Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2015

Etholiad cyffredin y Deyrnas Unedig, 2015

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2015 ar 7 Mai, 2015 er mwyn ethol Aelod Seneddol ar gyfer pob un o'r 650 sedd yn Nhŷ'r Cyffredin y Deyrnas Unedig, sef prif siambr Senedd y Deyrnas Unedig.[2] Roedd yr etholiad cyffredinol hwn ledled y Deyrnas Unedig.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2015
               
2010 ←
7 Mai 2015 (2015-05-07)
Aelodau Seneddol
→ 2017

Pob un o'r 650 sedd yn y Tŷ'r Cyffredin
326 sedd i gael mwyafrif
Nifer a bleidleisiodd 46,425,386 (66.1%; increase1.3%)
  Plaid 1af Ail blaid
  David Cameron Ed Miliband
Arweinydd David Cameron Ed Miliband
Plaid Ceidwadwyr Llafur
Arweinydd ers 6 Rhagfyr 2005 25 Medi 2010
Sedd yr Arweinydd Witney Gogledd Doncaster
Seddi tro yma 306, 36.1% 258, 29.0%
Seddi cynt 306 258
Seddi a gipiwyd 331 232[1]
Newid yn y seddi increase 25 Decrease 26
Cyfans. pleidl. 11,334,920 9,344,328
Canran 36.9% 30.4%
Tuedd increase 0.8 pwynt increase 1.4 pwynt

  Arall Arall
  Nicola Sturgeon Nick Clegg
Arweinydd Nicola Sturgeon Nick Clegg
Plaid SNP Rhyddfrydwyr Democrataidd
Arweinydd ers 14 Tachwedd 2014 18 Rhagfyr 2007
Sedd yr arweinydd Ni safodd Sheffield Hallam
Etholiad diwethaf 6, 1.7% 57, 23%
Seddi cyn 6 57
Seddau enillwyd 56 8
Nifer bleidleisiodd 1,454,436 2,415,888
Canran 4.7% 7.9%
Swing increase 3.0 pwynt Decrease 15.1 pwynt


Prif Weinidog cyn yr etholiad

David Cameron
Ceidwadwyr

Prf Weinidog wedi'r etholiad

David Cameron
Ceidwadwyr

Cofir am yr etholiad hwn yn bennaf am lwyddiant Blaid Cenedlaethol yr Alban yn cipio 56 o seddau, ac yn ail am leihad yn nifer Aelodau Seneddol y Blaid Lafur a'r Rhyddfrydwyr. Daliodd Plaid Cymru eu gafael yn y tair sedd (12.1% o'r bleidlais), ond ni welwyd ymchwydd fel a fu yn yr Alban.

Yn Ionawr 2015, cyhoeddodd y cwmni arolwg barn Panelbase ganlyniadau eu hymchwiliad gan ragweld Plaid Genedlaethol yr Alban (yr SNP) yn cynyddu nifer eu haelodau Seneddol o 6 i 35; erbyn Ebrill roedd y polau pinio yn amcangyfrif hyd at 50 o seddau.[3][4]

"Etholiad yr Alban"

golygu

Cipiodd yr SNP 50% o'r bleidlais a 56 sedd - 50 yn fwy nag oedd ganddynt yn dilyn Etholiad 2010. Disodlwyd Jim Murphy, arweinydd Plaid Lafur yr Alban gan Kirsten Oswald, wedi 18 mlynedd fel Aelod Seneddol, yn ogystal â Douglas Alexander.[5]

Ymateb Alex Salmond oedd "Scottish lion has roared".

Fis cyn yr etholiad, galwodd un o golofnwyr The Guardian, Jonathan Freeland, yr Etholiad Cyffredinol yn "Etholiad yr Alban", oherwydd yr holl amser a roddwyd i'r Alban gan y pleidiau yn ystod y misoedd a oedd yn arwain at yr etholiad. Mae'n bosibl fod y cynnydd aruthrol hwn yn aelodaeth a thwf yr SNP yn ganlyniad i sawl ffactor: 1. Poblogrwydd Nicola Sturgeon 2. Partneriaeth Llafur / Ceidwadwyr yn Refferendwm annibyniaeth i'r Alban, 2014, gydag aelodau Llafur o'r farn fod Llafur wedi bradychu sosialaeth drwy droi at y Ceidwadwyr 3. Adwaith i ymateb negyddol pleidiau Lloegr e.e. Piers Morgan yn The Sun yn ysgrifennu: "the world’s most dangerous woman that few outside Britain have ever heard of”." neu David Cameron yn trin a thrafod hawliau a phwerau Lloegr yn hytrach na'r Alban.[6]

