gwynedd yn cael ei ffrydio dros filiwn o weithiau". Newyddion S4C. 24 Gorffennaf 2023.
 39. "Hon di cael ei ffrydio 1m o weithia ar Spotify. 8fed cân Gymraeg i neud". Twitter bersonol Yws Gwynedd. 23 Gorffennaf 2023.
 40. https://www.youtube.com/watch?v=CldPv3-VHmM
 41. https://www.youtube.com/watch?v=H4t8bi33D4k
 42. http://www.ypod.cymru/about/developing-a-welsh-language-podcast-service/
 43. https://open.spotify.com/playlist/0NcBJk5mJKEwCpOdv2jrYP?si=zjyCW-JnQfK-OnUU-FvTTg&dl_branch=1&nd=1
 44. https://selar.cymru/2018/llwyddiant-spotify-yn-arwain-at-albwm-i-alffa/
 45. https://selar.cymru/2018/llwyddiant-spotify-yn-arwain-at-albwm-i-alffa/
 46. https://open.spotify.com/playlist/3eQWTVqtktAQ5ALltHFZcQ
 47. https://www.s4c.cymru/cy/podlediadau/
 48. https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.news.mobile.cymru&hl=en_US&gl=US
 49. http://www.ypod.cymru/about/developing-a-welsh-language-podcast-service/
 50. https://www.rollingstone.com/music/music-features/english-speaking-artists-are-losing-their-grip-on-global-pop-domination-and-youtubes-leading-the-charge-786815/

Dolenni allanol golygu

  Eginyn erthygl sydd uchod am y rhyngrwyd neu'r we fyd-eang. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.