Trigonometreg

Mae trigonometreg (Groeg: τρίγωνον "triongl" + μέτρον "mesur") yn isgangen o fathemateg sy'n delio gyda thrionglau, yn enwedig trionglau ongl sgwâr. Gelwir trigonometreg yn "trig" yn anffurfiol. Mae trigonometreg yn delio gyda'r berthynas rhwng ochrau a'r onglau a'r ffwythiannau trigonometregol sy'n disgrifio'r perthnasau hynny.

Rheolau Syml Trig

Mae gan drigonometreg gymwysiadau mewn mathemateg bur ac mewn mathemateg gymhwysiol, ac ystyrir y ddisgyblaeth hon yn anghenrheidiol o fewn nifer o ganghennau o wyddoniaeth a thechnoleg. Câi ei dysgu mewn ysgolion uwchradd fel naill ai cwrs ar wahân neu fel rhan o gwrs cyn-galcwlws.

Gall yr holl ffwythiannau trigonometregol ongl θ gael eu creu yn geometregol yn nhermau cylch unedol o amgylch O.
Y ffwythiannau sin(x) a cos(x) wedi'u graffio

Hanes TrigonometregGolygu

    Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Gofod metrigGolygu

Mae trigonometreg yn un disgyblaeth oddi fewn i Ofod:

           
Geometreg Trigonometreg Geometreg Gwahaniaethol Topoloeg Geometreg ffractalaidd Theori mesuredd