Crefydd yng Nghymru

Gwlad draddodiadol Gristnogol yw Cymru, â thua 70% o'i phoblogaeth yn cydnabod eu hunain fel Cristnogion. Tan 1920 yr Eglwys Anglicanaidd oedd yr eglwys sefydledig yng Nghymru, ond yn y flwyddyn honno datgysylltwyd yr Eglwys yng Nghymru oddi wrth Eglwys Loegr, yn dilyn dros 60 mlynedd o ymgyrchu gan anghydffurfwyr.

Capel Curig, Eryri

Mae Cristnogaeth ar ei huchaf yng Ngogledd ac ardaloedd gwledig Cymru. Mae bron 20% o Gymry yn disgrifio eu hunain yn anghrefyddol, gyda'r lefelau uchaf yn y De. Mae Islam ar dwf yng Nghymru, yn enwedig yng Nghaerdydd a Chasnewydd, ac mae lleiafrifoedd Bwdhaidd, Hindŵaidd, Iddewig, a Sicaidd yn bodoli, gyda'r mwyafrif o ddilynwyr y crefyddau yma yn byw yn y brifddinas Caerdydd.

Cristnogaeth

golygu

    Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Iddewiaeth

golygu

    Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

    Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu at yr adran hon.

Y Grefydd Bahá'í

golygu

Sefydlwyd y ffydd Bahá'í yng Nghymru ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Erbyn heddiw ceir sawl cymuned Bahá'í yn y wlad gyda'r rhan fwyaf i'w cael yn y de.

Ystadegau Cyfrifiad 2001

golygu

Mae'r tabl isod yn rhoi data Cyfrifiad 2001 ar gyfer crefydd yng Nghymru. Mae'r rhif yn y golofn "Poblogaeth" yn dynodi holl boblogaeth ardal y rhes honno; mae'r rhifau yn y colofnau eraill yn dynodi'r canran o'r boblogaeth a nododd dewis crefydd y golofn honno.[1]

Ardal Poblogaeth Cristnogaeth Bwdhaeth Hindŵaeth Iddewiaeth Islam Siciaeth Crefyddau eraill Dim crefydd Crefydd heb ei nodi
Cymru 2,903,085 71.90 0.19 0.19 0.08 0.75 0.07 0.24 18.53 8.07
Sir Ynys Môn 66,829 79.38 0.13 0.04 0.03 0.13 0.02 0.27 13.55 6.46
Gwynedd 116,843 74.54 0.22 0.10 0.04 0.29 0.02 0.32 16.53 7.94
Conwy 109,596 77.72 0.19 0.09 0.08 0.25 0.02 0.24 14.00 7.43
Sir Ddinbych 93,065 77.81 0.20 0.13 0.07 0.26 0.02 0.17 13.38 7.96
Sir y Fflint 148,594 79.21 0.12 0.06 0.06 0.13 0.02 0.13 12.92 7.34
Wrecsam 128,476 77.30 0.13 0.13 0.04 0.27 0.03 0.10 14.50 7.50
Powys 126,354 74.76 0.28 0.15 0.07 0.12 0.02 0.32 16.54 7.74
Sir Ceredigion 74,941 70.76 0.36 0.08 0.08 0.33 0.04 0.62 19.73 8.00
Sir Benfro 114,131 75.62 0.20 0.10 0.05 0.15 0.02 0.28 15.99 7.59
Sir Gaerfyrddin 172,842 74.58 0.15 0.12 0.05 0.18 0.04 0.31 16.45 8.11
Abertawe 223,301 70.96 0.24 0.13 0.08 0.97 0.07 0.20 19.83 7.52
Castell-nedd Port Talbot 134,468 72.09 0.10 0.08 0.03 0.25 0.09 0.22 19.03 8.11
Pen-y-bont ar Ogwr 128,645 70.21 0.20 0.18 0.03 0.23 0.01 0.27 21.29 7.57
Bro Morgannwg 119,292 73.01 0.19 0.18 0.09 0.40 0.06 0.24 18.65 7.18
Caerdydd 305,353 66.93 0.33 0.78 0.31 3.69 0.30 0.25 18.81 8.60
Rhondda Cynon Taf 231,946 64.93 0.11 0.12 0.03 0.25 0.06 0.23 25.29 8.98
Merthyr Tudful 55,981 69.81 0.11 0.17 0.03 0.25 0.04 0.21 21.00 8.38
Caerffili 169,519 65.84 0.09 0.09 0.03 0.13 0.05 0.20 24.16 9.42
Blaenau Gwent 70,064 64.19 0.12 0.07 0.02 0.22 0.04 0.23 25.08 10.03
Tor-faen 90,949 70.83 0.11 0.08 0.02 0.17 0.05 0.19 20.39 8.16
Sir Fynwy 84,885 74.76 0.17 0.16 0.05 0.15 0.05 0.18 16.69 7.80
Casnewydd 137,011 71.88 0.18 0.17 0.06 2.55 0.06 0.21 16.76 8.13
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 32,609 75.19 0.39 0.49 0.08 0.09 0.01 0.29 16.12 7.34
Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro 22,542 76.00 0.32 0.04 0.10 0.07 0.02 0.34 15.56 7.54
Parc Cenedlaethol Eryri 25,482 76.07 0.20 0.06 0.03 0.12 0.03 0.35 15.33 7.80

Cyfeiriadau

golygu

Dolenni allanol

golygu