Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001

Cynhaliwyd Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001 ar ddydd Iau 7 Mehefin 2001 i ethol 659 o Aelodau Seneddol i Dŷ Cyffredin y Deyrnas Unedig, sef îs-dŷ Senedd y Deyrnas Unedig. Disgrifiwyd yr etholiad fel 'tirlithriad gwleidyddol' o ran y Blaid Lafur gan y cyfryngau gan iddynt gael eu hail-ethol gyda chanran uchel iawn o Aelodau Llafur yn cymryd eu seddau a cholli dim ond 5 sedd. Dim ond 59.4% o'r etholaeth a bleidleisiodd, fodd bynnag, o'i gymharu â 71.3% yn yr etholiad blaenorol. yn dilyn yr etholiad fe etholwyd Tony Blair i'w ail dymor fel Prif Weinidog - y tro cyntaf i hyn ddigwydd yn nhermau'r Blaid Lafur.

Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001
               
1997 ←
7 Mehefin 2001
→ 2005

Roedd pob un o'r 659 sedd i Dŷ'r Cyffredin yn yr etholiad hon.
330 sedd i gael mwyafrif
Nifer a bleidleisiodd 59.4%
  Plaid 1af Ail blaid 3ydd plaid
 
Arweinydd Tony Blair William Hague Charles Kennedy
Plaid Llafur Ceidwadwyr Democratiaid Rhyddfrydol
Arweinydd ers 21 Gorffennaf 1994 19 Mehefin 1997 9 Awst 1999
Sedd yr Arweinydd Sedgefield Richmond Ross, Skye ac Inverness West
Seddi tro yma 418 sedd, 43.2% 165 sedd 30.7% 46 sedd, 16.8%
Seddi a gipiwyd 413 166 52
Newid yn y seddi Decrease5 increase1 increase6
Cyfans. pleidl. 10,724,953 8,357,615 4,814,321
Canran 40.7% 31.7% 18.3%
Tuedd Decrease2.5% increase1% increase1.5%


PM cyn yr etholiad

Tony Blair
Llafur

PW wedi'r etholiad

Tony Blair
Llafur

Etholiad 1992
Etholiad 1997
Etholiad 2005
Etholiad 2010
Ring charts of the election results showing popular vote against seats won, coloured in party colours
Y seddi a enillwyd yn yr etholiad (cylch allanol) yn erbyn nifer y pleidleisiau (cylch mewnol).

Crynodeb Canlyniadau'r Etholiad

golygu
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 2001
Plaid Seddi Enillion Colliadau Ennill/Colli Net Seddi % Pleidleisiau % Pleidleisiau ±%
  Llafur 413 2 8 −6 62.5 40.7 10,724,953 −2.5%
  Ceidwadwyr 166 9 8 +1 25.2 31.7 8,357,615 +1.0%
  Democratiaid Rhyddfrydol 52 8 2 +6 7.9 18.3 4,814,321 +1.5%
  Plaid Genedlaethol yr Alban 5 0 1 −1 0.8 1.8 464,314 −0.2%
  Plaid Annibyniaeth y DU 0 0 0 0 0.0 1.5 390,563 1.2%
  Plaid Unoliaethol Ulster 6 1 5 −4 0.9 0.8 216,839 0.0%
  Plaid Cymru 4 1 1 0 0.6 0.7 195,893 +0.2%
  Plaid Unoliaethol Democrataidd 5 3 0 +3 0.8 0.7 181,999 +0.4%
  Sinn Féin 4 2 0 +2 0.6 0.7 175,933 +0.3%
  Sosialiaid Democrataidd a Llafur 3 0 0 0 0.5 0.6 169,865 0.0%
  Gwyrdd 0 0 0 0 0.0 0.6 166,477 +0.3%
  Annibynnol 0 0 1 −1 0.0 0.4 97,070 +0.3%
  Plaid Sosialaidd yr Alban 0 0 0 0 0.0 0.3 72,516 N/A
  Y Gynghrair Sosialaidd (Lloegr) 0 0 0 0 0.0 0.2 57,553 N/A
  Llafur Sosialaidd 0 0 0 0 0.0 0.2 57,288 0.0%
  BNP 0 0 0 0 0.0 0.2 47,129 +0.1%
  Plaid Cynghrair Gog. Iwerddon 0 0 0 0 0.0 0.1 28,999 −0.1%
  Health Concern 1 1 0 +1 0.2 0.1 28,487 N/A
  Rhyddfrydol 0 0 0 0 0.0 0.1 13,685 0.0%
  Plaid Unoliaethol y DU 0 0 1 −1 0.0 0.1 13,509 +0.1%
  Prolife Alliance 0 0 0 0 0.0 0.0 9,453 −0.1%
  Legalise Cannabis 0 0 0 0 0.0 0.0 8,677 N/A
  Cyfiawnder y Bobl 0 0 0 0 0.0 0.0 7,443 N/A
  Monster Raving Loony 0 0 0 0 0.0 0.0 6,655 0.0%
  Plaid Unoliaethol Blaengar 0 0 0 0 0.0 0.0 4,781 0.0%
  Mebyon Kernow 0 0 0 0 0.0 0.0 3,199 0.0%
  Northern Ireland Women's Coalition 0 0 0 0 0.0 0.0 2,968 0.0%
  Plaid Unoliaethol yr Alban (modern) 0 0 0 0 0.0 0.0 2,728 N/A
  Rock 'n' Roll Loony Party 0 0 0 0 0.0 0.0 2,634 N/A
  British National Front 0 0 0 0 0.0 0.0 2,484 0.0%
  Plaid y Gweithwyr (Iwerddon) 0 0 0 0 0.0 0.0 2,352 0.0%
  Trethdalwyr Castell-nedd Port Talbot 0 0 0 0 0.0 0.0 1,960 N/A
  Plaid Unoliaethol Gog. Iwerddon 0 0 0 0 0.0 0.0 1,794 N/A
  Sosialiaid (Lloegr a Chymru) 0 0 0 0 0.0 0.0 1,454 0.0%
  Diwygiad 2000 0 0 0 0 0.0 0.0 1,418 N/A
  Ynys Wyth 0 0 0 0 0.0 0.0 1,164 N/A
  Mwslim 0 0 0 0 0.0 0.0 1,150 N/A
  Plaid Gomiwnyddol Prydain 0 0 0 0 0.0 0.0 1,003 0.0%
  New Britain Party 0 0 0 0 0.0 0.0 888 0.0%
  Free Party 0 0 0 0 0.0 0.0 832 N/A
  Left Alliance 0 0 0 0 0.0 0.0 770 N/A
  New Millennium Bean Party 0 0 0 0 0.0 0.0 727 N/A
  Chwyldroadol y Gweithwyr (DU) 0 0 0 0 0.0 0.0 607 0.0%
  Tatton 0 0 0 0 0.0 0.0 505 N/A
 
Dosraniad y seddi yng Nghymru; 2001.
1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016