Rhestr aelodau seneddol Cymru 2015-2017

Dyma restr o Aelodau Seneddol (ASau) etholwyd i'r Ty'r Cyffredin dros etholaethau yng Nghymru i'r hanner canfed a chwech Senedd o'r Y Deyrnas Gyfunol (2015 -2017).

Rhestr aelodau seneddol Cymru 2015-2017


Mae'r lliwiau ar y map yn dangos aelodaeth plaid yr AS ymhob etholaeth.

Mae'n cynnwys ASau etholwyd yn etholiad cyffredinol 2015, gynhaliwyd ar 7 Mai 2015, a'r rhai a etholwyd mewn is-etholiadau.

Mae'r rhestr wedi ei drefnu yn ôl enw'r AS, a mae ASau wnaeth ddim wasanaethu drwy gydol y cyfnod seneddol wedi eu italeiddio. Mae ASau newydd a etholwyd ers yr etholiad cyffredinol wedi eu nodi ar waelod y dudalen.

Cyfansoddiad presennol

golygu
Plaid Aelodau[1]
Llafur 25
Ceidwadwyr 11
Plaid Cymru 3
Y Democratiaid Rhyddfrydol 1
 Cyfanswm 40
Enw Etholaeth Plaid Etholwyd gyntaf
Bebb, GutoGuto Bebb Aberconwy Ceidwadwyr 2010
Bryant, ChrisChris Bryant Rhondda Llafur 2001
Cairns, AlunAlun Cairns Bro Morgannwg Ceidwadwyr 2010
Clwyd, AnnAnn Clwyd Cwm Cynon Llafur Is-etholiad 1984
Crabb, StephenStephen Crabb Preseli Penfro Ceidwadwyr 2005
David, WayneWayne David Caerffili Llafur 2001
Davies, ByronByron Davies Gŵyr Ceidwadwyr 2015
Davies, ChristopherChristopher Davies Brycheiniog a Sir Faesyfed Ceidwadwyr 2015
Davies, DavidDavid Davies Mynwy Ceidwadwyr 2005
Davies, GeraintGeraint Davies Gorllewin Abertawe Llafur/Cydweithredol 2010
Davies, GlynGlyn Davies Maldwyn Ceidwadwyr 2010
Davies, JamesJames Davies Dyffryn Clwyd Ceidwadwyr 2015
Doughty, StephenStephen Doughty De Caerdydd a Phenarth Llafur/Cydweithredol Is-etholiad 2012
Edwards, JonathanJonathan Edwards Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Plaid Cymru 2010
Evans, ChrisChris Evans Islwyn Llafur/Cydweithredol 2010
Flynn, PaulPaul Flynn Gorllewin Casnewydd Llafur 1987
Kinnock, StephenStephen Kinnock Aberafan Llafur 2015
Griffith, NiaNia Griffith Llanelli Llafur 2005
Rees, ChristinaChristina Rees Castell-Nedd Llafur 2015
Hanson, DavidDavid Hanson Delyn Llafur 1992
Hart, SimonSimon Hart Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Ceidwadwyr 2010
Jones, GeraldGerald Jones Merthyr Tudful a Rhymni Llafur 2015
Irranca-Davies, HuwHuw Irranca-Davies Ogwr Llafur Is-etholiad 2002 - Is-etholiad 2016
Harris, CarolynCarolyn Harris Dwyrain Abertawe Llafur 2015
Jones, DavidDavid Jones Gorllewin Clwyd Ceidwadwyr 2005
Jones, SusanSusan Jones De Clwyd Llafur 2010
Saville-Roberts, LizLiz Saville-Roberts Dwyfor Meirionnydd Plaid Cymru 2015
Lucas, IanIan Lucas Wrecsam Llafur 2001
Moon, MadeleineMadeleine Moon Pen-y-bont ar Ogwr Llafur 2005
Morden, JessicaJessica Morden Dwyrain Casnewydd Llafur 2005
Thomas-Symonds, NickNick Thomas-Symonds Torfaen Llafur 2015
Owen, AlbertAlbert Owen Ynys Môn Llafur 2001
Smith, NickNick Smith Blaenau Gwent Llafur 2010
Smith, OwenOwen Smith Pontypridd Llafur 2010
Stevens, JoJo Stevens Canol Caerdydd Llafur 2015
Tami, MarkMark Tami Alun a Glannau Dyfrdwy Llafur 2001
Williams, CraigCraig Williams Gogledd Caerdydd Ceidwadwyr 2015
Williams, HywelHywel Williams Arfon Plaid Cymru 2001
Williams, MarkMark Williams Ceredigion Y Democratiaid Rhyddfrydol 2005
Chris Elmore Ogwr Llafur Is-etholiad 2016

Is-etholiadau

golygu

Bu un isetholiad yn ystod cyfnod y Senedd pan ymddeolodd Huw Irranca-Davies er mwyn cystadlu am sedd Cynulliad. Etholwyd Chris Elmore (Llafur) fel olynnydd iddo.

Cyfeiriadau

golygu
  1. "Election 2015: Best Welsh Tory election for 30 years". BBC News.