Sgwrs Defnyddiwr:Llywelyn2000/Archif 1

Add topic
Active discussions

Tudalen archif yw hon. Peidiwch ag ychwanegu ati, os gwelwch yn dda.

Croeso! Deb 21:34, 22 Rhagfyr 2007 (UTC)

Golygu

Hi, I'm going to be lazy and write this in English.

I see that you uploaded a JPEG version of the logo for Cymdeithas yr Iaith. Generally jpeg isn't a very good image format for logos, line drawings etc, as it tends to make sharp edges go blurry -- it's really designed for photos. I've put it back to the SVG version that was there before. Regards, Alan012 20:20, 14 Gorffennaf 2008 (UTC)

Sorry, only just noticed that yours was red on white instead of white on red. I have no objection to this, but if you want this, could you use a non-lossy format please? If your graphics package won't write SVG, then PNG would be fine. (Faswn i erioed wedi gallu ysgrifennu honno yn Gymraeg!) Alan012 20:25, 14 Gorffennaf 2008 (UTC)


Thanks Alan012. The only problem is that the Cymdeithas yr Iaith Logo has always (and still is) a RED tongue on a white background - not the other way round. Diolch.

PrydeindodGolygu

Mae gennym erthygl Prydeindod. Dwi newydd ychwanegu dolen ati hi uwchben eich testun newydd yn Prydain Fawr. Alan012 05:17, 18 Gorffennaf 2008 (UTC)

Ardderchog! Rwyt ti'n effro! Llywelyn lll 22:28, 18 Gorffennaf 2008 (UTC)

"Dyrchafiad"Golygu

Llongyfarchiadau, rwyt ti'n weinyddwr! Anatiomaros 22:04, 18 Gorffennaf 2008 (UTC)

Ew Diolch. Mae'n rhaid i mi ddysgu'r manion rwan! a rhoi cabol du ar fy esgidiau! Llywelyn lll 22:31, 18 Gorffennaf 2008 (UTC)

Diolch am y mapGolygu

Diolch am roi'r map o'r Fro Gymraeg (1964) ar gomins a'i roi yn yr erthygl. Gyda llaw, Enaidmawr yw fy alter ego ar y wicipedia Saesneg (wnes i adael neges ar Sgwrs Y Fro Gymraeg yno). Anatiomaros 16:36, 20 Gorffennaf 2008 (UTC)

Problem uwchlwythoGolygu

S'mae, Llywelyn? Rhag ofn dy fod isio uwchlwytho ffeil, mae 'na nam yn y meddalwedd - dwi gadael nodyn yn Sgwrs:John Dee yn esbonio be di be. Anatiomaros 20:45, 9 Awst 2008 (UTC)

PatentGolygu

Sylwais dy fod wedi cychwyn ar erthygl o dan yr enw "patent", ond mae erthygl dan yr enw "breinlen" yn bodoli eisioes. Efallai byddech eisiau symud eich cynnwys i'r dudalen "breinlen" ac yna troi "patent" yn ail-gyfeiriad. Cofion, —Adam (sgwrscyfraniadau) 15:00, 30 Awst 2008 (UTC)

Damio! Ti'n iawn! mi ai ati rwan, fedl coblyn! Llywelyn2000 18:43, 30 Awst 2008 (UTC)

ImageGolygu

Hi, hope you don't mind me writing to you in English again.

Regarding your comment ("blincin llun ddim yn ymddangos"), here is a bit of an explanation.

It seems that you are trying to use an image which appears in the English Wikipedia. With such images, they may either be residing on Commons -- in which case the same filename will work automatically on any other Wikimedia project, including the Welsh Wicipedia -- or they may be on the English Wikipedia itself, in which case they would need to be uploaded here (or onto Commons) before they will be visible here. You can tell which is which by clicking on the image in the English Wikipedia; if it is an image from Commons then it will say so in the image description page.

Well, that's the technical side of things. But now for the reason why this particular image didn't work. The policy of Commons is that they will only host images that are under free licences, and in practice all images uploaded to the English Wikipedia under free licences get moved to Commons by bots. So the reason that this one has not been moved to Commons is that it is a non-free image, displayed on the basis of Fair use. In principle you could upload the same image here, and use it on the same basis -- but unfortunately, as far as I'm aware, within Wikimedia Foundation policy we are not able to make use of Fair Use on the Welsh Wicipedia because we don't yet have an Exemption Policy Doctrine (EDP), see here. There's a load of discussion related to this in the Caffi as regards the images from LlGC (see here), and Lloffiwr says that an EDP is being worked on, but it has since actually been finalised then I've missed the announcement.

Hope this explanation is of some help. Alan 17:49, 20 Medi 2008 (UTC)

Diolch i ti Alan. We need an EDP asap! Llywelyn2000 21:13, 21 Medi 2008 (UTC)

Hirlas OwainGolygu

Sut mae Llywelyn? Dwi newydd golygu Hirlas Owain. Ynglŷn a'r awgrym mai Cynddelw Brydydd Mawr yw'r awdur, yn ôl pob tebyg: yn y golygiad safonol, manwl iawn, yn y gyfres Beirdd y Tywysogion, lle mae'n cael ei dderbyn yn waith Owain Cyfeiliog, mae Gruffudd Aled Williams yn agrymu'r posiblrwydd ac yn gnweud dadl gref dros hynny, ac eto dydi pawb ddim yn derbyn y ddadl yn erbyn yr awduraeth draddodiadol. Dwi wedi diwygio'r frawddeg felly. Anatiomaros 20:20, 20 Medi 2008 (UTC)

Dilyn Peredur Lynch wnes i, gweler Gwyddoniadur Cymru. Ond waeth gen i prun, cyn belled bod y darllennydd yn deall bod amwysedd. Diolch i ti. Llywelyn2000 21:12, 21 Medi 2008 (UTC)

symud tudalenGolygu

S'mae. Mi welais i dy fod di wedi symud tudalen gan gopïo'r testun i'r teitl newydd, ac wedyn yn newid y dudalen wreiddiol i dudalen ail-gyfeirio. Allet ti defnyddio'r botwn "golygu" yn ei le, os gweli di'n dda? Mae hon yn cadw hanes golygiadau'r erthygl yn well, sy'n gallu fod yn bwysig er mwyn cymharu fersiynau neu briodoli'r cyfraniadau. Hyd yn oed os mae'r dudalen "targed" yn bodoli eisoes fel tudalen ail-gyfeirio, mae'n well ei dileu ac wedyn symud y dudalen gyntaf na gwneud "cut and paste". Diolch yn fawr. Alan 11:00, 28 Medi 2008 (UTC)

Diolch i ti, mae'n gwneud synnwyr. Llywelyn2000 02:13, 3 Hydref 2008 (UTC)

Acenion uwchben âêîôûŵŷGolygu

Sylwais ar dudalen sgwrs erthygl nad oeddet yn siwr sut i'w cael. Lawrlwytha To Bach am ddim - mae'n ardderchog.--Ben Bore 09:49, 3 Hydref 2008 (UTC)

Nag oeddwn yn Wici. Diolch am y ddolen: diddorol iawn! Llywelyn2000 13:26, 4 Hydref 2008 (UTC)

"Dynion wedi troi'n fleiddiaid"Golygu

Hawddamor, Lywelyn! Tybed ydy dy gopi o eiriadur yr Academi wrth dy benelin? Isio gwbod oeddwn i oes gan Bruce a Dafydd gynnig ar y gair werewolf? Y cwbl dwi wedi ffindio ydy'r dyfyniad uchod! (ON Dwi'n chwilio am enwau Cymraeg safonol cymeriadau "chwedlau Tylwyth Teg" hefyd, gw. Sgwrs:Charles Perrault). Cofion, Anatiomaros 20:54, 11 Hydref 2008 (UTC)

Henffych rhen gyfaill! Werewolf yn ol Bruce ydy 'bleidd-ddyn' a 'bleidd-ddynion'. Ond dim ond 'bleidd-ferched' dwi'n eu nabod! Llywelyn2000 20:59, 11 Hydref 2008 (UTC)
Ti'n lwcus! Diolch yn fawr am y wybodaeth, falla cawn ni erthygl cyn bo hir... Anatiomaros 21:03, 11 Hydref 2008 (UTC)

FitaminauGolygu

Henffych Llywelyn! Diolch am yr erthyglau gwyddonol dros y dyddiau dwetha 'ma. Dwi wedi creu'r categori newydd, Categori:Fitaminau, a symud y sgwrs yno hefyd. Efallai fod angen rhoi ambell un yn y categori newydd arall, Categori:Asidau, hefyd, ond dwi'n fawr o wyddonydd felly wna'i adael hynny iti benderfynu. Gyda llaw, gan fod is-gategoriau fel hyn gennym ni does dim isio rhoi'r erthyglau yn y categoriau mawr fel "Gwyddoniaeth", "Cemeg", "Bioleg" ayyb oni bai bod dim categori addas ar gael (rheol gyffredinol y system categorïo wici, sy'n gwneud synnwyr). Hwyl, Anatiomaros 20:46, 19 Hydref 2008 (UTC)

Diolch An! Does dim angen categori neydd 'asidau' ar hyn o bryd, gan mai fel fitaminau yr adnabyddwn yr asidau hyn yn bennaf. Ond BYDD, mi fydd angen. Efallai mai rhoi cerrig yng nghlustiau'r mul yr oeddet yr hen gyfaill?! Dy bwynt am y prif gategoriaau - diolch; wyddwn i ddim. Gwely rwan, asidau fory! Llywelyn2000 23:25, 19 Hydref 2008 (UTC)
Newydd weld dy fod wedi cychwyn categori newydd asid; gwych. Mi dria i ei lenwi ychydig! Paid ac ychwanegu categori newydd o'r enw 'hylif' yn na wnei!? hehe Llywelyn2000 23:43, 19 Hydref 2008 (UTC)

Mynd dros ben llestri gyda ail-gyfeirio teitlau Saesneg?Golygu

S'mai. Dw i ddim yn meddwl bod angen yr holl ail-gyfeirio. Glla i weld rhesymeg World Cup, gan y gallaf ddychmygu lot o Gymry Cymraeg iaith cyntaf a fyddai byth yn meddwl am Gwpan y Byd, ond dw i ddim gweld pwynt 2006 World Cup - oes wedyn angen World Cup 2006 hefyd jyst rhag ofn? Cytunaf ei fod yn gwneud synnwyr os oes enw swyddogol Saeseng fel Central Anglesey Railway.

Ond petawn eisiau gwybod am hanes yr Iseldiroedd a ddim yn gwybod beth yw 'History of the Netherlands' yn Gymraeg, yna mae'n debyg byddwn yn edrych ar yr erthygl ar y Wikipedia, a gweld os oes rhyngwici at erthygl cyfatebol ar y Wicipedia. Hefyd mae gan Welsh sawl ystyr yn Saesneg, nid dim ond yr iaith Gymraeg. Mae Welsh yn mynd at dudalen gwahaniaethu yn y Seaseng - felly mewn gwirionedd byddai angen tudalen wahaniaethu ar gyfer y gair 'Welsh' ar Wicipedia sy'n swnio'n beth gwiron braidd.--Ben Bore 09:56, 23 Hydref 2008 (UTC)

Dwi'n cytuno â Ben Bore nad yw'r teitlau Saesneg yn gwneud synnwyr yn y mwyafrif o achosion. Ond i enhangu tipyn bach ei bwynt am enwau swyddogol Saesneg, yn yr achos hwn dwi'n meddwl ei bod hi'n gwneud synnwyr hyd yn oed os mae enw swyddogol Cymraeg hefyd, e.e. enwau llefydd yng Nghymru. Felly os faset ti am greu'r ail-gyfeirio Wrexham, Llandovery ayyb ayyb ayyb, fasai hynny'n ddefnyddiol yn fy marn. (Mae'r gyda'r wikipedia Saesneg dudalennau ail-gyfeirio ar gyfer eu henwau Cymraeg yn gyffelyb.) Ond nid Swimming in the 2008 Olympics... Diolch. Alan 13:18, 23 Hydref 2008 (UTC)
S'mae, Llywelyn? Meddwl baswn i'n ychwanegu at dy bost i ddweud mod i'n cytuno fod dim angen y rhan fwyaf o'r rhain - pe baem yn gwneud yr un peth ym mhob achos basa angen rhai degau o filoedd o dudalennau ailgyfeirio! Ond mae rhai yn ddilys. Dwi wedi troi Welsh yn dudalen gwahaniaethu (enwau lleoedd a phobl; mae gennym ni Wales yn barod) ac mae 'na ddadl dros ailgyfeirio rhai enwau lle Saesneg hefyd, fel Wrexham i Wrecsam. Ond does dim pwynt mewn cael pethau fel "History of Wales" yn ailgyfeirio at Hanes Cymru ar y wicipedia Cymraeg, yn fy marn i. Anatiomaros 14:33, 23 Hydref 2008 (UTC)

Diolch am eich ymatebion diddorol. Ailgyfeirio'r deg erthygl hiraf sydd gennym ar Wici a wneuthum, fel arbrawf, i weld beth fyddai'r ymateb. Mae rhai ohonoch wedi rhestru'r rhesymau dros tudalenau Saesneg ailgyfeirio. Ie, mae'r cwbwl yn gweithio pan fo person di-Gymraeg (neu rhanol Gymraeg) yn chwilio am erthygl. Rhowch 'railway' yn y peiriant chwilio a mi ffindith 'Central Anglesey Railway' (a rhai tudalenau eraill). Gwych. Mae hyn, felly, yn gweithio fel dull effeithiol o gyfieithu (fel y dywed Alan ac Anatiomaros)! Does dim ei angen yn y Wiki Saesneg: mae pawb (ysywaeth!) yn siarad Saesneg. Ond, yn Gymraeg - mae'n ddull effeithiol, dwi'n meddwl. Anatiomaros - oes cyfyngiad ar y nifer o dudalenau? [Nac oes. --Alan] Welais i rioed gyfeiriad at hyn. I'r gwrthwyneb - mae cynyddu nifer y tudalenau'n beth da! Ben Bore - pa un sydd bwysicaf: creu dull effeithiol o gyfeirianu o gwmpas Wici, mi gredaf fyddai eich ateb, boed hynny'n 'swnio'n wirion' ai peidio!

Ffordd arall, symlach, o wneud hyn fyddai creu rhaglen bychan, mewnol (hy o fewn y blwch 'Chwilio'), fyddai'n cydio yn y geiryn (ar waelod erthygl) sy'n dilyn yr iaith Saesneg (en) - en:Wales er enghraifft, ac yn dilyn hwnnw i'r dudalen ble mae wedi'i osod (Cymru). Byddai hyn yn plesio Anatiomaros, ac yn llawer mwy awtomatig / hawdd i'w weithredu. A dyna i chi eiriadur wedi'i greu mewn chwinciad - y mwyaf erioed yn y Gymraeg!!!! Llywelyn2000 03:36, 24 Hydref 2008 (UTC)

Dyna syniad diddorol iawn, diolch Llywelyn. Dwi'n tybio na fedrem ni newid gweithrediad y blwch chwilio, ond ceir greu robot sy'n gweithredu tudalen Wicipedia:Rhestr erthyglau yn ôl eu henwau Saesneg (sef enwau'r erthyglau Saesneg a gysylltir atynt), efallai. Wna i ofyn ar Meta am y ffordd fwyaf effeithiol i wneud hon, pan fydd tipyn bach o amser 'da fi. Alan 07:08, 24 Hydref 2008 (UTC)
Dwi wedi gofyn, ond heb ymateb eto. Alan 15:38, 26 Hydref 2008 (UTC)
'Mam inni yw amynedd!' chwedl y bardd! Diolch Alan. Llywelyn2000 16:03, 26 Hydref 2008 (UTC)
Unrhyw lwc efo'r fforwm cymorth? Mae hwn yn ddull addas i bob iaith, nid y Gymraeg yn unig, ac yn gymorth mawr mewn cenedl ddwyieithog, fel ni ( a gweddill y byd ar wahan i Loegr!). Rho gic bach yn eu pen-olau nhw, Alan! Llywelyn2000 20:07, 8 Tachwedd 2008 (UTC)


IseldiregGolygu

Pam wnaethoch chi gael gwared o'r geiriau ar yr erthygl Iseldireg? Mae'r geiriau hynny ar nifer o erthyglau iaith eraill. (Glanhawr 19:07, 26 Hydref 2008 (UTC))

Henffych, gyfaill. Ymgais i lanhau ychydig ar y cangymeriadau. At ba rai ydych yn cyfeirio? Os ydw i ar fai, mi wna i droi'r cloc yn ôl! Ai at:
"Cai ei galw'n Vlaams (Fflemeg) yn aml iawn yn Fflandrys er mân iawn yw'r gwahaniaethau rhwng Iseldireg yr Iseldiroedd a Gwlad Belg."
ynteu:
"Daeth y rhan fwyaf o benthynciadau o Ffrangeg drwy'r Iseldiroedd nage Gwlad Belg serch yr arglwyddiaeth ddiwylliannol ac economaidd gafodd yr iaith Ffrangeg ar Wlad Belg ar ddechrau'r ugeinfed ganrif."
Rhowch wybod! Llywelyn2000 19:22, 26 Hydref 2008 (UTC)
Flin am hynny, rwy'n cyfeirio at y : "Geef me een bier alstublieft en snel!". Y rheswm rwy'n gofyn yw oherwydd mae e ar nifer o ieithoedd eraill. Sori am y camddealltwriaeth. (Glanhawr 19:28, 26 Hydref 2008 (UTC))
Ces i wared o'r geiriau tebyg ar yr erthyglau Almaeneg a Sbaeneg hefyd. Dwi'n cytuno mai syniad da ydy defnyddio cyfieithiadau o'r un frawddeg yn llawer o ieithoedd er mwyn dangos enghreifftiau ohonynt, ond pa frawddeg? Rhaid i ni feddwl am enghraifft sy'n fwy o ddifrif, yn fy marn i. Alan 21:43, 26 Hydref 2008 (UTC)


Dwi'n cytuno. Rhywbeth i feddwl amdano. (Glanhawr 00:35, 27 Hydref 2008 (UTC))

Bot y fanodGolygu

Fel fy ngwraig fy hun, mae'r blwch chwilio yn hynod sensitif. Nid ydyw'n dod o hyd i 'corff dynol' pan rydw i (neu neb arall chwaith) yn teipio'r fanod arferol o'i flaen. Alan: ferdwn ni gael robot bach difyr yn Wici Cym ; fyddai'n ddigon call i hepgor y fanod, gwneud heb yr 'y' - ac yn ffindio'r gair angenrheidiol. Rhyw fath o ymestyniad ar y 'wild card'.

