Rhestr planhigion bwytadwy

Gellygen ac eirinen wlanog

Ffrwythau Golygu

Prif: Ffrwyth

Llysiau Golygu

Prif: Llysieuyn

Planhigion sydd yn cynnwys siwgr neu starts Golygu

Perlysiau Golygu

Gweler hefyd:

Sbeisiau Golygu

Prif: Sbeis

Cnau Golygu

Prif: Cneuen

Grawnau Golygu

Prif: Grawn

Gweler hefyd: Grawnfwyd

Gwymon Golygu

Planhigion a defnyddir i wneud diodydd Golygu

Planhigion a defnyddir i gynhyrchu olew Golygu

Gweler hefyd Golygu