Gorllewin De Cymru (Rhanbarth etholiadol Senedd Cymru)

Gorllewin De Cymru
Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru
Gorllewin De Cymru yng nghyd destun Cymru gyfan
Crewyd
1999
Y gynrychiolaeth gyfredol
Y Blaid Lafur 7 Aelod o'r Senedd (ASau Cymru)
Plaid Cymru 2 ASau
Y Blaid Geidwadol 1 AS
Annibynnol 1 AS
Etholaethau
1. Aberafan
2. Pen-y-bont ar Ogwr
3. Gŵyr
4. Castell-nedd
5.Ogwr
6. Dwyrain Abertawe
7. Gorllewin Abertawe
Siroedd cadwedig
Morgannwg Ganol (rhan)
De Morgannwg (rhan)
Gorllewin Morgannwg

Mae Gorllewin De Cymru yn ranbarth etholiadol Senedd Cymru.

Aelodau'r Pumed CynulliadGolygu

Aelodau'r Pedwerydd CynulliadGolygu

Aelodau'r Trydydd CynulliadGolygu

EtholaethauGolygu

Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dyffryn Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Rhondda | Ynys Môn

Y Democratiaid Rhyddfrydol

Brycheiniog a Sir Faesyfed

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (1) | Annibynnol (2) | Plaid Cymru (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Annibyniaeth y DU (1) | Plaid Cymru (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (1) | Plaid Cymru (2) | Annibynnol (1)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Diddymu (1) | WNP (1)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (1) | Diddymu (1) | Plaid Cymru (1) | Annibynnol (1)