Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979

Cynhaliwyd Etholiad Cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979 ar 3 Mai 1979 er mwyn ethol 635 Aelod Seneddol i Dŷ'r Arglwyddi.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979
               
Hydref 1974 ←
3 Mai 1979
→ 1983

Nifer a bleidleisiodd 76%
  Plaid 1af Ail blaid 3ydd plaid
 
Arweinydd Margaret Thatcher James Callaghan David Steel
Plaid Ceidwadwyr Llafur Rhyddfrydwyr
Arweinydd ers 11 Chwefror 1975 5 Ebrill 1976 7 Gorffennaf 1976
Sedd yr Arweinydd Finchley Cardiff South East Roxburgh, Selkirk a Peebles
Seddi tro yma 277 sedd, 35.8% 319 sedd, 39.2% 13 sedd, 18.3%
Seddi a gipiwyd 339 269 11
Newid yn y seddi increase 62 Decrease 50 Decrease 2
Cyfans. pleidl. 13,697,923 11,532,218 4,313,804
Canran 43.9% 36.9% 13.8%
Tuedd increase 8.1% Decrease 2.3% Decrease 4.5%

PM cyn yr etholiad

James Callaghan
Llafur

Y Prif Weinidog wedi'r etholiad

Margaret Thatcher
Ceidwadwyr

Yn y senedd flaenorol roedd James Callaghan a'r Blaid Lafur wedi colli ei mwyafrif seneddol. Gwnaeth Callaghan gytundeb gyda'r Rhyddfrydwyr ac Unoliaethwyr Wlster ynghyd â Phlaid Genedlaethol yr Alban a Phlaid Cymru fel y gall barhau mewn grym. Erbyn Mawrth 1979 roedd wedi colli cefnogaeth a chafwyd pleidlais o ddiffyg hyder. Collodd o un bleidlais er i dri aelod Plaid Cymru: Gwynfor Evans, Dafydd Elis Thomas a Dafydd Wigley ei gefnogi.

Daeth Margaret Thatcher yn Brif Weinidog ar ôl ennill yr etholiad. Roedd gan y Ceidwadwyr 339 o seddi yn Nhŷ'r Cyffredin a chafodd Llafur 269. Cafwyd gogwydd o 5.2% i'r Ceidwadwyr, y mwyaf ers Etholiad Cyffredinol 1945. Yng Nghymru collodd y Rhyddfrydwyr ddwy sedd a chollodd Gwynfor Evans ei sedd yng Nghaerfyrddin; yn yr Alban collodd Plaid Genedlaethol yr Alban naw sedd.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1979
Plaid Seddi Etholiadau %
Plaid Geidwadol
339
13,697,923
43.9
Plaid Lafur
269
11,532,218
36.9
Plaid Ryddfrydol
11
4,313,804
13.8
Plaid Genedlaethol yr Alban
2
504,259
1.6
Plaid Undeb Ulster
5
254,578
0.8
Plaid Cymru
2
132,544
0.4
Social Democratic a Labour Party
2
126,325
0.4
Democratic Unionist Party
3
70,795
0.2
United Ulster Unionist Party
1
39,856
0.1
Ulster Unionist Annibynnol
1
36,989
0.1
Llafur Annibynnol
1
27,953
0.1
1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016