Aelodau pedwerydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cynulliad 1af ( 1999 )
2il Gynulliad ( 2003 )
3ydd Cynulliad ( 2007 )
4ydd Cynulliad ( 2011 )
5ed Cynulliad ( 2016 )
6ed Senedd ( 2021 )

Dyma restr Aelodau Cynulliad a etholwyd i bedwaredd Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn etholiadau 2011.

Cyfansoddiad y Cynulliad

golygu
Plaid Mai 2011 Presennol[1]
Llafur 30 30
Y Ceidwadwyr 14 14
Plaid Cymru 11 11
Y Democratiaid Rhyddfrydol 5 5
Annibynnol 0 0
Cyfanswm 60

Nodir plaid/pleidiau llywodraethol gan fwledi (•)

Aelodau yn ôl plaid

golygu
Plaid Enw Etholaeth neu Ranbarth
Llafur Leighton Andrews Rhondda
Llafur Mick Antoniw Pontypridd
Llafur Rosemary Butler Gorllewin Casnewydd
Llafur Christine Chapman Cwm Cynon
Llafur Jeffrey Cuthbert Caerffili
Llafur Alun Davies Blaenau Gwent
Llafur Keith Davies Llanelli
Llafur Mark Drakeford Gorllewin Caerdydd
Llafur Rebecca Evans Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Llafur Vaughan Gething De Caerdydd a Phenarth
Llafur Janice Gregory Ogwr
Llafur John Griffiths Dwyrain Casnewydd
Llafur Lesley Griffiths Wrecsam
Llafur Edwina Hart Gŵyr
Llafur Mike Hedges Dwyrain Abertawe
Llafur Jane Hutt Bro Morgannwg
Llafur Julie James Gorllewin Abertawe
Llafur Ann Jones Dyffryn Clwyd
Llafur Carwyn Jones Pen-y-bont ar Ogwr
Llafur Huw Lewis Merthyr Tudful a Rhymni
Llafur Sandy Mewies Delyn
Llafur Julie Morgan Gogledd Caerdydd
Llafur Lynne Neagle Torfaen
Llafur Gwynn R Price Islwyn
Llafur Jenny Rathbone Canol Caerdydd
Llafur David Rees Aberafan
Llafur Carl Sargeant Alun a Glannau Dyfrdwy
Llafur Ken Skates De Clwyd
Llafur Gwenda Thomas Castell-nedd
Llafur Joyce Watson Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Y Ceidwadwyr Mohammad Asghar Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Y Ceidwadwyr Angela Burns Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro
Y Ceidwadwyr Andrew R. T. Davies Rhanbarth Canol De Cymru
Y Ceidwadwyr Byron Davies Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Y Ceidwadwyr Paul Davies Preseli Penfro
Y Ceidwadwyr Suzy Davies Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Y Ceidwadwyr Janet Finch-Saunders Aberconwy
Y Ceidwadwyr Russel George Maldwyn
Y Ceidwadwyr William Graham Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Y Ceidwadwyr Mark Isherwood Rhanbarth Gogledd Cymru
Y Ceidwadwyr David Melding Rhanbarth Canol De Cymru
Y Ceidwadwyr Darren Millar Gorllewin Clwyd
Y Ceidwadwyr Nick Ramsay Mynwy
Y Ceidwadwyr Antoinette Sandbach Rhanbarth Gogledd Cymru
Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth* Ynys Môn
Plaid Cymru Jocelyn Davies Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Plaid Cymru Dafydd Elis-Thomas Dwyfor Meirionnydd
Plaid Cymru Llyr Gruffydd Rhanbarth Gogledd Cymru
Plaid Cymru Bethan Jenkins Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Plaid Cymru Alun Ffred Jones Arfon
Plaid Cymru Elin Jones Ceredigion
Plaid Cymru Rhodri Glyn Thomas Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr
Plaid Cymru Simon Thomas Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Plaid Cymru Lindsay Whittle Rhanbarth Dwyrain De Cymru
Plaid Cymru Leanne Wood Rhanbarth Canol De Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol Peter Black Rhanbarth Gorllewin De Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol Eluned Parrot Rhanbarth Canol De Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol William Powell Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol Aled Roberts Rhanbarth Gogledd Cymru
Y Democratiaid Rhyddfrydol Kirsty Williams Brycheiniog a Sir Faesyfed

Cyfeiriadau

golygu
  1. "Eich Aelodau Cynulliad Yn ôl plaid". Cyrchwyd 1 Ionawr 2014.[dolen marw]