Ffeministiaeth

(Ailgyfeiriad o Feministiaeth)

Mudiadau gwleidyddol, celfyddydol, ac economeg sy'n ceisio hawliau a chydraddoldeb i ferched ydy ffeministiaeth. Mae'r hawliau hyn yn cynnwys yr hawl i gael eu cynnwys a'u gwarchod gan y gyfraith o fewn cymdeithas, o fewn byd y gyfraith, busnes, addysg. Gellir edrych arno fel rhan neu ymsetyniad o hawliau dynol.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn Dhaka, Bangladesh, 8 Mawrth 2005, a drefnir yn flynyddol gan Undeb Llafur Rhyngwladol Gweithwyr Benywaidd Bangladesh.
Marwolaeth Emily Davidson, wedi iddi neidio o flaen ceffyl Brenin Siôr V yn 1913.

Dros y blynyddoedd defnyddiwyd llawer o ymgyrchoedd gwahanol ac ymfflamychol i newid yr ogwydd tuag at gydraddoldeb. Gall y gair "ffeminist" gyfeirio at berson o'r naill ryw neu'r llall, sy'n credu mewn daliadau ffeministiaeth.

Cerrig milltir pwysig yng Nghymru

golygu

Darllen pellach

golygu
  • Cochrane, Kira (gol.). Women of the Revolution: Forty Years of Feminism (Llundain, Guardian Books, 2010).
  • Millett, Kate. Sexual Politics (1970)
  • Saul, Jennifer Mather. Feminism: Issues and Arguments (Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen 2003).
  • Scholz, Sally J. Feminism: A Beginner's Guide (Oneworld, 2010).
  • Walters, Margaret. Feminism: A Very Short Introduction (Rhydychen, Gwasg Prifysgol Rhydychen, 2005).

Gweler hefyd

golygu

Cyfeiriadau

golygu