Aelodau pumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad 1af ( 1999 )
2il Gynulliad ( 2003 )
3ydd Cynulliad ( 2007 )
4ydd Cynulliad ( 2011 )
5ed Cynulliad ( 2016 )
6ed Senedd ( 2021 )

Dyma restr Aelodau Cynulliad a etholwyd i bumed Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholiad Mai 2016.

Mai 2016-presennol golygu

Plaid: Etholiad 2016
Presennol
Llafur 29 29
Ceidwadwyr 12 10
Plaid Cymru 12 10
UKIP 7 1
Democratiaid Rhyddfrydol 1 1
Y Gynghrair Annibynnol dros Ddiwygio 0 3
Propel 0 1
Plaid Diddymu Cynulliad Cymru 0 2
Annibynnol 0 3
Seddi eu hangen ar gyfer mwyafrif un plaid 2 0
Mwyafrif y Llywodraeth[notes 1] 0 2
  1. Mae hwn yn cynnwys Llafur, Rhyddfrydwyr Democrataidd, ac o Rhagfyr 2016, Dafydd Elis Thomas.

Aelodau cafodd ei ethol yn 2016 yn ôl plaid golygu

Plaid Enw Etholaeth neu Ranbarth Nodiadau
Llafur Mick Antoniw Pontypridd
Llafur Hannah Blythyn Delyn
Llafur Dawn Bowden Merthyr Tudful a Rhymni
Llafur Jayne Bryant Gorllewin Casnewydd
Llafur Alun Davies Blaenau Gwent
Llafur Hefin David Caerffili
Llafur Mark Drakeford Gorllewin Caerdydd
Llafur Rebecca Evans Gŵyr
Llafur Vaughan Gething De Caerdydd a Phenarth
Llafur Huw Irranca-Davies Ogwr
Llafur John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Llafur Lesley Griffiths Wrecsam
Llafur Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Llafur Vikki Howells Cwm Cynon
Llafur Jane Hutt Bro Morgannwg
Llafur Julie James Gorllewin Abertawe
Llafur Ann Jones Dyffryn Clwyd
Llafur Carwyn Jones Pen-y-bont ar Ogwr
Llafur Jeremy Miles Castell-nedd
Llafur Eluned Morgan Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Llafur Julie Morgan Gogledd Caerdydd
Llafur Lynne Neagle Torfaen
Llafur Rhianon Passmore Islwyn
Llafur Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Llafur David Rees Aberafan
Llafur Carl Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy Yn dilyn ei farwolaeth cynhaliwyd isetholiad yn 2018.
Llafur Jack Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy Cafodd ei mab ei ethol fel cynrychiolydd ar ôl yr isetholiad.
Llafur Ken Skates De Clwyd
Llafur Lee Waters Llanelli
Llafur Joyce Watson Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth Ynys Môn
Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas Dwyfor Meirionnydd
Plaid Cymru Llyr Gruffydd Rhanbarth Gogledd Cymru
Plaid Cymru Sian Gwenllian Arfon
Plaid Cymru Bethan Jenkins Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Plaid Cymru Elin Jones Ceredigion
Plaid Cymru Steffan Lewis Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Plaid Cymru Dai Lloyd Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Plaid Cymru Neil McEvoy Rhanbarth Canol De Cymru
Plaid Cymru Adam Price Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Plaid Cymru Simon Thomas Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru Ymddiswyddodd yng Ngorffennaf 2018
Plaid Cymru Helen Mary Jones Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru Cymerodd ei sedd yn Awst 2018 wedi ymddiswyddiad Thomas.
Plaid Cymru Leanne Wood Rhondda
Y Ceidwadwyr Mohammad Asghar Rhanbarth Dwyrain De Cymru Bu farw Mohammad Asghar yn Mehefin 2020.
Y Ceidwadwyr Laura Anne Jones Rhanbarth Dwyrain De Cymru Cymerodd ei sedd yng Ngorffennaf 2020 wedi marwolaeth Asghar.
Y Ceidwadwyr Angela Burns Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Y Ceidwadwyr Andrew R. T. Davies Rhanbarth Canol De Cymru
Y Ceidwadwyr Paul Davies Preseli Penfro
Y Ceidwadwyr Suzy Davies Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Y Ceidwadwyr Janet Finch-Saunders Aberconwy
Y Ceidwadwyr Russell George Maldwyn
Y Ceidwadwyr Mark Isherwood Rhanbarth Gogledd Cymru
Y Ceidwadwyr David Melding Rhanbarth Canol De Cymru
Y Ceidwadwyr Darren Millar Gorllewin Clwyd
Y Ceidwadwyr Nick Ramsay Mynwy
UKIP Gareth Bennett Rhanbarth Canol De Cymru
UKIP Michelle Brown Rhanbarth Gogledd Cymru
UKIP Nathan Gill Rhanbarth Gogledd Cymru Ymddiswyddodd yn Rhagfyr 2017.
UKIP Mandy Jones Rhanbarth Gogledd Cymru Cymerodd ei sedd yn Rhagfyr 2017 wedi ymddiswyddiad Gill.
UKIP Neil Hamilton Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
UKIP Caroline Jones Rhanbarth Gorllewin De Cymru
UKIP Mark Reckless Rhanbarth Dwyrain De Cymru
UKIP David Rowlands Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams Brycheiniog a Sir Faesyfed

Cyfeiriadau golygu