Rhestr planhigion bwytadwy

Gellygen ac eirinen wlanog

Ffrwythau golygu

Prif: Ffrwyth

Llysiau golygu

Prif: Llysieuyn

Planhigion sydd yn cynnwys siwgr neu starts golygu

Perlysiau golygu

Gweler hefyd:

Sbeisiau golygu

Prif: Sbeis

Cnau golygu

Prif: Cneuen

Grawnau golygu

Prif: Grawn

Gweler hefyd: Grawnfwyd

Gwymon golygu

Planhigion a defnyddir i wneud diodydd golygu

Planhigion a defnyddir i gynhyrchu olew golygu

Gweler hefyd golygu