[Yna, ryw dro, bot sy'n datgymalu treiglad yn ol i'r gair gwreiddiol!!! hy yn ffindio 'y ddafad' drwy 1. robot i dynnu'r fanod 'y' i ffwrdd; 2. bot arall yn datod y treiglad 'dd' ac yn darganfod y gair 'dafad'. A dyna'r defnyddiwr yn hapus braf ac yn fforio yma ac acw heb hualau.

swanageGolygu

Okay, I definitely need to say this in English... I saw your comment about whether Sandwich, whose earlier names included Sandwich, is where the English name for a sandwich came from. Sandwiches were named after the Earl of Sandwich who popularised them, and he in turn took the title no doubt from Sandwich in Kent. I guess it's probably coincidence that the two places had the same name; as I'm sure you know, "-wich" is common in English place names, and I remember hearing that it is cognate with Latin "vicus" meaning something like a village. Alan 19:04, 8 Tachwedd 2008 (UTC)

Diolch Alan. Tamed i aros pryd! Diddorol ydy geiriau a tarddiad geiriau ynte? Llywelyn2000 20:07, 8 Tachwedd 2008 (UTC)

Diolch!Golygu

Diolch am eich sylwadau! O ni'n bored neithiwr ac odd eisiau bach o revamp ar fy nhudalen!

Rhys.

hehehe Llywelyn2000 23:30, 10 Tachwedd 2008 (UTC)

Lluniau braf ac erthyglau newyddGolygu

Sut mae, Llywelyn? Braf gweld y lluniau 'ma yn cael eu hychwanegu ac erthyglau newydd yn dod, ond tybed a fedri di gofio i roi o leiaf un categori i mewn, e.e. os yng Ngheredigion rho [[Categori:Ceredigion]] ar y gwaelod? Mae'n debyg bydd angen categori newydd ar gyfer rhai o'r erthyglau, ond am bod ni'n defnyddio'r lluosog yn enwau categoriau 'Categori:Croesau Celtaidd' ayyb sydd ei angen, yn lle 'Croes Geltaidd'. Pwyntiau bach technegol, fel arfer! Cofion a nos da, Anatiomaros 00:27, 15 Tachwedd 2008 (UTC)

ON Mae 'Categori:Safleoedd archaeolegol Cymru' yn un defnyddiol hefyd. Anatiomaros 00:31, 15 Tachwedd 2008 (UTC)

Hei, diolch, Gamaliel! Casgliad gen i dros y blynyddoedd ar gyfer meddalwedd i blant, stalwm. Diolch iti eto am dy gymorth. A nos da, gyfaill! Llywelyn2000 00:35, 15 Tachwedd 2008 (UTC)

Sir Fynwy yn cael ei bachu gan y SaesonGolygu

Henffych, Llywelyn. Diolch am y sylwadau caredig (dwi'n meddwl!) am fy nhrylwyredd. Ond ar nodyn wahanol, dwi'n sgwennu'r hyn o lith i dynny dy sylw at sefyllfa gwbl annerbyniol ar y wici Saesneg. Mi wn dy fod yn cyfrannu'n achlysurol yn fan 'na hefyd ac felly roeddwn i isio tynnu dy sylw at yr erthygl County town, sy'n trio deud bod Sir Fynwy yn rhan o Loegr. Dwi'n cwffio sawl brwydr dros yr hen wlad yno, ond dyma'r peth mwyaf annifyr eto : cywilydd y peth! Mae fy ngolygiadau yn cael eu gwrthdroi a hynny ar sail dadl hurt am fod dau ddarn o hen ddeddfwriaeth Seisnig yn cyfeirio at y sir fel un o siroedd Lloegr, yn y gorffennol, at bwrpas llywodraeth leol. Mae 'na drafodaeth ar y dudalen Sgwrs am hynny. Tybed, os oes gen ti'r amser, a fedri di bicio drosodd i gael golwg ac efallai i fynegi dy farn hefyd (cyfra i gant cyn dechrau - dan ni ddim isio i bethau fynd yn rhy ymfflamychol)? Ond falle fod gen ti bethau callach i'w wneud. Mae 'na elfennau reit wrth-Gymreig ar "en:" sy wastad yn ceisio rhoi Cymru "yn ei lle" (yn y DU=Prydain=Lloegr!). ON Doeddwn i ddim isio gwneud hyn ar "en:" rhag ofn i rywun gwyno fy mod i'n ceisio stacio'r cardiau. Anatiomaros 22:23, 15 Tachwedd 2008 (UTC)

Gwnaethpwyd fel y gofynaist, megis tarw mewn siop Crochenwaith Abertawe! Cawn weld. 'Gyda'n gilydd fe orchyfygwn nni...' Llywelyn2000 21:35, 16 Tachwedd 2008 (UTC)
Wel, rhen frawd, mae Mynwy yn ol yng Nghymru fach, a'r gwr euog wedi cytuno i gau pen y mwdwl ar ei ddadl hurt. Ymlaen i'r frwydr nesaf mae'n debyg! Llywelyn2000 21:35, 16 Tachwedd 2008 (UTC)
Ia, wir, mae'n frwydr ddibaid i warchod breintiau Cymru gan fod rhai cyfranwyr ar "en" yn meddwl mai'r Wicipedia Seisnig ydy o yn lle Saesneg, ond dyma un fuddugoliaeth yn y cwd, gobeithio. Dwi newydd cael golwg arni eto ac mae'n edrych yn ddiogel rwan, ond rhaid bod yn wyliadwrus - "mae 'na wastad rhai...". Diolch i ti am dy gymorth. Gyda llaw, wnes i ffindio dau nodyn ('template') am "siroedd hanesyddol Lloegr" oedd yn cynnwys Mynwy hefyd, ond dwi wedi ei thynnu hi o'r rhestr fan 'na hefyd. 'Safwn yn y bwlch!' Anatiomaros 21:59, 16 Tachwedd 2008 (UTC)

Wicipedia DUGolygu

Wikimedians in the United Kingdom are working to set up a chapter of the Wikimedia Foundation, which will aid and encourage people to collect, develop and effectively disseminate knowledge. A board of five members has been elected, and a company has now been set up. Membership applications are now invited, and will be processed as soon as we have a bank account. The organisation needs the support and involvement of people like you.

So far, most participants have been based on English-language projects, but we want to ensure that we work with and for Wikimedians in all languages. As Wicipedia yn Gymraeg is an important language native to the UK, we are making contact with you.

We need to know what a new UK chapter can do to assist your project, and how we can best work together to make that happen. We are also looking for people who can translate short pieces of text, such as the first paragraph of this message, to help publicise the activities of the chapter.

Please do comment, make suggestions, and feel free to ask us any questions, whether here, on MetaWiki, or on the wikimedia-uk mailing list. AndrewRT 23:05, 1 Rhagfyr 2008 (UTC)

A little helpGolygu

Hi! I'm a Hungarian Wiki-editor, my name is Norbert. I would like to request something from you. I'm very proud of my village, Ecser, and we have now about 72 translations about it. I would like to have it all of the Celtic languages. The best Gaelic translations are the Welsha nd the Manx ones. could you translate it into Kernewek? You can use the English or the Cymraeg version. Thank you! hu:User:Eino81

Sorry. I watched the wrong wiki, you don't spak Kernewek :) - Eino81

categoriGolygu

Dwi wedi ymateb :) Alan 19:26, 8 Rhagfyr 2008 (UTC)

Mellt a thranna, a phlasma efallai...Golygu

Tybed ydy dy gopi o Eiriadur yr Academi wrth dy benelin, Llywelyn? Dwi newydd sgwennu'r eginyn Mellten, a methu cael y term Cymraeg am "ball lightning". Dydy Geiriadur Prifysgol Cymru ddim wedi clywed amdano. Mae'n ffenomen hynod o brin, ond cefais y fraint (os dyna'r gair!) o fod yn agos iawn i un o'r pethau rhyfeddol flynyddoedd yn ôl, pan oeddwn i'n campio mewn cwm uchel yn y Pyreneau: roedd yn brofiad gwefreiddiol - trydanol hyd yn oed! - nad anghofiaf byth. Haeddu erthygl, ond be 'dy'r gair? Hwyl, Anatiomaros 22:31, 9 Rhagfyr 2008 (UTC)

ON Dwi wedi cynnig 'mellten bêl' yn yr erthygl, ond dwi ddim yn rhy hapus efo fo. Anatiomaros 22:33, 9 Rhagfyr 2008 (UTC)

Ymddiheuriadau i ti a phawb arall; mae amser yn nwylo'r Bod Mawr y dyddiau hyn a phroblemau personol yn gwasgu. Mi fyddaf yn ôl gynted y câf, gynted y gallaf. Llywelyn2000 21:24, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)
Mae'n ddrwg iawn gennyf glywed hynny, Llywelyn. Gobeithio yn wir y bydd dy amgylchiadau yn gwella'n fuan a bydd popeth yn troi allan yn iawn i ti a'r teulu yn y pen draw. Cofion cynnes, Anatiomaros 17:59, 14 Rhagfyr 2008 (UTC)
Diolch i ti. Llywelyn2000 06:52, 16 Rhagfyr 2008 (UTC)

Bwrdd yr Iaith Gymraeg a'r WicipediaGolygu

Sut mae, Llywelyn? Ga'i dynnu dy sylw at y nodyn yn y Caffi am ymateb Bwrdd yr Iaith i gais am gymorth? Hoffwn fedru anfon ein hymateb i'r cynnig i fod ar eu desg erbyn bore dydd Llun. Hwyl, Anatiomaros 18:13, 13 Rhagfyr 2008 (UTC)

Erthygl LlanllwchGolygu

S'mae? Dim ond yn wonderan lle cafoch y hanes am pentref Llanllwch? Rwyf wedi bod yn gwneud ychydig o ymchwil mewn rhai llyfrau ond nid oes llawer ar gael.

Diolch. --RThomas 22:28, 3 Ionawr 2009 (UTC)

Sut mae Rhys? Daw'r rhan fwyaf allan o mhen! A'r gweddill allan o 'Dictionary of the Place-Names of Wales' gan Wasg Gomer. Mae'n llyfryn eitha swmpus (a'r pris hefyd!) Mewn rhai erthyglau mi rydw i wedi cydnabod hyn, pan fo mwy na dau bwynt neu pan fo rhywbeth eitha dadleuol. Hwyl a fflag! Llywelyn2000 23:10, 3 Ionawr 2009 (UTC)

Enw'r erchylltraGolygu

Be wnawn ni efo enw'r erthygl am y gyflafan yn Gaza, Llywelyn? Mae angen ei newid ond does neb arall wedi rhoi eu sylwadau ar y dudalen Sgwrs, heblaw ni'n dau. Beth bynnag yw ein barn - ac mae hynny'n ddigon amlwg! - rhaid i ni geisio parchu'r rheolau ynglyn a mynegi barn hefyd (ond dwi ddim yn awgrymu bod fel y BBC chwaith...). Anatiomaros 19:40, 4 Ionawr 2009 (UTC)

Fel mae petha'n mynd, bydd angen enw arall arnom cyn hir: Cyflafan 2008-2020, os fydd rywun ar ol... Llywelyn2000 23:43, 13 Ionawr 2009 (UTC)
Hollol, ond mae'r BBC wedi colli diddordeb yn barod. Gwyliais 'News 24' pnawn ma am y tro cyntaf ers hydoedd ac mi gymrodd 25 munud - yr wythfed eitem - iddyn nhw gyrraedd Gaza, a hyd yn oed wedyn mond cwta dau funud oedd yn osgoi dangos a sôn am y gwaetha/gwir gawsom ni: ac mae'n waeth yno heddiw, o ran y brwydro a'r dioddef, nag erioed. A'n helpo ni! Anatiomaros 00:05, 14 Ionawr 2009 (UTC)
en:2008–2009 Israel–Gaza conflict yw teitl yr erthygl Saesneg. Dwi'n tybio bod hon yn addas -- er bod Israel yn mynd dros ben yn gyfan gwbl o gymharu ag ymosodiadau Hamas (fel mae'n glir o niferoedd y marwolaethau ar y deutu), ni ddylai'r teitl awgrymu bod y digwyddiadau yn 100% untuol. Alan 08:22, 14 Ionawr 2009 (UTC)
Beth am 99.9? Alan, ar wahân i lond dwrn o rocedi y tu allan i'r Llain Gaza (gan mai glanio yn Israel y maen nhw), yna mae'n ddigon gwir dweud mai 'Ymosodiad Israel ar...' sy'n gywir. Fel yr awgrymais yn sgwrs yr erthygl dan sylw, efallai bod angen erthygl arall ar y rocedi hyn.
Ond yn sicr, does dim rhaid i ni gopio'r Wiki Saesneg, yn slafaidd. Os yw'r disgrifiad yn gywir o ran 99.9% yna mae'n llawer mwy cywir na'r disgrifiad Saesneg sy'n 50 - 50! Tetl y rhan fwyaf o Wicis (Ffrangeg, Eidaled, Czeck os cofiaf yn iawn) ydy "Ymosodiad Plwm Bwrw" sy'n debycach i'n disgrifiad ni gan ei fod yn disgrifio ymosodiad Israel yn unig.Llywelyn2000 23:35, 14 Ionawr 2009 (UTC)
Cytuno'n llwyr efo Llywelyn, er fy mod yn gwerthfawrogi pwynt Alan hefyd. Basa neb yn meddwl am alw ymosodiad y Natsiaid ar geto Warsaw yn "Germany-Warsaw Ghetto conflict"? Anatiomaros 00:50, 15 Ionawr 2009 (UTC)
ON Roeddwn i'n gwylio darllediad yn fyw o ganol dinas Gaza hanner awr yn ôl ac roedd bomiau yn cael eu saethu gan tanciau yn disgyn ar hap - yma ac acw - reit ar draws y ddinas: mae teuloedd a phlant heb fwyd na diod yng nghanol hynny. Mae'n gyflafan - a dyna'r enw baswn yn defnyddio waeth pwy oedd yn gyfrifol. Dylai arweinwyr Israel gael eu cipio oddi yno a'u rhoi o flaen y llys rhyngwladol yn Den Haag (ond wna'i adael i rywun arall - y Cenhedloedd Unedig, gobeithio - ddeud hynny cyn ei roi yn yr erthygl...). Anatiomaros 00:58, 15 Ionawr 2009 (UTC)
Pwyntiau teg. Do'n i ddim wedi edrych ar y Wicis eraill. Ac mae fy marn personol yn debyg i'ch barnau chi (er bod fy nheulu yn hanu o Iddewon rhai genedlaethau yn ôl) -- dwi'm ond ceisio meddwl am deitl cywir i'r erthygl, ond dwi'n meddwl eich bod wedi fy narbwyllo. Alan 07:47, 15 Ionawr 2009 (UTC)
Diolch Alan. Dwi'n meddwl fod Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig o'r un farn: "If this onslaught in Gaza is indeed a war, it is a war against a helpless, defenseless, imprisoned population"; "this onslaught in Gaza, what Israel calls its “war on terror,”"; "The violations of international law inherent in the Gaza assault have been well documented: Collective punishment. Disproportionate military force. Attacks on civilian targets, including homes, mosques, universities, schools."; "We are all fully aware that the Security Council passed resolution 1860 last week. But the relentless onslaught continues in Gaza. Gaza is ablaze. It has been turned into a real burning hell.": "Prime Minister Olmert’s recent statement disavowing the authority of Security Council Resolution 1860 clearly places Israel as a State in contempt of international law and the United Nations."; "I believe that our resolution must reflect the urgency of this moment, the urgency of our commitment to end this slaughter." etc etc etc. (gweler yma). Anatiomaros 22:01, 15 Ionawr 2009 (UTC)
Bûm yn gwylio 'Pawb a'i farn' ar S4C gynnau ac roedd pawb yn feirniadol iawn o israel a NEB yn siarad o'u plaid, o blaid eu gweithredoedd nhw, hynny yw. Y siaradwr gorau, yn fy marn i, oedd Dafydd Iwan - roedd o, yn well nag arfer, roedd yn ysgubol! Anatiomaros - mae'r dyfyniad uchod gen ti yn arbennig hefyd. Llywelyn2000 22:41, 15 Ionawr 2009 (UTC)

Polisi preifatrwyddGolygu

Diolch iti am fwrw golwg dros y drafft o'r polisi newydd - d'yw nhreigladau i ddim yn rhy saff fel y gwelaist! Petai amser gen ti i gyfieithu ambell i baragraff o'r newydd byddai'n gret - os na does dim ots, fe gaiff ei gwblhau yn ei lawn bryd. Lloffiwr 22:31, 18 Ionawr 2009 (UTC)

Croeso. Mi dria i fy ngorau. Mae amser yn dynn iawn, yn bri iawn yn ddiweddar, ond mi dria i! Atgoffa fi ym mhle mae e ar gael. Diolch.
Dyma'r dudalen - Sgwrs Wicipedia:Polisi preifatrwydd. Cyn iti fwrw iddi gelli di wneud dargyfeiriad at y darpar gyfieithiad o'r hysbysiad canolog diweddaraf a bwrw golwg drosto? Lloffiwr 19:53, 20 Ionawr 2009 (UTC)
Diolch. Mae'r Gymraeg yn gywir ar dudalen ethol Stiwardiaid (fyddai'n syniad ymgeisio hefyd?). Af ati gyda'r cyfieithu ar gynted fedra i!
Diolch am ail-gydio yn y polisi preifatrwydd. Rwyf wedi ail-wampio'r drafft fel bod y gwreiddiol wrth law a bod y gwelliannau i'w gweld mewn un drafft, gan ddefnyddio'r llinell lorweddol confensiynol i hwyluso'r gwaith trafod. Lloffiwr 19:22, 28 Mawrth 2009 (UTC)
Croeso. Rwan mae'r Enaid Fawr yn ol, mi allaf roi mwy o amser i hyn a'r ddalen flaen. Cymt, roeddwn i'n teimlo mai cywiro iaith oedd y flaenoriaeth. ON Unrhyw air oddi wrth y LLG? Llywelyn2000 03:32, 29 Mawrth 2009 (UTC)

neges ar en:Golygu

Naddo, Llywelyn, dim eto. Dwi ddim wedi bod yno ers diwedd yr wythnos ond wna'i sbio ar ôl gorffen yma. Anatiomaros 00:16, 20 Ionawr 2009 (UTC)

