Canol Caerdydd (etholaeth Senedd Cymru)

etholaeth Cynulliad
Canol Caerdydd
etholaeth Bwrdeistref
Lleoliad Canol Caerdydd yng Nghanol De Cymru,
a lleoliad Canol De Cymru yng Nghymru.
Creu: 1999
Math: Cynulliad Cenedlaethol Cymru
AC: Jenny Randerson
Plaid: Y Democratiaid Rhyddfrydol
Rhanbarth: Canol De Cymru

Etholaeth Senedd Cymru yw Canol Caerdydd oddi fewn i Ranbarth Canol De Cymru. Etholwyd Jennifer Randerson (Y Democratiaid Rhyddfrydol) fel yr Aelod Cynulliad cyntaf dros y sedd ym 1999 ac fe wasanaethodd tan 2011, pan etholwyd Jenny Rathbone ar ran y Blaid Lafur. Yr aelod presennol dros yr etholaeth yw James Evans (Ceidwadwyr).

Etholiadau

golygu

Etholiadau yn y 2010au

golygu
Etholiad Cynulliad 2016: Canol Caerdydd [1]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Jenny Rathbone 10,016 38.4 +0.5
Democratiaid Rhyddfrydol Eluned Parrott 9,199 35.3 −2.4
Ceidwadwyr Joel Williams 2,317 8.9 −6.2
Plaid Cymru Glyn Thomas Wise 1,951 7.5 +0.3
Plaid Annibyniaeth y DU Mohammed Sarul Islam 1,223 4.7 +4.7
Gwyrdd Amelia Womack 1,150 4.4 +4.4
Annibynnol Jane Croad 212 0.8 +0.8
Mwyafrif 817 3.1 +2.9
Y nifer a bleidleisiodd 45.6 +7.6
Llafur yn cadw Gogwydd +1.7
Etholiad Cynulliad 2011: Canol Caerdydd[2]
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Llafur Jenny Rathbone 8,954 37.9 +16.0
Democratiaid Rhyddfrydol Nigel Howells 8,916 37.7 −13.4
Ceidwadwyr Matt Smith 3,559 15.1 +1.1
Plaid Cymru Chris Williams 1,690 7.2 −1.1
Annibynnol Mathab Khan 509 2.2
Mwyafrif 38 0.2
Y nifer a bleidleisiodd 23,628 38.0 +2.0
Llafur yn disodli Democratiaid Rhyddfrydol Gogwydd +14.7

Etholiadau yn y 2000au

golygu
Etholiad Cynulliad 2007: Canol Caerdydd
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Democratiaid Rhyddfrydol Jenny Randerson 11,462 51.2 −3.4
Llafur Sue Lent 4,897 21.9 +2.0
Ceidwadwyr Andrew Peter Murphy 3,137 14.0 +2.5
Plaid Cymru Thomas Stanley Whitfield 1,855 8.3 −0.4
Plaid Annibyniaeth y DU Frank Roger Wyn Hughes 1,046 4.7
Mwyafrif 6,565 29.3 −5.4
Y nifer a bleidleisiodd 22,397 36.0 +3.0
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd
Etholiad Cynulliad 2003: Canol Caerdydd
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Democratiaid Rhyddfrydol Jenny Randerson 11,256 54.6 +12.4
Llafur Geoff M. Mungham 4,100 19.9 −10.1
Ceidwadwyr Craig S. Piper 2,378 11.5 −0.2
Plaid Cymru Owen Jon Thomas 1,795 8.7 −6.0
Annibynnol Raja G. Raiz 541 2.6
Annibynnol Captain Beany 289 1.4
Annibynnol Miss Madeleine E. Jeremy 239 1.2
Mwyafrif 7,156 34.7 +22.4
Y nifer a bleidleisiodd 21,052 33.7 −11.3
Democratiaid Rhyddfrydol yn cadw Gogwydd

Etholiadau yn y 1990au

golygu
Etholiad Cynulliad 1999: Canol Caerdydd
Plaid Ymgeisydd Pleidleisiau % ±%
Democratiaid Rhyddfrydol Jenny Randerson 10,937 42.3
Llafur Mark Drakeford 7,769 30.0
Plaid Cymru Owen John Thomas 3,795 14.7
Ceidwadwyr Stephen Jones 3,034 11.7
Welsh Socialist Alliance Julian Goss 338 1.3
Mwyafrif 3,168 12.3
Y nifer a bleidleisiodd 25,873 44.8
Democratiaid Rhyddfrydol yn cipio etholaeth newydd

Cyfeiriadau

golygu
  1. Tudalen ganlyniadau Etholiad Cymru 2016
  2. "Wales elections > Canol Caerdydd". BBC News. 6 Mai 2011. Cyrchwyd 7 Mawrth 2011.
Etholaethau Senedd Cymru
Llafur

Aberafan | Alun a Glannau Dyfrdwy | Blaenau Gwent | Bro Morgannwg | Caerffili | Canol Caerdydd | Castell-nedd | Cwm Cynon | Delyn | De Caerdydd a Phenarth | De Clwyd | Dwyrain Abertawe | Dwyrain Casnewydd | Gogledd Caerdydd | Gorllewin Abertawe | Gorllewin Caerdydd | Gorllewin Casnewydd | Gŵyr | Islwyn | Llanelli | Merthyr Tudful a Rhymni | Ogwr | Pen-y-bont ar Ogwr | Pontypridd | Rhondda | Torfaen | Wrecsam

Ceidwadwyr

Aberconwy | Brychieniog a Sir Faesyfed | Dyffryn Clwyd | Gorllewin Caerfyrddin a De Sir Benfro | Gorllewin Clwyd | Maldwyn | Mynwy | Preseli Penfro

Plaid Cymru

Arfon | Ceredigion | Dwyfor Meirionnydd | Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr | Ynys Môn

Rhanbarthau etholiadol Senedd Cymru

Rhanbarth Gogledd Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (1) | Llafur (1)
Rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru: Llafur (2) | Plaid Cymru (1) | Y Democratiaid Rhyddfrydol (1)
Rhanbarth Gorllewin De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Canol De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)
Rhanbarth Dwyrain De Cymru: Ceidwadwyr (2) | Plaid Cymru (2)