Ynys Môn (etholaeth seneddol)

etholaeth seneddol
Ynys Môn
Etholaeth Sir
Ynys Môn yn siroedd Cymru
Creu: 1545
Math: Tŷ'r Cyffredin
AS presennol: Virginia Crosbie (Ceidwadwyr)

Etholaethau seneddol yw Ynys Môn, sy'n danfon un cynrychiolydd o'r etholaeth i Senedd San Steffan. Yr Aelod Seneddol cyfredol yw Virginia Crosbie (Ceidwadwyr).

Dewiswyd Megan Lloyd George i sefyll yn etholiad cyffredinol 1929 yn dilyn cryn ddylawad gan ei rhieni ar y dewis. Cafodd 13,181 pleidlais gyda mwyafrif o 5,618 yn erbyn yr ymgeisydd Llafur, William Edwards. Hi oedd y ddynes gyntaf i'w hethol yn Aelod Seneddol dros etholaeth Gymreig. Ni safodd Llafur yn etholiad 1931 ac fe gadwodd Megan y sedd (fel y gwnaeth yn 1935) er i Lafur ymladd y sedd y flwyddyn honno.

Ynys Môn yw'r unig etholaeth yng Nghymru i gael ei chynyrchioli yn San Steffan gan bedair plaid wahanol yn ystod yr 20g. Daliodd Megan Lloyd George y sedd dros y Rhyddfrydwyr o 1929 hyd 1951, yna trechwyd hi gan Cledwyn Hughes dros y Blaid Lafur o 1951 hyd 1979; enillodd Keith Best y sedd dros y Ceidwadwyr o 1979 hyd 1987 a Ieuan Wyn Jones dros Blaid Cymru o 1987 hyd 2001.

Mae gan etholaeth Ynys Môn ar gyfer y Cynulliad yr un ffiniau daearyddol.

Aelodau Seneddol

golygu

1542 - 1831

golygu
Blwyddyn Aelod
1545 William Bulkeley
1547 William Bulkeley
1549 Syr Richard Bulkeley
1553 (Maw) Lewis ab Owain ap Meurig
1553 (Hyd) William Lewis
1554 (Ebr) Syr Richard Bulkeley
1554 (Tach) Syr Richard Bulkeley
1555 William Lewis
1558/1559 Rowland ap Meredydd
1562/3 Richard Bulkeley
1571 Syr Richard Bulkeley
1572 Lewis ab Owain ap Meurig
1584 Owen Holland
1586 Syr Henry Bagenal
1588 Richard Bulkeley (III)
1593 William Glynne
1597 Hugh Hughes
1601 Thomas Holland
1604 Syr Richard Bulkeley
1614 Syr Richard Bulkeley
1621 Richard Williams
1624 John Mostyn
1625 Syr Sackville Trevor
1626 Richard Bulkeley (IV)
1628 Richard Bulkeley (IV)
1639–1640 dim senedd
1640–1644 John Bodvel
1646–1648 Richard Wood
1648-165 dim cynrychiolydd
1654–1655 Col. George Twisleton
William Foxwist
1656–1658 Col. George Twisleton
Griffith Bodwrda
1659 Col. George Twisleton
1660 (Ebr) Yr Is-iarll Bulkeley
1661 Nicholas Bagenal
1679 (Chwe) Henry Bulkeley
(Awst) 1679 Richard Bulkeley
1685 Yr Is-iarll Bulkeley
1689 Thomas Bulkeley
1690 Yr Is-iarll Bulkeley
1704 Yr Is-iarll Bulkeley
1715 Owen Meyrick
1722 Yr Is-iarll Bulkeley
1725 Hugh Williams
1734 Syr Nicholas Bayly
1741 John Owen
1747 Syr Nicholas Bayly
1761 Owen Meyrick
1770 Syr Nicholas Bayly
1774 Yr Is-iarll Bulkeley
1784 Nicholas Bayly
1790 William Paget
1794 Syr Arthur Paget
1807 Berkeley Paget
1820 Iarll Uxbridge

