Islwyn (etholaeth Senedd Cymru)

etholaeth Senedd Cymru
Am y defnydd arall o'r enw Islwyn gweler yma.
Islwyn
Etholaeth Senedd Cymru
Lleoliad Islwyn o fewn Dwyrain De Cymru
Math: Senedd Cymru
Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Creu: 1999
AS presennol: Rhianon Passmore (Llafur)
AS (DU) presennol: Chris Evans (Llafur)


Etholaeth Senedd Cymru yw Islwyn. Mae'n ethol un Aelod Cynulliad trwy bleidlais cyntaf heibio i'r postyn ac yn un o wyth etholaeth yn Rhanbarth etholaethol Dwyrain De Cymru, sy'n ethol pedwar AC ychwanegol. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yn y Senedd yw Rhianon Passmore (Llafur).

Crëwyd yr etholaeth yn 1999 ar gyfer yr etholiad cyntaf i'r Cynulliad Cenedlaethol, gan fabywsiadu'r un ffiniau ag etholaeth seneddol Islwyn. Gorwedda'n gyfangwbl o fewn sir gadwedig Gwent.

Yr Aelod Cynulliad cyntaf dros etholaeth Islwyn oedd Brian Hancock (Plaid Cymru). Irene James (Plaid Lafur) oedd AC Islwyn rhwng 2003 a 2011.

Aelodau Cynulliad golygu

Etholiadau golygu

Etholiadau yn y 2010au golygu

Etholiad Cynulliad 2016: Islwyn[1]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Rhianon Passmore 10,050 45 −12.9
Plaid Annibyniaeth y DU Joe Smyth 4,944 22.2 +22.2
Plaid Cymru Lyn Ackerman 4,349 19.5 −2.2
Ceidwadwyr Paul Williams 1,775 8 −4
Democratiaid Rhyddfrydol Matthew Kidner 597 2.7 −0.4
Gwyrdd Katy Beddoe 594 2.7 +2.7
Mwyafrif 5,106
Y nifer a bleidleisiodd 40.8 +2.5
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cynulliad 2011: Islwyn[2]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Gwyn R Price 12,116 57.9 +20.2
Plaid Cymru Steffan Lewis 4,527 21.7 +0.1
Ceidwadwyr David Chipp 2,497 11.9 +4.3
BNP Peter Whalley 1,115 5.3
Democratiaid Rhyddfrydol Tom Sullivan 653 3.1 −1.7
Mwyafrif 7,589 36.3 +26.9
Y nifer a bleidleisiodd 20,908 38.3 −4.7
Llafur yn cadw Gogwydd +10.1

Canlyniadau Etholiad 2007 golygu

Etholiad Cynulliad 2007: Islwyn[3]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Irene James 8,883 37.7 -18.2
Annibynnol Kevin Etheridge 6,665 28.3 +28.3
Plaid Cymru Alan Pritchard 5,084 21.6 +2.7
Ceidwadwyr Paul Williams 1,797 7.6 -1.5
Democratiaid Rhyddfrydol Mark Maguire 1,135 4.8 -1.3
Mwyafrif 2,218 9.4 -27.6
Y nifer a bleidleisiodd 23,564 43.0 +3.6
Llafur yn cadw Gogwydd -23.3

Canlyniad etholiad 2003 golygu

Etholiad Cynulliad 2003: Islwyn[4]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Irene James 11,246 55.2 +16.1
Plaid Cymru Brian Hancock 3,926 19.3 −22.7
Tinker Against the Assembly Paul Taylor 2,201 10.8 '
Ceidwadwyr Terri-Anne Matthews 1,848 9.1 +2.1
Democratiaid Rhyddfrydol Huw Price 1,268 6.2 −3.6
Mwyafrif 7,320 35.7
Y nifer a bleidleisiodd 20,489 39.6 −7.7
Llafur yn disodli Plaid Cymru Gogwydd 19.4

Canlynid etholiad 1999 golygu

Etholiad Cynulliad 1999: Islwyn [5]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Plaid Cymru Brian Hancock 10042 42%
Llafur Shane Williams 9438 39%
Democratiaid Rhyddfrydol Caroline Bennett 2351 10%
Ceidwadwyr Chris Stevens 1621 7%
Y Blaid Sosialaidd Unedig Ian Thomas 475 2%
Mwyafrif 604 2.6
Y nifer a bleidleisiodd 23927
Plaid Cymru yn cipio etholaeth newydd

Cyfeiriadau golygu

  1. Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
  2. "Wales elections > Islwyn". BBC News. 6 Mai 2011.
  3. Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 2007 - Dydd Iau, 3 Mai 2007 [1] adalwyd 16 Ebrill 2016
  4. National Assembly for Wales Results 1999 - 2003 [2] adalwyd 16 Ebrill 2016
  5. Canlyniadau'r etholiad ar gyfer Islwyn Etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru (Etholaeth) 1999 - Dydd Iau, 6 Mai 1999 [3] adalwyd 16 Ebrill 2016
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)