Rhestr aelodau seneddol Cymru 1859-1865

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd y Deyrnas Unedig rhwng Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1859 ac Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1865[1]

Richard Grosvenor
Lieutenant Colonel Poulett Somerset
Cerflyn Henry Hussey Vivian, Barwn Abertawe yn Abertawe
Enw Etholaeth Plaid
Crawshay Bailey Bwrdeistrefi Sir Fynwy Ceidwadol
Henry Austin Bruce Merthyr Tudful Rhyddfrydol
Is Iarll Emlyn (hyd 1861) Sir Benfro Ceidwadol
James Frederick Crichton-Stuart Caerdydd Rhyddfrydol
Lewis Llewelyn Dillwyn Abertawe Rhyddfrydol
Edward Douglas-Pennant Sir Gaernarfon Ceidwadol
Richard Green-Price (o 1863) Bwrdeistref Maesyfed Rhyddfrydol
Richard Grosvenor (o 1861) Sir y Fflint Rhyddfrydol
John Hanmer Bwrdeistrefi Fflint Rhyddfrydol
John Samuel Willes Johnson (o 1861 i 1863) Bwrdeistref Trefaldwyn Ceidwadol
David Jones Sir Gaerfyrddin Ceidwadol
George Cornewall Lewis (hyd 1863) Bwrdeistref Maesyfed Rhyddfrydol
Townshend Mainwaring Bwrdeistrefi Dinbych Ceidwadol
Charles Octavius Swinnerton Morgan Sir Fynwy Ceidwadol
Thomas Lloyd-Mostyn (hyd 1861) Sir y Fflint Rhyddfrydol
Godfrey Morgan Sir Frycheiniog Ceidwadol
David Morris (hyd 1864) Bwrdeistref Caerfyrddin Rhyddfrydol
William Morris (o1864) Bwrdeistref Caerfyrddin Rhyddfrydol
Robert Myddelton-Biddulph Sir Ddinbych Rhyddfrydol
Hugh Owen Owen (o 1861) Penfro Ceidwadol
John Owen (hyd 1861) Penfro Ceidwadol
George Lort Phillips (o 1861) Sir Benfro Ceidwadol
John Henry Phillips Hwlffordd Ceidwadol
William Thomas Rowland Powell Ceredigion Ceidwadol
Edward Lewis Pryse Aberteifi Rhyddfrydol
David Pugh Dwyrain Caerfyrddin Rhyddfrydol
David Pugh (hyd 1861) Bwrdeistref Trefaldwyn Ceidwadol
Edward Arthur Somerset (hyd 1859) Sir Fynwy Ceidwadol
Poulett George Henry Somerset (o 1859) Sir Fynwy Ceidwadol
William Owen Stanley Biwmares Rhyddfrydol
Charles Hanbury-Tracy (o 1863) Bwrdeistref Trefaldwyn Rhyddfrydol
Christopher Rice Mansel Talbot Sir Forgannwg Rhyddfrydol
Syr John Walsh Sir Faesyfed Ceidwadol
John Lloyd Vaughan Watkins Aberhonddu Rhyddfrydol
Henry Hussey Vivian Sir Forgannwg Rhyddfrydol
Richard Bulkeley Williams-Bulkeley Sir Fôn Rhyddfrydol
Charles Watkin Williams-Wynn (o 1862) Sir Drefaldwyn Ceidwadol
Herbert Watkin Williams-Wynn (hyd 1862) Sir Drefaldwyn Ceidwadol
Syr Watkin Williams-Wynn Sir Ddinbych Ceidwadol
Charles Wynne Bwrdeistrefi Caernarfon Ceidwadol
William Watkin Edward Wynne Sir Feirionnydd Ceidwadol

Cyfeiriadau golygu

  1. James, Arnold J a Thomas, John E. Wales at Westminster - A History of the Parliamentry Representation of Wales 1800-1979 Gwasg Gomer 1981 ISBN 0 85088 684 8

̼