ASau ers 1832

golygu
Etholiad Aelod PLaid
1832 Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley Chwig
1837 William Owen Stanley Rhyddfrydol
1847 Syr Richard Williams-Bulkeley Rhyddfrydol
1868 Richard Davies Rhyddfrydol
1886 Thomas Lewis Rhyddfrydol
1895 Syr Ellis Jones Ellis-Griffith Rhyddfrydol
1918 Syr Owen Thomas Llafur
1923 Syr Robert Thomas Rhyddfrydol
1929 Megan Lloyd George Rhyddfrydol
1951 Cledwyn Hughes Llafur
1979 Keith Best Ceidwadol
1987 Ieuan Wyn Jones Plaid Cymru
2001 Albert Owen Llafur
2019 Virginia Crosbie Ceidwadol

Etholiadau

golygu

Canlyniadau Etholiadau yn y 2010au

golygu
Etholiad cyffredinol 2019: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Virginia Crosbie 12,959 35.5 +7.7
Llafur Mary Roberts 10,991 30.1 -11.8
Plaid Cymru Aled ap Dafydd 10,418 28.5 +1.1
Plaid Brexit Helen Jenner 2,184 6.0 +6.0
Mwyafrif 1,968
Y nifer a bleidleisiodd 51,925 70.4 -0.2
Ceidwadwyr yn disodli Llafur Gogwydd
Etholiad cyffredinol 2017: Etholaeth: Ynys Môn[1]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Albert Owen 15,643 41.9 +10.7
Ceidwadwyr Tomos Davies 10,384 27.8 +6.6
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones 10,237 27.4 -3.1
Plaid Annibyniaeth y DU James Turner 624 1.7 -13.0
Democratiaid Rhyddfrydol Sarah Jackson 479 1.3 -0.9
Mwyafrif 5,259 14.1 +13.4
Y nifer a bleidleisiodd 37,367 70.6
Llafur yn cadw Gogwydd 2.06
Etholiad cyffredinol 2015: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Albert Owen 10,871 31.1 −2.2
Plaid Cymru John Rowlands 10,642 30.5 +4.3
Ceidwadwyr Michelle Willis 7,393 21.2 −1.3
Plaid Annibyniaeth y DU Nathan Gill 5,121 14.7 +11.2
Democratiaid Rhyddfrydol Mark Geoffrey Thomas Rosenthal 751 2.2 −5.4
Llafur Sosialaidd Liz Screen 148 0.4 N/A
Mwyafrif 229 0.7 −6.4
Y nifer a bleidleisiodd 34,926 69.9 +1.1
Llafur yn cadw Gogwydd −3.2
Etholiad cyffredinol 2010: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Albert Owen 11,490 33.4 -1.3
Plaid Cymru Dylan Rees 9,029 26.2 -4.9
Ceidwadwyr Anthony Ridge-Newman 7,744 22.5 +11.4
Democratiaid Rhyddfrydol Matt Wood 2,592 7.5 +0.7
Annibynnol Peter Rogers 2,225 6.5 +6.5
Plaid Annibyniaeth y DU Elaine Gill 1,201 3.5 +2.5
Plaid Gristionogol David Owen 163 0.5 +0.5
Mwyafrif 2,461 7.1
Y nifer a bleidleisiodd 34,444 68.8 +1.3
Llafur yn cadw Gogwydd +1.8