"Galeri"Golygu

Llywelyn, rwy'n falch dy fod di hefyd yn meddwl fod <galeri> wedi bod yn gweithio yn iawn ar un adeg - roeddwn i'n meddwl mai fy nghof i oedd yn dechrau mynd! Rhion 13:41, 24 Ionawr 2009 (UTC)

"O" a pethau eraillGolygu

Henffych, yr hen ddewin! Cofia mai 'Pobl o [rywle]' sydd gennym am y categoriau fel "Categori:Pobl o Sir Fynwy" ayyb. Wnes i newid 'Modelau o Gymru' i'r categori 'Modelau Cymreig' - oedd yma yn barod - am mai dyna ydy'r patrwm ar wici (dwi'n ddigon "hen ffasiwn" i ddefnyddio 'Gwleidyddion o Gymru' neu 'Gwleidyddion o Gymry' ayyb fy hun, ond rhaid cael cysondeb dros y categoriau i gyd a basai'n cymryd wythnos i newid nhw i gyd erbyn hyn!). Anatiomaros 00:20, 25 Ionawr 2009 (UTC)

Rwyt yn llygad dy le, ydy mae cysondeb yn hanfodol, yn gosod safon ac yn uno'r cwbwl yn un cyfanwaith taclus; cofia mai prentis ydw i! Diolch. Llywelyn2000 00:40, 25 Ionawr 2009 (UTC)
Dim probs, Llywelyn, mond isio arbed creu "categoriau dwbl" oeddwn i, dyna'r cwbl. Cofia fod dechrau teipio 'Categori:beth bynnag' yn y blwch chwilio yn help i ganfod a oes categori cyffelyb yma yn barod. Gyda llaw, ar nodyn hollol wahanol, dwi wedi bod yn meddwl dros y dyddiau dwetha o greu erthygl ar droseddau rhyfel Israel yn Gaza, ond dwi ddim yn siwr a fyddai hynny'n dderbyniol neu beidio. Teitl niwtral fel 'Troseddau rhyfel posibl Israel yn Gaza' efallai (a newid o pan/os daw achos llys yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol)? Be ti'n feddwl? Unrhyw awgrymiadau? Anatiomaros 00:49, 25 Ionawr 2009 (UTC)
Diddorol. Bum innau'n cnoi fy nghil ar rywbeth tebyg. Dwi'n teimlo fod cryn ddyfnder i'r erthygl ei hun (Gaza 08-09). Mae angen hynny. Mae angen sylwedd a dyfnder. Ond mae hefyd angen lledaenu'r wybodaeth dros ystod o erthyglau eraill ee Israel. Ac os ydyw'n tyfy'n rhy fawr, yna wedyn creu erthygl gyfan, yn te? Meddwl fel y darllenydd: mae'n fwy tebygol o gael hyd i Israel nac ydy o am erthygl o'r enw Troseddau Rhyfel Israel.... Ond y peth pwysig yw'r hyn a ddywedi di - fod angen dweud y peth; y gwir a saif; ac i bob barn ei llafar... Mae'n hanfodol fod Wici yn medru bod yn rhydd; yn rhydd o sensoriaeth y Brawd Mawr. Rhaid felly cyhoeddi, mater bach wedyn yw gofyn ym mhle. Llywelyn2000 01:00, 25 Ionawr 2009 (UTC)
Ia, mae angen rhywbeth yn sicr ("Meddyliau mawr yn meddwl 'run fath"?!). Mae'r erthygl ar y rhyfel yn eitha hir yn barod. Mae gen i ddeunydd am y symudiadau i ddwyn achos llys yn erbyn Israel/yr IDF yn barod i roi mewn erthygl newydd, ynghyd â manylion ychwanegol am y digwyddiadau fydd yn sail i hynny. Roeddwn i'n meddwl am gopio'r hyn sy 'na yn yr erthygl, yn yr is-adran, a rhoi nodyn/dolen i'r erthygl newydd. Mae 'na le i ddolenni mewn sawl erthygl arall hefyd, yn cynnwys Israel. Ond rhaid i ni fod yn ofalus i beidio llwytho'r erthygl ar y wlad ei hun efo dim byd ond agwedd Israel tuag at y Palesteiniaid neu mi fasa pobl yn iawn i gwyno (mae angen mwy ar bethau fel daearyddiaeth, hanes, economi ayyb - y pethau "arferol" - yn yr ethygl am y wlad eu hun). Rhy hwyr i gychwyn arni heno, ond dwi'n meddwl wna'i fentro dros y dyddiau nesaf (h.y. os nad oes wrthwynebiad gan y BBC, sydd mor hynod o "ddiduedd"!). Anatiomaros 01:12, 25 Ionawr 2009 (UTC)
Dwi'n cytuno efo dy bwynt ynglyn a gorlwytho. Ymlaen felly yn te, a chreu dolenni o'r erthyglau eraill? Ac mae angen rhoi safbwynt Israel yn yr erthygl, wrth gwrs. Sut mae nhw'n amddiffyn y defnydd hwn o ffosfforws gwyn ar sifiliaid er nghraifft. Llywelyn2000 05:56, 25 Ionawr 2009 (UTC)

honestly...!Golygu

Ateb hwyr iawn i dy gwestiwn a dw i newydd sylweddoli...

ydy hyn neu hyn yn ateb dy gwestiwn?

So "wwwww" to you too :-) :-) Alan 18:43, 26 Ionawr 2009 (UTC)

Rwyt ti wedi mynd i drafferth mawr i ffindio'r manylion hyn, rhen Alan! Hehe. Llywelyn2000 20:21, 26 Ionawr 2009 (UTC)
Efallai ddylwn i ddim ymateb i'r wind-up 'ma, ond...... Doedd dim rhaid i mi fynd trwy hanesau'r tudalennau er mwyn sylweddoli'r manylion hyn yn y lle cyntaf, dim ond er mwyn darganfod ym mha golygiadau union cafodd y manylion eu hychwanegu, wrth ateb dy gwestiwn. Alan 20:56, 26 Ionawr 2009 (UTC)

wiciadurGolygu

"perthyn i eiriadur Wici mae hwn, yn te, os oes 'na un Cymraeg. " medde ti. Oes - gwela restr y chwaer brosiectau i gyd ar y hafan, ond dydyn nhw ddim yn cael llawer o sylw - mae eisoes digon o waith sydd angen ar y gwyddoniadur a diffyg o bobl i'w wneud. Alan 07:07, 31 Ionawr 2009 (UTC)

Perthyn o bell iawn, gobeithio! Hen fodryb ddigon swta ydy hi ar hyn o bryd! Wedi i ni orffen 50K o erthyglau da, cynhwysfawr a chywir eu hiaith ar Wici, yna.... Cawn weld! Diolch. Llywelyn2000 07:27, 31 Ionawr 2009 (UTC)

MidffildarGolygu

Newidias i safel Owain Tudur Jones o 'Canolwr' i 'Canol Cae', oherwydd ystyr canolwr i mi ydy 'Centre' yn rygbi'r undeb. Yn anffodus tydy geirfa am safleodd chwaraewyr pêl-droed yn Gymraeg ddim hanner mor gyfoethog a'r rhai am rygbi. --Ben Bore 08:39, 9 Chwefror 2009 (UTC)

Y Dynion MwynGolygu

Henffych, gyfaill! Ga'i dynnu dy sylw at fy sylwadau ar dudalen Sgwrs Y Dynion Mwyn? Ar ôl gwneud tipyn o ymchwil ar y we, mae gen i amheuon mawr am rai o'r honiadau yn yr erthygl, yn enwedig am y cysylltiadau Cymreig honedig. Ar y lleia, mae'n ymddangos fod mwy nag un ochr i'r stori. Cofion cynnes, Anatiomaros 00:15, 10 Chwefror 2009 (UTC)

Diolch am dy ymateb, Llywelyn. A diolch am dy waith golygu ar Wica hefyd: dwi'n dal i feddwl ei bod hi braidd yn anheg fod ein brawd y Wiciad yn ychwanegu hen domen o destun fel hyn - roedd yn cymryd amser i mi "guddio" fo ac wedyn mae'n golygu llawer o waith i bobl gydwybodol fel ti i lanhau'r llanast (ac mae'n anodd gwneud na phen na chynffon o rannau o'i gyfraniadau, fel y gwyddom!). Ydy hyn yn deg ar y wici hefyd? Hyn a hyn o amser sydd gen ni ac yn yr amser mae'n cymryd i wneud hynny rydym ni'n colli allan ar erthygl falle. A wel, bid fel y bo am hynny, mae'n debyg! Cofion, Anatiomaros 00:14, 11 Chwefror 2009 (UTC)
Diolch i ti am dy gefnogaeth. Ia, rwyt ti yn llygad dy le, fel ddywedodd rhyw fardd cyfoes am yr ychydig amser a roed inni ei dreulio (ei wario) a'n byrder ar y tipyn daear 'ma:
Mond hyn-a-hyn roed inni,'Testun italig
A hyn-a-hyn yden ni.'Testun italig
Ond mae angen tacluso chwaneg ar yr erthygl, tipyn chwaneg. Llywelyn2000 23:29, 11 Chwefror 2009 (UTC)

Downing StreetGolygu

Dim problem - mae "w Londynie" yn golygu "yn Llundain" - dim syndod ynte. (Dysgais i dipyn bach o Rwseg yn yr ysgol yn yr wythdegau, ac mae'r Pwyleg yn ymddangos braidd yn debyg.) Alan 23:07, 10 Chwefror 2009 (UTC)

y nodyn "angen ffynhonnell"Golygu

Dw i ddim yn hollol sicr os ydw i wedi deall dy gwestiwn yn dda, ond rhaid teipio {{angen ffynhonnell}} lle rwyt ti'n gweld "ffaith" amheus. Sorry I'm going to switch to English because I don't want to spend too long composing this message just now... Typing this will add the note, and also put the page into the category Categori:Tudalennau ag angen ffynonellau. By the way, where you had the code on your own user page, I added some "<nowiki>" tags to disable it, because otherwise your own user page would end up appearing in that category. By the way, if you ever encounter a dubious "fact" which is controversial, particularly which says something negative about a living person, please do not add "angen ffynhonnell", but remove the offending statement immediately! Alan 22:54, 22 Chwefror 2009 (UTC)

Cyngor da! Diolch Maestro. Llywelyn2000 22:58, 22 Chwefror 2009 (UTC)
Fy ngolygiad olaf cyn y gwely... Am hyn - nid yw'n angenrheidiol cynnwys y gair "nodyn:" - mae'n gweithio gyda fe neu hebddo. Alan 23:14, 22 Chwefror 2009 (UTC)
Ar yr un trwydded - os ga'i roi fy mhig i mewn! - defnyddia {{Angen cywiro iaith}} yn lle [[Nodyn:Angen cywiro iaith]]. Anatiomaros 23:14, 22 Chwefror 2009 (UTC)
Gret! Dyna oedd fy nghwestiwn nesa! Ble mae'r rhain yn cael eu casglu felly? Llywelyn2000 23:27, 22 Chwefror 2009 (UTC)
Yn Categori:Nodiadau, efo tipyn o lwc, er mae'n siwr bod rhai wedi dianc o'r rhwyd! Gyda llaw, os wyt ti drosodd ar "en:" rywbryd ac yn teimlo fel amddiffyn yr iaith, dos draw i dudalen sgwrs English exonyms. Dwi'n cynghori cyfrif hyd at gant cyn ymateb! Anatiomaros 23:38, 22 Chwefror 2009 (UTC)

cyfoesGolygu

Dw i wedi cael gwared ar y nodyn "cyfoes" ar dudalen Pasg, achos bod ei bwriad er mwyn nodi erthyglau lle mae'r gwybodaeth yn newidadwy. Alan 00:22, 27 Chwefror 2009 (UTC)

O.N. Nos da! Alan 00:23, 27 Chwefror 2009 (UTC)
Bore da! Roeddwn i'n meddwl mai bwriad yr adran "Cyfoes", Alan, oedd dod ag erthyglau cyfoes o flaen y darllenydd mewn un grwp taclus? Llywelyn2000 07:02, 27 Chwefror 2009 (UTC)
Hmm... rhaid meddwl am hyn. Nid pwrpas gwreiddiol y nodyn oedd hyn; cafodd y nodyn ei gyfieithu o'r saesneg en:Template:Current, sy'n egluro yn fanylach ei bwrpas, ac mae'r fersiwn Cymraeg yn dal i ddweud "Gall wybodaeth newid wrth i'r digwyddiad fynd ymlaen." Ond dwi'n gweld ei fod e'n ddefnyddiol ar yr ail bwrpas a wyt ti'n ei ddisgrifio. Rhaid creu ail nodyn sy'n rhoi'r erthyglau i mewn i'r categori hwnnw heb ychwanegu'r neges "Gall wybodaeth newid..." Mae'n hawdd i mi wneud hynny, ond beth dylai'r nodyn gael ei alw? Am rwan, dw i wedi ychwanegu'r côd gategori heb ddefnyddio "nodyn". Alan 08:41, 27 Chwefror 2009 (UTC)
Mi adawaf i'th ddoethineb arferol di, ac eraill, i benderfynnu ar hynny. Yr unig bwynt carwn ei wneud ydy plis edrychwch ar y peth drwy lygad y darllenwr / defnyddiwr: ac nid o'n safbwynt ni! Llywelyn2000 16:48, 28 Chwefror 2009 (UTC)

Re: Ti yw'r burum sy'n creu'r baraGolygu

Ah diolch! Mae'n hyfryd gwybod fod 'y ngwaith yn cael ei werthfawrogi! Hwyl. Glanhawr 20:48, 28 Chwefror 2009 (UTC)

WAW!!Golygu

Mae eich dudalen yn ardderchog! Sut nes ti o? Mae angen i ni gael dudalen hafan efo steil tebyg...gyda tabiau, lliwiau, lluniau etc..

Da iawn anyway! Rhys Thomas 20:17, 1 Mawrth 2009 (UTC)

Ia, bendigedig a hynod ddeniadol! Ond dwi wedi cael hyd i "erthygl" newydd: Tudalen defnyddiwr 2. Wyt ti angen ei chadw (gellid ei symud i 'Defnyddiwr:Llywelyn2000/[enw'r dudalen]')? Os nad wyt bydd rhaid ei dileu achos mae'n cyfri fel erthygl (mae ar y rhestr o erthyglau newydd yn y tudalennau arbennig). Cofion, Anatiomaros 20:29, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Diolch Rhys Thomas. Dy Dudalen Defnyddiwr di oedd y sbardyn! Gwranda; mae pob peth rwyt ti'n ei wneud yn cael effaith ar bobl eraill o'th gwmpas, ac yna y tu hwnt, fel modrwyau dŵr yn mynd yn fwy ac yn fwy. Gall symudiad bach, bys, bawd, gair gen ti achub y ddaear ma rhag yr uffern sy'n ein hwynebu. Copia'r fframiau a'u haddasu, dyna wnes i. Eu benthyg! A'r syniad oedd arbrofi ar fy nhudalen i a llunio rhywbeth ar gyfer yr hafan: a'th syniad di oedd hwnnw hefyd, a dyna gylch arall wedi cael effaith adeiladol! Anatiomaros: diolch. Mae gen tithau ran (enfawr) yn fy niddordeb yn yr hen Wici 'ma; pe gallwn wneud yr hanner y medri di mi faswn wrth fy modd! Mi faswn i'n hedfan! Ia, sorri, dilea hi os gweli'n dda. Mi aeth ar goll gen i wrth i mi frysio i orffen y gwaith ddoe cyn ei heglu hi i Gaer. Llywelyn2000 21:25, 1 Mawrth 2009 (UTC)
Dwi wedi dileu'r dudalen. Diolch am dy sylwadau caredig, Llywelyn. 'Dan ni i gyd yn ddisgyblion i Feistr/Feistres Amser. Anatiomaros 22:08, 1 Mawrth 2009 (UTC)

Hafan5Golygu

Dwi wedi symud 'Hafan5' i Hafan/Prawf4. Mae'n edrych yn ddiddorol, ond cofia fod tudalen fel hyn yn mynd i gyfrif fel erthygl go iawn fel arall (defnyddia'r slaes /). Nos Da! Anatiomaros 00:59, 3 Mawrth 2009 (UTC)

Wrth gwrs! Diolch. Llywelyn2000 06:51, 3 Mawrth 2009 (UTC)

mynyddoeddGolygu

Maddeua i mi am ddileu 'Categori:Mynyddoedd Conwy' mor sydyn, Llywelyn, ond 'Mynyddoedd a bryniau Cymru' yw'r prif gategori a hefyd does 'na ddim categoriau mynyddoedd a bryniau ar gyfer y siroedd gennym chwaith, dim ond rhai o'r ardaloedd/cadwyni (Eryri...). Mewn gwirionedd mae angen creu y categoriau daearyddiaeth ar gyfer pob sir yn gyntaf cyn symud ymlaen yn ddyfnach er mwyn i'r drefn wneud synnwyr. Efallai cawn ddechrau gyda Conwy ac un neu ddau arall heno, ond mae'n cymryd lot iawn o amser i gael pob erthygl yn ei lle, dyna'r broblem. Rho dipyn o amser i mi dros y dyddiau nesa. Mae'n gallu bod yn waith diflas a dyna pam dwi wedi ei osgoi tan rwan! Anatiomaros 23:29, 4 Mawrth 2009 (UTC)

