Aderyn

dosbarth o detrapodau
(Ailgyfeiriad oddi wrth Neornithes)
Adar
Dosbarthiad gwyddonol
Teyrnas: Animalia
Ffylwm: Chordata
Cytras: Avemetatarsalia
Cytras: Ornithurae
Dosbarth: Aves
Linnaeus, 1758
Urddau
Cyfystyron
  • Neornithes Gadow, 1883

Anifail asgwrn-cefn gydag adenydd, pig, plu, dwy goes a gwaed cynnes yw aderyn (lluosog adar). Mae bron pob aderyn yn gallu hedfan, mae adar na allant hedfan yn cynnwys yr estrys, y ciwi a'r pengwiniaid. Ceir mwy na 10,400 o rywogaethau o adar.[1] Maen nhw'n byw mewn llawer o gynefinoedd gwahanol ledled y byd. Adareg (neu Adaryddiaeth) yw astudiaeth adar.

AnatomiGolygu

Mae strwythur adar wedi addasu ar gyfer hediad. Mae eu coesau blaen wedi newid i adenydd. Mae gan adar big ysgafn heb ddannedd ac mae codennau aer tu fewn i'w hesgyrn.

AtgenhedliadGolygu

Mae adar yn dodwy wyau â phlisgyn caled. Mae'r rhan fwyaf o adar yn adeiladu nyth lle maen nhw'n deor eu hwyau. Mae rhai adar yn cael eu geni'n ddall a noeth. Mae adar eraill yn gallu gofalu amdanynt eu hunain bron ar unwaith.

MudiadGolygu

Prif erthygl: Aderyn mudol

Mae llawer o rywogaethau yn mudo er mwyn dianc rhag tywydd oer. Mae miliynau o adar sy'n nythu yn Hemisffer y Gogledd yn mudo i'r de. Mae rhai adar Hemisffer y De yn mudo i'r gogledd. Mae Morwennol y Gogledd yn hedfan ymhellach nag unrhyw aderyn arall o'r Arctig i'r Antarctig.

EsblygiadGolygu

Esblygodd adar o ddeinosoriaid o'r urdd Therapoda, mae'n debyg. Archaeopteryx yw'r adar ffosilaidd henaf a fu fyw tua 150 miliwn o flynyddoedd yn ôl.

Adar a dynGolygu

Mae adar yn ffynhonnell bwysig o fwyd i bobl. Mae rhai adar fel yr iâr a'r twrci wedi eu ffermio ar gyfer eu cig neu wyau. Anifeiliaid anwes poblogaidd yw rhai adar e.e. y byji a'r caneri.

Mae llawer o adar wedi eu peryglu oherwydd hela a dinistr amgylcheddol. Mae elusennau fel Cymdeithas Audubon yn yr Unol Daleithiau a’r RSPB yn y DU yn ymgyrchu i amddiffyn adar.

Mewn llenyddiaeth GymreigGolygu

Efallai'r cyntaf i gofnodi rhai o'r adar a welodd ar ei deithiau oedd Gerallt Gymro. Nid oedd ganddo ryw lawer o ddiddordeb ynddynt ond mae rhai o'r sylwadau'n ddigon diddorol, serch hynny, e.e.

"Clywir yn y coed cyfagos chwibaniad pereiddlais aderyn bach, y dywedodd rhai mai cnocell y coed ydoedd, ond eraill, yn fwy cywir, mai peneuryn. Cnocell y coed y gelwir yr aderyn bach, yr hwn a alwyd pic yn yr iaith Ffrangeg, a dylla'r dderwen â'i ylfin cryf ... A pheneuryn y gelwir aderyn bach hynod am ei liw euraid a melyn, a ddyry, yn ei dymor priodol, yn lle cân, chwibaniad melys; ac oddi wrth ei liw euraid y derbyniodd ei enw, peneuryn."[2]

Mae'n debygol iawn mai'r euryn (golden oriole) oedd yr aderyn a glywodd Gerallt neu, fel y tybiai ei gyfeillion, cnocell werdd.

