Rhestr aelodau seneddol Cymru 1707–1708

Dyma restr o Aelodau Seneddol a gyfetholwyd i Senedd Prydain Fawr 1707 hyd Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1708[1][2]'

Anne, Brenhines Prydain Fawr adeg uno seneddau Lloegr a'r Alban

Syr John Aubrey, Bt, Caerdydd

Yr Anrh. Henry Bertie, Biwmares

Thomas Bulkeley, Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon

Richard Bulkeley, 4ydd Is-iarll Bulkeley, Ynys Môn

Syr John Conway, Sir y Fflint

Robert Harley, Bwrdeistref Maesyfed

Thomas Harley, Sir Faesyfed

Syr Jeffrey Jeffreys, Aberhonddu

John Laugharne, Hwlffordd

Thomas Mansel, Barwn 1af Mansel, Sir Forgannwg

Charles Mason, Bwrdeistref Trefaldwyn

John Meyrick, Penfro

Syr Roger Mostyn, Bwrdeistrefi Fflint

John Morgan Sir Fynwy

Syr Richard Myddleton Sir Ddinbych

Syr Hugh Owen, Sir Benfro

Syr Thomas Powell, Bwrdeistrefi Sir Fynwy

John Pugh, Ceredigion

Lewis Pryse, Aberteifi

Griffith Rice, Sir Gaerfyrddin

William Robinson, Bwrdeistrefi Dinbych

Richard Vaughan, Meirionnydd

Richard Vaughan, Bwrdeistref Caerfyrddin

Syr Edward Williams, Sir Frycheiniog

Syr Hopton Williams, Sir Fynwy

Syr John Wynn, 5ed Barwnig, Sir Gaernarfon

Cyfeiriadau golygu

̼