Cerrig filltir yn arwain at yr etholiad

golygu

Roedd dylanwad Refferendwm annibyniaeth i'r Alban, 2014 yn fawr, yn bennaf oherwydd fod y polau piniwn yn rhagweld nifer helaeth o Aelodau Seneddol yr Plaid Genedlaethol yr Alban (yr 'SNP') yn cael eu hethol - fel adwaith i'r Refferendwm. Sylweddolwyd hefyd fod y frwydr rhwng y ddwy blaid fwyaf - Llafur a'r Ceidwadwyr - yn agos; golyga'r ddau beth yma y gall yr ASau SNP newydd, felly, ffurfio clymblaid gyda Llafur. Hyd yn oed 4 mis cyn yr etholiad daeth hi'n eglur yn y polau piniwn fod y nifer aelodau SNP am godi o 6 i fwy na 40.

Roedd ymateb y Ceidwadwyr i'r posibilrwydd hwn yn negyddol; dywedodd Cameron, ar 20 Mai, mai yn uffern y ffurfiwyd unrhyw glymblaid SNP-Llafur a rhagwelodd y perygl i'r Deyrnas Unedig o gael ASau SNP yr Alban yn rheoli gwledidyddiaeth Lloegr. Cafwyd sylwadau tebyg gan John Major ac eraill. Twt-twtian y fath bartneriaeth wnaeth y Blaid Lafur, ond ni chlowyd y drws yn glep.

Ar 9 Ebrill trodd sylwadau negyddol y Gweinidog Amddiffyn Michael Fallon yn ei wyneb, pan ymosododd ar Milliband; dywedodd fod Milliband wedi rhoi cyllell yng nghefn ei frawd ac y byddai'n rhoi cyllell arall yng nghefn y DU os cytuna gyda'r SNP i ddiddymu arfau niwclear Trident. Hyd yn oed gan rai aelodau Ceidwadol, sylweddolwyd fod sylwadau fel hyn yn gwneud mwy o ddrwg i'r blaid a'i llefarodd nag i'r gwrthrych-darged, a gwelwyd y Ceidwadwyr yn colli llawer o bleidleisiau yn y polau a ddilynodd hyn.

Ar 20 Ebrill cyhoeddwyd maniffesto'r SNP, a oedd yn cynnwys nifer o feysydd y tu allan i'r Alban, gan gynnwys diddymu Trident, canslo 'treth y stafell wely' lleihau ffioedd Lloegr o £9,000 i £6,000, codi 100,000 o dai newydd ym Mhrydain, diddymu gwaith 'oriau sero' a chodi lleiafswm cyflogau. Ar hyd y bedlan, mae'r SNP wedi siarad yn gryf o ran gwario yn hytrach na thoriadau ariannol. Roedd hyn yn ymgais i leddfu ofnau rhai Saeson a gwneud ei phlaid yn fwy derbyniol pe ffurfiwyd clymblaid.

Union wythnos cyn yr etholiad cyhoeddwyd canlyniadau pôl piniwn IPSOS Mori, rhagwelwyd y posibilrwydd y gallai'r SNP ennill pob sedd yn yr Alban: 54% o'r bleidlais.[7]

Etholiad 2001
Etholiad 2005
Etholiad 2010

Dosbarthiad y pleidiau yn Nhy'r Cyffredin o 2015 ymlaen

golygu

Ar ôl i'r 650 canlyniad gael eu cyhoeddi, gwelwyd fod sefyllfa'r pleidiau fel a ganlyn:[8][9]