Un o gerddi mwya'r Gymraeg ydy cywydd i'r "Alarch" gan Dafydd ap Gwilym. Ceir hefyd nifer o hen benillion sy'n sôn am adar; dyma un, er enghraifft:

Gwyn eu byd yr adar gwylltion,
Hwy gânt fynd i'r fan a fynnon',
Weithiau i'r môr ac weithiau i'r mynydd,
A dod adref yn ddigerydd.

Yn y Mabinogi fe drowyd Blodeuwedd yn dylluan am gamfihafio.

DosbarthiadGolygu

Aves

Palaeognathae (paleognaths)  


Neognathae

Galloanserae

Galliformes  Anseriformes  Neoaves

Strisores  Columbaves
Otidimorphae

Musophagiformes  
Otidiformes  Cuculiformes  
Columbimorphae

Columbiformes  
Mesitornithiformes  Pteroclidiformes  Gruiformes  Aequorlitornithes

Mirandornithes

Phoenicopteriformes  Podicipediformes  
Charadriiformes  
Eurypygimorphae

Phaethontiformes  Eurypygiformes  
Aequornithes  
Inopinaves

Opisthocomiformes  


Telluraves
Afroaves
Accipitrimorphae

Cathartiformes  Accipitriformes  

Strigiformes  


Coraciimorphae

Coliidae


Eucavitaves

Leptosomatiformes


Cavitaves {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }} {{Expansion depth limit exceeded| {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 0; vertical-align: top;" {{Expansion depth limit exceeded}}
{{Expansion depth limit exceeded}}- {{Expansion depth limit exceeded}} style="border-left: 1px solid black; border-top: 0; border-right: 0; border-bottom: 1px solid black; padding: 0 0.2em; vertical-align: bottom; text-align: center;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}} {{Expansion depth limit exceeded}}{{Expansion depth limit exceeded}} rowspan=2 style="border: 0; padding: 0;" {{Expansion depth limit exceeded}} {{{Expansion depth limit exceeded}}} {{Expansion depth limit exceeded}}- }}
{{Expansion depth limit exceeded|{{{Expansion depth limit exceeded}}}|{{Expansion depth limit exceeded}}
}}

{{{Expansion depth limit exceeded}}}Australaves

Cariamiformes  


Eufalconimorphae

Falconiformes  


Psittacopasserae

Psittaciformes  Passeriformes  


UrddauGolygu

PalaeognathaeGolygu

NeognathaeGolygu

Galloanserae

Neoaves

TeuluoeddGolygu

Yn ôl IOC World Bird List ceir 240 teulu (Mawrth 2017):

Rhestr Wicidata:

# teulu enw tacson delwedd rhiant-dacson categori Comin
1 Acrocephalidae Acrocephalidae Aderyn golfanaidd Acrocephalidae
2 Adar asgelldroed Heliornithidae Gruiformes Heliornithidae
3 Adar dail Chloropseidae Aderyn golfanaidd Chloropseidae
4 Adar dail Irenidae Aderyn golfanaidd Irenidae
5 Adar deildy Ptilonorhynchidae Aderyn golfanaidd Ptilonorhynchidae
6 Adar dreingwt Orthonychidae Aderyn golfanaidd Orthonyx
7 Adar drudwy Sturnidae Aderyn golfanaidd Sturnidae
8 Adar ffrigad Fregatidae Suliformes Fregatidae
9 Adar gwrychog Bucconidae Galbuloidea Bucconidae
10 Adar haul Nectariniidae Aderyn golfanaidd Nectariniidae
11 Adar morgrug Formicariidae Tyranni Formicariidae
12 Adar olew Steatornithidae tylluan Steatornithidae
13 Adar pobty Furnariidae Aderyn golfanaidd Furnariidae
14 Adar tagellog Callaeidae Aderyn golfanaidd Callaeidae
15 Adar telyn Menuridae Aderyn golfanaidd Menuridae
16 Adar tomen Megapodiidae Galliformes Megapodiidae
17 Adar trofannol Phaethontidae Phaethontiformes Phaethontidae
18 Adar y cwils Sagittariidae yr Eryrod Sagittariidae
19 Aderyn paradwys Paradisaeidae Passeri Paradisaeidae
20 Albatrosiaid Diomedeidae Procellariiformes Diomedeidae
21 Anseranatidae Anseranatidae Anseriformes Anseranatidae
22 Arcanatoridae Arcanatoridae Aderyn golfanaidd Arcanatoridae
23 Barbedau Capitonidae Piciformes Capitonidae
24 Bernieridae Bernieridae Aderyn golfanaidd Bernieridae
25 Brain Corvidae Corvoidea Corvidae
26 Brain moel Picathartidae Aderyn golfanaidd Picathartidae
27 Breision Emberizidae Aderyn golfanaidd Emberizidae
28 Brenhinoedd Monarchidae Aderyn golfanaidd Monarchidae
29 Brychion Turdidae Passeri Turdidae
30 Bucorvidae Bucorvidae Bucerotiformes Bucorvidae
31 Buphagidae Buphagidae Aderyn golfanaidd Buphagidae
32 Bushshrike Malaconotidae Aderyn golfanaidd Malaconotidae
33 Bwlbwliaid Pycnonotidae Aderyn golfanaidd Pycnonotidae
34 Cagŵod Rhynochetidae Eurypygiformes Rhynochetidae
35 Calcariidae Calcariidae Aderyn golfanaidd Calcariidae
36 Cardinaliaid Cardinalidae Aderyn golfanaidd Cardinalidae
37 Carfilod Alcidae Q7129481 Alcidae
38 Casowarïaid Casuariidae Casuariiformes Casuariidae
39 Ceiliogod y Waun Otididae Gruiformes Otididae
40 Ceinddrywod Maluridae Aderyn golfanaidd Maluridae
41 Cettiidae Cettiidae Aderyn golfanaidd Cettiidae
42 Ciconiaid Ciconiidae Ciconiaid Ciconiidae
43 Ciconiaid pig esgid Balaenicipitidae Pelecaniformes Balaenicipitidae
44 Cigyddion Laniidae Aderyn golfanaidd Laniidae
45 Cisticolidae Cisticolidae Aderyn golfanaidd Cisticolidae
46 Ciwïod Apterygidae Apterygiformes Apterygidae
47 Cnemophilidae Cnemophilidae Aderyn golfanaidd Cnemophilidae
48 Cnocellod Picidae Piciformes Picidae
49 Coblynnod Apodidae Apodiformes Apodidae
50 Coblynnod Coed Hemiprocnidae Apodiformes Hemiprocnidae
51 Cocatŵod Cacatuidae Parot Cacatuidae
52 Cog-gigyddion Campephagidae Aderyn golfanaidd Campephagidae
53 Cogau Cuculidae Cuculiformes Cuculidae
54 Colïod Coliidae Colīod gwarlas Coliidae
55 Colomennod Columbidae Columbiformes Columbidae
56 Copogion Upupidae Bucerotiformes Upupidae
57 Copogion coed Phoeniculidae Bucerotiformes Phoeniculidae
58 Corcoracidae Corcoracidae Aderyn golfanaidd Corcoracidae
59 Cornbigau Bucerotidae Bucerotiformes Bucerotidae
60 Corsoflieir Turnicidae Q18282108 Turnicidae
61 Cotingaod Cotingidae Aderyn golfanaidd Cotingidae
62 Crehyrod Ardeidae Pelecaniformes Ardeidae
63 Crehyrod yr haul Eurypygidae Eurypygiformes Eurypygidae
64 Crescentchest Melanopareiidae Aderyn golfanaidd Melanopareiidae
65 Crwydriaid y malî Pedionomidae Charadriiformes Pedionomidae
66 Cwrasowiaid Cracidae Galliformes Cracidae
67 Cwrol (teulu) Leptosomidae Leptosomiformes Leptosomidae
68 Cwtiad-wenoliaid Glareolidae Charadriiformes Glareolidae
69 Cwtiaid Charadriidae Charadriiformes Charadriidae
70 Cwyrbigau Estrildidae Aderyn golfanaidd Estrildidae
71 Cynffonau sidan Bombycillidae Aderyn golfanaidd Bombycillidae
72 Chaetopidae Chaetopidae Aderyn golfanaidd Chaetopidae
73 Chionidae Chionidae Charadriiformes Chionidae
74 Chwibanwyr Pachycephalidae Aderyn golfanaidd Pachycephalidae
75 Dasyornithidae Dasyornithidae Aderyn golfanaidd Dasyornithidae
76 Delorion cnau Sittidae Passeri Sittidae
77 Donacobiidae Donacobiidae Aderyn golfanaidd Donacobiidae
78 Dreinbigau Acanthizidae Passeri Acanthizidae
79 Dringhedyddion Climacteridae Aderyn golfanaidd Climacteridae
80 Dringwyr coed Certhiidae Aderyn golfanaidd Certhiidae
