Treflan (cyfres deledu)


Cyfres ddrama deledu ar S4C oedd Treflan, yn dilyn hynt a helynt cymeriadau Daniel Owen. Yn ôl Manon Eames, yr awdures, drama sy’n uno tair o nofelau Daniel Owen yw hon sef Enoc Huws, Rhys Lewis a Y Dreflan. Mae yma gyfle i gael golwg fanwl ar fywyd y capel a’r eglwys yn ail hanner y 19g drwy lygaid Mari Lewis a’i theulu, ond hefyd y mae cyfle i gyfochri hynny gyda bywyd mwy seciwlar aleodau eraill o'r gymdeithas er enghraifft Wil Bryan y teulu Bartley a Chapten Trefor. Gwelwn y stori yn datblygu dros ddegawdau wrth i Rhys Lewis ac Enoc Huws dyfu o fod yn fabanod i fod yn ddynion.

Treflan
Enghraifft o'r canlynolcyfres deledu Edit this on Wikidata

Fe ddaw’r ddau ar draws cymeriadau lliwgar iawn yn ystod eu bywydau. Drwy’r cymeriadau hynny, fe ddaw’r ddau gymeriad i ddeall eu hunain a’u llefydd yn y gymdeithas. Ceir yma ddrama, ceir yma drasiedi, ceir yma gomedi, ceir yma nwyd a serch, ceir yma boen a galar, ceir yma gyffro a gobaith.

Manylion Pellach

golygu

Teitl Gwreiddiol: Treflan

Blwyddyn: 2002, 2003, 2004

Dyddiad y Darllediad Cyntaf: 3 Tachwedd 2002

Cyfarwyddwr: Tim Lyn

Sgript gan: Addasiad Manon Eames o nofelau Daniel Owen

Stori gan: Addasiad Manon Eames o nofelau Daniel Owen

Addasiad o: Rhys Lewis gan Daniel Owen, Enoc Huws gan Daniel Owen a Y Dreflan gan Daniel Owen

Cynhyrchydd: Uwch gynhyrchydd: Ronw Protheroe, Cynhyrchydd: Bethan Eames, Cynhyrchydd Gweithredol: Artie Thomas

Cwmnïau Cynhyrchu: Alfresco

Genre: Drama

Cast a Chriw

golygu

Prif Gast

golygu
 • Arwel Gruffydd (Capten Richard Trefor)
 • Siân Naomi (Sara Trefor)
 • Nel Jones (Susi Trefor (merch fach))
 • Mabli Jones (Susi Trefor (yn ei harddegau))
 • Ellen Salisbury (Susi Trefor)
 • Eluned Jones (Mari Lewis)
 • Rhys Richards (Robert Lewis)
 • Ryan Nelson (Bob Lewis (Bachgen))
 • Kai Owen (Bob Lewis)
 • Sion Eifion (Rhys Lewis (Bachgen))
 • Dylan John Williams (Rhys Lewis)
 • Dyfed Potter (Rhys Lewis)
 • Dyfan Roberts (Thomas Bartley)
 • Valmai Jones (Barbara Bartley)
 • Rhydian Jones (Seth Llwyd)
 • Richard Elfyn (Abel Hughes)
 • Olwen Medi (Miss Hughes)
 • Geraint Morgan (Mr Denman)
 • Carys Gwilym (Mrs Denman)
 • Gwyn Vaughan Jones (Huw Bryan)
 • Janet Aethwy (Mrs Bryan)
 • Llŷr Gwyn Lewis (Wil Bryan)
 • Glyn Morgan (Wil Bryan (Yn ei arddegau))
 • Gareth Bryn (Wil Bryan)
 • Sion Davies (Enoc Huws (Bachgen))
 • Simon Watts (Enoc Huws (Yn ei arddegau))
 • Llŷr Ifans (Enoc Huws)

Cast Cefnogol

golygu

(Manylion am yr holl gyfresi)

