Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997 ar 1 Mai 1997. Canlyniad yr etholiad oedd newid llywodraeth am y tro cyntaf ers deunaw mlynedd, gyda'r Blaid Lafur dan arweiniad Tony Blair yn ennill mwyafrif mawr dros y Blaid Geidwadol dan arweiniad John Major. Enillodd Llafur 66% o'r seddau yn Nhy'r Cyffredin, gyda mwyafrif o 179, eu mwyafrif mwyaf erioed. Collodd y Ceidwadwyr bob sedd oedd ganddynt tu allan i Loegr, ac roedd eu cyfanswm o seddau yr isaf ers dyddiau Dug Wellington. Collodd nifer o wleidyddion amlwg y blaid eu seddau, yn cynnwys Michael Portillo, Malcolm Rifkind, Michael Forsyth, William Waldegrave, Edwina Currie, Norman Lamont a David Mellor. Enillodd y Democratiaid Rhyddfrydol y nifer uchaf o seddau iddynt hwy neu'r Rhyddfrydwr eu hennill ers dyddiau David Lloyd George.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997
               
1992 ←
1 Mai 1997
→ 2001

Pob un o'r 659 sedd yn y Tŷ Cyffredin.
Nifer a bleidleisiodd 71.3%
  Plaid 1af Ail blaid 3ydd plaid
 
Arweinydd Tony Blair John Major Paddy Ashdown
Plaid Llafur Ceidwadwyr Democratiaid Rhyddfrydol
Arweinydd ers 21 Gorffennaf 1994 28 Tachwedd 1990 16 Gorffennaf 1988
Sedd yr Arweinydd Sedgefield Huntingdon Yeovil
Seddi tro yma 271 sedd, 34.4% 336 sedd, 41.9% 20 sedd, 17.8%
Seddi cynt 271 343 18
Seddi a gipiwyd 418 165 46
Newid yn y seddi increase145* Decrease178*
Cyfans. pleidl. 13,518,167 9,600,943 5,242,947
Canran 43.2% 30.7% 16.8%
Tuedd increase8.8 Decrease11.2 Decrease1.0

Mae'r lliwiau'n dynodi'r pleidiau llwyddiannus.
Ni chynhwyswyd Gogledd Iwerddon

* Newidiwyd y ffiniau ^ Nid yw'r rhifau yma'n cynnwys Y Llefarydd


PM cyn yr etholiad

John Major
Ceidwadwyr

PW wedi'r etholiad

Tony Blair
Llafur

Yng Nghymru cadwodd Plaid Cymru eu gafael ar eu pedair sedd, tra gadawyd y Ceidwadwyr heb unrhyw sedd yng Nghymru. Yn yr Alban enillodd Plaid Genedlaethol yr Alban dair sedd i ddyblu eu nifer o seddau i 6. Pleidleisiodd 31,286,284 (71.2%).

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1997
Plaid Seddi Etholiadau %
Plaid Lafur
418
13,518,167
43.2
Plaid Geidwadol
165
9,600,943
30.7
Democratiaid Rhyddfrydol
46
5,242,947
16.8
Plaid Unoliaethol Ulster
10
258,349
0.8
Plaid Genedlaethol yr Alban
6
621,550
2.0
Plaid Cymru
4
161,030
0.5
SDLP
3
190,814
0.6
Sinn Fein
2
126,921
0.4
Plaid yr Unoliaethwyr Democrataidd
2
107,348
0.3
Unoliaethwyr y DU
1
12,817
0.1
Llefarydd
1
23,969
0.1
Annibynnol
1
64,482
0.1

Cymru golygu

 
Dosraniad y seddi yng Nghymru; 1997.

Cyfeiriadau golygu

1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016