Diolch. Ro'n i'n gweld fod ei angen, gan fod categoriau megis Afonydd yn bodoli'n sirol. Ta waeth. 'Mam inni yw amynedd!' chwedl Myrddin ap Dafydd neu rywun tebyg!
Ia, fel ti'n deud, mae angen amynedd ...ac amser. Pob tro dwi'n edrych trwy'r categoriau ma mae 'na rywbeth hanfodol sydd angen ei wneud neu ei gywirio! Cofia fod criw mawr ar lefydd fel y wici Eingl-Americanaidd sy'n gwneud dim byd ond y gwaith "cynnal a chadw" ma! Yn y cyfamser, ymlaen! Anatiomaros 23:38, 4 Mawrth 2009 (UTC)
Dwi wedi cychwyn arni gyda Conwy, Gwynedd a Môn, ond y cwbl dwi wedi gwneud i lenwi'r categoriau ydy rhoi is-gategoriau i mewn. Mae creu'r categoriau 'mynyddoedd a bryniau Sir A' wedyn yn gofyn llawer mwy o waith gan fod cymaint o erhyglau. Rhywbryd - ond dim heno! - basai'n braf cael categoriau hanes ar gyfer pob sir hefyd (ac eithrio ambell un o'r rhai bychain newydd yn y De, efallai), fel sy genym yn achos Categori:Hanes Gwynedd (casglu pethau fel y cestyll, plasdai ayyb). Ond dyna ddigon am rwan. Gwn o brofiad fod y gwaith ar y categoris yn gallu cymryd oes i'w wneud yn iawn. Dwi am ei throi hi am rwan, felly Nos Da i ti, Lywelyn a diolch am dy ymdrechion diflino, fel arfer. Anatiomaros 00:15, 5 Mawrth 2009 (UTC)
Mi rannwn y gwaith rywsut. Llywelyn2000 06:58, 5 Mawrth 2009 (UTC)
Dw i'n mwynhau tacluso categoriau pob hyn a hyn. Beth am i bawb fabwysiadu sir?--Ben Bore 08:55, 5 Mawrth 2009 (UTC)
Gwych. Tydw i ddim mo'r taclusaf efo'r categoriau yma, ond mi dria i! Sir Ddinbych i fi: i mi ddechrau wrth fy nhraed! :) Llywelyn2000 21:33, 5 Mawrth 2009 (UTC)
Diolch i chi eich dau am gynnig eich cymorth. Mi wna'i gychwyn gyda sir Conwy, i ddechrau wrth fy nhraed hefyd, chwedl Llywelyn! (Cofier rhoi'r categoriau newydd 'ma yn yr uwch gategoriau 'Mynyddoedd a bryniau Cymru' a 'Daearyddiaeth [Sir Ddinbych/beth bynnag]'). Anatiomaros 21:43, 5 Mawrth 2009 (UTC)
Un peth bach arall am roi lleoedd fel cestyll mewn categori ydy trio cofio, pan fo 'Castell' yn rhan o'r enw i roi o i mewn fel hyn, e.e. am Gastell Rhuthun: [[Categori:Cestyll Sir Ddinbych|Rhuthun]], iddo ddangos dan 'R'. Fel arall mi fydd pob un yn dod allan dan 'C' yn y categori. (Paid a phoeni gormod - dwi'n anghofio hynny weithiau hefyd!) Anatiomaros 23:01, 5 Mawrth 2009 (UTC
Doeddwn i ddim wedi deall hyn. Diolch i ti. Llywelyn2000 23:03, 5 Mawrth 2009 (UTC)

TuleytulaGolygu

Hi! I can't speak in Welsh language. Sorry :( This is my main user talk page:

Please ask in English, whatever you asked before...--Tuleytula 06:21, 6 Mawrth 2009 (UTC)

Yr hawliawr siroedd digwilydd!Golygu

A minnau eisiau Sir Ddinbych gan mod innau o'r lle hefyd ;-)

Sylwais dy fod ti wedi gosod dolenni at gategoriau eraill o fewn yr erthygl. Er alla i ddim yn gweld dim o'i le ar hyn mewn egwyddor (er fel arfer dolenni at erthyglau mwy manwl yw'r 'norm'), tydy hyn ddim yn gweithio am ryw reswm. Os edrychi di ar yr erthygl rwan, yn hytrach na ble dylai'r ddolen fod, mae'n dangos y linell gyntaf o destun sydd i'w gael ar dudalen y categori. Hefyd mae rhywbeth od yn digwydd yn y golofn rhyngwici (dwy ddolen Saesneg, un at Categori Sir Ddinbych Saesneg). Problem arall a all ddigwydd (ond sydd ddim yn yr achos yma hyd y gwelaf) yw bod erthyg Sir Ddinbych wedyn yn ymddangos o fewn is-categori fel 'Trefi Sir Ddinbych'.

Os wyt ti eisiau gosod dolen at gategori o fewn erthygl (ond dw i ddim 100% y dylid gwneud o ran cadw arddull) galli di ddefnyddio'r côd Categori:'''Enw'r Categori'''. Dangosodd Alan hyn i mi rhai wythnosau'n ol - be wnawn ni hebddo fo?--Ben Bore 12:38, 6 Mawrth 2009 (UTC)

Pa hwyl gyfaill? Wyt ti'n cyfeirio at y pennawd 'Mynyddoedd' (uchod)? Sbia ar y cyfraniad olaf. Diolch. Dy sylw at Alan. Ydy gwag fel cragen. Llanwn y bwlch. Llywelyn2000 22:36, 6 Mawrth 2009 (UTC)
Y pennawdau 'Pentrefi' a 'Llynoedd'. Mae'n ymddangos bod Pentrefi wedi ei newid gan ddenfyddiwr arall rwan. Dw i ddim yn gwybdo pam, ond am ryw reswm mae'r ddolen rhyngwiki cyntaf yn cyferirio at 'Nodyn: Siroedd Cymru' ar y wici Llydaweg - rhyfedd!--Ben Bore 08:49, 9 Mawrth 2009 (UTC)

Latino sine FlexioneGolygu

Llywelyn, oedd gen ti reswm arbennig dros ddileu yr enghraifft o Weddi'r Arglwydd o'r erthygl yma? Roeddwn i'n meddwl fod yr enghraifft yn ddull defnyddiol o ddangos y gwahaniaeth rhwng y fersiwn yma o'r iaith a Lladin clasurol. Rhion 12:51, 7 Mawrth 2009 (UTC)

Mae 'na ysbryd yn y peiriant. Wnes i dim ei ddileu. Eto, mae'n rhaid fy mod! Mae'r cyfieithiad yn fendigedig. Dim byd yn bod. Beth sy'n digwydd??? Mae pwy bynnag wnaeth hyn yn fy enw i wedi gwneud rhybweth arall: ychwanegu Nodyn "eginyn iaith". Tydw i rioed wedi gosod y nodyn hwn!!! Llywelyn2000 15:38, 7 Mawrth 2009 (UTC)
Ydy hi'n bosib fod dau yn golygu yr un pryd - ond yn enw un? Hy mi wnes i olygu o ran cywiriad iaith, ond nid y dileu ac ni wnes osod nodyn egin iaith. Dirgelwch llwyr. Llywelyn2000 17:38, 7 Mawrth 2009 (UTC)

Y Dyluniad newydd arfaethedigGolygu

Dw i'n gweld bod ti'n brysur yn arbrofi. Fel ti'n gwybod, dw i eto i fy argyhoeddi y bydd y newidiau er gwell neu beidio, a nid trio bod yn boed yn y pen-ôl ydw i, ond gan bod lot o logos sy'n ymwneud a'r prosiectau eraill + bod testun pob dolen yn las, dw i ddim yn gwybod pa mor hawdd fyddai hi i rywun sydd a nam ar eu golwg i'w ddarllen. Dw i ddim yn ddyluniwr gwefannau, ond dw i'n credu bod yna rhyw safonnau/guidlines i'w cael. O gwglo'n sydyn, des ar draws yr awgrymiad canlynol

Ten Tips
1. Is the text legible?
Contrast is the most important factor to consider when designing sites that everyone can use. Go for text and background colour combinations that offer maximum contrast.

(sy'n mynd yn groes i beth ddwedais i yn rhywle yn y drafodaeth, mai gwefannau lliwiau 'meddal' sy'n neis ac yn boblogaidd ar hyn o bryd!)--Ben Bore 22:00, 10 Mawrth 2009 (UTC)

Diolch ben Bore. "Testun pob dolen yn las": ydy, yn arddull 'in-house' Wikipedia. Faswn i ddim yn awgrymu unrhyw liw arall gan fod y lliw'n cyfleu ei waith - fod yn ddolen. Cymer olwg ar faint y ffont, fodd bynnag. Dwi wedi ei chwyddo (cymharer gyda maint ffont y fwydlen chwith, glasurol ! Llywelyn2000 08:16, 11 Mawrth 2009 (UTC)


Plas Newydd, Llangollen ynteu: Plas Newydd (Llangollen)Golygu

Bore da. Pa fformat wyt ti'n ei awgrymu? Collnod neu cromfachau? Tydy o ddim gwahaniaeth gen i, cyn belled fod yma gysondeb. Diolch. Llywelyn2000 06:58, 27 Mawrth 2009 (UTC)

Mmmm - dydw innau ddim yn siwr. Rwy'n meddwl fod gennym ni enghreifftiau o'r ddau. Beth am ei godi yn Y Caffi a cheisio cytuno ar un? Rwy'n meddwl y buaswn i yn pleidleisio dros Plas Newydd, Llangollen. Rhion 07:04, 27 Mawrth 2009 (UTC)
dwi'na yn cytuno. Mi goda i'r mater yn y caffi heno. Llywelyn2000 07:28, 27 Mawrth 2009 (UTC)

Enwau unigol a lluosogGolygu

Diolch am yr holl gymorth heddiw. Rwyf wedi cadw nodiadau manwl o sut i osod cyfeiriadau mewnol ag allanol ! Un cwestiwn arall cyn tewi am y tro. Darllenais eich sylw am enwau unigol (cyd-destun Categori). Wrth geisio twtio fy nghynnig gyntaf (at Cellbilen) a cheisio creu dolennau mewnol, mi sylweddolais mai "mitocondrion" oedd gennyf, ond mai mitocondria oedd targed y cyswllt. (Sef enw lluosog.) Mi newidiais i'r lluosog. Ai'r ffordd i sicrhau dolen yw dim ond cynnwys y llythrennau cyffredin ("mitocondri" yn yr achlysur hwn) ? Rwy’n cymryd y byddai newid y pennawd (lluosog) yn creu dryswch llwyr ac yn colli'r holl ddolennau. !--Deri 15:18, 1 Ebrill 2009 (UTC) Ar ôl ychydig ymchwil, mi welaf, bellach, sut mae sicrhau dolennau i enwau ychydig yn wahanol, treigliadau, lluosogion ag ati. Does dim angen ymateb i'r uchod. Diolch a hwyl. --Deri 16:54, 1 Ebrill 2009 (UTC)

Fandal DisneyGolygu

Nodyn byr - copiwyd - gan fod fy nghinio yn barod:

"Disney Vandal". Mae o'n creu hafoc ar nifer o wicipediau, yn enwedig yr un Saesneg. Mae'n glyfar. Gwneud nifer o olygiadau - weithiau mewn tandem a chyfeiriad IP anon neu un o'i enwau eraill - i ddrysu pobl a chuddio ychwanegiadau anghywir. Weithiau mae ei fandaliaeth yn amlwg weithiau'n gyfrwys, ond fandal perygl ydy o. Ewch i "en" a gofyn i Collectonian. Mae gen i wybodaeth ar dudalen sgwrs Alan hefyd. Gwylia am unrhyw gyfraniadau IP i ffilmiau Disney sy'n dechrau gyda 65/67/68 (Georgia neu Alabama). Mae 'na lwyth o bethau i'w ddadwneud. (Hefyd, yn ddiweddar: Boatshops=Rockskeeper=68.220.177.97=65.0.160.15 ac eraill hefyd mae'n bosibl...). Anatiomaros 17:53, 2 Ebrill 2009 (UTC)

Mwy o amser rwan i egluro, ar ôl cinio. Mae 'na ragor o wybodaeth ar fy nhudalen sgwrs (gwaelod). Mae'r boi 'ma yn gyfrwys iawn ond mae'n hawdd i'w adnabod er ei fod yn troi i fyny dan enw gwahanol bob tro. Felly gwylia am unrhyw gyfranwr newydd sy'n troi i fyny a dechrau golygu erthyglau Disney neu ffilmiau (animeiddiedig fel rheol). Mae o'n BLA! Hwyl, Anatiomaros 18:51, 2 Ebrill 2009 (UTC)

Newydd gweld hyn yn dy sgwrs uchod: "I clean up Disney articles alot, but sometimes it gets tiring. You can help too, if you want." ("clean up a lot"="dwi'n fandal llawn amser"!). Coblyn o nec! Anatiomaros 18:53, 2 Ebrill 2009 (UTC)

Cadarnhad gan y wici Saesneg: en:User:Boatshops. Wedi'i flocio fel "sock puppet". Anatiomaros 19:00, 2 Ebrill 2009 (UTC)
Bois bach! Rhyfedd o fyd. Oes na waith carthu rwan? Llywelyn2000 22:49, 2 Ebrill 2009 (UTC)
Oes, Llywelyn, ond ceiff aros tan fory. Rhagor o fanylion yn y Caffi. Isio gras a 'mynedd! Ond fel 'na mae hi: efallai bod hyn yn arwydd ein bod wedi "cyrraedd" fel wici?! :-) Anatiomaros 23:12, 2 Ebrill 2009 (UTC)

Y 25,000Golygu

O'r diwedd dwi wedi cofio creu tudalen newydd, atodiad i'r Caffi fel petai, fel wnes i gynnig o'r blaen, i drafod ein cynlluniau ar gyfer cyrraedd yr 25,000fed erthygl. Dyma'r ddolen: Wicipedia:Y Caffi/25,000 erthygl ac mae 'na nodyn ar ddechrau adran y cyfraniadau yn y Caffi hefyd. 'Rargian, ond roedd y dudalen wedi mynd yn faith - bron i 150kb! - ond mae'n dipyn bach mwy hwylus i'w llwytho rwan ar ôl i mi archifio tua 75% o'r cynnwys (gwaith blinderus mae pawb yn ceisio osgoi ei wneud, yn cynnwys fi!). Hwyl, Anatiomaros 17:48, 5 Ebrill 2009 (UTC)

Gwnest yn dda. Y burum tawel.... Llywelyn2000 06:47, 6 Ebrill 2009 (UTC)

Nodyn "DEFAULTSORT" ayybGolygu

Mi fuost ti wrthi'n foreuol iawn heddiw, Llywelyn! Dwi'n sylwi dy fod yn anwybyddu'r nodyn sy'n edrych fel hyn uwchben y categoriau, e.e. '''{{DEFAULTSORT:Jones, John}}. Fel mae'r enw yn awgrymu, pwrpas y nodyn ydy sortio'r enw yn ddi-ofyn yn y categoriau odan o. Does dim angen rhoi "Jones, John" yn y categoriau ac yn wir mae'n gallu drysu'r meddalwedd os gwneir hynny. Dyna pam wnes i newid golygiadau fel hyn, ac eraill. Hefyd dwi'n gweld dy fod yn rhoi enwau categoriau yn yr unigol i mewn weithiau, e.e. 'Categori:Mathemategydd Cymreig': y drefn ydy defnyddio'r lluosog bob tro, felly Categori:Mathemategwyr Cymreig sy'n gywir (ac yn bod yn barod). Hwyl, Anatiomaros 15:41, 6 Ebrill 2009 (UTC)

A! Felly dyna ei bwrpas! Wel dyna fi'n gwybod rwan. Mi arbedith ganrif neu ddwy! Teitlau erthyglau: unigol. Teitl Cataegoriau: lluosog. Ia, wel... Llywelyn2000 19:47, 6 Ebrill 2009 (UTC)
Rhaid cael trefn o ryw fath, er bod angysondebau. Ia, "teitlau erthyglau: unigol" (e.e. Bardd) ond gydag eithriadau am resymau arbennig, e.e. Beirdd y Tywysogion, Cymry (grŵp o bobl) ond "teitlau categoriau: lluosog" am bobl a phethau (am fod mwy nag un unigolyn neu beth yn y categori). Mae'r wici Ffrangeg yn defnyddio'r unigol yn ei gategoriau ond rhywsut basa hynny ddim yn gwneud synnwyr yn Gymraeg, na fasa? "Categori:Tref Gwynedd"?!  :-) Anatiomaros 20:03, 6 Ebrill 2009 (UTC)
Dylswn i wedi esbonio hefyd nad yw ailgyfeirio categori yn gweithio. Yr unig beth mae'n wneud ydy rhoi'r ailgyfeiriad yn y categori yr ailgyfeirwyd ato, e.e. rhoi 'Categori:Beiolegwyr Cymreig' yn 'Categori:Biolegwyr Cymreig'. Anatiomaros 20:13, 6 Ebrill 2009 (UTC)
Mae'r ddau air Cymraeg Biolegydd a Beiolegydd yn cael ei ddefnyddio. Beth felly wyt ti'n ei awgrymu? Llywelyn2000 20:17, 6 Ebrill 2009 (UTC)
Wel, dydy o ddim yn fater o ddweud fod un yn fwy cywir na'r llall - basa hynny fel deud fod 'haneswr' yn gywirach air na 'hanesydd' - ond dim ond un enw gawn ni ar gategori achos fel 'na mae'r meddalwedd yn gweithio. Dydy o ddim fel achos erthygl lle fedr rhywun ailgyfeirio. Croeso i ti ddefnyddio y naill neu'r llall yn nhestun yr erthygl ei hun, wrth gwrs. Anatiomaros 20:35, 6 Ebrill 2009 (UTC)

Bydd dim problemau iaith yma eto!Golygu

Dwi di brynu Cysgliad (sef Cysill a Cysgeir) ar gyfer fy nghyfrifiadur (am £55)! Mae'n cywiro popeth! Felly byth gen i broblemau treiglo eto! (gobeithio!)