Etholiadau yn y 2000au

golygu
Etholiad cyffredinol 2005: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Albert Owen 12,278 34.6 -0.4
Plaid Cymru Eurig Wyn 11,036 31.1 -1.5
Annibynnol Peter Rogers 5,216 14.7 +14.7
Ceidwadwyr James Roach 3,915 11.0 -11.5
Democratiaid Rhyddfrydol Sarah Green 2,418 6.8 -1,3
Plaid Annibyniaeth y DU Elaine Gill 367 1.0 -0.1
Legalise Cannabis Tim Evans 232 0.7 +0.7
Mwyafrif 1,242 3.5
Y nifer a bleidleisiodd 35,462 67.5 +3.8
Llafur yn cadw Gogwydd +0.6
Etholiad cyffredinol 2001: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Albert Owen 11,906 35.0 +1.8
Plaid Cymru Eilian Williams 11,106 32.6 -6.8
Ceidwadwyr Albie Fox 7,653 22.5 +1.0
Democratiaid Rhyddfrydol Nicholas Bennet 2,772 8.1 +4.3
Plaid Annibyniaeth y DU Francis Wykes 359 1.1 +1.1
Annibynnol Nona Donald 222 0.7 +0.7
Mwyafrif 800 2.4
Y nifer a bleidleisiodd 34,018 63.7 -11.2
Llafur yn disodli Plaid Cymru Gogwydd

Etholiadau yn y 1990au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1997: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones 15,756 39.5 +2.4
Llafur Owen Edwards 13,275 33.2 +9.7
Ceidwadwyr Gwilym Owen 8,569 21.5 −13.1
Democratiaid Rhyddfrydol Deric Burnham 1,537 3.8 −0.6
Refferendwm Hugh Gray-Morris 793 2.0
Mwyafrif 2,481
Y nifer a bleidleisiodd 39,930 75.4
Plaid Cymru yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1992: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones 15,984 37.1 −6.1
Ceidwadwyr Gwynn Price Rowlands 14,878 34.6 +1.3
Llafur Dr Robin O. Jones 10,126 23.5 +6.6
Democratiaid Rhyddfrydol Mrs Pauline E. Badger 1,891 4.4 −2.3
Deddf Naturiol Mrs Susan M. Parry 182 0.4 +0.4
Mwyafrif 1,106 2.6 −7.4
Y nifer a bleidleisiodd 43,061 80.6 −1.0
Plaid Cymru yn cadw Gogwydd −3.7

Etholiadau yn y 1980au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1987: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones 18,580 43.2
Ceidwadwyr Roger Kenneth Evans 14,282 33.2
Llafur Colin Parry 7,252 16.9
Dem Cymdeithasol Ieuan L. Evans 2,863 6.7
Mwyafrif 4,298 10.0
Y nifer a bleidleisiodd 42,977 81.7
Plaid Cymru yn disodli Ceidwadwyr Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1983: Ynys Môn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Keith Best 15,017 37.5
Plaid Cymru Ieuan Wyn Jones 13,333 33.3
Llafur T. Williams 6,791 16.9
Dem Cymdeithasol D. Thomas 4,947 12.3
Mwyafrif 1,684 4.2
Y nifer a bleidleisiodd 79.6
Ceidwadwyr yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1970au

golygu

[2]

