Rhestr aelodau seneddol Cymru 1710–1713

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd Prydain Fawr rhwng Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1710 hyd Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1713[1]

Robert Harley tua 1710
Edward Harley

John Barlow, Sir Benfro

Yr Anrh. Henry Bertie, Biwmares

Owen Brigstocke, Aberteifi o 1712

Yr Is-iarll Bulkeley, Ynys Môn

Syr John Conway, Bwrdeistrefi Fflint

William Griffith, Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon

James Gunter, Sir Fynwy o 1712

Edward Harley, Bwrdeistref Maesyfed o 1711

Robert Harley, Bwrdeistref Maesyfed hyd 1711

Thomas Harley, Sir Faesyfed

Edward Jeffreys, Aberhonddu

Robert Jones, Sir Forgannwg

Syr Humphrey Mackworth, Ceredigion

Syr Richard Myddleton Sir Ddinbych

John Laugharne, Hwlffordd

John Meyrick, Aberteifi hyd 1712

Clayton Milborne, Bwrdeistrefi Sir Fynwy

John Morgan, Sir Fynwy

Syr Roger Mostyn, Sir y Fflint

Syr Arthur Owen, Penfro

Syr Thomas Powell, Sir Gaerfyrddin

John Pugh, Bwrdeistref Trefaldwyn

John Roberts, Bwrdeistrefi Dinbych

Syr Edward Stradling, Bt, Caerdydd

Richard Vaughan, Meirionnydd

Richard Vaughan, Bwrdeistref Caerfyrddin

Syr John Wynn, 5ed Barwnig, Caernarfon

Syr Edward Williams, Sir Frycheiniog

Thomas Windsor, Sir Fynwy hyd 1712

Cyfeiriadau

golygu

̼