Roeddwn ni just am adael i chi wybod rhag ofn i chi gredu bo fy iaith ysgrifenedig wedi gwella dros nos! Pob hwyl, Rhys Thomas 17:38, 11 Ebrill 2009 (UTC)

Dwi'n mwynhau cywiro iaith, dyna peth o fy job i yma, a mi wna i ddal i wneud hynny. Paid a phoeni dim. Mae'r wybodaeth gen ti yn gyfraniad BENDIGEDIG i Wicipedia. Dal i fynd. Tydy o ddim ots am yr iaith, gad hynny i mi ac eraill. Paid a thalu arian mawr am y meddalwedd, fe ddylai fod am ddim ta beth!! Ond ar ben pob peth, paid ag anghofio'r gwaith pwysicaf sydd gen ti rwan. NID Wicipedia, ond dysgu dy waith Lefel A - er mwyn Wicipedia a'r Gymraeg. Dos ymlaen i gael y graddfeydd gorau medri di. Fe ddaw rheolau iaith wedyn! Sorri am ddoe. Llywelyn2000 19:47, 11 Ebrill 2009 (UTC)
Hei, paid poeni am ddoe, fy mai i oedd o am ddim safio'r erthygl cyfan mewn un tro! Mae wicipedia yn fy help efo'r lefelau A! Rwyn mwynhau cyfrannu a dysgu gwaith ar yr un pryd na just eistedd ac yn adolygu am oriau! Fi di penderfynnu cael diwrnod mawr adolygu (+cyfrannu i wicipedia) yfory, fi di blino gormod heno! Diolch am eich sylwadau anyway! Pob hwyl, Rhys Thomas 20:52, 11 Ebrill 2009 (UTC)
Diolch. Llywelyn2000 21:16, 11 Ebrill 2009 (UTC)

Moel Plas-ywGolygu

Diolch i ti am yr ychwanegiad diweddaraf at fryniau Clwyd, ond ydy Moel Plas-yw yn fryngaer? Does dim sôn am hynny yn yr erthygl a dim cyfeiriad yn y llawlyfr am Glwyd a Phowys yn y gyfres safonol Ancient and Historical Wales na The Archaeology of Clwyd chwaith. 'Mond gofyn! Anatiomaros 13:11, 14 Ebrill 2009 (UTC)

Message on en-wpGolygu

Just to let you know, I've put a message on your en-wp page. cheers AndrewRT 21:16, 15 Ebrill 2009 (UTC)

AsfarerGolygu

Dwi wedi dadflocio Defnyddiwr:Asfarer. Fo sy'n gyfrifol am greu erthyglau ffilm ar y wici Catalaneg fel yr un hir a manwl ar y Corpse Bride ([1]) sy'n cynnwys rhyw fil o eiriau - dwi ddim yn meddwl fod ein "cyfaill" o UDA yn ieithgi ac mae'r dolenni rhyngwici - i gyd i'r wici Catalaneg - yn ddilys, hyd y gwelaf i. Ond paid a phoeni am hynny - hawdd deall pam ein bod ni i gyd dipyn bach yn baranoid y dyddiau hyn! Anatiomaros 21:18, 25 Ebrill 2009 (UTC)

Diolch Anatiomaros. Y cwestiwn sylfaenol yw hyn: oes na ffordd i ddarganfod cyfeiriad IP person sydd wedi cofrestru? Diolch am dy ymateb gyda llaw. Llywelyn2000 23:57, 25 Ebrill 2009 (UTC)

Erthygl Perth!Golygu

Shwmae? Dwi di egluro ystyr y brawddeg or erthygl Perth (Awstralia) ar y tudalen sgwrs- Sgwrs:Perth (Awstralia)

Hwyl, Rhys Thomas 23:40, 13 Mai 2009 (UTC)

Y gwybodlen mwya confusing :SGolygu

Dwi wedi (or diwedd!) gorffen creu'r gwybodlen Nodyn:Gwybodlen Afiechyd. Mae'n eithaf confusing ond os yr ydych yn cymharu'r un dwi di rhoi ar yr erthygl Annwyd ar blwch ar yr erthygl Saesneg Common Cold byddwch yn iawn! Mae'n rhaid i chi copio'r codau (mesh, DiseasesDB, emedicine...etc) o'r wici's eraill, a profi ei bod nhw'n gweithio ar ei'n nodyn ni. Hwyl, Rhys Thomas 17:45, 15 Mai 2009 (UTC)

Diolch Rhys; does dim dryswch ynddo; mae'n gret! Mi ychwanega i'r rhestr afiechydon oddi tano, neu efallai ei addasu i'w cynnwys, ond mae'r gwaith caled wedi ei wneud gen ti - unwaith eto. Diolch Rhys. Llywelyn2000 05:23, 16 Mai 2009 (UTC)

Hen feirws hyllGolygu

Oherwydd rhyw hen aflwydd digidol mae 'nghyfrifiadur i lawr - mi fyddaf yn ol gynted y medraf. Llywelyn2000 08:58, 18 Mai 2009 (UTC)

Nodiant E-ZGolygu

Diolch am cywiro'r iaith- ond sain hollol siwr am hyn:

"Mae hyn yn estyniad o'r nodiant cis/trans ond mil gwell o ran IUPAC ydy'r ffordd mae'r nodiant E-Z yn disgrifio'r priodweddau."

Rwy'n ceisio dweud: E-Z notation, or the E-Z convention is the IUPAC preferred method of describing the stereochemistry of double bonds in organic chemistry. It is an extension of cis/trans notation that can be used to describe double bonds having three or four substituents.

Diolch, Rhys Thomas 12:13, 28 Mai 2009 (UTC)

Haia Rhys. Beth am: "Nodiant E-Z neu gonfensiwn E-Z ydy dull dethol IUPAC o ddisgrifio stereocemeg bondiau dwbwl sydd a 3 neu 4 dirprwy." Llywelyn2000 13:28, 28 Mai 2009 (UTC)
Swnion iawn i fi! Rhys Thomas 14:31, 28 Mai 2009 (UTC)

Bwrdd yr IaithGolygu

S'mae Llywelyn? Wyt ti wedi gweld yr ateb ges i gan y Bwrdd (yma)? Beth am UCAC? Araf yw'r symud ar hyn o bryd, rhwng popeth. Dwi'n hanner meddwl am anfon e-bost at y Gweinidog dros Dreftadaeth... Hwyl, Anatiomaros 15:54, 6 Mehefin 2009 (UTC)

Henffych! Dwi wedi cael gair gyda Llywydd UCAC, do; mae eisioes yn gyfarwydd â Wici ac yn gweld potensial aruthrol ynddo. Yn ystod yr wythnosau nesaf mae am drafod hyn gydag un neu ddau o bobl eraill o fewn yr undeb.
Alun Ffred: efallai y gallwn ei gyfarfod yr un pryd â Ieuan Wyn Jones? Llywelyn2000 17:37, 6 Mehefin 2009 (UTC)

Siars y DduwiesGolygu

Helo Llywelyn2000. Diolch yn fawr am lanhau "Siars y Dduwies." Tybed os fedred lanhau (gwella, beth bynnag) y siars lawn a ffeindir yma pryd oes amser gen ti? Bydd yn wych i weld ef yna :) Diolch eto, Wiccan1 21:22, 10 Mehefin 2009 (UTC)

Mae wedi ei wenud, er bod un neu ddau o fannau dryslyd. Llywelyn2000 14:48, 12 Mehefin 2009 (UTC)

Diolch yn fawr iawn i chdi. Wedi'i gwerthfawrogi'n fawr, Wiccan1 16:30, 12 Mehefin 2009 (UTC)
Heia. Dwi newydd gywrio'n bellach, Wiccan1 20:53, 12 Mehefin 2009 (UTC)
Diolch i ti am dy gyfraniadau gwahanol. Mi wna i drio cywiro ymhellach yn ystod y dyddiau nesa, ond mae amser yn brinach nag aur y dyddiau hyn, a bywyd yn gwasgu'n dynn. Llywelyn2000 21:27, 12 Mehefin 2009 (UTC)
Diolch :) Pryd bynnag chdi isio rŵan - 'sdim brys, Wiccan1 10:53, 14 Mehefin 2009 (UTC)

Bod yn fusnesludGolygu

Gweld bod ti'n chwarae yn y tywod ar hyn o bryd. Efallai byddai'n well osgoi rhoi dolenni lliw coch yn fy marn i, gan y gall arwain at bobl i beidio clicio arnynt gan feddwl nad yw'r erthygl wedi ei chreu eto? --Ben Bore 14:00, 12 Mehefin 2009 (UTC)

Cytuno'n llwyr. Gwyrdd am Gymru, Brown am y Lloegrwys, efallai? :-)
Hyd yma dw i wedi methu a darganfod ffordd o chwyddo maint y ffont ar gyfer y prif ranbarthau, heb son am droi'r testun ar ongl! Fe ddaw mewn degawd, dw i'n siwr! Mae'r math hwn o iaith fewnol mor gyntefig ag oedd htm nol yn 1994 pan gychwynais chwarae ag o. Enw'r rhaglen oedd 'Ferret', os cofia i'n iawn; cyn dyfodiad Netscape Navigator i olygu gwefanau. Mae iaith fewnol Wici yn eitha tebyg! Oes yr oen a'r blaidd! Diolch i ti. Llywelyn2000 14:46, 12 Mehefin 2009 (UTC)
Beth am ddefnyddio ychydig o HTML? Mae'n werth trio!--Ben Bore 08:39, 15 Mehefin 2009 (UTC)

Help with DisneyGolygu

Can all the disney articles be unprotected? I really don't see why they need to be. Some examples of good edits I would restore:

[2], [3], [4], [5], [6].

These are just some. And really they all need iw updates. Also can you improve all these articles? 75.75.124.218 22:05, 16 Mehefin 2009 (UTC)

Amlwg pwy ydy hyn! Dyma tudalen sgwrs yr un cyfeiriad IP ar en:... Anatiomaros 22:13, 16 Mehefin 2009 (UTC)
Ei anwybyddu ydy ore, a'i flocio wrth gwrs. Ysgwydd o rew. Diolch am y ddolen. Llywelyn2000 22:33, 16 Mehefin 2009 (UTC)

Translation RequestGolygu

Hi! Could you translate and add this article into your wonderful wikipedia? You can reach me here. Thanks. With Kind Regards --Warayupay 18 jen 2009 à 09:49 (UTC)

Tacloban Tacloban is a port city in the Philippines. It is approximately 360 miles southeast of Manila. It is the capital of the province of Leyte. It is also the regional center of Eastern Visayas.

Sorry, dont do requests! Llywelyn2000 05:41, 3 Awst 2009 (UTC)

Sori Llywelyn!Golygu

Sori- o ni di anghofio dod nol atoch am y nodyn ynglun a Eurovision! Yn anffodus o ni methu trwsho fe...mae'r }} yn atal diflannu! Rhys Thomas 16:14, 4 Gorffennaf 2009 (UTC)

Dim probs! Diolch (hwyr!) Llywelyn2000 05:41, 3 Awst 2009 (UTC)

AfiechydGolygu

Amser maith yn ôl fe greais i Nodyn:Gwybodlen Clefyd, felly byddaf i'n ceisio cyfuno'r ddwy wybodlen rhywbryd. Mae'r llythyren goch dramgwyddus yn deillio o Nodyn:ICD10; dwi'n cymryd taw copïo a gludo (a chyfieithu) y nodiadau ar en: a wnaeth Rhys. Pwrpas y cyswllt yw i fynd â'r darllenydd i ryw erthygl debyg i hon (en:ICD-10 Chapter A) sy'n rhoi rhestr feddygol ar y wici yn ogystal â darparu cyswllt allanol yn y wybodlen i wefan uchel ei bri megis y WHO.

Gyda llaw, fe ddefnyddiais "llid" i olygu inflammation gan fod Gwyddoniadur Iechyd y GIG ("Enseffalitis yw llid (chwyddo) meinwe’r ymennydd.") yn ogystal â geiriadur y BBC yn awgrymu'r defnydd hwn. Efallai pan ddaw'r amser i greu erthygl ar y pwnc dylwn cadw llid fel tudalen wahaniaethu gyda llid (meddygaeth) neu llid (chwyddo) ar gyfer yr ystyr hon. Cofion, --Adam (Sgwrs) 22:39, 5 Awst 2009 (UTC)

Diddorol. Yr unig "llid" faswn i'n ei ddweud yn naturiol ydy "Llid yr Ymenydd", ("encephalitis" yn Saesneg, a wnes i rioed feddwl am y meinwe'n chwyddo. Enyniad faswn i'n ddweud am inflamation, ond mae llid hefyd yng Ngeiriadur Bruce. Llywelyn2000 22:47, 5 Awst 2009 (UTC)
O'm wybodaeth i, gall "llid yr ymennydd" hefyd olygu meningitis. Mae'r Gwyddoniadur Iechyd yn osgoi'r broblem hon trwy ddefnyddio enseffalitis a . . . meningitis. Nid ydw i'n arbenigwr yn y maes yma o bell ffordd, ac i gyd gallaf i weld o wefan y GIG yw eu bod yn defnyddio "llid" mewn enwau afiechydon sydd yn y Saesneg yn diweddau ag "-itis", h.y. afiechydon sy'n gysylltiedig ag inflammation: llid y pendics = appendicitis, llid y sinysau = sinusitis, ayyb. --Adam (Sgwrs) 22:58, 5 Awst 2009 (UTC) --nodyn: wedi postio'r sylw hwn ar Sgwrs:Enseffalitis yn ogystal.
"Llid y Freithell" ydy meingitis i mi, ac wedyn does dim amwyster; mae Bruce hefyd yn ei grybwyll. A Cwlwm y coledd ydy appendicitus. OND os ydan ni'n cadw at y Gwyddoniadur Iechyd yna, mae gennym ni ffynhonnell ddibynadwy ac arbenigwyr eraill i sgwyddo'r bai! OND rhaid nodi GI fel ffynhonnell ar bob tudalen addas. Mi geua i fy ngheg, felly! Llywelyn2000 23:07, 5 Awst 2009 (UTC)
Dim ond trwy gadw'n cegau ar agor (neu o leiaf ein bysedd yn brysur dros y bysellfwrdd) y gallwn sicrhau Wicipedia doeth a chynhwysfawr! Ond cytunaf bod un ffynhonnell safonol yn bwysig, felly cawn cadw at safonau'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, ond gyda digon o ailgyfeiriadau a nodiadau "efallai eich bod yn chwilio am ..." ar ben erthyglau (er mae'n ymddangos bod ambell cofnod o'r Gwyddoniadur Iechyd yng nghanol diweddariadau, felly dim syndod os yw'r termau maent yn ffafrio yn newid rhywbryd). Cofion, --Adam (Sgwrs) 23:16, 5 Awst 2009 (UTC)
Derbyn termau'r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol, felly, yn hytrach na'r Gwyddoniadur Iechyd? Pa un ydy'r mwyaf trylwyr / gorau?
Y Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol sy'n cyhoeddi'r Gwyddoniadur Iechyd yma, neu o leiaf Galw Iechyd Cymru (NHS Direct Wales). Felly safonau'r Gwyddoniadur, sef safonau'r GIG mewn ffurf gyfleus yn nhrefn yr wyddor. --Adam (Sgwrs) 23:24, 5 Awst 2009 (UTC)

Annet_gan_Nat_Legg.jpgGolygu

Hi,

The image, with correct info.

Just the URL of the source picture were needed. --Dereckson 16:22, 10 Awst 2009 (UTC)

Thanks! Diolch. Llywelyn2000 20:13, 10 Awst 2009 (UTC)

Mab DaroganGolygu

Llywelyn, oedd gen ti reswm arbennig dros ddileu ychwanegiadau Anatiomaros neithiwr i'r rhan "Owain Glyndŵr" o'r erthygl yma? Alla i ddim gweld fod dim o'i le arnynt. Rhion 06:07, 13 Awst 2009 (UTC)

Dwi wedi adfer y testun. Llywelyn, fedra'i ddim gweld fod unrhyw gyfiawnhad o gwbl dros y golygiad hwn, heb esboniad o fath yn y byd. Anatiomaros 17:10, 13 Awst 2009 (UTC)
Dau neu dri o fân newidiadau wnes i: defnyddio'r gair Cymraeg am Frwydr Baddon yn hytrach na'r Lladin; gan roi'r Lladin mewn cromfachau ar ei ôl. Dyma ein trefn ar Wicipedia ac mae cysondeb yn rhinwedd. Yn ail, newidiwyd "mewn ogof rywle" i'r ffurf ychydig mwy derbyniol a ffurfiol, sef "mewn ogof yn rhywle". Yn drydydd, cywirais y defnydd anghywir o gromfachau ar ddiwedd brawddeg gan ddechrau brawddeg newydd gyda "Chwedl ddiweddarach yw honno". Fy mhederydd cywiriad: newid "Arosodd Cynan..." i "Arhosodd Cynan..." A DYNA NI. NID FI DDILEODD Y RHAN NESAF. RHYFEDD IAWN. RHYFEDD IAWN, IAWN! Llywelyn2000 21:54, 13 Awst 2009 (UTC)
Doeddwn i ddim isio credu am eiliad dy fod wedi gwneud hyn ar bwrpas, Llywelyn. Dwi'n dal heb fedru deall sut y digwyddodd - fy ymateb cyntaf pan welais i'r diff oedd "Be ddiawl...!" - ond dwi'n derbyn dy esboniad. Efallai taw'r wers ydy siecio'n ofalus cyn gorffen golygu, ac ar ôl cadw'r dudalen hefyd? Anatiomaros 22:15, 13 Awst 2009 (UTC)
Mi wnes. Doedd dim testun wedi'i ddileu. Rhyfedd iawn. Llywelyn2000 22:17, 13 Awst 2009 (UTC)


Translation of a short storyGolygu

Hi my friend!

