Aelodau'r chweched Senedd

Rhestr Aelodau Etholiad
Cynulliad 1af 1999
2il Gynulliad 2003
3ydd Cynulliad 2007
4ydd Cynulliad 2011
5ed Cynulliad 2016
6ed Senedd 2021

Dyma restr o Aelodau'r Senedd a etholwyd i'r chweched Senedd yn etholiad 2021. Mae cyfanswm o 60 aelod yn y Senedd. Etholwyd 40 o'r etholaethau o dan drefn cyntaf i'r felin gydag 20 aelod arall yn cael eu dychwelyd o bum rhanbarth, pob un yn ethol pedwar aelod trwy gynrychiolaeth gyfrannol aelodau cymysg. Rhwng etholiadau, gall aelodaeth y Senedd newid wrth i Aelod newydd gymryd lle yn sgil ymddiswyddiadau ac ati, ac fe all Aelodau'r Senedd newid eu plaid.

Crynodeb o Aelodau'r Senedd golygu

Plaid Etholiad 2021 Presennol
Llafur 30 30
Ceidwadwyr 16 16
Plaid Cymru 13 13
Democratiaid Rhyddfrydol 1 1
Cyfanswm 60 60

Aelodau senedd yn ôl plaid yn dilyn etholiad 2021 golygu

 
Diagram Siambr yn dilyn etholiad 2021.

Aelodau senedd yn ôl etholaeth a rhanbarth yn dilyn etholiad 2021 golygu

Aelodau Etholaethol[1]
Sedd Aelod Llun Plaid Etholwyd gyntaf
Aberafan David Rees   Llafur 2011
Aberconwy Janet Finch-Saunders   Ceidwadwyr 2011
Alyn a Glannau Dyfrdwy Jack Sargeant   Llafur 2018
Arfon Siân Gwenllian   Plaid Cymru 2016
Blaenau Gwent Alun Davies   Llafur 2007
Brycheiniog a Sir Faesyfed James Evans   Ceidwadwyr 2021
Pen-y-bont ar Ogwr Sarah Murphy   Llafur 2021
Caerffili Hefin David   Llafur 2016
Canol Caerdydd Jenny Rathbone   Llafur 2011
Gogledd Caerdydd Julie Morgan   Llafur 2011
De Caerdydd a Phenarth Vaughan Gething   Llafur 2011
Gorllewin Caerdydd Mark Drakeford   Llafur 2011
Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr Adam Price   Plaid Cymru 2016
Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro Samuel Kurtz   Ceidwadwyr 2021
Ceredigion Elin Jones   Plaid Cymru 1999
De Clwyd Ken Skates   Llafur 2011
Gorllewin Clwyd Darren Millar   Ceidwadwyr 2007
Cwm Cynon Vikki Howells   Llafur 2016
Delyn Hannah Blythyn   Llafur 2016
Dwyfor Meirionnydd Mabon ap Gwynfor   Plaid Cymru 2021
Gŵyr Rebecca Evans   Llafur 2011
Islwyn Rhianon Passmore   Llafur 2016
Llanelli Lee Waters   Llafur 2016
Merthyr Tudful a Rhymni Dawn Bowden   Llafur 2016
Mynwy Peter Fox   Ceidwadwyr 2021
Maldwyn Russell George   Ceidwadwyr 2011
Castell-nedd Jeremy Miles   Llafur 2016
Dwyrain Casnewydd John Griffiths   Llafur 2016
Gorllewin Casnewydd Jayne Bryant   Llafur 2016
Ogwr Huw Irranca-Davies   Llafur 2016
Pontypridd Mick Antoniw   Llafur 2011
Preseli Penfro Paul Davies   Ceidwadwyr 2007
Rhondda Buffy Williams   Llafur 2021
Dwyrain Abertawe Mike Hedges   Llafur 2011
Gorllewin Abertawe Julie James   Llafur 2011
Torfaen Lynne Neagle   Llafur 1999
Dyffryn Clwyd Gareth Davies   Ceidwadwyr 2021
Bro Morgannwg Jane Hutt   Llafur 1999
Wrecsam Lesley Griffiths   Llafur 2007
Ynys Môn Rhun ap Iorwerth   Plaid Cymru 2013
Aelodau rhanbarthol[1]
Rhanbarth Aelod Llun Plaid Etholwyd gyntaf
Canolbarth a Gorllewin Cymru Eluned Morgan   Llafur 2016
Cefin Campbell   Plaid Cymru 2021
Jane Dodds   Democratiaid Rhyddfrydol 2021
Joyce Watson   Llafur 2007
Gogledd Cymru Llŷr Gruffydd   Plaid Cymru 2011
Mark Isherwood   Ceidwadwyr 2003
Sam Rowlands   Ceidwadwyr 2021
Carolyn Thomas   Llafur 2021
Canol De Cymru Andrew R. T. Davies   Ceidwadwyr 2007
Heledd Fychan   Plaid Cymru 2021
Joel James   Ceidwadwyr 2021
Rhys ab Owen   Aelod annibynol Plaid Cymru 2021
Dwyrain De Cymru Natasha Asghar   Ceidwadwyr 2021
Peredur Owen Griffiths   Plaid Cymru 2021
Delyth Jewell   Plaid Cymru 2019
Laura Anne Jones   Ceidwadwyr 2003
Gorllewin De Cymru Luke Fletcher   Plaid Cymru 2021
Tom Giffard   Ceidwadwyr 2021
Altaf Hussain   Ceidwadwyr 2015
Sioned Williams   Plaid Cymru 2021

Gweler hefyd golygu

Cyfeiriadau golygu

  1. 1.0 1.1 "The full list of all of Wales' 60 Members of the Senedd". Wales Online. 8 Mai 2021. Cyrchwyd 9 Mai 2021.