Brenhinoedd a breninesau gwledydd Prydain

Dyma restr o frenhinoedd a breninesau gwledydd Prydain (Yr Alban, Cymru a Lloegr) ynghyd â Phrydain Fawr a'r Deyrnas Unedig.

Gan fod y sefyllfa yn y Gymru annibynnol yn fwy cymhleth o lawer na'r gwledydd eraill ym Mhrydain, gweler y rhestrau o frenhinoedd a thywysogion a'r ymdriniaeth a geir yn yr erthyglau ar y teyrnasoedd cynnar a chanoloesol a hefyd yn yr erthygl ar Hanes Cymru.

Gweler hefyd Brenhinoedd a breninesau Lloegr. Am frenhinoedd y Lloegr gyn-Normanaidd a'r teyrnasoedd cynnar gweler Eingl-Sacsoniaid.

Wiliam I 1066-1087
Wiliam II 1087-1100 mab Gwilym I
Harri I 1100-1135 mab Gwilym I
Steffan 1135-1154 ŵyr Gwilym I
Harri II 1154-1189 ŵyr Harri I
Rhisiart I 1189-1199 mab Harri II
John 1199-1216 mab Harri II
Harri III 1216-1272 mab John
Edward I 1272-1307 mab Harri III
Edward II 1307-1327 mab Edward I
Edward III 1327-1377 mab Edward III
Rhisiart II 1377-1399 ŵyr Edward III
Harri IV 1399-1413 ŵyr Edward III
Harri V 1413-1422 mab Harri IV
Harri VI 1422-1461 a 1470 mab Harri V
Edward IV 1461-1483 gor-gorŵyr Edward III
Edward V 1483 mab Edward IV
Rhisiart III 1483-1485 brawd Edward IV
Harri VII 1485-1509 gor-gorŵyr Edward III
Harri VIII 1509-1547 mab Harri VII
Edward VI 1547-1553 mab Harri VIII
Yr Arglwyddes Jane Grey 1553 gorwyres Harri VII
Mari I 1553-1558 merch Harri VIII
Elisabeth I 1558-1603 merch Harri VIII

Gweler hefyd Brenhinoedd a breninesau'r Alban.

Kenneth I 843-858
Donald 858-862 brawd Kenneth
Cystennin I 862-877 mab Kenneth
Aedh 877-878 mab Kenneth
Eochaid nai Aedh a Giric cefnder Aedh 878-889
Donald II 889-900 mab Cystennin I
Cystennin II 900-943 mab Aedh
Malcolm I 943-954 mab Donald II
Indulf 954-962 mab Cystennin II
Dubh 962-966 mab Malcolm I
Culen 966-971 mab Indulf
Kenneth II 971-995 mab Malcolm I
Cystennin III 995-997 mab Culen
Kenneth III 997-1005 mab Dubh
Malcolm II 1005-1034 mab Kenneth II
Duncan I 1034-1040 ŵyr Malcolm II
Macbeth 1040-1057 ŵyr Malcolm II
Lulach 1057-1058 ŵyr Kenneth III
Malcolm III 1058-1093 mab Duncan I
Donald III 1093-1094 a 1094-1097 mab Duncan I
Duncan II 1094 mab Malcolm III
Edgar 1097-1107 mab Malcolm III
Alexander 1107-1124 mab Malcolm III
Dafydd I 1124-1153 mab Malcolm III
Malcolm IV 1153-1165 ŵyr Dafydd I
Wiliam 1165-1214 ŵyr Dafydd I
Alexander II 1214-1249 mab Gwilym I
Alexander III 1249-1286 mab Alexander II
Marged 1286-1290 wyres Alexander III
John Balliol 1292-1296 gor-gor-gorwyr Dafydd I
Robert I 1306-1329 gor-gor-gor-gorwyr Dafydd I
Dafydd II 1329-1371 mab Robert I
Edward Balliol 1332-1338 mab John Balliol
Robert II 1371-1390 ŵyr Robert I
Robert III 1390-1406 mab Robert II
Iago I 1406-1437 mab Robert III
Iago II 1437-1460 mab Iago I
Iago III 1460-1488 mab Iago II
Iago IV 1488-1513 mab Iago III
Iago V 1513-1542 mab Iago IV
Mari I 1542-1567 merch Iago V
Iago VI o'r Alban 1567-1625 mab Mair, gorwyr Harri VII o Loegr

Lloegr a'r Alban (1603-1707)

golygu
Gweler hefyd Brenhinoedd a breninesau'r Alban a Brenhinoedd a breninesau Lloegr.

Iago, brenin Lloegr (I) a'r Alban (VI) 1603-1625 mab Mari I, brenhines Alban, gorwyr Harri VII, brenin Lloegr
Siarl I, brenin Lloegr a'r Alban 1625-1649 mab Iago VI/I

Cyfnod Gwerinlywodraeth Lloegr (interregnum):

1653–1658 Oliver Cromwell (Arglwydd Amddiffynnwr Lloegr)
1658–1659 Richard Cromwell (Arglwydd Amddiffynnwr Lloegr)

Siarl II, brenin Lloegr a'r Alban 1660-1685 mab Siarl I
Iago II/VII, brenin Lloegr a'r Alban 1685-1689 brawd Siarl II
Wiliam III/II, brenin Lloegr a'r Alban 1689-1701 a Mari II, brenhines Lloegr a'r Alban 1689-1694 mab-yn-nghyfraith a merch Iago VII/II
Anne, brenhines Prydain Fawr 1701-1714 chwaer Mari II

Brenhinoedd a breninesau Prydain Fawr (1707-1801)

golygu
Gweler hefyd Teyrnas Prydain Fawr.

Anne 1701-1714 chwaer Mari II
Siôr I 1714-1727 gorwyr Iago VI/I
Siôr II 1727-1760 mab Siôr I
Siôr III 1760-1820 ŵyr Siôr II

Brenhinoedd a breninesau'r Deyrnas Unedig (ers 1801)

golygu
Gweler hefyd Brenhinoedd a breninesau'r Deyrnas Unedig.

Siôr III 1760-1820 ŵyr Siôr II
Siôr IV 1820-1830 mab Siôr III
William IV 1830-1837 brawd Siôr IV
Victoria 1837-1901 nith Gwilym IV
Edward VII 1901-1910 mab Victoria
Siôr V 1910-1936 mab Edward VII
Edward VIII 1936 mab Siôr V
Siôr VI 1936-1952 brawd Edward VIII
Elisabeth II 1952- merch Siôr VI
Siarl III, brenin y Deyrnas Unedig 2022- mab Elisabeth II