 • Dafydd Hywel – Meddyg,
 • Anwen Williams – Nyrs,
 • Tonya Smith – Elin,
 • William Thomas – Mr Davies,
 • James Jollife – Enoc 1,
 • Cadfan Roberts – James Lewis,
 • Morien Phillips – Evan Jones,
 • Gwen Ellis – Marged Tŷ Capel,
 • J. O. Roberts – Thomas Bowen,
 • Mici Plwm – William Y Glo,
 • John North – Hugh Bellis,
 • Erfyl Ogwen Parry – John Llwyd,
 • Marged Esli – Mrs Prydderch,
 • Noel Williams – Mr Prydderch,
 • Christine Pritchard – Mrs Amos,
 • Iola Gregory – Modlen y Garth,
 • Sue Jones-Davies – Beti,
 • Ioan Evans – Ioan Evans,
 • Huw Davies – John Thomas,
 • Betsan Llwyd – Mrs Rees,
 • Tim Baker – Mr Rees,
 • Richard Elis – Mr Brown,
 • Jonathan Nefydd – Plismon,
 • Sara Lloyd – Kitty,
 • Tomos Eames,
 • Fraser Cains – Mr Noll,
 • Trefor Selway – Mr Rogers,
 • Sam Hayes – Llech,
 • Andrew O'Neill – John Joseph,
 • Gwyn Parry – Mr Brown,
 • Victoria Pugh – Marged Pitars,
 • Owen Garmon – Robyn y Soldiwr,
 • Jack Rivers – John Beck,
 • Robin Griffith – Gŵr Y Plas,
 • Peter Wooldridge – Mr Fox,
 • Hywel Morgan – Jim,
 • Rhys Parry Jones – Mr Bithel,
 • Alun ap Brynley – Gŵr y Plas,
 • Dyfrig Morris – Morris Hughes,
 • Julian Lewis-Jones – John Powell,
 • Simon Armstrong – Cyfarwyddwr y Pwll,
 • Phylip Hughes – Abraham Jones,
 • Bob Blythe – Mr Strangle,
 • Mandi Roberts – Mrs Tibbet,
 • Brian Hibbard – Swyddog y Carchar,
 • Dafydd Dafis – Sarjant Jones,
 • Huw Garmon – Eos Prydain,
 • Wyn Bowen-Harris – Mr Griffiths,
 • Aled Pugh – William Ellis,
 • Iwan Charles – Harris,
 • Sue Jones-Davies – Beti Huws,
 • Nick Woodman – Gwerthwr Papur Newydd,
 • Ri Richards – Landledi,
 • Dennis Carr – Gwylstwr,
 • Adam Burton – Edward gwas y stablau,
 • John Biggins – Jim rhedwr y stablau,
 • Hefin Wyn – Meddyg,
 • Sion Pritchard – Jack Williams,
 • Christian Patterson – Y cenhadwr,
 • Dewi Rhys – Mr Rice Edwards,
 • Dorien Thomas – Harry,
 • Ian Seynor – Yr Athro,
 • Alex Clatworthy – Ruth Denman,
 • Howard Jones – Gwas siop Enoc,
 • Michael Jones – Gwas siop Enoc,
 • Siôn Probert – Mr Breece,
 • Ryland Teifi – Mr Simon

Ffotograffiaeth

golygu
 • Rory Taylor

Dylunio

golygu
 • Hayden Pearce

Cerddoriaeth

golygu
 • Mark Thomas
 • Cymysgydd Sain: Phil Edward, Alan Jones,
 • Polyn: Jeff Welch, Marc Walters
 • Dybio: Tim Ricketts, Marc Feda,
 • Golygwr Sain: Ian 'Spike' Banks, Paul McFadden, Simon Clement
 • Golygu Golygydd: Bronwen Jenkins, Rick Mabey,
 • Gwir olygu: Editbox; Darren Griffiths, Mwnci, Iwan Williams,

Cydnabyddiaethau Eraill

golygu

(Manylion am yr holl gyfresi)

