Dwyrain De Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Dwyrain De Cymru
Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru
Dwyrain De Cymru yng nghyd destun Cymru gyfan
Crewyd
1999
Y gynrychiolaeth gyfredol
Llafur 7 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Ceidwadwyr 2 ASau
Plaid Cymru 2 ASau
Etholaethau
1. Blaenau Gwent
2. Caerffili
3. Dwyrain Casnewydd
4. Gorllewin Casnewydd
5. Islwyn
6. Merthyr Tudful a Rhymni
7. Mynwy
8.Torfaen
Siroedd cadwedig
Gwent
Morgannwg Ganol (rhan)

Mae Dwyrain De Cymru yn rhanbarth etholiadol Senedd Cymru.

Aelodau Rhanbarthol

golygu
Tymor Etholiad AC/ AS AC/ AS AC/ AS AC/ AS
1af 1999 Phil Williams

(PC)

Jocelyn Davies

(PC)

William Graham

(Ceid)

Mike German

(D. Rhydd)

2il 2003 Laura Anne Jones

(Ceid)

3ydd 2007 Mohammad Asghar

(PC)

(wedyn Ceid)

2009
2010 Veronica German

(D. Rhydd)

4th 2011 Lindsay Whittle

(PC)

5th 2016 Mark Reckless

(UKIP)

(wedyn Ceid, ANN, BREX, Diddymu)

David Rowlands

(UKIP)

(Wedyn BREX, ANN)

Steffan Lewis

(PC)

2017
2019 Delyth Jewell

(PC)

2020 Laura Anne Jones

(Ceid)

6th 2021 Natasha Asghar

(Ceid)

Peredur Owen Griffiths

(PC)

Etholaethau

golygu
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)