Rhestr aelodau seneddol Cymru 1713–1715

Dyma restr o Aelodau Seneddol a etholwyd i Senedd Prydain Fawr rhwng Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1713 hyd Etholiad cyffredinol Prydain Fawr 1715[1]

Syr George Barlow, Aberteifi

John BarlowSir Benfro

Yr Anrh. Henry Bertie, Biwmares

Richard Bulkeley, 4ydd Is-iarll Bulkeley, Ynys Môn

Syr John Conway, Sir y Fflint

William Griffith, Sir Gaernarfon

Edward Harley, Bwrdeistref Maesyfed

Thomas Harley, Sir Faesyfed

Robert Jones, Sir Forgannwg

Roger Jones, Aberhonddu

Syr Charles Kemeys, Sir Fynwy

John Laugharne, Hwlffordd

Lewis Pryse, Ceredigion

John Pugh, Bwrdeistref Trefaldwyn

Clayton Milborne, Bwrdeistrefi Sir Fynwy

John Morgan, Sir Fynwy

Syr Roger Mostyn, Bwrdeistrefi Fflint

Syr Richard Myddleton Sir Ddinbych

Syr Thomas Powell, Sir Gaerfyrddin

Syr Edward Stradling, Bt, Caerdydd

Richard Vaughan, Bwrdeistref Caerfyrddin

Richard Vaughan, Meirionnydd

Syr Edward Williams, Sir Frycheiniog

Lewis Wogan, Penfro

John Wynne, Bwrdeistrefi Dinbych

Syr Thomas Wynn, Bwrdeistrefi Sir Gaernarfon

Cyfeiriadau

golygu

̼