81 Drongoaid Dicruridae Aderyn golfanaidd Dicruridae
82 Drywod Troglodytidae Passeri Troglodytidae
83 Drywod Seland Newydd Acanthisittidae Aderyn golfanaidd Acanthisittidae
84 Ehedydd Alaudidae Passeri Alaudidae
85 Elachuridae Elachuridae Aderyn golfanaidd Elachuridae
86 Emiwiaid Dromaiidae Casuariiformes Dromaiidae
87 Eryrod Accipitridae yr Eryrod
Falconiformes
Q19969066
Accipitridae
88 Erythrocercidae Erythrocercidae Aderyn golfanaidd
89 Estrysiaid Struthionidae Struthioniformes Struthionidae
90 Eulacestomatidae Eulacestomatidae Corvoidea
91 Eupetidae Eupetidae Corvoidea Eupetidae
92 Eurynnod Oriolidae Aderyn golfanaidd Oriolidae
93 Fangáid Vangidae Aderyn golfanaidd Vangidae
94 Fireod Vireonidae Aderyn golfanaidd Vireonidae
95 Fwlturiaid y Byd Newydd Cathartidae Q20639356 Cathartidae
96 Ffesantod Phasianidae Galliformes Phasianidae
97 Fflamingos Phoenicopteridae y fflamingos Phoenicopteridae
98 Garannod Gruidae Gruiformes Gruidae
99 Giachod amryliw Rostratulidae Charadriiformes Rostratulidae
100 Gïachod yr hadau Thinocoridae Charadriiformes Thinocoridae
101 Golfanod Ploceidae Aderyn golfanaidd Ploceidae
102 Grallariidae Grallariidae Aderyn golfanaidd Grallariidae
103 Gwanwyr Anhingidae Suliformes Anhingidae
104 Gwatwarwyr Mimidae Aderyn golfanaidd Mimidae
105 Gweilch pysgod Pandionidae yr Eryrod Pandionidae
106 Gwenoliaid Hirundinidae Aderyn golfanaidd Hirundinidae
107 Gwenynysorion Meropidae Coraciiformes Meropidae
108 Gwyachod Podicipedidae Podicipediformes Podicipedidae
109 Gwybed-ddalwyr Polioptilidae Q2472000 Polioptilidae
110 Gwybedogion Muscicapidae Q1179990 Muscicapidae
111 Gwybedysyddion Conopophagidae Aderyn golfanaidd Conopophagidae
112 gwylanod Laridae Lari Laridae
113 Gylfindroeon Panuridae Sylvioidea Panuridae
114 Hebogiaid Falconidae Falconiformes Falconidae
115 Helmetshrike Prionopidae Passeri Prionopidae
116 Helyddion coed Artamidae Aderyn golfanaidd Artamidae
117 Hercwyr Aramidae Gruiformes Aramidae
118 Hirgoesau Recurvirostridae Charadriiformes Recurvirostridae
119 Hirgoesau crymanbig Ibidorhynchidae Charadriiformes Ibidorhynchidae
120 Hoatsiniaid Opisthocomidae Cuculiformes
Opisthocomiformes
Opisthocomidae
121 Huganod Sulidae Suliformes
Pelecaniformes
Sulidae
122 Hwyaid Anatidae Anseriformes Anatidae
123 Hyliotidae Hyliotidae Aderyn golfanaidd Hyliotidae
124 Hylocitreidae Hylocitreidae Aderyn golfanaidd Hylocitreidae
125 Hypocoliidae Hypocoliidae Aderyn golfanaidd Hypocoliidae
126 Ibisiaid Threskiornithidae Pelecaniformes Threskiornithidae
127 Ieir y diffeithwch Pteroclidae Pterocliformes Pteroclidae
128 Ifritidae Ifritidae Aderyn golfanaidd Ifritidae
129 Iora Aegithinidae Aderyn golfanaidd Aegithinidae
130 Jacamarod Galbulidae Galbuloidea Galbulidae
131 Jasanaod Jacanidae Charadriiformes Jacanidae
132 Leiothrichidae Leiothrichidae Aderyn golfanaidd Leiothrichidae
133 Locustellidae Locustellidae Aderyn golfanaidd
Sylvioidea
Locustellidae
134 Lybiidae Lybiidae Piciformes Lybiidae
135 Llwydiaid Prunellidae Aderyn golfanaidd Prunellidae
136 Llydanbigau Eurylaimidae Tyranni Eurylaimidae
137 Llygadwynion Zosteropidae Aderyn golfanaidd Zosteropidae
138 Llygaid-dagell Platysteiridae Aderyn golfanaidd Platysteiridae
139 Macrosphenidae Macrosphenidae Passeri Macrosphenidae
140 Machaerirhynchidae Machaerirhynchidae Corvoidea Machaerirhynchidae
141 Manacinod Pipridae Aderyn golfanaidd Pipridae
142 Megalaimidae Megalaimidae Piciformes Megalaimidae
143 Mêl-gogau Indicatoridae Piciformes Indicatoridae
144 Melampittidae Melampittidae Aderyn golfanaidd Melampittidae
145 Melanocharitidae Melanocharitidae Q51836655 Melanocharitidae
146 Melysorion Meliphagidae Meliphagoidea Meliphagidae
147 Mesîtau Mesitornithidae Mesitornithiformes Mesitornithidae
148 Mohoidae Mohoidae Passeri Mohoidae
149 Mohouidae Mohouidae Aderyn golfanaidd Mohouidae
150 Motmotiaid Momotidae Coraciiformes Momotidae
151 Mulfrain Phalacrocoracidae Suliformes Phalacrocoracidae
152 Nicatoridae Nicatoridae Aderyn golfanaidd Nicatoridae
153 Notiomystidae Notiomystidae Aderyn golfanaidd Notiomystidae
154 Numididae Numididae Galliformes Numididae
155 Oceanitidae Oceanitidae Procellariiformes
156 Odontophoridae Odontophoridae Galliformes Odontophoridae
157 Oreoicidae Oreoicidae Aderyn golfanaidd Oreoicidae
158 Painted berrypecker Paramythiidae Aderyn golfanaidd Paramythiidae
159 Pardalotidae Pardalotidae Aderyn golfanaidd Pardalotidae