Etholiad Cyffredinol 1979: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Ceidwadwyr Keith Best 15,100 39.0 +15.2
Llafur Elystan Morgan 12,283 31.7 −9.9
Plaid Cymru John Lasarus Williams 7,863 20.3 +1.2
Rhyddfrydol John Jones 3,500 9.0 −6.5
Mwyafrif 2,817 7.3
Y nifer a bleidleisiodd 38,746 81.2
Ceidwadwyr yn disodli Llafur Gogwydd
Etholiad Cyffredinol Hydref 1974: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 13,947 41.6
Ceidwadwyr Vivan Lewis 7,975 23.8
Plaid Cymru Dafydd Iwan 6,410 19.1
Rhyddfrydol Mervyn Ankers 5,182 15.5
Mwyafrif 5,972 17.8
Y nifer a bleidleisiodd 76.1
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol Chwefror 1974: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 14,652 41.8
Ceidwadwyr Thomas Vivan Lewis 8,898 25.4
Plaid Cymru Dafydd Iwan 7,610 21.7
Rhyddfrydol Edwin Jones 3,882 11.1
Mwyafrif 5,754 16.4
Y nifer a bleidleisiodd 35,042 80.2
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1970: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 13,966 43.2
Ceidwadwyr John Eilian Jones 9,220 28.5
Plaid Cymru John Lasarus Williams 7,140 22.1
Rhyddfrydol Winston Roddick 2,013 6.2
Mwyafrif 4,746 14.7
Y nifer a bleidleisiodd 78.2
Llafur yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1960au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1966: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 14,874 55
Ceidwadwyr John Eilian Jones 9,576 35.4
Plaid Cymru John Wynn Meredith 2,596 9.6
Mwyafrif 5,298 19.6
Y nifer a bleidleisiodd 73.2
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1964: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 13,553 48.1
Ceidwadwyr John Eilian Jones 7,016 25
Rhyddfrydol E Gwyn Jones 5,730 20.4
Plaid Cymru R. Tudur Jones 1,817 6.5
Mwyafrif 6,537 23.1
Y nifer a bleidleisiodd 78.6
Llafur yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1950au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1959: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 13,249 47
Ceidwadwyr O. Meurig Hughes 7,005 24.9
Plaid Cymru R. Tudur Jones 4,121 14.6
Rhyddfrydol Rhys Lloyd 3,796 13.5
Mwyafrif 6,244 22.1
Y nifer a bleidleisiodd 77.6
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1955: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 13,986 48.4
Rhyddfrydol John Williams Hughes 9,413 32.6
Ceidwadwyr Owen H Hughes 3,333 13.3
Plaid Cymru J Rowland Jones 2,183 7.5
Mwyafrif 4,573 15.8
Y nifer a bleidleisiodd 80.4
Llafur yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1951: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Cledwyn Hughes 11,814 40.1
Rhyddfrydol Miss Megan Lloyd George 11,219 38.2
Ceidwadwyr O Meurig Roberts 6,366 21.7
Mwyafrif 595 1.9
Y nifer a bleidleisiodd 81.4
Llafur yn disodli Rhyddfrydol Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1950: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Megan Lloyd George 13,688 46.7
Llafur Cledwyn Hughes 11,759 40.0
Ceidwadwyr J O Jones 3,919 13.3
Mwyafrif 1,929 6.7
Y nifer a bleidleisiodd 82.7
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1940au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1945: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Megan Lloyd George 12,610 52.2
Llafur Cledwyn Hughes 11,529 47.8
Mwyafrif 1,081 4.4
Y nifer a bleidleisiodd 70.6
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1930au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1935: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 33,930

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Megan Lloyd George 11,227 44.5
Ceidwadwyr Francis John Watkin Williams 7,045 27.9
Llafur Cllr Henry Jones 6,959 27.6
Mwyafrif 4,182 16.6
Y nifer a bleidleisiodd 74.4
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1931: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 33,700

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Megan Lloyd George 14,839 58.3
Ceidwadwyr Albert Hughes 10,612 41.7
Mwyafrif 4,227 16.6
Y nifer a bleidleisiodd 75.5
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1920au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1929

Nifer yr etholwyr 33,392

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Megan Lloyd George 13,181 49.4
Llafur William Edwards 7,563 28.4
Y Blaid Unoliaethol Albert Hughes 5,917 22.2
Mwyafrif 5,618 21.0
Y nifer a bleidleisiodd 79.8
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
 
Syr Robert John Thomas
Etholiad Cyffredinol 1924

Nifer yr etholwyr 28,343

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Robert John Thomas 13,407 63.9
Llafur Cyril O Jones 7,580 36.1
Mwyafrif 5,827 27.8
Y nifer a bleidleisiodd 74
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1923: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Robert John Thomas unopposed
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Is etholiad Sir Fôn , 1923

Nifer yr etholwyr 27,365

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Robert John Thomas 11,116 53.3
Llafur Edward Thomas John 6,368 30.5
Y Blaid Unoliaethol) Richard Owen Roberts 3,385 16.2
Mwyafrif
Y nifer a bleidleisiodd 76.4
Rhyddfrydol yn disodli Llafur Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1922

