Polisïau unigryw Cymru

Dyma restr o bolisïau unigryw Cymru a gyflwynwyd o fewn y Deyrnas Unedig cyn un oleiaf un o wledydd eraill y DU. Gan amlaf bu polisiau newydd unigryw yn denu sylw yn y cyfryngau.

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres:

Gwleidyddiaeth
Cymru
gweld  sgwrs  golygu

Rhestr o bolisiau unigryw

golygu

Polisiau

golygu
 1. Presgripsiynau am ddim, 2007[1] (nid yw presgripsiynau am ddim i bawb yn Lloegr)[2]
 2. Gwahardd ysmygu ar diroedd ysbytai ac ysgolion, 2007 (Lloegr misoedd yn ddiweddarach)[2]
 3. Codi tâl ar fagiau plastig, 2011[1] (Lloegr yn 2015)[2]
 4. Rhestr rhoi organau awtomatig, 2015[1] (Lloegr yn 2020)[2]
 5. Deddf cenedlaethau'r dyfodol, 2015[1]
 6. Isafswm pris uned alcohol, 2020[2]
 7. Trethi ar ail dai, 2023[1]
 8. Terfyn cyflymder 20 milltir yr awr diofyn, 2023[3]

Dyfodol

golygu
 1. Diogelwch tomeni glo, 2024[4]
 2. Cwotau ar sail rhywedd i aelodau Senedd, 2024[4]
 3. Prydoedd bwyd am ddim i bob plentyn ysgol gynradd, 2024[5]
 4. Pryd bwyd bargen: cyfyngu prydoedd sy'n uchel mewn braster, siwgr a halen, 2025[1]
 5. Ardoll ymwelwyr a chynllun trwydd ar gyfer pob llety i ymwelwyr, 2026[4]

Cyfeiriadau

golygu
 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 "Ten times Welsh government law changes hit the headlines". BBC News (yn Saesneg). 2023-09-16. Cyrchwyd 2023-10-31.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 Hayward, Will (2023-10-29). "The things Wales did before England that have proved really popular". Wales Online (yn Saesneg). Cyrchwyd 2023-10-31.
 3. "Cyflwyno terfynau cyflymder 20mya: Cwestiynau Cyffredin | LLYW.CYMRU". www.llyw.cymru. 2023-10-25. Cyrchwyd 2023-10-31.
 4. 4.0 4.1 4.2 "Llywodraeth Cymru'n cyhoeddi wyth o ddeddfau newydd ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod". ymchwil.senedd.cymru. Cyrchwyd 2023-10-31.
 5. "Prydau Ysgol am ddim i holl blant Ysgolion Cynradd (UPFSM) | LLYW.CYMRU". www.llyw.cymru. 2023-08-16. Cyrchwyd 2023-10-31.