160 Parotiaid Psittacidae Psittacoidea Psittacidae
161 Pedrynnod Hydrobatidae Procellariiformes Hydrobatidae
162 Pedrynnod Procellariidae Procellariiformes Procellariidae
163 Pengwin Spheniscidae Sphenisciformes Spheniscidae
164 Pelicans Pelecanidae Pelecaniformes Pelecanidae
165 Pellorneidae Pellorneidae Aderyn golfanaidd Pellorneidae
166 Pennau Morthwyl Scopidae Pelecaniformes Scopidae
167 Petroicidae Petroicidae Aderyn golfanaidd Petroicidae
168 Peucedramidae Peucedramidae Aderyn golfanaidd Peucedramidae
169 Pibyddion Scolopacidae Charadriiformes Scolopacidae
170 Pigwyr blodau Dicaeidae Passeri Dicaeidae
171 Pincod Fringillidae Aderyn golfanaidd Fringillidae
172 Piod môr Haematopodidae Charadriiformes Haematopodidae
173 Pitaod Pittidae Aderyn golfanaidd Pitta
174 Pityriaseidae Pityriaseidae Aderyn golfanaidd Pityriaseidae
175 Pluvianellidae Pluvianellidae Charadriiformes Pluvianellidae
176 Pluvianidae Pluvianidae Charadriiformes Pluvianidae
177 Pnoepygidae Pnoepygidae Sylvioidea
178 Potwaid Nyctibiidae Caprimulgiformes Nyctibiidae
179 Preblynnod Timaliidae Aderyn golfanaidd Timaliidae
180 Preblynod Awstralo-Papwan Pomatostomidae Aderyn golfanaidd Pomatostomidae
181 Prysgadar Atrichornithidae Aderyn golfanaidd Atrichornithidae
182 Psittaculidae Psittaculidae Psittacoidea Psittaculidae
183 Psophodidae Psophodidae Aderyn golfanaidd Psophodidae
184 Ptiliogonatidae Ptiliogonatidae Passerida
185 Pysgotwyr Alcedinidae Alcedines Alcedinidae
186 Phylloscopidae Phylloscopidae Passeri Phylloscopidae
187 Regulidae Regulidae Aderyn golfanaidd Regulidae
188 Rhagologidae Rhagologidae Corvoidea Rhagologidae
189 Rheaod Rheidae Rheiformes Rheidae
190 Rhedwyr Burhinidae Charadriiformes Burhinidae
191 Rhedwyr y crancod Dromadidae Charadriiformes Dromadidae
192 Rhegennod Rallidae Gruiformes Rallidae
193 Rhesogion y palmwydd Dulidae Q1179990
Aderyn golfanaidd
Dulidae
194 Rhipiduridae Rhipiduridae Aderyn golfanaidd Rhipiduridae
195 Rholyddion Coraciidae Coraciiformes Coraciidae
196 Rholyddion daear Brachypteraciidae Coraciiformes Brachypteraciidae
197 Sarothruridae Sarothruridae Gruiformes Sarothruridae
198 Scotocercidae Scotocercidae Aderyn golfanaidd Scotocercidae
199 Semnornithidae Semnornithidae Piciformes Semnornithidae
200 Seriemaid Cariamidae Cariamiformes Cariamidae
201 Sgiwennod Stercorariidae Charadriiformes Stercorariidae
202 Sgrechwyr Anhimidae Anseriformes Anhimidae
203 Sïednod Trochilidae Apodiformes
Trochiliformes
Trochilidae
204 Siglennod Motacillidae Aderyn golfanaidd Motacillidae
205 Sittella Neosittidae Passeri Neosittidae
206 sparrow Passeridae Passeroidea Passeridae
207 Stenostiridae Stenostiridae Sylvioidea Stenostiridae
208 Strigopidae Strigopidae Parot Strigopidae
209 Sugarbird Promeropidae Aderyn golfanaidd Promeropidae
210 Tapacwlos Rhinocryptidae Aderyn golfanaidd Rhinocryptidae
211 Teloriaid (y Byd Newydd) Parulidae Aderyn golfanaidd Parulidae
212 Teloriaid (yr Hen Fyd) Sylviidae Sylvioidea Sylviidae
213 Tephrodornithidae Tephrodornithidae Aderyn golfanaidd Tephrodornithidae
214 Teyrn-wybedogion Tyrannidae Tyranni Tyrannidae
215 Tichodromidae Tichodromidae Aderyn golfanaidd Tichodromidae
216 Tinamŵaid Tinamidae Tinamiformes Tinamidae
217 Titw Paridae Sylvioidea Paridae
218 Titwod cynffonhir Aegithalidae Passeri Aegithalidae
219 Titwod Pendil Remizidae Aderyn golfanaidd Remizidae
220 Tityridae Tityridae Aderyn golfanaidd Tityridae
221 Todiaid Todidae Coraciiformes Todidae
222 Tresglod Icteridae Aderyn golfanaidd Icteridae
223 Trochwyr Cinclidae Q1179990 Cinclidae
224 Trochyddion Gaviidae Gaviiformes Gaviidae
225 Troellwyr Caprimulgidae Caprimulgiformes Caprimulgidae
226 Troellwyr llydanbig Podargidae Caprimulgiformes Podargidae
227 Trogoniaid Trogonidae Trogoniformes Trogonidae
228 Trympedwyr Psophiidae Gruiformes Psophiidae
229 Twcaniaid Ramphastidae Piciformes Ramphastidae
230 Twinciaid banana Coerebidae Aderyn golfanaidd Coerebidae
231 Twracoaid Musophagidae y Twracoaid Musophagidae
232 Tylluan-Droellwyr Aegothelidae Apodiformes Aegothelidae
233 Tylluanod Strigidae tylluan Strigidae
234 Tylluanod Gwynion Tytonidae tylluan Tytonidae
235 Thamnophilidae Thamnophilidae Aderyn golfanaidd Thamnophilidae
236 Thraupidae Thraupidae Aderyn golfanaidd Thraupidae
237 Urocynchramidae Urocynchramidae Passeroidea Urocynchramidae
238 Viduidae Viduidae Aderyn golfanaidd Viduidae
Diwedd y rhestr a gynhyrchwyd yn otomatig o Wicidata.
Teuluoedd

