Gorllewin De Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Gorllewin De Cymru
Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru
Gorllewin De Cymru yng nghyd destun Cymru gyfan
Crewyd
1999
Y gynrychiolaeth gyfredol
Llafur 7 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Plaid Cymru 2 ASau
Ceidwadwyr 2 ASau
Etholaethau
1. Aberafan
2. Castell-nedd
3. Dwyrain Abertawe
4. Gorllewin Abertawe
5. Gŵyr
6. Ogwr
7. Pen-y-bont ar Ogwr
Siroedd cadwedig
Morgannwg Ganol (rhan)
De Morgannwg (rhan)
Gorllewin Morgannwg

Mae Gorllewin De Cymru yn ranbarth etholiadol Senedd Cymru.

Aelodau Rhanbarthol

golygu
Tymor Etholiad AC / AS AC / AS AC / AS AC / AS
1af 1999 Peter Black

(D.Rhydd)

Alun Cairns

(Ceid)

Dai Lloyd

(PC)

Janet Davies

(PC)

2il 2003
3ydd 2007 Bethan Sayed

(PC)

4th 2011 Suzy Davies

(Ceid)

Byron Davies

(Ceid)

2015 Altaf Hussain

(Ceid)

5th 2016 Caroline Jones

(UKIP)

(wedyn ANN, BREX, Ind)

Dai Lloyd

(PC)

2018
2019
2020
6th 2021 Tom Giffard

(Ceid)

Altaf Hussain

(Ceid)

Sioned Williams

(PC)

Luke Fletcher

(PC)

Etholaethau

golygu
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)