Sianel forol sy'n cysylltu dau fôr neu ddwy ran o fôr yw culfor. Yn aml bydd culfor yn dramwyfa bwysig i longau ac felly o bwysigrwydd economaidd a stragegol. Yr unig enghraifft o gulfor yng Nghymru yw Afon Menai, rhwng Môn ac Arfon.

Rhai culforoedd enwogGolygu