Adar AsgelldroedAdar DailAdar DeildyAdar DreingwtAdar DrudwyAdar FfrigadAdar GwrychogAdar HaulAdar MorgrugAdar OlewAdar ParadwysAdar PobtyAdar TagellogAdar TelynAdar TomenAdar TrofannolAdar y CwilsAlbatrosiaidApostolionAsitïodBarbedauBrainBrain MoelBreisionBrenhinoeddBrychionBwlbwliaidCagwodCarfilodCasowarïaidCeiliogod y WaunCeinddrywodChwibanwyrCiconiaidCiconiaid Pig EsgidCigfachwyrCigyddionCiwïodCnocellodCoblynnodCoblynnod CoedCocatwodCogauCog-GigyddionColïodColomennodCopogionCopogion CoedCornbigauCorsoflieirCotingaodCrehyrodCrehyrod yr HaulCropwyrCrwydriaid y MalîCwrasowiaidCwroliaidCwtiaidCwyrbigau

SeriemaidCynffonau SidanDelorion CnauDreinbigauDringhedyddionDringwyr CoedDringwyr y PhilipinauDrongoaidDrywodDrywod Seland NewyddEhedyddionEmiwiaidEryrodEstrysiaidEurynnodFangáidFfesantodFflamingosFireodFwlturiaid y Byd NewyddGarannodGiachod AmryliwGïachod yr Hadau

