Agor y brif ddewislen

Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Pennaeth staff Comisiwn Cynulliad Cenedlaethol Cymru yw Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Crëwyd y swydd i adlewyrchu pwerau ehangach y Cynulliad yn sgîl Deddf Llywodraeth Cymru 2006. Cyn hynny roedd y Clerc i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn uwch-swyddog yn y gwasanaeth sifil ac yn bennaeth ar Wasanaeth Seneddol y Cynulliad.[1] Mae'r swydd yn cynnwys tair elfen: Prif Weithredwr Comisiwn y Cynulliad, Swyddog Cyfrifyddu, a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru.[2]

Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu
Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl y Cynulliad, swyddogaethau'r Prif Weithredwr a Chlerc yw:

sicrhau bod gan y Cynulliad yr eiddo, y staff a'r gwasanaethau y mae arno eu hangen, a helpu i ddatblygu Cynulliad sy'n ennyn hyder ac sydd ag enw da yng Nghymru a thu hwnt am ddemocratiaeth gyraeddadwy ac effeithlon.[1]

O fis Mai 2007, roedd y Prif Weithredwr a'r Clerc yn arwain sefydliad sy'n annibynnol o Lywodraeth Cynulliad Cymru ac yn gyfrifol am sicrhau bod y Cynulliad yn cael ei ddarparu gyda'r adeiladau, y staff a'r gwasanaethau sydd eu hangen arno.

Clerc i Gynulliad Cenedlaethol CymruGolygu

Prif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol CymruGolygu

CyfeiriadauGolygu