 • Prif gynorthwydd cynhyrchu: Llinos Wyn Jones
 • Cynorthwydd 1af: Bryan Moses, Rhidian Evans
 • 2il gynorthwydd: Steffan Morris, Nerys Philip
 • 3ydd cynorthwydd: Roger Thomas, Emma Wynne-Williams
 • Cynllunydd gwisg: Nannw Jenkins, Dawn Thomas Monda
 • Goruchwiliwr gwisgoedd: Angela Jones
 • Gwisgwraig: Zoe Price
 • Cynorthwydd gwisgoedd: Gemma Evans
 • Hyfforddai gwisgoedd: Claire Tucker, Kate Bedwin
 • Cynllunydd colur: Jane Bevan
 • Artist Colur: Maire-Doris, Claire Pritchard
 • Cynorthwydd colur: Jennifer Lenard
 • Hyfforddai colur: Shoned Lloyd-Williams
 • Rhedwr: Lisa Skelding, Lucy Cohen, Steve Milne, Iwan Roberts
 • Rheolwr Lleoliadau: Iwan Roberts
 • Cyd-lynydd cynhyrchu: Menna Jones
 • Cyfrifwyr: Mike Hope, Eurof Thomas, W2
 • Ymgynghorydd: Roberts Rhys
 • Ymgynghorydd Tafodiaith: Carys Jones
 • Dilyniant: Heulwen Jones
 • Cyfarwyddwr celf: Tom Pearce, Branwen Pearce, Arwel Wyn Jones
 • Anifeiliaid: Maria Bisset, Classic Carriages, Kilvery carriage horses
 • Arlwyo: Tiger Bay Catering, Bant a la Cart
 • Diogelwch: Lockett Security
 • Adnoddau: Andy Dixon Facilities
 • Prynwr: Frazer Pearce
 • Celfi wrth law: Rory Armstrong
 • Rheolwr adeiladau: David Feeney
 • Saer: Paul Jones, Huw Pearce
 • Gosodwr: Gary Roberts, Stephen ‘Vince’ Ballinger
 • Ffocws: Steve Rees
 • Llwythwr: Chris Pearce
 • Grip: Clive Baldwin
 • Giaffar: Roy Bellett, Colin Jones
 • Technegydd Balwns: Colin Jones
 • Trydanwr: Clive Johnson, Lee Cleal, Ben Griffiths, Llŷr Evans
 • Stoc: Kodak
 • Trosglwyddo: Colour Film Services

Manylion Technegol

golygu

Fformat Saethu: Super 16 Math o Sain Dolby Digital

Lliw: Lliw

Cymhareb Agwedd: 4:3

Gwlad: Cymru

Iaith Wreiddiol: Cymraeg

Lleoliadau Saethu: Caerdydd

Gwobrau:

Gŵyl ffilmiau Blwyddyn Gwobr / enwebiad
BAFTA Cymru Best Make-up Marie-Doris
Actor Gorau Arwel Gruffydd

Llinell Werthu’r Poster: Tref lân, tref aflan. The town with many faces.

Manylion Atodol

golygu

Llyfrau

golygu
 • Owen, Daniel (1885). Hunangofiant Rhys Lewis Gweinidog Bethel, Yr Wyddgrug
 • Owen, Daniel (1995). Profedigaethau Enoc Huws; Hughes and Son Publishers Limited
 • Owen, Daniel (1922). Y Dreflan: Ei Phobl a’i Pethau; Hughes and Son Publishers Limited

Gwefannau

golygu

Adolygiadau

golygu
 • Mair, Bethan (16/11/2002). ‘Campwaith yw’r dreflan aflan hon’ yn The Western Mail

Erthyglau

golygu
 • Di-enw (12/04/2002). ‘Mold in warehouse creates drama in TV spectacular’ yn Mold and Buckley Chronicle
 • Price, Rhian (18/07/2002). ‘Adeiladu tref – Mae set deledu fwya’ Cymru yn cael ei chreu yng Nghaerdydd' yn Golwg
 • Haf, Eurgain (Hydref 2002). ‘CAMU YN ÔL I OES FICTORIA’ yn Sgrîn
 • Dafis, Lyn Lewis (Tachwedd 2002). ‘Ble mae Daniel?’ yn BARN
 • Mair, Bethan (02/11/2002). ‘Dymuno Pen-blwydd Hapus i T (i) V’ yn The Western Mail
 • Haf, Eurgain (02/11/2002). ‘Addasu i oes o ddrama’ yn The Western Mail
 • Di-enw (03/11/2––2). ‘Victoriana, virtue and vice’ yn Wales on Sunday
 • Di-enw (11/07/2002). ‘Epic set in city’ yn The Post
 • Manning, Jo (24/08/2002). ‘TV time capsule’ yn South Wales Echo
 • Jones, Hannah (21/08/2002). ‘Screen magic and all by design’ yn Arts Wales – The Western Mail
 • Haf, Eurgain (24/08/2002). ‘Camu nôl wrth gerdded ymlaen’ yn The Western Mail
 • Dafis, Lyn Lewis (Chwefror 2004). ‘Mabinogi’ yn BARN
  Mae'r erthygl hon yn cynnwys testun o'r cofnod Treflan ar yr Esboniadur, adnodd addysgiadol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae gan y cofnod penodol hwnnw'r drwydded agored CC BY 4.0; gweler testun y drwydded am delerau ail-ddefnyddio'r gwaith.