Adeiladau rhestredig Gradd I Powys

Dyma restr o adeiliadau rhestredig Gradd I ym Mhowys. Gradd I yw'r radd uchaf ar gyfer adeiladau hanesyddol yng Nghymru a Lloegr; ystyrir yr adeiladau hyn i fod o ddiddordeb arbennig.

Capel Maesyronnen
Comin Wikimedia
Comin Wikimedia
Mae gan Gomin Wikimedia
gyfryngau sy'n berthnasol i:
Enw Cymuned Rhif Cadw
Eglwys Sant Silin Llansilin 638
Gorthwr Castell Bronllys Bronllys 6616
Eglwys Santes Ellyw Talgarth 6622
Porthdy Porth-Amel Fawr Talgarth 6641
Trefecca Fawr Talgarth 6653
Hen Wernyfed Gwernyfed 6654
Eglwys Sant Issui Dyffryn Grwyne 6687
Pont Llangynidr Llangynidr
Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin
6694
20677
Eglwys Dewi Sant Llanddew 6730
Eglwys Sant Mathew, Llandefalle Felin Fach 6731
Eglwys Sant Bilo, Llanfilo Felin Fach 6742
Treberfydd Llangors 6757
Eglwys Sant Cynog, Defynnog Maescar 6774
Abercamlais, gan gynnwys Dovecote Cottage Trallong 6785
Eglwys Dewi Sant Llywel 6792
Y Tŵr, Sgethrog Tal-y-bont ar Wysg 6800
Pen-pont Trallong 6802
Tŷ Newton Aberhonddu 6803
Pont ar Wysg Aberhonddu 6815
Capel ac adfeilion hen eglwys y brodordy, Coleg Crist Aberhonddu 6826
Tŵr Elai, Castell Aberhonddu Aberhonddu 6849
Adfeilion Neuadd Fawr Castell Aberhonddu Aberhonddu 6851
Eglwys Gadeiriol Aberhonddu Aberhonddu 6998
Canondy a festrïoedd, Eglwys Gadeiriol Aberhonddu Aberhonddu 7002
Cabidyldy, tŷ'r offeiriad a'r deondy, Eglwys Gadeiriol Aberhonddu Aberhonddu 7003
Porthdy Porth-Mawr Crucywel 7158
Adfeilion Castell Crucywel Crucywel 7192
Pont Crucywel Crucywel
Llangatwg
7237
20716
Castell y Gelli Gandryll Y Gelli Gandryll 7405
Theatr Adelina Patti, Craig-y-nos Tawe Uchaf 7492
Castell Dolforwyn Llandysul 7550
Eglwys Sant Mihangel a'r Holl Angylion Ceri 7558
Pont Llandrinio Llandrinio 7614
Eglwys Santes Melangell, Pennant Melangell Llangynog 7634
Eglwys Sant Tysilio a'r Santes Fair Meifod 7646
Castell Powys Y Trallwng 7746
Porth yr Ardalydd, Castell Powys Y Trallwng 7747
Wal frics y tu chefn i'r Teras Uchaf, gerddi Castell Powys Y Trallwng 7748
Eglwys y Santes Fair Y Trallwng 7776
Eglwys Sant Aelhaearn Cegidfa 7866
Eglwys yr Holl Saint, Tal-y-bont Trewern 7902
Castell Trefaldwyn Trefaldwyn 7947
Eglwys Sant Nicolas Trefaldwyn 7950
Rhif 16, Teras y Ffowndri Llanidloes 8253
Hen Neuadd y Farchnad Llanidloes 8317
Senedd-dy Owain Glyn Dŵr Machynlleth 8429
Neuadd Leighton Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan 8663
Yr Hen Ficerdy Y Clas-ar-Wy 8734
Capel Maesyronnen Y Clas-ar-Wy 8756
Eglwys y Santes Fair Llanfair Llythynwg 8774
Eglwys Dewi Sant Glascwm 8780
Eglwys Sant Mihangel, Llanfihangel Dyffryn Arwy Llanfair Llythynwg 8782
Bryndraenog Bugeildy 8792
Eglwys Sant Cewydd Diserth a Threcoed 8806
Eglwys Sant Andreas Llanandras 8830
Eglwys Santes Fair Fadlen, Beddfa Llangynllo 9122
Tŷ Monaughty Llangynllo 9126
Eglwys Sant Steffan Pencraig 9131
Argae Llyn Llanwddyn Llanwddyn 15621
Tŵr hidlo Llyn Llanwddyn Llanwddyn 15622
Teras yr adardy, gerddi Castell Powys Y Trallwng 16775
Teras yr orendy, gerddi Castell Powys Y Trallwng 16776
"Apple Slope Terrace", gerddi Castell Powys Y Trallwng 16777
Porth allanol Castell Powys Y Trallwng 16781
Asgell y neuadd ddawns, Castell Powys Y Trallwng 16782
Bwthyn y drws nesaf at Gapel Maesyronnen Y Clas-ar-Wy 17220
Tŵr Neuadd Leighton Ffordun gyda Thre'r-llai a Threlystan 19523
Tŷ Mawr Castell Caereinion 20509
Llys Tretŵr Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin 20656
Castell Tretŵr Llanfihangel Cwm Du gyda Bwlch a Chathedin 20656