GolfanodGwanwyrGwatwarwyrGweilch PysgodGweinbigauGwenoliaidGwenynysorionGwyachodGwybed-DdaliwyrGwybedogionGwybedysyddionGwylanodGylfindroeonHebogiaidHelyddion CoedHercwyrHirgoesauHirgoesau CrymanbigHoatsiniaidHuganodHwyaidIbisiaidIeir y DiffeithwchJacamarodJasanaodLlwydiaidLlydanbigauLlygadwynionLlygaid-DagellLlysdorwyrLorïaidManacinodMeinbigauMel-Gogau

Mêl-Gropwyr HawaiiMelysorionMesîtauMotmotiaidMulfrainParotiaidPedrynnodPedrynnodPedrynnod PlymioPelicanodPengwiniaidPennau MorthwylPibyddionPigwyr BlodauPincodPiod MôrPitaodPotwaidPreblynnodPrysgadarPysgotwyrRheaodRhedwyrRhedwyrRhedwyr y CrancodRhegennodRhesogion y PalmwyddRholyddionRholyddion DaearRobinod Awstralia

SeriemaidSgimwyrSgiwennodSgrechwyrSïednodSiglennodTapacwlosTeloriaidTelorion y Byd NewyddTeyrn-WybedogionTinamwaidTitwodTitwod CynffonhirTitwod PendilTodiaidTresglodTrochwyrTrochyddionTroellwyrTroellwyr LlydanbigTrogoniaidTrympedwyrTwcaniaidTwinc BananaTwracoaidTylluan-DroellwyrTylluanodTylluanod Gwynion

CyfeiriadauGolygu

  1.  Gill, F. & D. Donsker (goln.) (2012). IOC World Bird List, Version 3.1. Adalwyd ar 10 Mai 2012.
  2. Y Casglwr; adalwyd 27 Ebrill 2014.

Gweler hefydGolygu

Dolenni allanolGolygu

  • Internet Archive: Adareg Canolfan Edward Llwyd, Prifysgol Cymru
  • RSPB Cymru
  • (Saesneg) Avionary Enwau adar WP mewn 41 o ieithoedd
Chwiliwch am aderyn
yn Wiciadur.