Agor y brif ddewislen

Llwybr Arfordir Cymru

(Ailgyfeiriad oddi wrth Llwybr yr Arfordir)
Diwedd y llwybr yng Nghas-gwent
Mae llawer o'r arfordir wedi'i ddiogelu fel Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig; Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r corff sy'n eu hamddiffyn.

Llwybr pellter hir sy'n dilyn holl arfordir Cymru yw Llwybr Arfordir Cymru. Mae'n ymestyn am 870 milltir (1,400 km) o gyrion Caer yn y gogledd i Gas-gwent yn y de.[1] Agorwyd y llwybr yn swyddogol ar 5 Mai 2012 ond mae'n defnyddio sawl llwybr hŷn megis Llwybr Arfordirol Ynys Môn a Llwybr Arfordir Sir Benfro. Mae'n rhedeg trwy ddau Barc Cenedlaethol, tair Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac 11 o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol.[2]

Mae'r llwybr mor agos i’r arfordir ag y caniatâ’r gyfraith, ac yn cydymffurfio â gofynion iechyd a diogelwch, rheoli tir a chadwraeth.[3]

Llwybrau rhanbartholGolygu

LlyfryddiaethGolygu

Gweler hefydGolygu

CyfeiriadauGolygu

Dolenni allanolGolygu