I would like to request something from you. Yes, translation. I hope, it's not a bad thing for you. Some years ago I wrote a (really) short story about a lonely man (actually symbolized the Saami nation). I translated into some languages and I thought, it would be great to have it more, like also in Cymraeg. I made this page, the English translation is somewhere there. You can put the Cymraeg translation there (there is already a Scottish Gaelic verison, too). Thank you again! Sorry for my disturb... -hu:User:Eino81

Be fedra'i ddeud yn wyneb hyn? Trist iawn iawn.Golygu

Dwi newydd gweld hyn. Beth yn union wyt ti'n awgrymu? A wyt ti'n trio deud fy mod wedi creu "pwped wici" i gefnogi fi? Mae hyn yn mynd yn rhy bell. Rydym yn anghytuno ar y pwnc sydd dan sylw yn y caffi. Iawn, felly y bo. Fel 'na mae hi yn y byd sydd ohoni. Ond mae hyn yn ymosodiad personol. Gwell i ti ofyn i'r cyfranwr newydd "pwy ydy o" os wyt ti isio ateb. O, a beth am ofyn i Huwbwici hefyd, sydd newydd gadael sylw ar dudalen sgwrs Mexico/Mecsico, fel dwi'n gweld, rhag ofn dy fod yn meddwl mai fi ydy o hefyd. Feddyliais erioed y baset ti na neb arall yn tynnu ni i lawr i'r lefel yma. Ti yn arbennig, sydd wedi 'ngalw fi yn "gyfaill" sawl tro. Dwi wedi ceisio cadw at y dadleuon a'r ffeithiau, wedi derbyn dy esboniad yn wyneb y dystiolaeth i'r gwrthwyneb ar y dudalen hanes am flancio'r testun o'r erthygl Mab Darogan, wedi ceisio dy ateb yn bwyllog yn y sgwrs yn y Caffi, ac rwan rwyt ti'n honni fy mod i'n dwyllwr? Pe bai rhaid, mi wynebaf unrhyw un neu unrhyw rai yn y byd ar ba bwnc bynnag ac ym mha le bynnag heb guddio tu ôl i neb, dychmygol neu fel arall, diolch yn fawr. Tynnwch eich geiriau yn ôl, os gwelwch yn dda. Anatiomaros 23:30, 14 Awst 2009 (UTC)

Dyma a sgwennais:
Wel dyna gyd-ddigwyddiad! Rwan ta, Dafydd llwyd, (hym hym! clirio gwddf, edrych o gwmpas...) os wyt ti'n bodoli... wyt ti'n bwyta Siam? Tost a siam? Ac a wyt ti'n canu "Sion Sions yr hogyn pren" efo'r tebot piws, ac yn gwiso Sins denim!!! neu a wyt ti'n derbyn fod y Gymraeg yn ddigon cyhyrog i ymgorffori ieithoedd eraill? "Plant bach yn tsieni a thiroedd Japan..." oeddwn i (a'r Trwynau Coch" yn ei ganu, flynyddoedd yn ôl!
Mae 99.9 o'n dinasyddiuon Cymraeg (gan gynnwys fi fy hun) wedi ein cyflyru gan y Sais a'r Americawr i dderbyn y lythyren "J", wyt ti? Esblygwn! Llywelyn2000 20:33, 14 Awst 2009 (UTC)
Pa ran wyt ti'n gyfeirio ato, sy'n dy frifo, gyfaill? Bois bach! Paid a fod mor groen-denau!!! "ymosodiad personol"? Wnes i ddim cyfeirio atat ti o gwbwl! Ceisio newid y ddadl wyt ti? Dwi'n meddwl mai'r peth gorau i ti a fi wneud ydy sgwennu erthyglau, nid dadlau am beth mor ddibwys a "jam" a "John Jones". Llywelyn2000 00:30, 15 Awst 2009 (UTC)

AtebGolygu

In English, I think lower case would be more "correct". In Welsh it may be different - I don't think I'm qualified to say. Deb 21:36, 15 Awst 2009 (UTC)

Da iawn. Deb 21:55, 15 Awst 2009 (UTC)

Tudalen PokemonGolygu

Llywelyn2000, diolch am dy gyngor ynglŷn â fy nhudalen Pokémon. Dwi'n ddeall bydd creu tudalen am pob un o'r 493 cymeriad yn llafurus i chi a fi, ond os byddai'n creu tudalennau am y 10 cymeriad mwyaf pwysig y gêm yn unig bydd chi'n rhoi mwy o gymorth a cyngor iddo i? Diolch. Stifyn 15:35, 17 Awst 2009 (UTC)

Wrth gwrs! - os wyt ti'n credu eu bont werth y drafferth - mae Wikipedia'n credu hynny. Cofia ddileu'r cymeriadau NAD wyt am lunio erthygl amdanynt! Pob hwyl! Llywelyn2000 16:43, 17 Awst 2009 (UTC)

Delwedd:Chwarel Gopr y Gogarth RO.jpgGolygu

Apologies for writing in English. Am I right that this is an image from the old copper-mines at Great Orme? If so I would really like to use it to illustrate the Norwegian article no:Great_Orme, so I would like to ask you if you possibly could add a description in English and upload this image to Commons as well. If you could respond at my talkpage either at en:User_talk:Finnrind or commons:User_talk:Finnrind I would apprectiate that a lot. Best regards, Finnrind 18:31, 10 Hydref 2009 (UTC)

Thanks a lot. I've uploaded a copy to Commons (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chwarel_Gopr_y_Gogarth_RO.jpg) so that other projects can use it as well. Let me know if you ever need some translation from Norwegian :) Best regards, Finnrind 20:03, 10 Hydref 2009 (UTC)

Helo!Golygu

Helo Llywelyn, sut wyt ti? Jyst galw mewn i ddweud "Helo," ha! Gobeithio fod ti'n iawn, a diolch am y kudos ar fy Nghymraeg :D. Xxglennxx 19:56, 21 Hydref 2009 (UTC)

Creative Commons, FlickrGolygu

Regarding Delwedd:Janet Ryder by Dogfael.jpg, Delwedd:Gorsedd gan ziedu mate.jpg (and more?):

Images on Wikipedia must be free to use by everyone for every purpose. The license conditions "Non-commercial" and "non-derivative" are not accepted on Wikimedia projects. --Martin H. 13:42, 18 Tachwedd 2009 (UTC)

Re: Tonari no TotoroGolygu

Sorry, I'm gonna be lazy and post this one in English, since my Welsh is appallingly bad. I notice that you reverted an edit I made to Tonari no Totoro in the early hours of this morning. I admit my Welsh is pretty bad, in fact probably terrible, but the information I added was something which a steward had removed, presumably because it was in English. All I did was translate it into the best Welsh I could possibly manage, and put it back. If you refer to Sgwrs_Defnyddiwr:Y_wiwer_wen#Re:_Tonari_no_Totoro you will see that I spoke to Y wiwer wen after he had reverted it, explained what I'd done, and he said someone else could sort out my grammar, cause he was too tired. I'm active on 19 Wikipedia, and my home one is the English one, my userpage is here en:User:BarkingFish.

I also notice you locked the article after reverting my edit; If this was because you are treating my edit as vandalism, then I apologise. I know the info I added was correct, simply not good enough though in Welsh, to remain on the article.

Thanks again, sorry for the bother.

BarkingFish 16:51, 6 Rhagfyr 2009 (UTC) -> Wikipedia Saesneg: en:User:BarkingFish -> Sgwrs Defnyddiwr (Saesneg): en:User_talk:BarkingFish

Ha ha dwi newydd edrych ar ei dudalen. Mae o'n byw ym Milton Keynes! Y dref fwyaf ddi-enaid ar ynys Prydain! (Hyd yn oed yn waeth na'r Barri.) Does neb yn medru byw ym MK o ddifrif. Y wiwer wen 18:10, 7 Rhagfyr 2009 (UTC)
Allwch chi ddim yn byw yn Milton Keynes, dim ond i chi fyw ynddo! BarkingFish 18:39, 7 Rhagfyr 2009 (UTC)

GARLLEG!Golygu

http://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Garlleg&diff=529961&oldid=497854

"Gall gadw'r moscito i ffwrdd, yn ogystal â chariadon!"

Ydych chi'n sicr? Dim probs os ydy'r cariad yn bwyta'r garlleg ar yr un pryd â chi. Y wiwer wen 20:56, 8 Rhagfyr 2009 (UTC)


Oes gen ti dystiolaeth fod mosgito'n medru bwyta garlleg? Llywelyn2000 08:32, 9 Rhagfyr 2009 (UTC)
Beth?!? Dwi'm yn medru bwyta'r teledu, ond nid yw'r teledu yn fy ngadw i ffwrdd. Y wiwer wen 13:06, 9 Rhagfyr 2009 (UTC)
Ti soniodd am y "cariad yn bwyta'r garlleg". Llywelyn2000 13:09, 9 Rhagfyr 2009 (UTC)
O, dwi'n gweld (mae'r ceiniog yn disgyn)... dim ond am y cariadon oedd fy sylw gwreiddiol. Dwi'm yn cwestiynu'r ffaith bod garlleg yn cadw'r moscito i ffwrdd. Y wiwer wen 13:40, 9 Rhagfyr 2009 (UTC)

SafleGolygu

Hello,

I am interested by this edit (from a while ago).

I am a learner. I thought I'd detected a pattern that if you have a compound noun then it has the same gender as the base noun, and if I apply this, then because "lle" is masculine "safle" should be too, so I changed it to "presennol" and "ddau". But now I see that you changed it previously and that you are a native speaker. Is the "rule" wrong? Thanks. Luke 11:40, 18 Rhagfyr 2009 (UTC)

Diolch i ti. I would say 'dwy' but, you'r right - the dictionary says it's masculine. I'll dig a few other dictionaries up, and let you know. Mae gen ti lygad barcud. Llywelyn2000 15:28, 18 Rhagfyr 2009 (UTC)
Many thanks for that. By the way, you appear to have unintentionally reverted some later changes to the article. I've fixed these - see also my request here. Luke 16:07, 18 Rhagfyr 2009 (UTC)

Robin Llwyd ab OwainGolygu

Hello Llywelyn,

You may have seen I added a few bits to Robin Llwyd ab Owain, an article to which I see you've contributed extensively in various languages. While looking for material, I came across a slight concern. You added on the English site a picture of him allegedly taken in Paris, which you claim to have taken yourself. Whilst I have no reason to doubt your copyright assertion, it seems reasonable to assume that if you were with the subject some distance outside Wales then you probably have a moderately close connection with him - in which case it may be better to refrain from editing the article - see en:Wikipedia:COI which I assume (broadly at least) applies here as well. Diolch yn fawr. Luke 07:31, 26 Rhagfyr 2009 (UTC)

Yes, thanks for contributing to Wici over the last few weeks; I have known Robin for many years, and have written from a neutral point of view or at least I hope I have. If not, then please let me know. By the way, I have also contributed to an article on his father Owain Owain who I aslo new. Llywelyn2000 01:39, 27 Rhagfyr 2009 (UTC)
Rwyt ti wedi rhoi dwy ddolen anghywir yn dy 'few added bits' (uchod) - sy'n arwain i nunlle. Mi adawaf i ti eu trwsio neu eu dileu:
Meddianwn Hi! a chwmni meddalwedd addysgol Avant Garde
Llywelyn2000 01:55, 27 Rhagfyr 2009 (UTC)
Hi, many thanks for your reply. I don't know what happened with those links! They worked fine with the computer I was using before (which uses Linux) e.g. came up with all stuff about the flats in Ruthun that his property company lets out, but when I tried them on this one (Windows) it said "That site may harm your computer" and prevented me from visiting them. I guess it's best not to link to them while they contain do malware, in case anyone's else computer gets infected. (As an aside, as you know Robin, you might want to point out to him that his site is producing malware warnings! [7])
As regards NPOV, thanks for that. Okay, I agree that the article here is pretty neutral - to be honest the statement that really concerned me was not here but on the English site (and also French/German/Breton), where it says that actor Rhys Ifans counts Llwyd as one of Wales' leading poets. That's a strong claim so I think it needs a specific quotation from Ifans to back it up. I would be more comfortable with it if you could please either add a quotation from Ifans or remove the statement. Thanks. Luke 08:55, 27 Rhagfyr 2009 (UTC)
Further update. The virus problem seems to affect both of his two websites equally, so it seems like the problem might be site-wide. I searched on Google for what other sites were under the same top URL, and there was a site of his called "Sycharth" which both Sophos and Google are also screaming warnings about. Lastly, I also found reference to another site in the same web area ("Hen Dderwen") that rather appears to be yours - see here; possibly the Hen Dderwen site doesn't exist any more anyway (though it's hard to be sure whether it's just the virus scanner stopping me visit it), but if you yourself do still share a web area with Robin Llwyd then I would seriously suggest you check out your own sites for viruses, quite apart from getting him to do the same with his. The specific warning from Sophos was something called "Mal/ObfJS-BI" which is meaningless to me but the link from Sophos (see above) says "Mal/ObfJS-BI is a malicious JavaScript within a web page that will attempt to download other malicious content from remote servers." How you actually go about disinfecting a website I have no idea about - there's normally an option for scanning and disinfecting a PC, but a website? Luke 09:42, 27 Rhagfyr 2009 (UTC)
Dyma beth rydw i'n ei gael gan Gwgl o ddilyn dy ddolen:
Has this site acted as an intermediary resulting in further distribution of malware?
Over the past 90 days, s144238663.websitehome.co.uk did not appear to function as an intermediary for the infection of any sites.
Has this site hosted malware?
No, this site has not hosted malicious software over the past 90 days.
How did this happen?
In some cases, third parties can add malicious code to legitimate sites, which would cause us to show the warning message.
Ac mae gwefannau megis yr uchod yn amherthnasol i'r drafodaeth hon, a phwy ydy'r 'third party' sy'n ceisio eu fandaleiddio. Ond gwira dy ddolenni CYN eu gosod ar Wici os gweli di'n dda.
Mae dy bwynt am Rhys Ifans yn ddilys a mi wna i drio edrych i fewn i'r ffynhonnell yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae amser yn brin gythreulig ar hyn o bryd, fe y gwyddoch. Ond, unwaith eto Luke, mae'r drafodaeth hon am Rhys yn amherthnasol i Wici. Gyda llaw, gwelaf fod dy Gymraeg di yn arbennig o goeth ar adegau! Wna i ddim gwastraffu fy Saesneg efo ti, felly. Dysgwr cyflym iawn, gyfaill! Llywelyn2000 04:38, 28 Rhagfyr 2009 (UTC)
Hi, diolch. Amrwy bwyntiau (nid yn yr un trefn ag uchod).
  1. "Wna i ddim gwastraffu fy Saesneg efo ti" - croeso i chi siarad Cymraeg gyda fi, wrth gwrs. Ond fe fydd rhaid i mi ddefnyddio'r Saesneg ar adegau serch hynny. Mae'r ffaith fy mod i'n ysgrifennu'n dda yn Gymraeg ar adegau yn cuddio faint o amser mae'n rhaid i mi ei dreulio er mwyn ei wneud. And another thing: I can generally come across as fairly good in Welsh if I am very selective about what I actually say, and only use it to say the things that I know I can say well. As soon as I have to say a particular thing, there's a good chance that I won't know how to say it in Welsh. Most of what I've written above in English I would not have been able to translate.
  2. "mi wna i drio edrych i fewn i'r ffynhonnell yn ystod yr wythnosau nesaf" - diolch yn fawr am hyn.
  3. "Ond gwira dy ddolenni CYN eu gosod ar Wici os gweli di'n dda." - pwynt teg, OND do'n i ddim yn gwybod bod problem gyda'r dolenni pan ychwanegais i nhw i'r wici, gan ro'n i'n defnyddio cyfrifiadur "Linux" a aeth syth at y gwefannau heb gwyno amdanynt. I am not sure if the Linux computer should have refused to go to the sites - I'm going to have to check now whether it picked up some kind of virus. By the time I saw your message about the links being bad, I was using a Windows machine, with Sophos software that was blocking the sites for me, and then I could agree with you that there was a problem that I'd been previously unaware of. Luke 06:59, 28 Rhagfyr 2009 (UTC)

Neges bwysig i bob gweinyddwrGolygu

Yn dilyn trafodaeth yn y Caffi (gweler yma), mae Luke wedi creu tudalen newydd ar gyfer materion gweinyddol, sef Negesfwrdd gweinyddiaeth. Y syniad yw defnyddio'r Caffi ar gyfer negeseuon cyffredinol a defnyddio'r bwrdd newydd fel lle i drafod a datrys - gobeithio - materion fel nodiadau, categorïau, fandaliaeth a phethau eraill sy'n rhan o waith gweinyddwyr. Bydd yn gymorth i gadw trafodaethau gyda'i gilydd ac yn rhyddhau lle yn y Caffi. Hoffwn ofyn i bawb sy'n weinyddwr ei roi ar eu rhestr gwylio a'i ddefnyddio. Gobeithio bydd yr arbrawf yn llwyddiant ac yn gwneud ein gwaith yma yn haws. Anatiomaros 21:54, 3 Ionawr 2010 (UTC)

Môr-ladradGolygu

Mae 'na gategori newydd am hyn ar gomin (yma). Rhag ofn i mi darfu ar dy gyfraniad mi adawaf o yma yn lle rhoi dolen i mewn ar waelod y dudalen. Efallai yr hoffet ti ychwanegu hyn - {{comin|Category:Gaza flotilla clash|ymosodiad Israel ar lynges ddyngarol Gaza 2010}} ar waelod yr erthygl ar ôl gorffen golygu? Bydd y categori hwn o ddefnydd hefyd efallai: Category:Free Gaza Movement. Hwyl, Anatiomaros 22:27, 2 Mehefin 2010 (UTC)

Diolch gyfaill. Déjà vu ! Llywelyn2000 22:44, 2 Mehefin 2010 (UTC)

Gŵyl Galan Awst a LugnasadGolygu

Helo! S'mai? Ga i dynnu'ch sylw at Sgwrs Nodyn:Gwyliau Celtaidd#Gŵyl Galan Awst a Lugnasad? Fyddi di cystal â rhoi dy farn, os gweli di'n dda? :) -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 23:26, 9 Mehefin 2010 (UTC)

Helo, could you help me, please!Golygu

ói bore da! Sorry this is the only thing I'm able to write in Welsh for now. I'm Claudi Balaguer, member of a Catalan association "Amical de la Viquipèdia" which is trying to become a Chapter but has seen this rejected because it doesn't belong to a/one state! I thought you could help me begin a support campaign here just as I've already done in other Wikipedias. The first favor I beg from you would be to translate the following template to Welsh (you can translate where you please, you can keep the Catalan part or the English one, as you wish or deem more appropriate!). Thanks/diolch again for your help . I wish you a pleasant and sunny summertime. Take care, hwyl fawr! Capsot 09:54, 10 Mehefin 2010 (UTC)