Plaid Arweinydd Nifer y Pleidleisiau Seddi
Ceidwadwyr David Cameron 11,334,920 (36.9%)
330 (50.8%)
330 / 650
Llafur Ed Miliband 9,344,328 (30.4%)
232 (35.7%)
232 / 650
UKIP Nigel Farage 3,881,129 (12.6%)
1 (0.2%)
1 / 650
Democratiaid Rhyddfrydol Nick Clegg 2,415,888 (7.9%)
8 (1.2%)
8 / 650
Plaid Genedlaethol yr Alban Nicola Sturgeon 1,454,436 (4.7%)
56 (8.6%)
56 / 650
Y Blaid Werdd Natalie Bennett 1,154,562 (3.8%)
1 (0.2%)
1 / 650
Unoliaethwyr Democrataidd Peter Robinson 184,260 (0.6%)
8 (1.2%)
8 / 650
Plaid Cymru Leanne Wood 181,694(0.6%)
3 (0.5%)
3 / 650
Sinn Féin Gerry Adams 176,232 (0.6%)
4 (0.6%)
4 / 650
Plaid Unoliaethol Ulster Mike Nesbitt 114,935 (0.4%)
2 (0.3%)
2 / 650
SDLP Alasdair McDonnell 99,809 (0.3%)
3 (0.5%)
3 / 650
Eraill N/A 349,487 (1.1%)
1 (0.2%)
1 / 650
Y Llefarydd John Bercow 1 (0.2%)
1 / 650

Dosbarthiad y pleidiau yn Nhy'r Cyffredin 2010-15

golygu
Cyswllt Nifer Aelodau Seneddol
(yn union wedi'r etholiad)[10]
6 Mai 2010 7 Mai 2015 1
Ceidwadwyr 306 330 2
Llafur 258 256 2
SNP 6 56
DUP 8 8
Democratiaid Rhyddfrydol 57 8
Sinn Féin 5 3 5 3
  Annibynnol
1 3
Plaid Cymru 3 3
SDLP 3 3
UKIP 0 2
Cynghrair G.I. 1 1
Y Blaid Werdd 1 1
Y Blaid Respect 0 1
  Llefarydd
1 1 4
 Cyfanswm y seddi
650 650
 Mwyafrif gwirioneddol y Llywodraeth 5
83 75
 • ^1 Gweler Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2010 am ychwaneg o wybodaeth parthed tymor 2010-15.
 • ^2 Etholwyd Lindsay Hoyle (Llafur), Eleanor Laing (Ceidwadwyr) a Dawn Primarolo (Llafur) yn Gadeirydd, Is-gadeirydd ac ail Ddirprwy Gadeirydd Ways and Means. Nid ydynt yn ymddiswyddo o'u plaid, ond maent yn rhoi'r gorau i bleidleisio. Caniateir peidleisio i hollti'r ddadl. Nid ydynt ychwaith yn ymwneud â gwleidyddiaeth plaid, nes y daw'n etholiad.
 • ^3 Mae gan Sinn Féin swyddfeydd yn San Steffan, ond maent yn ymatal rhag cymryd rhan yn Nhŷ'r Cyffredin oherwydd nad ydynt yn cydnabod y Frenhines ayb.[11]
 • ^4 Ail-etholiwyd John Bercow i etholaeth Buckingham fel Llefarydd.[12]
 • ^5 Mae 'Mwyafrif gwirioneddol y Llywodraeth' yn cynnwys y Glymblaid Ceidwadwyr / Democratiaid Rhyddfrydol ac yn anwybyddu Aelodau nad ydynt yn pleidleisio (Sinn Féin, y Llefarydd a'i ddirprwyon) a seddi gweigion.

Dadleuon a ddarlledwyd

golygu

Dyma'r ail etholiad cyffredinol lle gwelwyd dadleuon ffurfiol wedi'u trefnu ar y teledu rhwng arweinyddion y prif bleidiau. Yn rhan o'r gyfres o ddadleuon, rhwng gwahanol bleidiau, ar 2 Ebrill, cafwyd dadl a oedd yn cynnwys 7 plaid gan gynnwys tair merch: Nicola Sturgeon (SNP), Natalie Bennett (Y Blaid Werdd) a Leanne Wood (Plais Cymru).[13] Am ryw reswm ni wahoddwyd arweinwyr pleidiau Gogledd Iwerddon, ac mae'r DUP yn ystyried mynd i gyfraith oherwydd hyn.[14] Yn gyffredinol, mae sawl beirniad / gwleidydd wedi awgrymu Nicola Sturgeon oedd y gorau o'r saith a bod y tair merch wedi trawsnewid gwleidyddiaeth gonfensiynol (tair-plaid) drwy'r darllediad.