Nifer yr etholwyr 27,365

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Syr Owen Thomas 11,929 54.2
Plaid Ryddfrydol Genedlaethol Syr Robert John Thomas 10,067 45.8
Mwyafrif
Y nifer a bleidleisiodd 80.5
Llafur yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1910au

golygu
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, 1918

Nifer yr etholwyr

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Syr Owen Thomas 9,038 50.4
Rhyddfrydwr y Glymblaid Ellis Jones Ellis-Griffith 8.898 49.6
Mwyafrif 140 0.8
Y nifer a bleidleisiodd 69.4
Llafur yn disodli Rhyddfrydol Gogwydd
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Rhagfyr 1910

Nifer yr etholwyr

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Ellis Jones Ellis-Griffith di-wrthwynebiad n/a
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad cyffredinol y Deyrnas Unedig, Ionawr 1910

Nifer yr etholwyr

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Ellis Jones Ellis-Griffith 5,888 70.7
Ceidwadwyr Richard Owen Roberts 2,436 29.3
Mwyafrif 3,452 41.4
Y nifer a bleidleisiodd 80.5
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1900au

golygu

Mewn is-rtholiad ym 1907, ail etholwyd Ellis Jones Ellis-Griffith heb wrthwynebiad.

Etholiad Cyffredinol 1906: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 10,001

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Ellis Jones Ellis-Griffith 5,356 67.0 n/a
Ceidwadwyr C F Priestley 2,638 33.0 n/a
Mwyafrif 2,718 34.0 n/a
Y nifer a bleidleisiodd 79.9 n/a
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd n/a
Etholiad Cyffredinol 1900: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 9,827

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Ellis Jones Ellis-Griffith unopposed n/a n/a
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd n/a

Etholiadau yn y 1890au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1895: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 9,993

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Ellis Jones Ellis-Griffith 4,224 56.9
Ceidwadwyr J R Roberts 3,197 43.1
Mwyafrif 1,027 13.8
Y nifer a bleidleisiodd 74.3
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1892: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Thomas Lewis 4,420 62.1
Unoliaethol Ryddfrydol Morgan Lloyd 2,702 37.9
Mwyafrif 1,718 24.2
Y nifer a bleidleisiodd 70.6
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1880au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1886: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Thomas Lewis 3,727 52.1
Ceidwadwyr Captain George Pritchard Rayner 3,420 47.9
Mwyafrif 307 4.2
Y nifer a bleidleisiodd 70.6
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Yn etholiad 1885 collodd Biwmares ei hawl i ethol aelod i San Steffan ac unwyd y cyfan o Sir Fôn i etholaeth unigol

Etholiad Cyffredinol 1885: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Richard Davies 4,412 56
Ceidwadwyr Captain George Pritchard Rayner 3,462 44
Mwyafrif 950 12
Y nifer a bleidleisiodd 80.5
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1870au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1874: Sir Fôn
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Richard Davies 1,636 67.3
Ceidwadwyr R M L Williams Bulkley 793 32.7
Mwyafrif 843
Y nifer a bleidleisiodd 80.5
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1860au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1868: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,496

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Richard Davies diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1865: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,352

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1850au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1859: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,258

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1857: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,310

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1852: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,577

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1840au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1847: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,434

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1841: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 2,434

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Yr Anrh William Owen Stanley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1830au

golygu
Etholiad Cyffredinol 1837: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 1,155

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Yr Anrh William Owen Stanley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Is etholiad Sir Fôn 1837

Nifer yr etholwyr 1,155

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Yr Anrh William Owen Stanley 693 54.2
Ceidwadwyr Owen Fuller Meyrick 586 45.8
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1835: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 1,155

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebydd
Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cyffredinol 1832: Sir Fôn

Nifer yr etholwyr 1,187

Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Rhyddfrydol Syr Richard Bulkeley Williams-Bulkeley diwrthwynebiad

Cyfeiriadau

golygu
  1. Daily Post 10 Mehefin 2017 How Wales Voted - results in detail
  2. James Arnold J a Thomas John E. Wales at Westminster, a history of the parliamentry representation of Wales 1800-1979 Gwsag Gomer 1981 ISBN 0 85088 684 8

Gweler hefyd

golygu