Cynghanedd

dull o drefnu odl a chytseiniaid ym marddoniaeth Cymreig

Dull o drefnu geiriau ac odl mewn barddoniaeth er mwyn iddynt swnio'n bersain ac er mwyn i'r farddoniaeth fod yn gofiadwy ydy cynghanedd. Mae'n system o roi trefn arbennig ar gytseiniaid ac mae'n unigryw i'r Gymraeg, (er i farddoniaeth Llydaweg Canol hefyd gael system eitha tebyg). Mae'r gynghanedd fel cyfundrefn yn dyddio'n ôl i'r 14g gyda'r twf sydyn ym mhoblogrwydd mesur y cywydd, ond mae trefnu seiniau o fewn llinell a rhwng llinellau yn draddodiad llawer hŷn. Ceir cyseinedd yng ngwaith y Cynfeirdd a'r Gogynfeirdd, e.e. Hi hen eleni ganed, sy'n llinell o gynghanedd draws allan o Ganu Llywarch Hen a gyfansoddwyd, fe dybir, tua chanol y 9g, a'r llinell Gwedi boregad, briwgig o waith Taliesin (6g).

Pan fo cerdd yn cynnwys cynghanedd, dywedir ei bod yn gerdd gaeth.

Prif fathau o gynghanedd Golygu

Mae 4 prif fath o gynghanedd:

Is-ddosbarthiadau Golygu

Mae'r pedwar prif fath o gynghanedd yn rhannu i mewn i'r is-ddosbarthiadau hyn:

Cynghanedd Groes Golygu

Cynghanedd Draws Golygu

 • Cynghanedd Draws gytbwys acennog
 • Cynghanedd Draws gytbwys ddiacen
 • Cynghanedd Draws anghytbwys ddisgynedig
 • Cynghanedd Draws anghytbwys ddyrchafedig
 • Cynghanedd Draws Fantach
 • Cynghanedd Draws Gyferbyn
 • Cynghanedd Draws Drwsgl Fantach

Cynghanedd Sain Golygu

 • Cynghanedd Sain Alun, hefyd Sain Gyrch a Sain Bengoll
 • Cynghanedd Sain Deirodl
 • Cynghanedd Sain Drosgl
 • Cynghanedd Sain Ddwbwl
 • Cynghanedd Sain gadwynog
 • Cynghanedd Sain lafarog
 • Cynghanedd Sain odl gudd
 • Cynghanedd Sain o gyswllt
 • Cynghanedd Sain o gyswllt ewinog

Cynghanedd Lusg Golygu

 • Cynghanedd Lusg lafarog
 • Cynghanedd Lusg odl gudd
 • Cynghanedd Lusg Wyrdro
 • Cynghanedd Lusg Deirodl
 • Cynghanedd Lusg Bedeirodl

Cyfuniadau ac amrywiadau eraill Golygu

 • Cynghanedd Erin, hefyd Seinlusg afrosgo
 • Cynghanedd Groeslusg
 • Cynghanedd Drawsgroes
 • Cynghanedd Drawslusg
 • Cynghanedd Seindraws
 • Cynghanedd Seingroes
 • Cynghanedd Seinlusg
 • Cynghanedd Gysylltben
 • Cynghanedd Drychben
 • Cynghanedd Bengoll

Nid yw cynghanedd bengoll yn gynghanedd gywir ond rhwng gair cyrch ac ail linell englyn yn ôl rheolau heddiw.

Ffurfiau newydd o gynghanedd Golygu

Y Pedwar Mesur ar Hugain Golygu

Y pedwar mesur ar hugain
Y pedwar mesur ar hugain yw'r gyfundrefn o fesurau caeth a ddaeth yn ganon awdurdodol ym marddoniaeth Gymraeg yr Oesoedd Canol Diweddar, sef cyfnod Beirdd yr Uchelwyr.
Y blwch hwn: gweld  sgwrs  golygu

Defnyddir y gynghanedd ym mhob un o'r pedwar mesur ar hugain. Cyfundrefnwyd y mesurau gan Ddafydd ab Edmwnd yn Eisteddfod Caerfyrddin 1451, pan geisiodd gyflwyno dau fesur astrus, gorchest beirdd a chadwynfyr i ddisodli'r englyn milwr a'r englyn penfyr.

Llyfryddiaeth Golygu

Dolennau allanol Golygu