Roedd y drydedd dadl, a gynhaliwyd ar 16 Ebrill yn cynnwys y "cystadleuwyr" i'r Llywodraeth h.y. heb Cameron a Clegg. Unwaith eto, y sylwadau mwyaf cyffredin oedd mai'r merched a enillodd y ddadl: Wood, Sturgeon a Bennette. Bydd dwy ddadl arall yn dilyn hyn: y naill rhwng Cameron a Miliband a'r llall rhwng Cameron, Miliband a Clegg ble bydd y gwleidyddion yn ateb cwestiynnau'n hytrach nag yn dadlau gyda'i gilydd.

 
Sgrinlun o drydariadau positif Twitter yn ystod y ddadl a gynhalwiyd 2 Ebrill 2015
 

 
Map o etholaethau yn ôl lliw plaid yn ystod y Senedd presennol. Nodyn: Mae Plaid Cymru'n cael eu dangos mewn gwyrdd, eu lliw hanesyddol.

Trosolwg o'r canlyniadau yn ôl plaid

golygu

Ceir rhestr gyflawn o'r canlyniadau ar House of Commons Library General Elections Online.[15] Daw'r canlynol o wefan y BBC:[16]

Plaid Seddau Pleidleisiau
Cyfanswm Enillwyd Collwyd Net Cyfanswm % Newid (%)
  Llafur1 25 1 2 −1 552,473 36.9 +0.6
  Ceidwadwyr 11 3 0 +3 407,813 27.2 +1.1
  UKIP 0 0 0 0 204,330 13.6 +11.2
  Plaid Cymru 3 0 0 0 181,704 12.1 +0.8
  Democratiaid Rhyddfrydol 1 0 2 −2 97,783 6.5 −13.6
  Y Blaid Werdd 0 0 0 0 38,344 2.6 +2.1
  Y Blaid Sosialaidd 0 0 0 0 3,481 0.2 +0.2
  TUSC 0 0 0 0 1,780 0.1 +0.1
  Eraill 0 0 0 0 10,355 0.7 −0.5
Total 40 1,498,063

1 Cyhwysir Llafur a’r Blaid Gydweithredol hefyd yn ffigurau'r Blaid Lafur.

Y Bleidlais Boblogaidd
Llafur
  
36.87%
Ceidwadwyr
  
27.22%
UKIP
  
13.64%
Plaid Cymru
  
12.13%
Dem. Rhyddfrydol
  
6.53%
Y Blaid Werdd
  
2.56%
Eraill
  
1.05%
Seddau
Llafur
  
62.50%
Ceidwadwyr
  
27.50%
Plaid Cymru
  
7.50%
Dem. Rhyddfrydol
  
2.50%

Rhestr o'r ymgeiswyr llwyddiannus

golygu

Mae 40 Etholaeth Seneddol yng Nghymru. Rhestrir yr ymgeiswyr ar eu cyfer isod gyda'r ymgeiswyr llwyddiannus mewn lythrennau bras. Dynodir Aelodau Seneddol oedd yn ail-sefyll i gadw eu seddi gyda *. Yna, yn dilyn, gwelir rhestr o'r ASau a etholwyd yn 2015.

