Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987 ar 11 Mehefin 1987 i ethol 650 o Aelodau Seneddol i Dŷ'r Cyffredin Y Deyrnas Unedig. Roedd buddugoliaeth y Blaid Geidwadol y trydydd o'r bron o dan arweinyddiaeth 'haearnaidd' Margaret Thatcher. Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd ers i Robert Jenkinson arwain ei blaid yn 1820 i dair buddugoliaeth o'r bron.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1987
               
1983 ←
11 Mehefin 1987
→ 1992

Pob un o'r 650 sedd ar gyfer Tŷ'r Cyffredin.
326 sedd i gael mwyafrif
Nifer a bleidleisiodd 75.3%
  Plaid 1af Ail blaid 3ydd plaid
 
Arweinydd Margaret Thatcher Neil Kinnock David Steel
Y Blaid Ryddfrydol (uchod)
David Owen (SDP)
Plaid Ceidwadwyr Llafur Cynghrair SDP-Rhyddfrydwyr
Arweinydd ers 11 Chwefror 1975 2 Hydref 1983 7 Gorffennaf 1976 (Steel)
21 Mehefin 1983 (Owen)
Sedd yr Arweinydd Finchley Islwyn Tweeddale Ettrick a Lauderdale (Steel)
Plymouth Devonport (Owen)
Seddi tro yma 397 sedd, 42.4% 209 sedd, 27.6% 23 sedd, 25.4%
Seddi a gipiwyd 376 229 22
Newid yn y seddi Decrease21 increase20 Decrease 1
Cyfans. pleidl. 13,760,935 10,029,270 7,341,651
Canran 42.2% 30.8% 22.6%
Tuedd Decrease0.2% increase 3.2% Decrease 2.8%

Y Prif Weinidog cyn yr etholiad

Margaret Thatcher
Ceidwadwyr

Y Prif Weinidog wedi'r etholiad

Margaret Thatcher
Ceidwadwyr

etholiad 1979
etholiad 1983
etholiad 1987
etholiad 1992
etholiad 1997

Trethi isel oedd thema ymgyrch y Ceidwadwyr, gydag economi a byddin gref. Roeddent hefyd yn uchel eu cloch fod diwethdra wedi gostwng o dan 3 miliwn am y tro cyntaf ers 1981 a chwyddiant yn 4% - ei isaf ers 20 mlynedd. Dyma'r blaid roedd y tabloids yn ei chefnogi, yn enwedig y 'Sun', a gynhaliodd ymgyrch gwrth-Lafur am fisoedd cyn yr etholiad, gyda'i phenawdau fel "Why I'm backing Kinnock, by Stalin".

Dychwelodd y Ceidwadwyr i'r Llywodaeth, gyda gostyngiad o 21 sedd yn unig, sef cyfanswm o 376 sedd. 229 oedd gan Llafur, o dan arweinyddiaeth y Cymro gwrth-Gymreig Neil Kinnock.

Crynodeb o'r canlyniadau

golygu
Ring charts of the election results showing popular vote against seats won, coloured in party colours
Y seddi a enillwyd (cylch allanol) yn erbyn nifer o bleidleisiau (cylch mewnol)


Canran y bleidlais
Ceidwadwyr
  
42.3%
Llafur
  
30.8%
Cynghrair SD-Rhyddfrydwyr
  
22.6%
SNP
  
1.3%
Unoliaethwyr Wlster
  
0.9%
Arall
  
2.2%
Seddi yn y Llywodraeth
Ceidwadwyr
  
57.9%
Llafur
  
35.2%
Cynghrair SD-Rhyddfrydwyr
  
3.4%
Unoliaethwyr Wlster
  
1.4%
Arall
  
2.2%

Cyfeiriadau

golygu
1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016