Etholiadau cyffredinol y Deyrnas Unedig

Dyma restr o etholiadau cyffredinol yn y Deyrnas Unedig ers y cyntaf ym 1802. Etholwyd Aelodau Senedd 1801-1802 i'r rhagflaenydd, sef Senedd Prydain Fawr a Senedd Iwerddon, cyn iddynt gael eu cyfuno i greu Senedd y Deyrnas Unedig, felly nid yw'r Senedd hwnnw wedi ei gynnwys yn y rhestr isod. Ar gyfer canlyniadau is-etholiadau, gweler rhestr is-etholiadau y Deyrnas Unedig. Am wybodaeth cyffredinol gweler Etholiadau'r Deyrnas Unedig.

Canlyniadau'r etholiadau golygu

Roedd yr hawl i bleidleisio yn gyfyngedig iawn pan sefydlwyd Teyrnas Unedig Prydain Fawr ym 1801.

Etholiad Dyddiad Prif Weinidog(ion) Plaid Mwyafrif
1802 (AS) 22 Gorffennaf 1802 Henry Addington
William Pitt
Arglwydd Grenville
Ceidwadol
Ceidwadol (Pittite a oedd yn galw ei hun yn Chwig)
Chwig
...
1806 (AS) 17 Tachwedd 1806 Arglwydd Grenville
Dug Portland
Chwig
Ceidwadol (Pittite a oedd yn galw ei hun yn Chwig)
...
1807 (AS) 22 Mehefin 1807 The Dug Portland
Spencer Perceval
Iarll Lerpwl
Ceidwadol (Pittite a oedd yn galw ei hun yn Chwig)
Ceidwadol
Ceidwadol
...
1812 (AS) 24 Tachwedd 1812 Iarll Lerpwl Ceidwadol ...
1818 (AS) 4 Awst 1818 Iarll Lerpwl Ceidwadol ...
1820 (AS) 16 Ionawr 1821 Iarll Lerpwl Ceidwadol ...
1826 (AS) 19 Mehefin 1826 Iarll Lerpwl
George Canning
Isiarll Goderich
Dug Wellington
Ceidwadol
Ceidwadol
Ceidwadol
Ceidwadol
...
1830 (AS) 9 Awst 1830 The Dug Wellington
Iarll Grey
Ceidwadol
Chwig
...
1831 (AS) 25 Gorffennaf 1831 Iarll Grey Chwig 136
Ar y pwynt hwn, roddodd Deddf Diwygio 1932 y bleidlais i oedolion
gwrywaidd oedd â eiddo, a di-etholfreinio bron yr holl bwrdeistrefi drwg.
1832 (AS) 29 Ionawr 1833 Iarll Grey
Isiarll Melbourne
The Dug Wellington
Syr Robert Peel
Chwig
Chwig
Ceidwadol
Ceidwadol
225 (L)
-308 (C)
1835 (AS) 19 Chwefror 1835 Syr Robert Peel
Isiarll Melbourne
Ceidwadol
Chwig
-113 (C)
113 (L)
1837 (AS) 15 Tachwedd 1837 Isiarll Melbourne Chwig 29
1841 (AS) 19 Awst 1841 Syr Robert Peel Ceidwadol 77
1847 (AS) 9 Awst 1847 Arglwydd John Russell Chwig −72
1852 (AS) 4 Tachwedd 1852 Iarll Derby
Iarll Aberdeen
Ceidwadol
Peelite
7
1857 (AS) 30 Ebrill 1857 Isiarll Palmerston Ryddfrydol 100
1859 (AS) 31 Mai 1859 Isiarll Palmerston Ryddfrydol 59
1865 (AS) 1 Chwefror 1866 Iarll Russell
Iarll Derby
Benjamin Disraeli
Liberal
Ceidwadol
Ceidwadol
81
Ar y pwynt hwn, ehangodd Deddf Diwygio 1867 y bleidlais,
a di-etholfreinio nifer o fwrdeistrefi bychain.
1868 (AS) 10 Rhagfyr 1868 William Ewart Gladstone Ryddfrydol 115
1874 (AS) 5 Mawrth 1874 Benjamin Disraeli Ceidwadol 49
1880 (AS) 29 Ebrill 1880 William Ewart Gladstone Ryddfrydol 51
Ar y pwynt hwn, ymestynodd Deddf Cynyrchiolaeth y bobl 1884 etholfraint bwrdeistrefol 1867 i'r siroedd
gan gynyddu'r etholaeth i tua 5,500,000 o ddynion.
1885 (AS) 12 Ionawr 1886 Ardalydd Salisbury
William Ewart Gladstone
Ceidwadol
Liberal
−172
1886 (AS) 5 Awst 1886 Ardalydd Salisbury Ceidwadol 116
1892 (AS) 4 Awst 1892 William Ewart Gladstone
Iarll Rosebery
Ryddfrydol −126
1895 (AS) 12 Awst 1895 The Marquess of Salisbury Ceidwadol 153
1900 (AS) 3 Rhagfyr 1900 Ardalydd Salisbury
Arthur Balfour
Ceidwadol 135
1906 (AS) 13 Chwefror 1906 Syr Henry Campbell-Bannerman
Herbert Henry Asquith
Ryddfrydol 129
Ionawr 1910 (AS) 15 Chwefror 1910 Herbert Henry Asquith Ryddfrydol −122
Rhagfyr 1910 (AS) 31 Ionawr 1911 Herbert Henry Asquith
David Lloyd George
Ryddfrydol −126
Ar y pwynt hwn, roddodd Deddf Cynyrchiolaeth y bobl 1918 pleidlais cyffredinol
i'r holl ddynion drost 21 oed, a'r holl ferched drost 30 oed.
1918 (AS) 14 Rhagfyr 1918 David Lloyd George Ryddfrydol (Llywodraeth glymblaid) 238
1922 (AS) 15 Tachwedd 1922 Andrew Bonar Law
Stanley Baldwin
Ceidwadol 74
1923 (AS) 6 Rhagfyr 1923 James Ramsay MacDonald Llafur −98
1924 (AS) 29 Hydref 1924 Stanley Baldwin Ceidwadol 210
Ar y pwynt hwn, roddodd Deddf Cynyrchiolaeth y bobl 1928 pleidlais cyffredinol
i'r holl boblogaeth drost 21 oed.
1929 (AS) 30 Mai 1929 James Ramsay MacDonald Llafur −42
1931 (AS) 27 Hydref 1931 James Ramsay MacDonald Llafur Cenedlaethol (Llywodraeth Cenedlaethol) 492
1935 (AS) 14 Tachwedd 1935 Stanley Baldwin
Neville Chamberlain
Winston Churchill
Winston Churchill
Ceidwadol (Llywodraeth Cenedlaethol)
Ceidwadol (Llywodraeth Cenedlaethol)
Ceidwadol (Wartime Coalition)
Ceidwadol (Llywodraeth Cenedlaethol)
242
242
609
242
1945 (AS) 5 Gorffennaf 1945 Clement Attlee Llafur 146
Ar y pwynt hwn, diddymodd Deddf Cynyrchiolaeth y bobl 1948 pleidleisio lluosog, etholaethau prifysgol a'r ychydig iawn o etholaethau gyda dau aelod a oedd yn dal i fodoli.
1950 (AS) 23 Chwefror 1950 Clement Attlee Llafur 5
1951 (AS) 25 Hydref 1951 Syr Winston Churchill Ceidwadol 17
1955 (AS) 26 Mai 1955 Syr Anthony Eden
Harold Macmillan
Ceidwadol 54
1959 (AS) 8 Hydref 1959 Harold Macmillan
Alec Douglas-Home
Ceidwadol 100
1964 (AS) 15 Hydref 1964 Harold Wilson Llafur 4
1966 (AS) 31 Mawrth 1966 Harold Wilson Llafur 96
Ar y pwynt hwn, roddodd Deddf Cynyrchiolaeth y bobl 1969 y bleidlais
i'r holl boblogaeth drost 18 oed.
1970 (AS) 18 Mehefin 1970 Edward Heath Ceidwadol 31
Chwefror 1974 (AS) 28 Chwefror 1974 Harold Wilson Llafur −33
Hydref 1974 (AS) 10 Hydref 1974 Harold Wilson
James Callaghan
Llafur 3
1979 (AS) 3 Mai 1979 Margaret Thatcher Ceidwadol 43
1983 (AS) 9 Mehefin 1983 Margaret Thatcher Ceidwadol 144
1987 (AS) 11 Mehefin 1987 Margaret Thatcher
John Major
Ceidwadol 102
1992 (AS) 9 Ebrill 1992 John Major Ceidwadol 21
1997 (AS) 1 Mai 1997 Tony Blair Llafur 179
2001 (AS) 7 Mehefin 2001 Tony Blair Llafur 167
2005 (AS) 5 Mai 2005 Tony Blair
Gordon Brown
Llafur 66
2010 (AS) 6 Mai 2010 David Cameron Ceidwadol (Llywodraeth glymblaid) 78
Wedi hyn pasiwyd y Ddeddf Seneddau Tymor Sefydlog 2011. Cynhelir etholiadau bob 5 mlynedd o hyn ymlaen, heblaw bod pleidlais seneddol. Cyn hyn, galwyd etholiad ar unrhyw bryd y dymunir gan y Prif Weinidog.
2015 (AS) 7 Mai 2015 David Cameron
Theresa May
Ceidwadol 12