Cod SYG Etholaeth Plaid Cymru Llafur Ceidwadwyr Y Democratiaid Rhyddfrydol
W07000049 Aberafan Duncan Higgitt Stephen Kinnock Edward Yi He Helen Ceri Clarke
W07000058 Aberconwy Dafydd Meurig Mary Wimbury Guto Bebb* Victor Babu
W07000043 Alun a Glannau Dyfrdwy Jacqueline Hurst Mark Tami* Laura Knightly Tudor Jones
W07000057 Arfon Hywel Williams* Alun Pugh Anwen Barry Mohammed Shultan
W07000072 Blaenau Gwent Steffan Lewis Nick Smith* Tracey West Sam Rees
W07000078 Bro Morgannwg Ian Johnson Chris Elmore Alun Cairns*
W07000068 Brycheiniog a Sir Faesyfed Freddy Greaves Matthew Dorrance Chris Davies Roger Williams*
W07000076 Caerffili Wayne David* Aladdin Ayesh
W07000050 Canol Caerdydd Jo Stevens Jenny Willott*
W07000069 Castell-nedd Daniel Thomas Christina Rees Clare Bentley
W07000064 Ceredigion Mike Parker Huw Thomas Mark Williams*
W07000070 Cwm Cynon Cerith Griffiths Ann Clwyd
W07000080 De Caerdydd a Phenarth Stephen Doughty* Nigel Howells
W07000062 De Clwyd Mabon ap Gwynfor Susan Jones* David Nicholls Bruce Roberts
W07000042 Delyn Paul Rowlinson David Hanson* Mark Isherwood Tom Rippeth
W07000061 Dwyfor Meirionnydd Liz Saville Mary Clarke Steve Churchman
W07000048 Dwyrain Abertawe Carolyn Harris Amina Jamal
W07000067 Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Jonathan Edwards* Calum Higgins
W07000055 Dwyrain Casnewydd Jessica Morden* Paul Halliday
W07000060 Dyffryn Clwyd Mair Rowlands James Davies
W07000051 Gogledd Caerdydd Mari Williams Craig Williams
W07000047 Gorllewin Abertawe Geraint Davies* Chris Holley
W07000079 Gorllewin Caerdydd Kevin Brennan* Cadan ap Tomos
W07000066 Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Delyth Evans Simon Hart* Selwyn Runnett
W07000056 Gorllewin Casnewydd Paul Flynn* Ed Townsend
W07000059 Gorllewin Clwyd Marc Jones Gareth Thomas David Jones*
W07000046 Gŵyr Liz Evans Byron Davies Mike Sheehan
W07000077 Islwyn Christopher Evans* Brendan D'Cruz
W07000045 Llanelli Vaughan Williams Nia Griffith* Cen Phillips
W07000063 Maldwyn Glyn Davies* Jane Dodds
W07000071 Merthyr Tudful a Rhymni Gerald Jones Bob Griffin
W07000054 Mynwy Ruth Jones David Davies* Veronica German
W07000074 Ogwr Chris Elmore Gerald Francis
W07000073 Pen-y-bont ar Ogwr Madeleine Moon* Anita Davies
W07000075 Pontypridd Osian Lewis Owen Smith* Mike Powell
W07000065 Preseli Penfro Paul Miller Stephen Crabb*
W07000052 Rhondda Shelley Rees-Owen Chris Bryant* George Summers
W07000053 Torfaen Nick Thomas-Symonds Alison Willott
W07000044 Wrecsam Carrie Harper Ian Lucas* Andrew Atkinson Rob Walsh
W07000041 Ynys Môn John Rowlands Albert Owen* Michelle Willis Mark Rosenthal

Rhestr o'r ASau a etholwyd yn Etholiad 2015

golygu
AS Etholaeth Plaid Yn yr etholaeth ers
Bebb, GutoGuto Bebb Aberconwy Y Blaid Geidwadol 2010
Brennan, KevinKevin Brennan Gorllewin Caerdydd Y Blaid Lafur 2001
Bryant, ChrisChris Bryant Rhondda Y Blaid Lafur 2001
Cairns, AlunAlun Cairns Bro Morgannwg Y Blaid Geidwadol 2010
Clwyd, AnnAnn Clwyd Cwm Cynon Y Blaid Lafur Is-etholiad 1984
Crabb, StephenStephen Crabb Preseli Penfro Y Blaid Geidwadol 2005
David, WayneWayne David Caerffili Y Blaid Lafur 2001
Davies, ByronByron Davies Gŵyr Y Blaid Geidwadol 2015
Davies, ChristopherChristopher Davies Brycheiniog a Sir Faesyfed Y Blaid Geidwadol 2015
Davies, DavidDavid Davies Mynwy Y Blaid Geidwadol 2005
Davies, GeraintGeraint Davies Gorllewin Abertawe Y Blaid Lafur 2010
Davies, GlynGlyn Davies Maldwyn Y Blaid Geidwadol 2010
Davies, JamesJames Davies Dyffryn Clwyd Y Blaid Geidwadol 2015
Doughty, StephenStephen Doughty De Caerdydd a Phenarth Y Blaid Lafur Is-etholiad 2012
Edwards, JonathanJonathan Edwards Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Plaid Cymru 2010
Evans, ChrisChris Evans Islwyn Y Blaid Lafur 2010
Flynn, PaulPaul Flynn Gorllewin Casnewydd Y Blaid Lafur 1987
Kinnock, StephenStephen Kinnock Aberafan Y Blaid Lafur 2015
Griffith, NiaNia Griffith Llanelli Y Blaid Lafur 2005
Rees, ChristinaChristina Rees Castell-nedd Y Blaid Lafur 2015
Hanson, DavidDavid Hanson Delyn Y Blaid Lafur 1992
Hart, SimonSimon Hart Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Y Blaid Geidwadol 2010
Jones, GeraldGerald Jones Merthyr Tudful a Rhymni Y Blaid Lafur 2015
Irranca-Davies, HuwHuw Irranca-Davies Ogwr Y Blaid Lafur Is-etholiad 2002
Harris, CarolynCarolyn Harris Dwyrain Abertawe Y Blaid Lafur 2015
Jones, DavidDavid Jones Gorllewin Clwyd Y Blaid Geidwadol 2005
Jones, SusanSusan Jones De Clwyd Y Blaid Lafur 2010
Saville-Roberts, LizLiz Saville-Roberts Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru 2015
Lucas, IanIan Lucas Wrecsam Y Blaid Lafur 2001
Moon, MadeleineMadeleine Moon Pen-y-bont ar Ogwr Y Blaid Lafur 2005
Morden, JessicaJessica Morden Casnewydd Y Blaid Lafur 2005
Thomas-Symonds, NickNick Thomas-Symonds Torfaen Y Blaid Lafur 2015
Owen, AlbertAlbert Owen Ynys Môn Y Blaid Lafur 2001
Smith, NickNick Smith Blaenau Gwent Y Blaid Lafur 2010
SmithOwen Smith Pontypridd Y Blaid Lafur 2010
Stevens, JoJo Stevens Canol Caerdydd Y Blaid Lafur 2015
Tami, MarkMark Tami Alun a Glannau Dyfrdwy Y Blaid Lafur 2001
Williams, CraigCraig Williams Gogledd Caerdydd Y Blaid Geidwadol 2015
Williams, HywelHywel Williams Arfon Plaid Cymru 2001
Williams, MarkMark Williams Ceredigion Y Democratiaid Rhyddfrydol 2005
 
