Canolbarth a Gorllewin Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Canolbarth a Gorllewin Cymru
Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru
Crewyd
1999
Cynrychiolaeth cyfoes
Plaid Cymru 4 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Ceidwadwyr 4 ASau
Llafur 3 ASau
Rhyddfrydwyr 1 AS
Etholaethau seneddol Cymru
1. Brycheiniog a Sir Faesyfed
2. Ceredigion
3. Dwyfor Meirionnydd
4. Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
5. Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
6. Llanelli
7. Maldwyn
8. Preseli Penfro
Siroedd cadwedig Cymru
Dyfed
Gwynedd (rhan)
Powys

Mae Canolbarth a Gorllewin Cymru yn rhanbarth etholiadol Senedd Cymru.

Aelodau

golygu
Plaid Enw
Ceidwadwyr Nick Bourne
Ceidwadwyr Glyn Davies
Llafur Alun Michael
Plaid Cymru Cynog Dafis
Plaid Enw
Ceidwadwyr Nick Bourne
Ceidwadwyr Glyn Davies
Ceidwadwyr Lisa Francis
Plaid Cymru Helen Mary Jones
Plaid Enw
Ceidwadwyr Nick Bourne
Llafur Alun Davies
Plaid Cymru Nerys Evans
Llafur Joyce Watson
Plaid Enw
Plaid Cymru Simon Thomas
Llafur Rebecca Evans
Democratiaid Rhyddfrydol William Powell
Llafur Joyce Watson
Plaid Enw Nodiadau
Plaid Cymru Simon Thomas Ymddiswyddodd Thomas a gafodd ei disodli gan Helen Mary Jones
Llafur Eluned Morgan
UKIP Neil Hamilton
Llafur Joyce Watson
Plaid Enw
Llafur Eluned Morgan
Llafur Joyce Watson
Plaid Cymru Cefin Campbell
Democratiaid Rhyddfrydol Jane Dodds

Etholaethau

golygu
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)