Graff o'r pleidiau golygu

 
     Ceidwadwyr      Eraill      Rhyddfrydwyr      Llafur

Noder: Mae mwyafrif negyddol yn golygu y bu clymblaid (neu senedd lleiafrifol) yn dilyn yr etholiad. Er enghraifft, yn etholiad 1929, roedd Llafur 42 sedd yn fyr o ffurfio mwyafrif, ac felly rhestrir eu mwyafrif fel −42.

Cymru golygu

1801 cyfethol | 1802 | 1806 | 1807 | 1812 | 1818 | 1820 | 1826 | 1830 | 1831 | 1832 | 1835 | 1837 | 1841 | 1847 | 1852 | 1857 | 1859 | 1865 | 1868 | 1874 | 1880 | 1885 | 1886 | 1892 | 1895 | 1900 | 1906 | 1910 (Ion) | 1910 (Rhag) | 1918 | 1922 | 1923 | 1924 | 1929 | 1931 | 1935 | 1945 | 1950 | 1951 | 1955 | 1959 | 1964 | 1966 | 1970 | 1974 (Chwe) | 1974 (Hyd) | 1979 | 1983 | 1987 | 1992 | 1997 | 2001 | 2005 | 2010 | 2015 | 2017 | 2019 | 2024
Refferenda y Deyrnas Unedig
1975 | 2011 | 2016