*Llywelyn2000/Archif 1Good evening. Well maybe you haven't seen my message or worse you don't care. I think it's the first option since you care about Welsh, you must understand what it is to use a small or minorized language. So if you don't answer, I'm going to wait some more time before asking someone else. Sorry to bother you once more. Sincerely, Capsot 21:42, 13 Mehefin 2010 (UTC)
Sorry, done now. One question: what's a Chapter? Llywelyn2000 21:54, 13 Mehefin 2010 (UTC)
Beth ydy'r term Cymraeg am 'Chapter' Wiciaidd? Llywelyn2000 04:49, 14 Mehefin 2010 (UTC)
Bore da, sorry I seem to have replied in my user's page. yn cael 'n glws ddiwrnod! Capsot 07:49, 14 Mehefin 2010 (UTC)

BlerwchGolygu

Diolch am dynnu fy sylw at y camgymeriad!--Ben Bore 14:39, 10 Mehefin 2010 (UTC)

A diolch am fy nadflocio hefyd! (Neges bach i ti ar fy nhudalen Sgwrs hefyd, Ben!). Anatiomaros 19:44, 10 Mehefin 2010 (UTC)

Tabl cyfnodol newyddGolygu

Helo! Mae'r element cell bellach ar gael iti yma. Mae angen gweithio ar Nodyn:Element color gan roi y lliwiau priodol i mewn. Er enghraifft, Nodyn:Element color/Nwy yw Template:Element color/Gas ar EN, felly cer i EN, a chopïo a phastio'r cod o EN i Wici mewn nodyn o'r enw Element color/Nwy. Dwi wedi gwneud fe am Nwy/Gas, ond mae'n dangos yn goch imi - ydy'n dangos yn goch iti? Efallai bydd problemau 'da ti oherwydd dy fod di wedi cyfieithu'r termau Saesneg i Gymraeg - os wyt ti'n gallu cofio'r enw, y gwell, ond gan bwyll wrth gyfieithu y lliwiau ei hunain - dim ond enwau Saesneg ar gyfer lliwiau y mae'r Wici yn derbyn, felly paid â chyfieithu "orange" i "oren" LOL. Rhô wybod unrhyw bryd os wyt ti am gymorth ychwanegol :) -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 00:32, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)

"Template" yn Saesneg ydy Nodyn?! Mi driais i "Note" ayb!!! Hei, diolch Glenn! Mae'r lliwiau'n reit agos i'w lle. Diolch. Llywelyn2000 04:28, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)
M! Mae cymysgu'r ieithoedd yn dechrau cymhlethu pethau. Fel y dywedaist, byddai gadael y Saesneg gwreiddiol wedi gweithio. Mae'n rhaid penderfynnu ar iaith rwan ac ailgyfeirio neu Symud. Lot o waith! Ail gopio'r gwreiddiol saesneg ydy'r gorau. Mater bach ydy i mi copi / pastio enwau'r elfennau. Heno... Llywelyn2000 05:25, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)
Ha, ie! Drysu, tydi! Pan ymunais â Wicipedia yn y lle gwreiddiol, ceisiais i creu "Templed/i", ac wedyn ffeindiais i allan mai Nodyn yw'r fersiwn Wici am Template. Duw a ŵyr pwy benderfynodd ei alw yn Nodyn!! Ie, dwi'n awgrymu iti gadw'r Saesneg ar gyfer pethau fel "Gas" ayyb, ac wedyn mi fydd yn haws pan ti'n trosglwyddo'r wybodaeth syth o Wiki i Wici, ha. Eto, os angen cymorth arnat, hela! -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 12:05, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)
Diolch Glenn. Mi roddet ti yn arwyddbost manwl a chraff. Mae'r tabl rwan wedi'i "orffen". Ond mi dw i am ddal ati i olygu'r a chreu 'r grwpiau a hefyd yr elfennau eraill nad ydw i wedi eu tacluso hyd yma. Unrhyw wallau - newidiwch nhw! Llywelyn2000 22:11, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)
ON Gwell i mi ddileu'r dudalen waith a ddefnyddiwyd gen i i lunio'r Tabl? Llywelyn2000 22:14, 2 Gorffennaf 2010 (UTC)
Diolch a chroeso! Mae'n edrych yn ffab, rhaid dweud. Bydda i'n helpu lle fy mod yn gallu :) Bydda i'n awgrymu iti symud yr holl waith (h.y., y tabl i gyd) i'r tudalen sgwrs fel gwnaethon ni gyda'r hen fersiwn - y ffordd 'na, dyw neb ddim yn gallu ei fandaleiddio yn hawdd. Beth wyt ti'n meddwl? Dyn ni'n gallu defnyddio'r un hen: (Sgwrs:Tabl_cyfnodol/Tabl) os wyt ti isio, ac wedyn defnyddio "{{:Sgwrs:Tabl cyfnodol/Tabl}}" i roi fe mewn? Jyst disodli'r holl gynnwys sydd yno ar hyn o bryd gyda dy god newydd sbon di. 'Sdim ots am y tudalen gwaith hefyd - dim ond ti sydd am ei ddefnyddio. Dileu neu gadw - lan iti. Beth am gadw'r peth, ei ailenwi i "Blwch tywod" neu rywbeth, a'i ddefnyddio fel blwch tywod fel y gwnes i gyda f'un i? -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 16:16, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)
Diolch Glenn. Ro'n inna'n meddwl mai fel Nodyn fydde ore, rhag iddo gael ei fandaleiddio. Dw i ddim mor siwr am ei guddio; gan fod tabl cyfnodol yn gongl-faen i erthygl ar dabl cyfnodol! Mae croeso i ti wneud fel y mynnot; mae gen i ffydd ynot! Llywelyn2000 19:54, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Ni fydd yn ei guddio go iawn, ond bydd yn edrych yn "gudd" os yw rhywun yn ceisio'i fandaleiddio - y gyd bydden nhw'n gweld yw'r cod "{{:Sgwrs:Tabl cyfnodol/Tabl}}". Gwnaf i fe nawr :) -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 20:13, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

Iawn. I'w gyrraedd, cer fan hyn :) Wyt ti'n iawn efo 'na? -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 20:16, 4 Gorffennaf 2010 (UTC)

UnedauGolygu

Henffych gyfaill! Y rheswm wnes i dynnu pethau fel gwefr o'r categori System Ryngwladol o Unedau oedd achos roeddwn i'n meddwl ei fod yn gategori ar gyfer yr unedau eu hunain (e.e. joule), ac wrth reswm dydy 'gwefr', 'pŵer' ayyb ddim yn unedau o unrhyw fath yn y byd. Ond dydwi ddim yn wyddonydd ac mae'n bosibl mod i wedi camdeall, efallai? Anatiomaros 20:36, 8 Gorffennaf 2010 (UTC)

Digon teg. Dyna sy'n digwydd yn Wiki [yma]. Yr hyn mae Defnyddiwr YDB wedi'i wneud ydy dechrau rhestru y golofn honno a elwir "Quantity"; yn Gymraeg mi faswn i'n hapusach efo "Maes Astudio" a rhoi'r golofn hon (gwefr, egni cinetig ayb o dan categori arall ee Maesydd ffiseg - neu ffiseg ar ei ben ei hun, fel y gwnest. Llywelyn2000 20:48, 8 Gorffennaf 2010 (UTC)
Am unwaith dwi'n cytuno'n llwyr â'r Anglopedia. Mae dy ddolen yn dangos eu categori cyfatebol nhw hefyd, sef en:Category:SI units. Dwi am roi'r dolenni rhyngwici a geir fanna yn ein categori ni. Cytuno hefyd gyda ffiseg fel y categori amlwg i'r lleill am rwan - cofia fod system categori 'en' yn hynod gymhleth a bod ein system ni eisoes yn fwy cymhleth/dwfn na rhai llawer o'r wicis mawr hefyd felly rhai i ni fod yn ymarferol. Anatiomaros 20:58, 8 Gorffennaf 2010 (UTC)
Diolch! Ymlaen a'r gân... Llywelyn2000 21:12, 8 Gorffennaf 2010 (UTC)
Dim prob! Sôn am dermau, sgen ti fewnbwn am hyn? Anatiomaros 21:15, 8 Gorffennaf 2010 (UTC)

Sgwrs:Hen enwau Cymraeg am yr elfennauGolygu

Helo! Gwerthfawrogem dy sylwadau di, os gweli di'n dda, ar yr uchod :) Diolch iti. -- Xxglennxx sgwrscyfraniadau 22:46, 16 Gorffennaf 2010 (UTC) Mm. Mi welais i'r erthygl yma dro'n ol a dweud wrthof fy hun ar y pryd y bydd yn rhaid ailymweld a gwiro, ond wnes i ddim! Beth am dacluso sydyn am rwan a'i wiro'n iawn pan gawn gyfle. Mae llawer o bethau heb eu gorffen gen i e.e. y tabl cyfnodol newydd ayb, yna mi wnawn edrych ar eirwiredd yr hen eiriau.Ydy hyn yn iawn gen ti, ynteu a oes brys? Llywelyn2000 22:32, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)

Dwi ddim yn meddwl fod llawer o frys, ond bydd angen gwneud rhywbeth rywbryd achos mae'n llanast o erthygl. Ond fel ti mae gen i bethau amgenach i'w wneud! Anatiomaros 22:42, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)

DarmstadtGolygu

Shw mae, Llywellyn? Thanks for fixing the iaith on some of my contributions lately. I hope it didn't get on your nerves when I updated the sentence about Darmstadt's city status in 1330. There was an inaccurate statement in the Saesneg Wikipedia which said that it was the Count of Katzenelnbogen who founded the city in 1330, when in fact, it was actually the Emperor Ludwig who bestowed this "statws upgrade" to Darmstadt in that year. Also, Darmstadt was first mentioned in documents in the 11th century, but, existed long before that. Pob Hwyl! :) -- Breckenheimer 23:15, 16 Gorffennaf 2010 (UTC)

Many thanks for all your contributions to articles which otherwise would still be unwritten in Wicipedia. Two things come to mind, firstly, have you tried correcting the English Wiki and second, what referances or evidence do you have? Written, personal? And what does the German Wikipedia say? Lastly, your Cymraeg improves from day to day, and for such a small country / language are important contributions which will be read and enjoyed by many. Diolch i ti. Llywelyn2000 04:59, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)
I fixed the English Wikipedia when I saw someone had added the statement. The German wiki article "History of the City Darmstadt" (which actually has an image of the charter), gives much more detail and confirms that "On July 23, 1330 Emperor Ludwig the Bavarian gave Count Wilhelm I of Katzenelnbogen the city rights for Darmstadt." Anyways, I'll add some external references also as you suggested. Breckenheimer 12:14, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)

PleidlaisGolygu

Dwi wedi rhoi dy enw i lawr fel eilydd fy nghynnig i roi statws gweinyddwr i Glenn. Gobeithio fod hynny'n iawn. Er mwyn gwneud popeth yn ffurfiol mae lle i bawb pleidleisio yma. Dwi ddim yn meddwl fod hyn yn cyfrif fel "canfasio" gan dy fod eisoes wedi mynegi dy farn. Hwyl, Anatiomaros 23:50, 17 Gorffennaf 2010 (UTC)

Diolch. Mi gefnogais enwebiad Glenn; dyna'r term Cymraeg am "eilio" yn yr ardal yma. Llywelyn2000 06:11, 18 Gorffennaf 2010 (UTC)
Digon teg, Llywelyn. Iaith pwyllgor ddiflas. Ond basai'n braf cael dy bleidlais ffurfiol er hynny (>>>X!<<<). Hwyl, Anatiomaros 19:52, 18 Gorffennaf 2010 (UTC)

Thank you for you welcome--HombreDHojalata 12:14, 19 Gorffennaf 2010 (UTC)

Blwch defnyddiwrGolygu

Helo, s'mai? Dwi newydd greu blwch i'w ddefnyddio i ddweud bod rhywun yn weinyddwr. Defnyddia'r cod {{Defnyddiwr:Xxglennxx/Blychau/Gweinyddwr}} os hoffet ti :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:42, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)

Arriva Cymru Trenau/Cymru Arriva Trenau...Golygu

Cytuno gyda'r sgwrs ynglyn a Heol y Frenhines felly ewch ati i'w newid.

Dim ond newydd ddechrau ar hwn ydw i felly mae'n dda cael cyngor rhai mwy profiadol!

Osian

Diolch Osian. Mae wedi ei newid. Llywelyn2000 18:55, 26 Gorffennaf 2010 (UTC)

Erthyglau hanfodol collGolygu

Dwi wedi symud hyn i Wicipedia:Erthyglau hanfodol coll a dileu'r ailgyfeiriad (sef y dudalen wreiddiol [cyn ei symud]) achos roedd yn cael ei chyfrif fel "erthygl newydd". Dwi wedi ychwanegu dolen ar yr Hafan hefyd. Rhag ofn dy fod yn teipio 'Erthyglau hanfodol coll' a methu canfod dy restr! Anatiomaros 17:27, 27 Gorffennaf 2010 (UTC)

Pam lai. Llywelyn2000 17:41, 27 Gorffennaf 2010 (UTC)
Nid "pam lai" ond "dim dewis o gwbl". Dydy dy restr ddim yn erthygl fel y cyfryw ac felly dydy o ddim yn perthyn yn y gwyddoniadur ei hun, nac ydy? Mae rhagflaenu'r enw gyda "Wicipedia:" yn hanfodol neu mae'n cyfrif fel erthygl arferol arall a dyna pam wnes i symud o. Gweler Categori:Wicipedia am dudalennau cyffelyb eraill. Bydd y ddolen ar yr Hafan (adran 'Ysgrifennu erthyglau') yn fodd i bobl canfod dy restr hefyd. Gobeithio fod hynny'n esbonio pethau'n well achos roeddwn i ar frys o'r blaen. Croeso i ti ychwanegu dolenni eraill ar rai o'r tudalennau cymorth ayyb, wrth gwrs. Anatiomaros 18:42, 27 Gorffennaf 2010 (UTC)

Draw ar AnglopediaGolygu

Rhag ofn nad wyt ti wedi ymweld a'r wiki Saesneg ers sbel, falle bydd diddordeb gyda ti yn y cynnig i uno erthygl 'Y Dydd Olaf' gyda'r erthygl Owain Owain yno.--Ben Bore 09:47, 2 Awst 2010 (UTC)

Diolch Ben; dw i wedi uno'r ddwy erthygl. Llywelyn2000 05:34, 13 Awst 2010 (UTC)

CominGolygu

Cofia 'mod i draw ar Gomin hefyd os wyt ti angen cymorth rywbryd. Gobeithio bydd helynt y ddelwedd yn cael ei setlo rwan! Mae'r rheolau ynglŷn â hawlfraint yn llym ofnadwy ond rhaid deall bod cannoedd o ddelweddau o darddiad amheus yn cael eu huwchllwytho bob wythnos ac mae dim ond "un o blith nifer" yw dy ddelwedd di a'u bod i gyd yn cael eu trin yr un fath (yn anffodus dwi ddim yn weinyddwr yno). (ON Dwi ddim yn awgrymu fod unrhyw beth "amheus" am hawlfraint dy ddelwedd di, wrth gwrs!) Anatiomaros 22:10, 19 Awst 2010 (UTC)

ÔÔN: Sôn am anhawster llwytho, beth am gael archif tudalen Sgwrs :-) Anatiomaros 22:15, 19 Awst 2010 (UTC)

Diolch, gyfaill ar y ddau gyfri. Mae Comin yn rhy gymhleth o lawer, yn fy marn i; mae'n atal cyfraniadau gonest, gwerth chweil. Ta waeth! Parthed yr archifo; fy mwriad oedd pecynu'r sgyrsiau fesul 100 ! Dw i ar 93 ar hyn o bryd, felly waeth i mi aros. Mae'n rhaid mod i'n reit ofergoelus, felly, yn mynd am rif crwn, taclus! Llywelyn2000 22:27, 19 Awst 2010 (UTC)
Ia, mae rhai o'r rheolau yn ddigon i ddychryn pobl! Ac mae ambell weinyddwr yn rhy awyddus i ddileu pethau hefyd, dwi'n gwybod. Ond ar yr ochr bositif bydd tua 100,000 o ddelweddau o Gymru yno cyn hir. Mae'r miloedd sydd yno'n barod wedi ysbrydoli fi i sgwennu sawl erthygl. Sôn am y brosiect GeographBot ydw i: 1.5 miliwn o luniau o leoedd ym Mhrydain ac Iwerddon! Dwi wedi cychwyn categori ar gyfer llenyddiaeth Gymraeg hefyd, ond mae'n brin o ddeunydd ar hyn o bryd. 'Run fath efo lluniau hanesyddol o bobl a ballu. Ond mi ddaw. Rhaid i mi sganio chwaneg o hen lyfrau rywbryd...
Os wyt ti'n aros i gyrraedd y Rhif Mawr beth am adael i mi greu 7 sgwrs un llinell newydd? Mae'r dudalen yn feithach nag un o areithiau Fidel Castro druan! Anatiomaros 22:45, 19 Awst 2010 (UTC)
Ha ha ha! Da iawn! Fel y mynnot! Llywelyn2000 22:49, 19 Awst 2010 (UTC)

CwestiwnGolygu

Pam ydy'r boi yma yn wincio? Anatiomaros 22:53, 19 Awst 2010 (UTC)

Am fod Sion Corn newydd golli'i drwsus ar ei ffordd i fyny'r simne! Llywelyn2000 22:55, 19 Awst 2010 (UTC)
A, dwi'n deall rwan. Diolch! Anatiomaros 22:56, 19 Awst 2010 (UTC)
O'n i'n iawn? Christmas Evans?
Wps, sori: fel hyn roedd y ddolen i fod. Ac rwyt ti'n iawn, wrth gwrs! Anatiomaros 23:08, 19 Awst 2010 (UTC)

Cwestiwn arallGolygu

Ai gwir fod y Cofis yn secsist? Anatiomaros 23:00, 19 Awst 2010 (UTC)

Ti'n cael hwyl arni! Llywelyn2000 23:06, 19 Awst 2010 (UTC)

