Agor y brif ddewislen

Swyddfa Cymru

adran Llywodraeth y DU sy'n gyfrifol am faterion Cymreig

Sefydlwyd Swyddfa Cymru ar 1 Gorffennaf, 1999 yn dilyn sefydlu Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gymryd lle'r hen Swyddfa Gymreig a oedd â chyfrifoldebau eang cyn datganoli. O ganlyniad mae cyfrifoldebau Swyddfa Cymru yn llawer llai, wedi eu cyfyngu i'r ychydig gyfrifoldebau sydd gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru nas trosglwyddwyd yn barod i'r Cynulliad ac i sicrhau cyllid i Gymru fel rhan o setliad y gyllideb flynyddol.

Cymru
Flag of Wales (1959–present).svg

Mae'r erthygl hon yn rhan o'r gyfres ar:
wleidyddiaeth a llywodraeth
Cymrugweld  sgwrs  golygu

Cyswllt allanolGolygu