2005
2005  
 
2010
2010 
 
2015
2015 

Yr Alban

golygu
Etholiadau Cyffredinol yn yr Alban
 
2005
2005  
 
2010
2010 
 
2015
2015 

Cyfeiriadau

golygu
 1. "Live election results". BBC. 8 Mai 2015. Cyrchwyd 8 Mai 2015.
 2. "General election timetable 2015". Senedd y Deyrnas Unedig. Cyrchwyd 10 Awst, 2014. Check date values in: |accessdate= (help)
 3. www.heraldscotland.com; adalwyd 18 Ionawr 2015
 4. Adroddiad yn y Guardian On-line; dyddiedig 23 Ebrill 2015; As expectations remained high of a hung Parliament with a contingent of as many as 50 SNP MPs after May 7, Ms Sturgeon was asked on BBC2’s Newsnight whether her party would be ready to prop up a Labour government if the party had fewer seats than the Conservatives. adalwyd 26 Ebrill 2015
 5. Y Daily Record; pennawd - Election 2015: Jim Murphy loses grip on East Renfrewshire as Kirsten Oswald wins seat for SNP; adalwyd 8 Mai 2015
 6. Jonathan Freeland; The Guardian; Dydd Sadwrn 25 Ebrill 2015; tudalen 35.
 7. Gwefan news.stv.tv Archifwyd 2015-05-01 yn y Peiriant Wayback.; adalwyd 01 Mai 2015
 8. "Live UK election results". The Guardian. Cyrchwyd 8 Mai 2015.
 9. "Election 2015 results". BBC. Cyrchwyd 8 Mai 2015.
 10. "Sefyllfa Gyfoes y Pleidiau". Parliament.gov. Cyrchwyd 21 Tachwedd 2014.
 11. Walker, Aileen; Wood, Ellen (14 Chwefror 2000). "The Parliamentary Oath" (PDF). House of Commons Library. Cyrchwyd 6 November 2010. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 12. "Election 2010: Results: Buckingham". BBC News. 7 Mai 2010. t. 29. Cyrchwyd 9 Mai 2010.
 13. "Will There Be Election Debates In 2015, And Who Will Fight Them?". Cyrchwyd 7 Ionawr 2013.
 14. "BBC News - TV election debates: DUP to seek judicial review of BBC's decision". BBC News. Cyrchwyd 7 Mawrth 2015.
 15. "May 2015 results for Wales". General Elections Online. House of Commons Library. Archifwyd o'r gwreiddiol ar 2016-08-17. Cyrchwyd 2 Medi 2015.
 16. "Results of the 2015 General Election in Wales – Election 2015 – BBC News". BBC News (yn Saesneg). Cyrchwyd 3 Ionawr 2016.
1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016