Fifteen Tribes of WalesGolygu

Oes na gyfieithiad parod? "Pymtheg llwyth o dras", ydy fy nhipyn ymgais i. Llywelyn2000 23:11, 19 Awst 2010 (UTC)

Ceir 'Pymtheg Llwyth Gwynedd' fel y term Cymraeg arferol gyda 'Pymtheg Llwyth Brenhinol Cymru' yn efelychu'r term Saesneg (mae'n amrywio yn ôl y ffynhonnell). Am ryw rheswm 'Gwynedd' (h.y. y Gogledd) yw'r term Cymraeg arferol, hyd y cofiaf, ond rhaid i mi chwilio eto... Anatiomaros 23:13, 19 Awst 2010 (UTC)
Gall hynny fod, gan eu bont i gyd o'r hen Wynedd; sorri - hen, hen Wynedd! Diolch. I'r cae sgwar rwan. Llywelyn2000 23:17, 19 Awst 2010 (UTC)
Nos da gyfaill. Dwi am ei throi hi hefyd. Cei di'r tri chwestiwn nesa fory efalla! Anatiomaros 23:19, 19 Awst 2010 (UTC)
Cyn i mi fynd, mae GPC yn nodi enghraifft o'r term 'Pymtheg Llwyth Gwynedd' o'r 16eg ganrif, felly mae'n gynharach na'r enw Saesneg "Fifteen (Royal) Tribes of Wales". Sail digonol i'w ddefnyddio yma felly. Anatiomaros 23:40, 19 Awst 2010 (UTC)

S'mae?Golygu

Long time no speak Llywelyn! Chi'n iawn? Fi di bod ychydig yn brysur gyda'r hen A levels (so dim lot o amser ar gyfer wici!) ond byddai nol nawr ac yn y man i helpu allan! Good news- fi wedi cael fy nerbyn i astudio Ffiseg (trwy gyfrwng y Gymraeg obviously..) yn Aberystwyth y flwyddyn nesaf. Ges i yn maths a dau C yn Cemeg a Ffiseg- not brilliant ond o leiaf ma’ lle da fi yn y brifysgol. Sori bo fi heb gael amser i edrych ar y tabl cyfnodol- ond mae'n edrych yn grêt- ond ma fe di bod cymaint o amser ers i mi fod ma, dwi bach yn 'rusty' ar yr iaith wiki. Hwyl am y tro :) Rhys Thomas 13:53, 22 Awst 2010 (UTC)

Ew! Gwych iawn! Pob peth a ddywedi! Mae dy dudalen Defnyddiwr di'n spot on hefyd! Gwych iawn a chroeso'n ôl :-} Llywelyn2000 17:26, 22 Awst 2010 (UTC)

Helo!Golygu

S'mai?! Ddim wedi siarad â thi ers oes bellach! Peth cyntaf - croeso iti am y nodiadau :) Yr ail beth (sy'n gwestiwn mawr iawn...): wyt ti'n gallu edrych ar yr erthygl yma yn ei holl gyd-destun, os gweli di'n dda? Dwi'n cywiro'r iaith fesul adran wrth weld rhywbeth, ond dwi isio barn rhywun profiadol (dim suck-ups, tyngaf ;D). Hoffwn i iddi fynd yn fyw yn fuan, ond wrth gwrs, mae'n rhaid cael dy "ganiatâd" o ran yr iaith :) Gobeithio dy fod yn iawn ac mi glywaf oddi wrthyt yn fuan (cei di ymateb fan hyn os liciet ti - edrychaf yn ôl yn aml ta waith). -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 04:28, 26 Awst 2010 (UTC)

Pa hwyl, gyfaill? Wrth gwrs y gwna i! Dw i eisioes wedi cychwyn tua pythefnos yn ol, ac ro'n i'n bwriadu gwneud tipyn pob dydd. Yna mi drois i at [restr erthyglau heb eu creu] er mwyn lleihau'r rhestr. Fy ngobaith wedyn ydy troi'n ol at y Tabl Cyfnodol a dechrau mireinio pob un o'r elfennau - mae rhai'n wan iawn. Beth sy'n anodd efo Wica ydy ei fod yn gofyn am fwy o wybodaeth o'r pwnc na sydd gen i ! Mi dria i fy ngorau, Glenn, ond newidia di unrhyw beth "wyt ti moin"! Brwsh bras: gorau po symlaf a mwya naturiol ydy'r sgwennu. Dyna fy llinyn mesur i (neu fy mrwsh bras i). Fel ddywedodd Dafydd ap Gwilym, "'Ere goes..." Llywelyn2000 04:37, 26 Awst 2010 (UTC)
  1. O ce. Dw i wedi cychwyn arni. Beth yw dy gyfieithiad o 'linach ynydu'? Ydy 'Trefn ynydu' yn well?
  2. Beth ydy ystyr: yn meddwl bod dim cenedl â'r duwdod hwn o gwbl ?
  3. Newid credau i credoau
Diolch yn fawr iawn. Byddaf yn ei gadael hi yn dy ddwylo galluog 'te!
  1. llinach ynydu yw initiatory lineage. Doeddwn i ddim yn siŵr o'r hyn fydd y cyfieithiad gorau.
  2. "thinks that this deity has no gender"
  3. Iawn :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 05:10, 26 Awst 2010 (UTC)

Llinach ynydu: Dw i ddim yn deall y Saesneg! The line of initiation? Ai ystyr hyn ydy "trefn ynydu"? hy fod un peth yn dilyn y llall yn y broses o ynydu? Mae llinach fel arfer yn golygu taid - tad - mab, yn hytrach na "llinell". Neu a oes elfen o basio rhywbeth o un cenhedlaeth i'r llall? Llywelyn2000 05:20, 26 Awst 2010 (UTC)

Mae llinach ynydu yn golygu pan yw rhywun yn ynydu rhywun arall, ac mae'r person yma yn wedyn ynydu rhywun arall yn yr un drefn. Felly, os ydym ni wedi dysgu gyda Gardern, wedyn bydd y llinach yn edrych fel hyn: Gerald Gardner -> Llywelyn2000 (ti nath ddysgu gyda Garnder) -> Xxglennxx (fi nath ddysgu gyda ti) -> Siôn (mae e wedi dysgu gyda fi - nid wir!). Wrth ddysgu rhywun, rydych yn pasio gwybodaeth ymlaen, sydd ddim wedi'i newid (wel, dylai ddim), ac o ganlyniad, gall person olrhain ei linach ynydu'n ôl i Gardner ei hun. Mor glir â mwd?! ;) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 20:41, 26 Awst 2010 (UTC)
Yn glir fel jin. Mae'r term, hefyd, yn ddigon teg, ond fod angen esboniad (bychan!) yn rhywle. Neu newid y gair i derm yn y byd addysg sy'n cyfleu hyn: rhaeadru gwybodaeth. Neu ychwanegy "rhaeadru gwybodaeth" fel yr esboniad! Mi a i'r afael a'r gweddill, rwan. Llywelyn2000 05:52, 27 Awst 2010 (UTC)
:D Mae croeso iti adio'r esboniad dy hunan os tishe, neu na i fe yn y man :) Diolch. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 12:58, 27 Awst 2010 (UTC)
Dyna ni. Mae'r drafft yma wedi'i gywiro. Mi edrycha i arno eto o'r newydd ymhen chydig wythnosau, Glenn. Dw i'n siwr y gwela i lawer mwy, mewn gwaed oer! Llywelyn2000 05:28, 2 Medi 2010 (UTC)

Hyfryd! Diolch yn fawr. Edrychaf ar y cyfan nawr, ac addasa'r hyn a ellir ei addasu :) Wyt ti'n meddwl y gallai fynd yn fyw yn fuan (neu'n awr)? -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 15:34, 2 Medi 2010 (UTC)

Nawr. Mae'n erthygl dda, wahanol, ddiddorol. Mi wna i fwrw golwg arall arni yn y man, ond yn bersonol, dw i'n meddwl ei bod yn ychwanegu deimensiwn arall at Wici, dimensiwn sy'n ei chyfoethogi hi. Go ffor it! Llywelyn2000 22:48, 2 Medi 2010 (UTC)
Haha! Yay! Ond, cyn gwneud hynny, rwy'n mynd i'w gadael am y penwythnos, jyst rhag ofn dy fod am edrych arni eto cyn mynd yn fyw, ac dwi i ffwrdd o fore heddiw (Gwen.) tan Sul (gwersyll Paganaidd yn Nuneaton, Lloegr (ie, gwn i - Lloegr!!!)). Wrth gyrraedd gartref, edrychaf ar y cynnwys unwaith eto cyn ei rhoi'n fyw. Gadawaf sylw ar y tudalen sgwrs, er mwyn osgoi'r fath beth a ddigwyddodd y tro diwethaf ..... Diolch am yr holl gymorth! -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:19, 3 Medi 2010 (UTC)

OS Grid ReferenceGolygu

Hello. Can I comment about OS grid references. I can see that you have put in a lot of 10-figure grid references for places. The more digits you have, the more exact the position. A 10 figure grid reference specifies a square of side 1 metre. In most cases a 6-figure reference (100m x 100m) is more than adequate, though when converting from 10-figure remember to remove 2 digits from each half rather than 4 digits from the end. Thanks. Sais Neis 11:21, 23 Medi 2010 (UTC)

Diolch. Roeddwn i'n ymwybodol o hynny. Llywelyn2000 22:53, 23 Medi 2010 (UTC)
Diolch. Yn yr achos hwnnw, rwy'n gobeithio'r deallwch chi fy mhwynt - pam pennu rhyw medr sgwar union rhywle yng nghanol Bangor yn hytrach na medr sgwar arall a leolir ddeng medr i'r gorllewin ohono er enghraifft? Rwy'n meddwl y basai ardal ehangach yn gwneud mwy o synnwyr. Llais Sais 00:06, 24 Medi 2010 (UTC)

Craig y Llyn MawrGolygu

Henffych Llywelyn! Hoffwn gael dy farn am fy awgrym yn Sgwrs:Craig y Llyn Mawr. Anatiomaros 22:55, 16 Hydref 2010 (UTC)

teipoGolygu

Yn anffodus mae teipo yn yr erthyglau am gestyll mwnt a beili rydych chi wedi creu'n ddiweddar - "cofrestwyd" yn lle "cofrestrwyd" bob tro. Nain Nain Nain 23:09, 22 Hydref 2010 (UTC)

P'un erthygl yw 'na? Ac na; mae "cofrestwyd" (1,050 canlyniad yn Google) yn anghywir - 'cofrestrwyd' yw'r term safonol, cywir (13,900 canlyniad yn Google). -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 23:15, 22 Hydref 2010 (UTC)
"P'un erthygl?" mae llawer ohonynt, er enghraifft: Tomen Trefeddw. Ac mae Xxglennxx wedi fy nghamddeall (efallai fy mai am beidio ag egluro'n dda) - golygais i bod yr erthyglau yn dweud "cofrestwyd" ar hyn o bryd, dwi'n cytuno mai "cofrestrwyd" y dylai fod. Nain Nain Nain 23:32, 22 Hydref 2010 (UTC)
Teipo syml a gopïwyd achos defnyddiodd Llywelyn testun erthygl fel "templad" i greu eraill - gweler Categori:Cestyll mwnt a beili Cymru. Niwsans ond dim yn ddiwedd y byd! Anatiomaros 23:45, 22 Hydref 2010 (UTC)
Cer amdani a newid y gwallau, 'te - dyna'r peth prydferth ambutu Wicipedai; gallet ti ei wella! -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 00:04, 23 Hydref 2010 (UTC)
Diolch! Dic Slecsic. Llywelyn2000 04:26, 23 Hydref 2010 (UTC)
Fel y gweli, fe gymerodd llai na deg munud i gywiro bron i 40 erthygl. Mater bach ydy golygu ar Wici - dyna'i ogoniant. Dos ati gyda thân yn dy galon yn ddigidol dy draed, efo sêl yn dy deipio a ffydd yn dy waed! Llywelyn2000 04:41, 23 Hydref 2010 (UTC)
Golygiad pob 15 eiliad - waw, diolch! Oes tân yn dy fysellfwrdd yn ogystal â'th galon? Nain Nain Nain 15:49, 23 Hydref 2010 (UTC)
"Teipo" arall, reit anffodus...

Gweler Categori:Cestyll Sir Gaerfyrddin (127 ohonynt - LOL!). Anatiomaros 00:19, 26 Hydref 2010 (UTC)

Bore da. Dwi'n meddwl y medret ti wresogi dy dŷ gyda dy fysellfwrdd ar hyn o bryd. :) Nain Nain Nain 04:47, 26 Hydref 2010 (UTC)
LOFL ! Llywelyn2000 04:48, 26 Hydref 2010 (UTC)
Diolch am gywiro hyn, Llywelyn. Dyma'r broblem gyda defnyddio erthygl fel templad - rhaid bod yn hynod wyliadwrus neu mae'n gallu creu lot o waith ychwanegol diangen. Anatiomaros 16:01, 26 Hydref 2010 (UTC)

Y Garn GochGolygu

Henffych gyfaill. Mae angen datrys Dirgelwch y Garn Goch. Hoffwn gael dy farn cyn newid pethau. Anatiomaros 16:08, 24 Hydref 2010 (UTC)

Diddorol iawn. Ond fedra i ddim ymateb heno, oni bai y caf gyfle'n hwyr iawn, berfedd y nos. ON Mae croeso i ti archifo'r cant uchod! Llywelyn2000 16:18, 24 Hydref 2010 (UTC)
Does dim brys arbennig mae'n debyg, ond bydd angen wneud o rywbryd. Cant o'r diwedd? Hwra! Anatiomaros 16:36, 24 Hydref 2010 (UTC)

CrugiauGolygu

Rwyt ti wedi bod yn brysur eto! Tybed fedri di gael golwg ar Sgwrs:Crug Gallt y Bŷr, Sgwrs:Crug Narberth a Sgwrs:Crugiau Carn Ingli? Yn ogystal ag ambell beth arall sy ddim yn taro naw, mae'r dolenni allanol yn anghywir - gobeithio fod y lleill yn iawn! Hwyl, Anatiomaros 17:52, 11 Tachwedd 2010 (UTC)

Cywirwyd y rhain; mi wna i wiro'r gweddill eto. Llywelyn2000 22:38, 11 Tachwedd 2010 (UTC)
Diolch gyfaill! Dim ond y tair erthygl hyn dwi wedi cael amser i gael cipolwg arnyn nhw heno. Rhy brysur efo Sweden! Anatiomaros 22:40, 11 Tachwedd 2010 (UTC)

CytiauGolygu

Diolch am y llif ddiweddaraf, Llywelyn. Mae ateb i ti ar Sgwrs:Cytiau Gwyddelod, ond yn bwysicach na hynny mae angen datrys Clwstwr cytiau - gw. Sgwrs:Clwstwr cytiau. Dwi yma'n rhy hwyr i gyboli heno. Mwy o amser fory (heddiw erbyn hyn!), gobeithio. Anatiomaros 00:56, 22 Tachwedd 2010 (UTC)

Clwstwr cytiau Dyffryn Cennen ddylid fod wedi ei deipio; aeth y ddau air olaf ar goll. Dim problem; newidiwyd. Llywelyn2000 00:30, 24 Tachwedd 2010 (UTC)

Tecwyn IfanGolygu

Beth am Gwaed ar yr eira gwyn? Bianchi-Bihan 22:42, 19 Rhagfyr 2010 (UTC)

Can bendigedig! Ar yr un record a'r Dref Wen. Fast ti'n cymharu Tecwyn Ifan gyda Glenomor? Llywelyn2000 23:18, 19 Rhagfyr 2010 (UTC)

Cadw eto!Golygu

Yr un hen broblem! Dwi wedi cywiro ambell ddolen. Gweler fy sylwadau ar y lleill yn Sgwrs:Caerau Rhufeinig Cymru. Anatiomaros 17:56, 21 Rhagfyr 2010 (UTC)

Mynydd: Sgwrs Defnyddiwr:Xxglennxx/Nodyn:Mynydd a "main"Golygu

Hei. Rwy wedi adfer dy newidiadau i'r nodyn uchod; mae angen cadw at yr iaith a geir yma yn "main." Os wyt ti am newid iaith y nodyn, wedyn mae angen arnat newid iaith 'main' yn gyntaf, ac wedyn y nodyn uchod (sef Sgwrs Defnyddiwr:Xxglennxx/Nodyn:Mynydd). Er enghraifft, cyfieithais "first_ascent" i "esgyniad_cyntaf" ac "easiest_route" i "llwybr_haws." Eto, os oes angen, mae angen diwygio iaith "/main" ac wedyn y nodyn "normal." Diolch :) -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 02:33, 9 Ionawr 2011 (UTC)

Wps! Ro'n i'n trio dilyn dy gyfarwyddiadau yn y caffi: 'Os yw unrhyw un am fynd ati i gyfieithu'r gweddill, mae ar gael yma (hyd at "ffrwydrad_diwethaf", tri chwater ffordd lawr).'Ta waeth! Ydy'r Nodyn newydd, Glenn, yn gweithio gyda'r dair erthygl brawf? Sef: yr Wyddfa, Ben Lomond ac Annapurna? Un Nodyn yn cyflawni gofynion mor wahanol. Os ydy, yna mi ddechreua i gnocio'r erthyglau ar gopaon yr Alban.
Dwi ddim yn siŵr os yw'n gweithio yn llawn eto. Mi fydd yn rhaid inni ei gyfieithu'n llawn yn gyntaf, ac wedyn ei drosglwyddo i'r nodyn Nodyn:Mynydd cyfredol er mwyn iddo fod "yn fyw." Dylai fe osgoi'r holl drafferth a gafwyd (h.y., gweld y llinellau sgwigli), gan mai cyfieithiad gair am air ydyw o'r nodyn Saesneg. -- Xxglennxx (sgw.cyf.) 17:06, 9 Ionawr 2011 (UTC)
Glenn. Gan mod i wedi methu a ffindio pa dermau rwyt sydd isio'u cyfieithu, a wnei di eu rhestru yma, a mi wna i drio fy ngora! Diolch. Llywelyn2000 21:20, 10 Ionawr 2011 (UTC)
Return to the user page of "Llywelyn2000/Archif 1".